Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznaj samego siebie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1077 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Poznaj samego siebie- projekt realizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim mających trudne warunki bytowe i materialne

Cele:
 1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych dotyczących pracy w grupie, budujących empatię, poczucie własnej wartości
 2. Organizowanie czasu wolnego uczniom pod względem wychowawczym, opiekuńczym i dydaktycznym
 3. Wskazywanie dróg pokonywanie nieśmiałości i kompleksów, co umożliwia promowanie siebie w przyszłym społecznym i zawodowym życiu, ćwiczenie asertywności
 4. Wyrabianie umiejętności bycia z innymi ludźmi w pozaszkolnych warunkach
 5. Uczenia szacunku dla ogólnego dobra, kultury, tradycji, historii
 6. Rozbudzanie zachowań społecznych, chęci do podejmowania wspólnych działań i odpowiedzialności za powzięte dzieło
 7. Wdrażanie do współodpowiedzialności za środowisko naturalne
 8. Zachęcenie uczniów do podnoszenia poziomu swojej wiedzy i zainteresowań
 9. Aktywne spędzanie wolnego czasu na łonie natury (wycieczki, rajdy, plenery)
 10. Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny uczniów


Nazwa: "Poznaj samego siebie"

Autorzy:
 1. Komisja do Spraw Mecenatu Kultury Młodzieżowej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
 2. Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
  • mgr Agnieszka Małachowska
  • mgr Ewa Napora
Założenia:
 1. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-V mających trudne warunki bytowe i materialne
 2. Pozyskanie sponsorów zapewniających środki na realizację owych przedsięwzięć
 3. Pozyskanie instytucji do współpracy charytatywnej na rzecz dzieci objętych tym projektem
 4. Pozyskanie osób publicznych i prywatnych angażujących się w pracę z dziećmi (pogadanki, prelekcje, zajęcia warsztatowe)
Cele:
 1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych dotyczących pracy w grupie, budujących empatię, poczucie własnej wartości
 2. Organizowanie czasu wolnego uczniom pod względem wychowawczym, opiekuńczym i dydaktycznym
 3. Wskazywanie dróg pokonywanie nieśmiałości i kompleksów, co umożliwia promowanie siebie w przyszłym społecznym i zawodowym życiu, ćwiczenie asertywności
 4. Wyrabianie umiejętności bycia z innymi ludźmi w pozaszkolnych warunkach
 5. Uczenia szacunku dla ogólnego dobra, kultury, tradycji, historii
 6. Rozbudzanie zachowań społecznych, chęci do podejmowania wspólnych działań i odpowiedzialności za powzięte dzieło
 7. Wdrażanie do współodpowiedzialności za środowisko naturalne
 8. Zachęcenie uczniów do podnoszenia poziomu swojej wiedzy i zainteresowań
 9. Aktywne spędzanie wolnego czasu na łonie natury (wycieczki, rajdy, plenery)
 10. Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny uczniów
Zadania:
 1. Wycieczka na Targi Gier Komputerowych "GamesEXPO" w Kielcach
 2. Warsztaty twórcze: plastyczne, taneczne w korelacji z kształceniem literackim i matematycznym
 3. Zajęcia pod hasłem "Chcę być bezpieczny" dotyczące bezpieczeństwa na drodze, podczas gier i zabaw ruchowych, pierwsza pomoc w niektórych urazach (współpraca z PCK i policją)
 4. Andrzejki pod hasłem "Magia wróżb andrzejkowych"
 5. Mikołajki pod hasłem "Wymagający Święty Mikołaj"
 6. Wigilia pod hasłem "Radość świętowania"
 7. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną: konkurs "W krainie książki", warsztaty plastyczne w czasie ferii zimowych
 8. Konkurs "Matematyka na sportowo"
 9. Współpraca ze Strażą Pożarną (kulig w Barkowicach, wycieczka do Straży Pożarnej w Piotrkowie)
 10. Spotkania z ciekawymi ludźmi
 11. Zajęcia dotyczące codziennego języka uczniów (wojna wulgaryzmom, slangi młodzieżowe, gwara uczniowska, relacje językowe z dorosłymi)
 12. Imprezy krajoznawczo-turystyczne, wycieczki przedmiotowe, Zielone Szkoły (planetarium, BWA, muzea, Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "Euro-Centrum", teatr, kino i.t.p.)
 13. Pomoc w nauce
     Autorzy projektu zakładają otwartość i elastyczność w realizacji tejże inicjatywy. Zadania mogą ulec modyfikacji, zmianom i korektom w zależności od potrzeb i możliwości uczestników, organizatorów i dobroczyńców owego przedsięwzięcia. Przewiduje się również wprowadzenie i wdrożenie innych tematów i zagadnień nie ujętych w tym planie, a będących wynikiem bieżącej pracy z dziećmi. Jeżeli niektóre zaplanowane zajęcia nie zostałyby wprowadzone w czyn ze względów obiektywnych, w to miejsce organizatorzy zaproponują inną formę działania.
     Każde przedsięwzięcie udokumentowane zostanie poprzez napisanie scenariusza zajęć (w którym szczegółowo zawarte będą cele), dokonanie ewaluacji, sporządzenie sprawozdania. Prowadzona będzie również kronika, w której wszystkie zajęcia zostaną opisane i zilustrowane fotografiami bądź pracami dzieci.
     Zajęcia przewidziane zostały dla dzieci z klas czwartych i piątych ze względu na małą rozbieżność wiekową. Ułatwi to przygotowanie dla nich odpowiednich form pracy od strony zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej. Zadania do realizacji zostały dobrane tak, aby można je było skorelować z zagadnieniami programu kształcenia polonistycznego, matematyczno-informatycznego i wychowawczego. Spotkania z dziećmi odbywać się będą w ciągu półtorej godziny raz w tygodniu, po lekcjach (pogadanki, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia warsztatowe). Rozwiązaniem alternatywnym będą imprezy dłuższe (rajdy, wycieczki, dyskoteki, plenery), które mogą odbywać się również w soboty i inne dni, w zależności od możliwości organizatorów i ofert związanych z przedsięwzięciem, składanych na ich ręce.
     Programem zostaną objęte dzieci, które mają złe warunki bytowo-materialne i poprzez to utrudniony dostęp do dóbr kulturalno-oświatowych i ograniczone możliwości spędzania wolnego czasu. W doborze uczniów priorytetem będą osiągnięcia w nauce na miarę ich możliwości oraz zachowanie, przez co rozumieć należy stosunek do otoczenia, obowiązków szkolnych, kulturę osobistą. Projekt ten zakłada również częściowo zajęcia profilaktyczne wobec dzieci sprawiających kłopoty wychowawcze, spowodowane wpływem środowiska, które negatywnie wpływa na ich wychowanie. Zdarza się, że miały one już kontakt bezpośredni lub pośredni z różnego rodzaju patologią, jaką jest np. nadużywanie alkoholu i konsekwencje z tym związane. Dzieci te będą więc sukcesywnie dołączać do wybranej grupy, co powinno wpłynąć pozytywnie na ich osobowościowy rozwój. Dzięki tym zajęciom zostanie zaprezentowana im inna perspektywa postrzegania i oceniania otaczającego świata. Dzieci zdolne, posiadające talent, inteligentne i wrażliwe, częstokroć nie wykorzystują swoich potencjałów twórczych, ograniczane właśnie niesprzyjającą sytuacją domową. Należy więc zadbać o prawidłowy rozwój ich osobowości, poszerzyć zdobytą wiedzę, nauczyć innej percepcji tego, co wokół nas się znajduje. Trzeba pokazać im, że dobra materialne nie są wyznacznikiem w życiu. Człowiek mniej zamożny może być tak samo użyteczny, pomocny i potrzebny innym jak i ten, który z tym problemem nigdy się nie zetknął. Zajęcia te będą odbywać się w atmosferze radości, koleżeńskości, spokoju, czego być może wielu z nich brakuje w ich rodzinnych domach. Zarazem uczyć będą szacunku do najwyższego dobra, jakim jest człowiek, poszanowania cudzej własności, współpracy i tolerancji. Pokażą, co to jest empatia, umiejętność współczucia, wyrozumiałość. Wskażą drogę pokonywania nieśmiałości i kompleksów, co umożliwi im promowanie siebie w przyszłym społecznym i zawodowym życiu.
HARMONOGRAM
L.p.Zadania Cele Przewidywany termin realizacji
 1. Wycieczka na Targi Gier Komputerowych "GamesEXPO" w Kielcach A, B, D, E, H 22 XI 2003
 2. Warsztaty twórcze: plastyczne, taneczne w korelacji z kształceniem literackim i matematycznym A, B, C, H Na bieżąco
 3. Zajęcia pod hasłem "Chcę być bezpieczny" dotyczące bezpieczeństwa na drodze, podczas gieri zabaw ruchowych, pierwsza pomoc w niektórych urazach (współpraca z PCK i policją) B, F, J II semestr 20032004
 4. Andrzejki pod hasłem "Magia wróżb andrzejkowych" A, B, E, F 25 XI 2003
 5. Mikołajki pod hasłem "Wymagający Święty Mikołaj" A, B, E, F 5 XII 2003
 6. Wigilia pod hasłem "Radość świętowania" A, B, E, F 18 XII 2003
 7. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną: konkurs "W krainie książki", warsztaty plastyczne w czasie ferii zimowych A, B, C, D, F, H II, IV 2004
 8. Konkurs "Matematyka na sportowo" B, C, H, J I 2004
 9. Współpraca ze Strażą Pożarną (kulig w Barkowicach, wycieczka do Straży Pożarnej w Piotrkowie) A, B, D, G, I II semestr 20032004
 10. Spotkania z ciekawymi ludźmi A, B, D Na bieżąco
 11. Zajęcia dotyczące codziennego języka uczniów (wojna wulgaryzmom, slangi młodzieżowe, gwara uczniowska, relacje językowe z dorosłymi) A, B, C, E II semestr 20032004
 12. Imprezy krajoznawczo-turystyczne, wycieczki przedmiotowe, Zielone Szkoły (planetarium, BWA, muzea, Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "Euro-Centrum", teatr, kino i.t.p.) A, B, E, G, I, J Na bieżąco
 13. Pomoc w nauce B, H Na bieżąco
Autorki :Agnieszka Małachowska
Ewa Napora

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie