Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Czas wolny młodzieży

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3004 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Współczesny dom rodzicielski i szkoła nie przywiązują większej wagi do spraw wychowania dzieci i młodzieży w kulturze czasu wolnego. Częściowo spełniają tę funkcję środki masowego przekazu radio, telewizja, filmy, internet, książka, prasa, lecz nie uczą w sposób właściwy, jak uczeń ma organizować swój czas wolny po obowiązkach szkolnych i domowych, co mają czynić rodzice aby pozytywnie oddziaływać na świadome i kulturalne spędzanie czasu wolnego. Kultura czasu wolnego młodzieży wyraża się w sposobach i formach jego spędzania, w inicjatywie i organizacji aktywnego wypoczynku własnego, oraz osób drugich, w treściach programowych zajęć twórczych, uspołeczniających, oświatowo-kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjno-ruchowych w postaci moralno-społecznej poza szkołą, w środowisku lokalnym i okolicznym. Przeprowadzona ankieta wśród młodzieży wskazuje na to, iż bardzo małe jest uczestnictwo w imprezach artystycznych, amatorskich, technicznych, oraz aktywności społecznej. Młodzież organizuje swój czas wolny na tyle, na ile może i umie. Jest oczywiste również to, że na formy spożytkowania czasu wolnego wpływają przyzwyczajenia.
     Przyzwyczajenia kształtują się pod wpływem domu rodzinnego, szkoły, środków masowego przekazu, lecz także wielu bodźców nie planowanych, a nieraz bardzo silnie oddziałujących na wyobraźnię, grunty zainteresowania młodzieży. Trzy środowiska dom, szkoła i placówki pozaszkolne powinny zapewnić równowagę w trybie życia uczniów tak bardzo zaburzoną przez nadmiar bodźców intelektualnych i wyrównywać dysproporcje wynikając z siedzącego, marnowanego zazwyczaj trybu życia. Środowiska te powinny być głównymi organizatorami czasu wolnego. Młodzież w coraz większym stopniu powinna być przysposabiana do współdziałania, społecznego zrozumienia zjawisk zachodzących w świecie, do kształcenia i samokształcenia. Dzięki rozwojowi techniki człowiek dysponuje coraz większą ilością czasu.
     Musi więc nauczyć się umiejętnego spożytkowania go zarówno na wypoczynek, kulturę, rozrywkę jak i też obcowanie z muzyką, plastyką, teatrem, filmem, książką i innymi formami kultury. Realizacja tych niełatwych zadań przypada w udziale rodzinie, szkole i placówkom wychowania pozaszkolnego oraz wszystkim instytucjom upowszechniania oświaty i kultury masowej.
     Do prawidłowego funkcjonowania wychowania pozalekcyjnego i pozaszkolnego w danym środowisku społecznym niezbędne są: odpowiednie warunki lokalowe, baza materialna-wyposażenie w środki dydaktyczne-obsada kadrowa, właściwe powiązanie placówek z działalnością programową i wychowawczą.
     Przyczyny braku większego zaangażowania w pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej tkwią głownie w :

 • trudnościach w organizowaniu atrakcyjnych zadań
 • braku funduszy zapewniających funkcjonowaniu zajęć
 • braku specjalistów prowadzących zajęcia
 • braku zrozumienia ze strony rodziców
      Organizacja działalności wychowania pozalekcyjnego i pozaszkolnego, oraz stosowanie na zajęciach ciekawych form i metod ułatwiają uczestnikom kształtowanie światopoglądu naukowego, postawy intelektualnej, pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole. Praca zespołowa uczy nie tylko współżycia i współpracy lecz także pojmowania społecznej konsekwencji własnych decyzji i czynów, jak również doceniania obecnej rzeczywistości, w której żyją i działają.
     Treść zajęć, swoboda w programowaniu, możliwość elastycznego doboru tematów i dostosowania ich do zainteresowań m młodzieży wyzwalają jej inicjatywę społeczna. Nawet niewielki liczbowo zespół zmusza tym samym jednostki do aktywnej postawy wobec wszystkich zagadnień, które wyłaniają się w toku zajęć. Praca zbiorowa-kierowana przez instruktora-stwarza uczestnikom doskonała okazję do nauczenia się zespołowego planowania zajęć, kulturalnego sposobu dyskutowania, szanowania cudzych poglądów i zapatrywań, wysuwania i rozumienia wspólnych zadań, sprawiedliwego podziału czynności dostosowanych do sił i możliwości każdego uczestnika. Cele i zadania zajęć pozalekcyjnych zawierają przede wszystkim obowiązek zapewnienia opieki wychowawczej, organizację czasu wolnego oraz stworzenie warunków do możliwie wszechstronnego rozwoju ich osobowości.
     Konieczna jest również prawidłowa postawa rodzicielska. Prawidłowy fizyczny, intelektualny, uczuciowy i społeczny rozwój, jaki może zapewnić rodzina, daje w przyszłości siłę fizyczną, sprawność umysłową i równowagę uczuciową, pozwalające adekwatnie decydować o własnym postępowaniu oraz możliwości przystosowania społecznego. Wzrastanie w rodzinie przygotowuje później do tworzenia nowej więzi społecznej, jaką jest więź małżeńska, a dzięki temu powstanie nowej rodziny. Korzysta on przy tym z posiadanych wzorów ról rodzinnych i stosunków międzyosobowych w rodzinie. Z tym wiąże się znaczenie jakości tych wzorów czerpanych z życia w rodzinie, a także znaczenie postaw rodzicielskich.

opracowała: Agata Jaromin

LITERATURA:
 1. Adamczuk L. "Czas wolny w rodzinie" w "Problemy opiekuńczo - wychowawcze" nr 5 (1987)
 2. Kaminski A. "Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza"
 3. Kubik W. SJ "Jaka jesteś rodzino?"
ANKIETA :
 1. Wymień czynności jakie wykonujesz w ciągu dnia:
  .................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ...............................................................................
 2. Czy należysz do jakiejkolwiek organizacji lub stowarzyszenia?
  A: TAK
  B: NIE
 3. Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne?
  A: TAK
  B: NIE
 4. Ile czasu ( średnio) poświęcasz codziennie na naukę? .....................................................................................
 5. Wymień czynności, które wykonujesz z racji wolnego czasu:
  .................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ...............................................................................
 6. Wymień przeszkody, które powodują złe gospodarowanie Twojego czasu:
  .................................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie