Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jak pomóc dziecku z problemem dysleksji rozwojowej? Diagnoza i terapia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2301 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Katarzyna Pietrzyk
Jak pomóc dziecku z problemem dysleksji rozwojowej? Diagnoza i terapia.

I. Co to jest dysleksja rozwojowa?

      Dysleksja rozwojowa są to specyficzne trudności w uczeniu się m.in. pisania, czytania, liczenia. Wynikają z pewnych zakłóceń w rozwoju dziecka czynności mowy, spostrzegania, pamięci (słuchowej i wzrokowej), ruchu czy koncentracji.
      Szacuje się, iż 85% dyslektyków to chłopcy, zaś 15% to dziewczynki. Dysleksji zlikwidować nie można, natomiast można złagodzić jej objawy.
     Przyczyny dysleksji to:

 • problemy dziedziczne w linii męskiej,
 • czynniki traumatyczne w okresie prenatalnym (zatrucie ciążowe, przyjmowanie antybiotyków i lekarstw przez kobietę ciężarną),
 • czynniki okołoporodowe.
     Diagnoza dziecka będzie polegała na zbadaniu trzech elementów związanych z jego rozwojem:
 1. badanie ilorazu inteligencji (norma intelektualna dla wymogów szkolnych to IQ -100)
 2. badanie, jakimi metodami było uczone (tj. czy o czasie poszło do szkoły, czy chodzi systematycznie, czy nauczyciel stosuje metody standardowe)
 3. badanie zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych: funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych, lateralizacji.
     Wyróżnia się kilka rodzajów dysleksji rozwojowej, w zależności od rodzaju zaburzeń poszczególnych funkcji percepcyjno- motorycznych:
dysleksja- to problemy z nauką czytania
dysgrafia- to trudności w opanowaniu czytelnego pisma
dysortografia- to trudności w opanowaniu poprawnej pisowni
dyskalkulia- to trudności w uczeniu się matematyki
     U jednej osoby mogą występować wszystkie formy dysleksji rozwojowej, najczęściej zdarza się występowanie dysleksji wraz z dysortografią.

II. Symptomy dysleksji rozwojowej na różnych etapach życia dziecka.
 1. Okres niemowlęcy i poniemowlęcy:
  Dziecko:
  • póżniej niż rówieśnicy zaczyna wypowiadać pierwsze słowa, zdania proste;
  • słabo lub w ogóle nie raczkuje, podczas gdy rówieśnicy to robią;
  • póżniej zaczyna chodzić;
  • ma kłopoty z utrzymaniem równowagi;
  • nie próbuje samo rysować.
 2. Wiek przedszkolny (3-5 lat)
  Dziecko:
  • słabo biega;
  • ma problemy z utrzymaniem równowagi;
  • z trudem uczy się jeździć na rowerku trójkołowym;
  • niezdarnie się porusza;
  • z trudem zapina guziki, sznuruje buty, ma kłopoty w zabawach manipulacyjnych;
  • ma trudności z ułożeniem budowli z klocków;
  • niechętnie rysuje, nie umie narysować koła (trzylatek), kwadratu (czterolatek), trójkąta (pięciolatek);
  • jest opóźnione w rozwoju lateralizacji;
  • z trudem składa puzzle;
  • ma trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, zapamiętaniem nazw (pór roku, dnia, posiłków).
 3. Dziecko sześcioletnie
  Dziecko:
  • jest opóźnione w rozwoju ruchowym, ma problemy z czynnościami samoobsługowymi, np. podczas ubierania się czy wiązania sznurowadeł,
  • jest niezręczne w czasie zabaw klockami, układankami,
  • wykazuje niechęć do rysowania i odtwarzania wzorów graficznych i szlaczków, a także do zabaw ruchowych np. rzucania czy kopania piłki
  • jest opóźnione w rozwoju mowy (niewymawianie lub zniekształcanie niektórych głosek),
  • ma trudności z zapamiętaniem nazw, imion i nazwisk oraz dłuższych tekstów (wierszyków, piosenek) oraz z opowiadaniem zdarzeń.
 4. Wiek szkolny:
  Zaburzenia dyslektyczne:
  Dzieci:
  • mają problemy z usprawnieniem systemu: od sylabizowania do czytania globalnego,
  • zamieniają litery zbliżone dźwiękowo: p-b, t-d, k-g, dz-c, ą-om, ę-em,
  • mają problemy z rozumieniem treści oraz pojęć abstrakcyjnych,
  • wolno czytają,
  • niechętnie czytają głośno,
  • nie trafiają w linijkę podczas czytania,
  • mają problemy z koncentracją podczas czytania dłuższego tekstu.
  Zaburzenia dysgraficzne:
  • niepoprawna gęstość zapisu,
  • niekształtne, nieproporcjonalne litery,
  • niejednakowe położenie liter,
  • utrata funkcji komunikatywnej pisma,
  • nieprawidłowe łączenie między literami,
  • nieprawidłowy kierunek zapisu,
  • pismo lustrzane,
  • nieprawidłowe podpisywanie cyfr,
  • opuszczanie znaków diakrytycznych,
  • problemy z określaniem kierunków na mapie,
  • problemy z zapisem równań matematycznych lub chemicznych.
  Zaburzenia dysortograficzne:
  • trudności w opanowaniu poprawnej pisowni ortograficznej (mimo dobrej znajomości zasad ortografii),
  • popełnianie błędów przy przepisywaniu.
III. Procedura diagnostyczna.
 1. Rola środowiska domowego.
        Przez kilka początkowych lat życia dziecka jedynymi dorosłymi w jego życiu są rodzice. To oni powinni zabezpieczać jego podstawowe potrzeby, nie tylko biologiczne, ale też i psychiczne. Rodzice powinni od najwcześniejszych lat towarzyszyć dzieciom w ich rozwoju, aby wyzwalać w nich odpowiednią aktywność. Z drugiej strony rodzice nadmiernie skoncentrowani na dziecku, nadopiekuńczy i wymagający zbyt wiele mogą powodować postawy obronno-lękowe. Należy jednak podkreślić, iż to rodzice winni jako pierwsi zaobserwować pierwsze niepowodzenia i problemy rozwojowe charakterystyczne dla ryzyka dysleksji i w związku z tym udać się do odpowiednich instytucji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 2. Rola klasy zerowej i klas I-III (diagnostyka sześciolatka).
       Aby stwierdzić ryzyko dysleksji należy przeprowadzić test opracowany przez profesor Martę Bogdanowicz - wiceprzewodniczącą Europejskiego Towarzystwa Dysleksji.

Test zawiera 21 stwierdzeń, które należy ocenić według skali czterostopniowej.
1- nigdy nie występuje 2-czasem występuje 3-często występuje 4-zawsze występuje
 1. Dziecko ma trudności z zapamiętaniem wszystkich liter. 1 2 3 4
 2. Dziecko ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami. 1 2 3 4
 3. Dziecko ma wadę wymowy 1 2 3 4
 4. Dziecko jest mało sprawne ruchowo: słabo biega, skacze, źle jeździ na rowerze, hulajnodze. 1 2 3 4
 5. Dziecko pisze litery i cyfry zwierciadlanie lub odwzorowuje wyrazy przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej. 1 2 3 4
 6. Dziecko przekręca słowa (mówi np.kraktor), zmienia p[rzedrostki w wyrazach (np. zauczyć się), myli wyrazy o podobnym brzmieniu. 1 2 3 4
 7. Dziecko nie umie odróżnić głosek o podobnym brzmieniu (np.g-k, z-s, dlatego nie dostrzega różnic w parach wyrazów góra- kura, koza-kosa) 1 2 3 4
 8. Dziecko ma problem z budowaniem poprawnych wypowiedzi (zmienia szyk wyrazów w zdaniu albo używa nieprawidłowych form gramatycznych) 1 2 3 4
 9. Dziecko niechętnie bawi się układankami, klockami, puzzlami lub nie umie układać ich według wzoru (tworzy tylko własne kompozycje). 1 2 3 4
 10. Dziecko niechętnie rysuje pomimo stwarzanych ku temu okazji i zachęty. 1 2 3 4
 11. Dziecko ma trudności z odtwarzaniem z pamięci materiału uszeregowanego w sekwencje (np. nazwy pór roku, pory dnia i posiłków, dni tygodnia, szeregi czterocyfrowe) 1 2 3 4
 12. Dziecko niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych. 1 2 3 4
 13. Dziecku sprawia problem odróżnianie i zapamiętanie liter o kształtach identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. b-p-g-d) 1 2 3 4
 14. Dziecko ma trudności z koncentracją uwagi, łatwo rozprasza się. 1 2 3 4
 15. Dziecko źle funkcjonuje na zajęciach fizycznych (np. podczas gry w piłkę, układów gimnastycznych, ćwiczeń równoważnych- chodzenie po linii, stanie na jednej nodze). 1 2 3 4
 16. Dziecko ma trudności z odróżnieniem i zapamiętaniem liter o podobnych kształtach (m-n, l-t-ł) 1 2 3 4
 17. Dziecko ma trudności z odtwarzaniem szlaczków i figur geometrycznych (np. przerysowywaniem ze wzoru rombu) 1 2 3 4
 18. Dziecko ma trudności z łączeniem głosek w słowo (np. o-k-o= oko) 1 2 3 4
 19. Dziecko ma trudności z zawiązywaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, wiązaniem kokardek oraz wykonywaniem innych czynności samoobsługowych) 1 2 3 4
 20. Dziecko ma trudności z dokładnym zapamiętaniem krótkich wierszyków i piosenek oraz rozpoznawaniem i tworzeniem rymów. 1 2 3 4
 21. Dziecko ma trudności z wyróżnieniem głosek w słowach (np. nos=n-o-s) 1 2 3 4

      Od 21 do 34 pkt: u dziecka raczej na pewno nie ma ryzyka dysleksji, co nie oznacza, że nie powinno się bacznie przyglądać jego rozwojowi i szkolnym osiągnięciom
     Od 35 do 40 pkt: dziecko jest na pograniczu ryzyka dysleksji. Wizyta w poradni powinna rozwiać wątpliwości. Należy dziecko skierować na wszelki wypadek, a w czasie zajęć i zabaw usprawniać wolnorozwijające się umiejętności dziecka.
     Od 41 do 53 pkt: u dziecka występuje umiarkowane ryzyko dysleksji. Trzeba odwiedzić specjalistów w poradni, należy natychmiast zacząć pracować z dzieckiem.
     Od 54 do 84: bardzo wysokie ryzyko dysleksji. Takie dziecko czeka dużo pracy z nauczycielem terapeutą.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie