Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kwaśny opad oraz jego wpływ na rośliny i wybrane materiały

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3545 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Propozycja zajęć laboratoryjnych. Zagadnienia ekologiczne ujęte zostały tutaj w aspekcie multidyscyplinarnym i powinny być realizowane na kole zainteresowań prowadzonym wspólnie przez nauczycieli biologii, chemii.


TEMAT ZAJĘĆ KOŁA EKOLOGICZNEGO

BADANIE MECHANIZMU POWSTAWANIA KWAŚNEGO OPADU
ORAZ JEGO WPŁYWU NA ROŚLINY I WYBRANE MATERIAŁY.

CELE OGÓLNE:
Poznawcze:
 Zapoznanie ze szkodliwym działaniem dwutlenku siarki na środowisko
 Zapoznanie z mechanizmem powstawania kwaśnych deszczy: jako rezultat rozpuszczania się dwutlenku siarki w kropelkach wody w atmosferze

Wychowawcze:
 Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności przez działanie – eksperyment chemiczny
 Uświadomienie szkodliwego działania SO2 na środowisko – rośliny i różne materiały
 Rozwijanie świadomości samokontroli i samooceny

Praktyczne:
 Nabywanie umiejętności przeprowadzania doświadczeń, opisywania obserwacji i wyciągania wniosków
 Stosowanie zasad pracy w zespole
 Rozwijanie sprawności intelektualnej

FORMA: praca w zespołach, frontalna

METODA: praktyczna - eksperyment chemiczny

CELE OPERACYJNE:
 uczeń :
o wyjaśni skutki oddziaływania SO2 na roślinność, budowle, konstrukcje metalowe, włókna bawełniane i poliamidowe
o wyjaśni skutki oddziaływania kwaśnych deszczy na glebę i wody oraz żyjące tam organizmy
o rozumie, kiedy i dlaczego mówimy o klęsce ekologicznej
o omawia wpływ picia kwaśnej wody na zdrowie człowieka
o rozumie mechanizm powstawania kwaśnych deszczy jako rezultat rozpuszczania się dwutlenku siarki i tlenku azotu w kropelkach wody w atmosferze
o zbada zmiany barwy wskaźników ( fenoloftaleina, oranż metylowy, sok z czerwonej kapusty) wobec kwasów, zasad i wody
o wykona doświadczenie ukazujące powstawanie kwaśnych deszczy
o zbada wpływ suchego i mokrego opadu na rośliny
o zbada wpływ mokrego opadu na wybrane materiały (tynk, żelazo, włókna bawełniane i poliamidowe)
o opisze obserwacje i wyciągnie wnioski z przeprowadzonych doświadczeń
o rozumie potrzebę powoływania do życia obszarów chronionych


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Część I
• sprawy organizacyjno – porządkowe (rozdane kart pracy uczniom, przypomnienie zasad pracy podczas obserwacji filmu i pogadanki podsumowującej)
• indywidualna praca uczniów z kartami pracy podczas projekcji filmu,
• weryfikacja obserwacji uczniowskich podczas pogadanki podsumowującej,

Część II
 sprawy organizacyjno – porządkowe (podział na zespoły, przypomnienie zasad pracy na pracowni chemicznej)
 przeprowadzenie w grupach doświadczenia1 wg instrukcji – Badanie zmiany barwy wskaźników pod wpływem substancji chemicznych.- oraz zapisanie obserwacji i wniosków w kartach pracy.
 weryfikacja wniosków i obserwacji
 przeprowadzenie pokazu2 - Dwutlenek siarki jedna z przyczyn kwaśnych opadów.
 wypełnienie kart pracy
 przeprowadzenie w grupach doświadczenia3 wg instrukcji – Badanie wpływu kwaśnych opadów na wybrane materiały.- oraz zapisanie obserwacji i wniosków w kartach pracy
 weryfikacja wniosków i obserwacji opracowanych w grupach
 przeprowadzenie pokazu 4 – Działanie dwutlenku siarki na rośliny.
 pogadanka kończąca w oparciu o wystawę zdjęć – przyczyny i skutki klęski ekologicznej w Górach Izerskich i Karkonoszach, potrzeba powoływania do życia obszarów chronionych
 propozycja zadań na kolejne koło chemiczne:
- przygotowanie projektów doświadczeń udowadniających szkodliwość działania tlenków azotu na roślinność
- przygotowanie materiałów do albumu – Obszary chronione województwa podlaskiego.
INSTRUKCJA DLA UCZNIÓW
1. Wybierzcie lidera (przewodniczącego) zespołu.
2. Przeczytajcie uważnie instrukcję do doświadczenia.
3. Zapoznajcie się z zestawem odczynników i sprzętem. UWAGA! Postępujcie zgodnie z regulaminem pracowni podczas pracy z odczynnikami chemicznymi.
4. Wykonajcie doświadczenie zgodnie z instrukcją.
5. Wypełnijcie kartę obserwacji doświadczenia. Po sprawdzeniu opisu, równań i wniosków poinformujcie nauczyciela o zakończeniu zadania.
6. Następnie po ewentualnym uzupełnieniu czy poprawieniu wniosków odnieście zestawy.BADANIE ZMIANY BARWY WSKAŹNIKÓW POD WPŁYWEM SUBSTANCJI CHEMICZNYCH.

Sprzęt: probówki (12 szt), stojak do probówek, pipetki
Odczynniki: zasada sodowa, kwas solny, woda, oranż metylowy, fenoloftaleina,
papierki uniwersalne

Wykonanie:

1. Do probówek z kwasem dodaj po 2-3 krople fenoloftaleiny, oranżu metylowego, wywaru z czerwonej kapusty a w czwartej zanurz papierek uniwersalny wg schematu

Zapisz barwy wskaźników w tabeli.

Substancja chemiczna/ kwas woda zasada
Wskaźnik

fenoloftaleina1
oranż metylowy2
wywar z czerwonej kapusty3
papierek uniwersalny4

2. Podobnie wykonaj doświadczenie z wodą a na końcu z zasadą.

autor: Katarzyna Ignatiuk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie