Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemy warzywa - konspekt nauczania zintegrowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 31170 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Krąg tematyczny "Poznajemy warzywa" składa się z pięciu konspektów realizowanych w ciągu jednego tygodnia; przeznaczony jest do pracy z dziećmi niesłyszącymi w nauczaniu zintegrowanym.

Krąg tematyczny: Poznajemy warzywa.
Klasa pierwsza szkoły podstawowej, dzieci niesłyszące.
Opracowała: surdopedagog mgr Ramona Migda

    Każde zajęcia rozpoczynają się ćwiczeniami artykulacyjnymi i usprawniającymi aparat mowy. Ich zadaniem jest przygotowanie wszystkich mięśni twarzy do całodziennego wysiłku:
 • nadymanie policzków i swobodne wypuszczanie powietrza przy zbliżonych wargach albo: kto dłużej będzie wypuszczał powietrze lub wypuszczanie powietrza jak lokomotywa - pulsacyjnie;
 • wargi swobodnie, nabranie powietrza i swobodne wypuszczanie (jak motor);
 • "rozciąganie" warg (szeroki uśmiech) i zaciskanie warg (całuski bez odgłosu);
 • nabranie powietrza i przemieszczanie go z jednego policzka do drugiego;
 • zęby zaciśnięte, otwieranie i zamykanie warg;
 • wodzenie językiem po zębach - kółka;
 • "wymiatanie" językiem z dołu i z góry jamy ustnej;
 • podnoszenie brzegów języka - tworzenie "rurki"; w nagrodę dziecko może otrzymać rodzynkę;
 • oblizywanie ust; aby zachęcić dziecko, można posmarować jego usta miodem;
 • posyłanie całusów;
 • dmuchanie przez rurkę w wodę z płynem do naczyń, tworzenie baniek;
 • dmuchanie na małą piłeczkę (ćwiczenie w parach);
 • przenoszenie drobnych elementów z miejsca na miejsce, np. papierowych warzyw z "talerza" do "kosza";
 • dmuchanie na piórka, drobno pociętą bibułę itp.;
 • wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie ustami lub odwrotnie;
 • naśladowanie odgłosów jadącego konia "kląskanie";
 • odczytywanie samogłosek, czytanie ich długo, krótko, śpiewanie wysoko i nisko, w połączeniu ze znanymi spółgłoskami z zachowaniem nadanego tempa.

1. Temat dnia: Poznajemy warzywa z naszego ogrodu
Cele operacyjne - dziecko:
 • nazywa warzywa,
 • samodzielnie określa kolor, kształt i segreguje wg poznanej cechy,
 • odczytuje globalnie nazwę warzywa,
 • samodzielnie dopasowuje etykietę do warzywa,
 • nazywa wykonywane czynności w ogrodzie.
Środki dydaktyczne: etykiety z nazwami warzyw, kosze.

Przebieg dnia:
 1. Wycieczka do ogrodu.
  Ponieważ dzieci w klasie pochodzą z różnych środowisk, dlatego warto zorganizować wycieczkę.
  • Podczas wyjścia do ogrodu warto zwrócić uwagę dzieci na to:
   • gdzie rosną warzywa,
   • jaki mają kolor,
   • jak się nazywają,
   • jaka część warzyw jest jadalna,
   • jak się je zbiera,
   • jaki mają kształt;
   Na przykład: marchew - pomarańczowa - długa - jadalny korzeń - wyrywamy; ziemniaki - brązowe - okrągłe - jadalna część wykopywana z ziemi - wykopujemy; pietruszka - biała - długa - jadalne zielona nać i korzeń - wyrywamy; burak - czerwony - okrągły - jadalny korzeń - wyrywamy.
  • Podczas rozmów z dziećmi nauczyciel nazywa warzywa używając znaków ideograficznych i daktylografii , czyta ich nazwy z etykiet i przyczepia je do odpowiednich warzyw. W ten sposób dzieci oswajają się z nazwą warzywa, jego kształtem, kolorem. Następnie dzieci pomagają w pracach w ogrodzie, nazywając wykonywane czynności.
   Na przykład nauczyciel pyta dziecko: Co robisz?
   Dziecko odpowiada: Wyrywam marchew.
   N. - Jaka jest twoja marchew?
   D. - Moja marchew jest pomarańczowa.
   N. - A ty co robisz?
   D. - Tu są ziemniaki, kopię je.
   N. - Czy dużo jest ziemniaków?
   D. - Tak. W ziemi jest dużo brązowych ziemniaków.

  Prowadząc rozmowy z dziećmi, nauczyciel używa głosu i języka migowego.
 2. Segregowanie warzyw według podanego kryterium: nazwy, koloru, kształtu.
       Nauczyciel podnosi etykietę z napisaną nazwą warzywa, a wskazane dziecko wkłada odpowiednie warzywo do właściwego kosza. Wykonując te ćwiczenia, uczniowie utrwalają słownictwo, związane z nazwami czynności, kolorów; ponadto dzieci doskonalą odczytywanie mowy z ust.
 3. Powrót do szkoły.
       Dzieci przynoszą do klasy dary jesieni z ogrodu i po zabiegach higienicznych odpoczywają, bawią się w kącikach zainteresowań. W tym czasie nauczyciel wraz z dyżurnymi przygotowuje wystawę z przyniesionych darów jesieni, do poszczególnych koszy przyczepia etykiety z napisanymi nazwami warzyw.
2. Temat dnia: Tańczące warzywa.
Cele operacyjne - dziecko:
 • dziecko rozpoznaje warzywa po smaku,
 • poprawnie dobiera obie połowy warzywa,
 • potrafi dorysować prawidłowo drugą połowę warzywa z zachowaniem kształtu,
 • prawidłowo reaguje na zmianę rytmu muzyki,
 • poprawnie czyta sylabami nazwy warzyw,
 • tworzy zbiory o określonej liczbie elementów,
 • poprawnie przelicza elementy w zbiorze.
     Środki dydaktyczne: warzywa, tamburyno, kołatki, nagranie przygotowane przez nauczyciela, karty pracy.
Przebieg dnia:
 1. Ćwiczenia artykulacyjne i usprawniające aparat mowy.
 2. Przypomnienie nazw warzyw - korzystanie z eksponatów zgromadzonych na wystawce. Dzieci po odczytaniu mowy z ust samodzielnie dobierają etykiety i poprawnie wymawiają nazwy warzyw, np. marchew, pietruszka, burak, pomidor, cebula, ziemniak, ogórek. Po wskazaniu któregoś z warzyw dziecko samodzielnie określa jego kolor i kształt.
 3. Zabawy z warzywami.
  • "Jakie to warzywo?" - smakowanie warzyw.
       Nauczyciel po umyciu warzyw kroi je na desce i daje dzieciom do smakowania. Każde dziecko próbuje warzywo i podaje jego nazwę. Następnie powtarzamy to ćwiczenie, ale dla utrudnienia zasłaniamy dziecku oczy. (Dzieci próbują tylko te warzywa, które nadają się do spożycia na surowo).
  • "Gdzie jest druga połowa?".
       Nauczyciel kroi warzywa na dwie połowy, miesza je, zadaniem dziecka jest odnalezienie obydwu połówek danego warzywa.
   Uwaga: Warto zacząć zabawę od wymieszania dwóch pokrojonych warzyw, systematycznie zwiększając ich liczbę.
 4. Dorysowanie przez dzieci drugiej połowy warzyw - praca samodzielna.
       Dzieci otrzymują kartki, na których są rozpoczęte rysunki warzyw. Ich zadaniem jest dorysować brakującą połówkę. Jest to ćwiczenie na spostrzegawczość i orientację przestrzenną, co jest bardzo ważne, a zarazem trudne dla dziecka głuchego.
 5. "Tańczące warzywa" - zabawa ruchowa.
      Dzieci zakładają na głowy opaski, do których są przyczepione połówki warzyw wycięte z papieru. Słuchając muzyki, poruszają się w odpowiednim rytmie, a na dźwięk tamburyna łączą się w pary. W parach naśladują "wzrost" warzyw. Następnie przy dźwiękach kołatki zmieniają partnera. Zabawę można powtórzyć kilkakrotnie.
 6.      Na tablicy są wywieszone ilustracje przedstawiające warzywa. Nauczyciel czyta nazwy zapisane na etykietach i dobiera podpisy do obrazków. Dzieci znakami ideograficznymi i w mowie, powtarzają nazwy warzyw i dzielą na sylaby. Następnie dobierają etykiety do warzyw przedstawionych na kartach pracy. Odczytują ułożony podpis.
 7. Praca domowa: Pokoloruj kontury warzyw odpowiednim kolorem, naucz się czytać daktylografią i samodzielnie pisać nazwy poznanych warzyw.
 8. Tworzenie zbiorów o podanej liczbie elementów z warzyw.
       Dziecko otrzymuje od nauczyciela kartkę, na której jest narysowana pętla z jednym lub dwoma warzywami w środku, a obok niej jest zapisana cyfra. Jego zadanie polega na odczytaniu cyfry i dorysowaniu takiego warzywa, aby zbiór był jednorodny i liczył tyle elementów, ile wskazuje zapisana cyfra.
       W tabelkach dzieci mają podane nie wszystkie elementy, zadanie polega na uzupełnieniu - cyfry - ilości kresek /symboliczna liczebność zbioru/ lub zbioru warzyw do danej cyfry.
3. Temat dnia : Małe i duże warzywa.
Cele operacyjne - dziecko:
 • układa podpisy do ilustracji warzyw z rozsypanki literowej; samodzielnie zapisuje nazwy warzyw,
 • czyta ze zrozumieniem polecenia,
 • czyta zapis matematyczny,
 • starannie wykonuje prace plastyczne.
Środki dydaktyczne:
Obrazki warzyw, etykiety, litery z ruchomego alfabetu, karty pracy, liczmany, plastelina, znaki matematyczne.

Przebieg dnia:
 1. Ćwiczenia artykulacyjne i usprawniające aparat mowy.
 2. Sprawdzenie zadania domowego, pochwalenie za dobrze odrobione ćwiczenia.
  Na tablicy przypięte są ilustracje warzyw i litery.
        Zadaniem dziecka jest ułożenie z rozsypanki literowej podpisu do poszczególnych obrazków warzyw. Dzieci mogą korzystać z wyuczonej daktylografii. /dla ułatwienia każde warzywo jest napisane w innym kolorze, jeżeli wywołane dziecko nie daje rady to na odwrocie znajdują się cyfry od 1do końca ilości liter w wyrazie i układając ich kolejność, a potem odwracając powstanie nazwa /
  Np.
  1   2    3    4    5    6    7    P    O   M   I   D   O   R
  • Praca samodzielna ucznia na kartach pracy.
        Na kartach pracy zamieszczone są ilustracje z poznanymi warzywami. Zadanie dziecka polega na tym, że pod każdym obrazkiem samodzielnie musi napisać jego nazwę,/ zachowując kolejność liter w wyrazie oraz dbając o estetykę zapisu - kształt liter, mieszczenie się w liniaturze.
  • Na tych samych kartach pracy dziecko koloruje warzywo zgodnie z jego rzeczywistym kolorem. Nauczyciel chcąc sprawdzić zrozumienie tematu i polecenie przez dzieci, podchodzi i pyta jakiego koloru teraz używa, jakie warzywo teraz kolorujesz. /dłuższe rozmowy zaleca się z dziećmi szybciej pracującymi aby wyrównać tempo i czas pracy pozostałych/
  • Na następnej stronie karty pracy:
        Na zajęciach w ogrodzie porównywaliśmy wielkości warzyw / etykiety z napisem duży - mały /Po wykonaniu, wspólnie z nauczycielem, ćwiczeń w segregowaniu warzyw według kryterium duży-mały dzieci samodzielnie muszą odczytać napis w tabelce i narysować odpowiedniej wielkości warzywo. Jest to ćwiczenie na sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
   Duży- mały
   Duża marchew Mała pietruszka Mały pomidor Duża cebula Duży pomidor Mały ziemniak
        W ramach utrzymania higieny pracy proponuję zabawę ruchową lub kilka ćwiczeń rozluźniających.
  • Ćwiczenia ramion - wahadło zegara przechylanie się na boki, swobodne wymachy rąk do przodu i do tyłu.
  • Ćwiczenia wyprostne - chodzenie , a na sygnał schylamy się i zbieramy ziemniaki / dziecko udaje ,że w jednej ręce trzyma kosz a drugą zbiera ziemniaki/
  • Wyrywanie marchewki- dzieci swobodnie poruszają się po klasie , na sygnał schylają się i oburącz wyrywają marchew
  • Na koniec marsz zwykły i we wspięciu .
 3. Nauczyciel na tablicy umieszcza ilustrację na której jest 6 marchewek i 4 natki z "odgryzionymi" marchewkami. Zadaje dzieciom pytanie
  Co tu się stało?
  Ile było wszystkich marchewek na początku?
  Ile jest zjedzonych marchewek?
  Ile zostało dobrych marchewek?
  Jak to zapiszemy?
       Po przeanalizowaniu wszystkich danych jedno z dzieci podchodzi do tablicy i zapisuje odpowiedzi na kolejno zadawane pytania.
  10 - 4 = 6
  • Zadanie polega na tym, że dzieci po odczytaniu cyfry i koloru mają pokolorować w rzędach odpowiednią ilość narysowanych warzyw, a następnie zapisać w postaci działania matematycznego to co zrobiły np:
   4 czerwone buraki 3 żółte cebule 4+3 =
   6 zielonych ogórków 2 pomarańczowe marchewki ...........
   /nazwa koloru nie jest napisana lecz zaznaczona barwą/
  • Na tablicę nauczyciel przypina liczmany warzyw.
        Dzieci mają za zadanie policzyć ilość warzyw i zapisać działanie, np.:
   4 ziemniaki, 5 cebul 4 + 5 = 9
   2 buraki 7 pietruszek ..................
   1 marchew 5 ogórków ....................
        Chętne dzieci podchodzą do tablicy, przeliczają warzywa i odpowiednio zapisują na tablicy. Jeżeli mają problem z obliczaniem w pamięci obok tablicy stoi liczydło i w każdej chwili uczeń może z niego skorzystać.
 4. Dzieci otrzymują na kartkach formatu A4 narysowany kontur warzywa/ dla utrudnienia i sprawdzenia spostrzegawczości każde dziecko dostaje inny kontur warzywa/
       Zadanie polega na wypełnieniu konturów plasteliną. Dziecko swoją pracę rozpoczyna od wybrania odpowiedniego koloru, zmiękczenia plasteliny i dokładnym wypełnieniu konturów.
       Po wykonaniu zadania dziecko podchodzi do stolika nauczyciela i dobiera odpowiednią etykietę do swojego warzywa, czyta ją, dzieli wyraz na sylaby, przykleja pod obrazek i umieszcza na tablicy prac plastycznych. Nauczyciel w podsumowaniu chwali za wykonanie prac.
4. Temat dnia: Na straganie.
Cele operacyjne - dziecko:
 • używa form grzecznościowych /dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję/,
 • potrafi liczyć w zakresie 10 /z pieniędzy o nominałach 5, 2, 1/,
 • nazywa i dobiera etykiety do warzyw znajdujących się na straganie,
 • wie jak zachować się w miejscach publicznych: sklep-stragan, teatr,
 • poznaje inne nazwy warzyw występujące w przedstawieniu,
 • estetycznie wykonuje prace plastyczne,
 • samodzielnie i wytrwale przelicza elementy zbiorów /skrzynki/,
 • rozwiązuje proste zadania z treścią,
 • starannie wykonuje ćwiczenia
 • przestrzega zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
Środki dydaktyczne:
Stragan, skrzynki , kosze i tace z warzywami, kukiełki do przedstawienia "Na straganie", tekturowe pieniądze, karty pracy, etykiety z nazwami warzyw, laski gimnastyczne, kocyk.

Przebieg dnia:
 1. Ćwiczenia usprawniające aparat mowy.
 2. W klasie nauczyciel przygotowuje "stragan".
  W skrzynkach, koszach i na tacach poukładane są warzywa.
  Nauczyciel pyta - co to jest?
  Dzieci odpowiadają: to jest sklep z warzywami.
  N: Tak to jest sklep z warzywami , ale można go inaczej nazwać jest to stragan, - nauczyciel wiesza na dachu etykietę "stragan"
  N: Co można kupić na straganie?
  D: Wymieniają nazwy warzyw i owoców,
  N: Zachęca do podpisania etykietami znanych warzyw,/ będzie to potrzebne podczas kupowania, /
  • Dziecko wyszukuje jedną, spośród wielu przygotowanych etykiet, odczytuje znakami ideograficznymi, daktylografią i głosem, układa przy odpowiedniej skrzynce czy koszu,
  • Nauczyciel staje za ladą straganu i zachęca dzieci do zabawy w kupowanie
        Dzień dobry. Co podać? , dzieci używając form grzecznościowych i wciągając się do zabawy, ustawiają się w kolejce, nazywają swoje zakupy, płacą za zakupiony towar " pieniędzmi"/ nominały 1,2 ,5 -wycięte z tektury/, na skrzynce przypięta jest cena , a jeżeli dziecko chce kupić np. pomidor / 2 zł/ i marchew / 1 zł/ oblicza sobie na liczydle / stojącym obok straganu/ lub w pamięci ile razem zapłaci / 3 zł/ Jeżeli poda 5 zł ile dostanie reszty 5-3=2 lub ile trzeba zapłacić razem? Nauczyciel zaprasza do teatru pt. " Na straganie" Jana Brzechwy
   • Przypomina jak trzeba się zachować w miejscach publicznych. Dzieci siadają na krzesełkach ustawionych w rzędach i oglądają przedstawienie.
   • Po przedstawieniu nauczyciel pyta kto tam występował , czy znają nazwy wszystkich występujących warzyw , czy im się podobało?
   • Etykietowanie znanych warzyw, czytanie globalne, daktylografią i znakami ideograficznymi. Pokaz nowych warzyw: seler, koper fasola kalarepa- ćwiczenia w czytaniu nazw ( globalne, daktylografia)
  • Dzieci zakładają na głowy opaski z wyciętymi z kartonu "warzywami" i próbują samodzielnie odtworzy kilka scen z przedstawienia.
  • Praca indywidualna na kartach pracy.
   • " Zakupy na straganie"- kolorowanie obrazka kredkami ołówkowymi.
   • Dobieranie etykiet -dziecko samodzielnie spośród wielu swoich etykiet podanych w kopercie, podpisuje znajdujące się w skrzynkach warzywa ,a na odwrocie samodzielnie pisze nazwy warzyw.
   • "Ile jest?"- na obrazku pokolorowanym ,dziecko przelicza warzywa w skrzynce i podpisuje cyfrą / cyfrę ,znajdującą się w kopercie, przykleja obok skrzynki lub koszyka/.
  • Dzieci otrzymują karty pracy na których są narysowane poszczególne sytuacje tematyczne . Takie same sytuacje są przedstawiane na tablicy dla przykładu. np.:
   • / 2 duże czerwone pomidory i obok 3 małe pomidory.
    Policz ile i podpisz. Ile jest?
    2+3= 5
    dziecko ma za zadanie samodzielnie zaobserwować różnicę między wielkością pomidorów i podpisać cyframi .
    Po wytłumaczeniu na tablicy dzieci uzupełniają swoje karty pracy.
    Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych w oparciu o rysunki.
   • / 5 cebul żółtych i 4 cebule ze szczypiorkiem. Ile jest?
   • / dwa pęczki rzodkiewek po pięć w każdym. Ile jest? Itd.
   Dzieci przebierają się w stroje gimnastyczne i wspólnie przechodzimy na salę gimnastyczną
  • Ćwiczenia gimnastyczne.
   • Ćwiczenia orientacyjno - porządkowe.
         Dzieci trzymają laski oburącz i biegają w różnych kierunkach z wymijaniem. Na sygnał dzieci zatrzymują się, opierając laskę na głowie po czym:
    • idą na wspięciu na palcach,
    • idą "gąsienicą"
    • zatrzymują się w rozkroku i wykonują skłon w przód, tak aby laska wraz z nogami tworzyła literę A
   • Ćwiczenia dużych grup mięśniowych.
         Dzieci trzymają laskę oburącz za końce. Na polecenie przechodzą przez nią jedną a potem drugą nogą. Przesuwając laskę za plecami wznoszą ją nad głową i do przodu. Powtarzamy ćwiczenie.
   • Ćwiczenie mięśni grzbietu.
    Leżenie przodem, laska trzymana oburącz za końce:
    • podnoszenie laski w przód i wytrzymanie,
    • podnoszenie czoła laską, skłon tułowia w tył, ramiona nad podłogą zgięte w łokciach
   • Ćwiczenia ożywiające.
         Bieg w różnych kierunkach z omijaniem lub przeskakiwaniem przez leżące laski. Na sygnał każde dziecko zatrzymuje się przy najbliższej lasce.
   • Ćwiczenia stóp.
         Palce stóp obejmują laskę przy jednym jej końcu .Dzieci przesuwają się krokiem dostawnym po lasce od jednego do drugiego jej końca. Cały czas palce stóp podkurczone.
   • Ćwiczenia mięśni brzucha.
         Leżenie tyłem, laska w górze trzymana oburącz.
    Przekładanie nóg przez laskę do przodu i do tyłu.
   • Ćwiczenia zręczności.
   • Rozsypanka w dużych odległościach:
    • stojąc ustawić laskę na podłodze i zanim upadnie złapać,
    • kto potrafi utrzymać laskę jak najdłużej na dłoni lewej , prawej?
    • Improwizacja ruchowa z laską:
    • ruchy drwala,
    • oszczepnika,
    • zamiatacza ulic,
    • cyrkowca,
    • flecisty,
    • florecisty.
   • Ćwiczenia wyprostne.
         Siad skrzyżny , laska z tyłu za plecami przesuwanie laski poziomo i skośnie" wycieranie pleców ręcznikiem"
   • Ćwiczenia równowagi.
         "chód po lasce"- ręce wzniesione w bok pomagają w utrzymaniu równowagi
   • Bieg.
         Dzieci dobierają się parami, stojąc jedno za drugim, wspólnie trzymają laski za ich końce. Na sygnał pojazdy wyruszają- dzieci biegają w różnych kierunkach lub po obwodzie koła. Tempo i rodzaj biegu mogą być dowolne lub kierowane przez prowadzącą. Po pewnym czasie dzieci zmieniają się rolami.
   • Ćwiczenia zwinności.
          "szermierka"- dzieci ustawione parami twarzą do siebie manipulują laskami- walka szermierzy.
   • Ćwiczenia siłowe
         Wykorzystanie ustawienia parami z poprzedniego ćwiczenia. Jedno dziecko w siadzie klęcznym na kocyku , drugie za pomocą lasek ciągnie współćwiczącego.
   • Skoki- Dowolne przeskoki przez laskę- bokiem , przodem, tyłem .
   • Ćwiczenia wyprostne.
         Siad klęczny, laska trzymana za końce oburącz, wzniesiona w górę. Głęboki skłon tułowia w przód do ukłonu japońskiego, a następnie wyprost.
   • Ćwiczenia stóp.
          W siadzie laska ustawiona pionowo i trzymana oburącz. Wspinanie się po lasce palcami stóp w górę i schodzenie w dół.
   • Ćwiczenia uspokajające.
    Dowolny marsz i przyjmowanie pozycji:
    • leżenie tyłem i położenie laski przy głowie, tak by razem tworzyli literę T,
    • leżenie bokiem, położenie laski z prawej strony , tak by razem powstała cyfra 1,
    • dzieci dobierają się czwórkami i układają kwadraty.
    • Marsz w rytm muzyki i odłożenie lasek według wyznaczonych kolorów na miejsce.
          Po skończonych ćwiczeniach przechodzimy do umywalni , myjemy ręce i buzie , wycieramy się i przechodzimy do klasy ubierać się.
 3. Dla utrzymania higieny dnia wychodzimy na spacer .
       Podczas spaceru nauczyciel zwraca uwagę dzieci na pracę wykonywaną przez ludzi w ogrodzie szkolnym i w ogródkach przydomowych. Przypomina dzieciom nazwy czynności wykonywanych przez obserwowane osoby:
  co robi? - zbiera ziemniaki,
  a tu co robi? - wyrywa marchew itd., itp
5.Temat dnia: Sałatka warzywna.
Cele operacyjne- dziecko :
 • potrafi samodzielnie i bezpiecznie posługiwać się nożem,
 • zna nazwy warzyw,
 • potrafi samodzielnie określić kształt i kolor poszczególnych warzyw,
 • zna zasady higieny przygotowywania posiłków,
 • potrafi przygotować i zorganizować sobie warsztat pracy,
 • nie przeszkadza innym podczas pracy z nożem,
 • potrafi cieszyć się z własnoręcznie przygotowanego dania,
 • chce poczęstować innych celem pochwalenia się swoją pracą,
 • odczytuje mowę z ust i napis z etykiety,
 • różnicuje dźwięki z otoczenia /stołówka, kuchnia/
Środki dydaktyczne:
 • fartuchy, deski, noże, talerze, warzywa , etykiety
 • przyprawy, majonez, miska, łyżka, widelce,
 • taśma z nagraniem melodii szybkich, wolnych, o wysokich i niskich tonach , melodia i słowa piosenki "Na marchewki urodziny"
Przebieg dnia :
 1. Zajęcia odbywają się na stołówce szkolnej obok kuchni .
        Aby przypomnieć dzieciom jak nazywają się warzywa , jak smakują, i jaki mają kolor nauczyciel nawiązuje do dni poprzednich /pokaz, etykietowanie nazw, przypomnienie znaków ideograficznych i daktylografii/
       Dzieci znają z poprzednich lekcji smak niektórych warzyw w postaci surowej, dzisiaj ze względu na temat zajęć następuje pokaz i smakowanie tych warzyw po ugotowaniu.
  Co można zrobić z ugotowanych warzyw?
 2. Nauczyciel wraz z uczniami urządza stanowiska pracy.
  Przed przystąpieniem do pracy należy zwrócić uwagę dzieci na:
  • umycie rąk,
  • ubranie fartuchów, które pomogą ochronić dziecięce ubrania przed ewentualnym zabrudzeniem.
  • Następnie ustawiamy dzieci na stanowiskach pracy,
  • aby praca szła sprawnie następuje podział pracy, / jeden kroi ziemniaki, drugi marchew itd./
  • sałatka powinna być zrobiona estetycznie więc nauczyciel pokazuje sposób krojenia warzyw.
  • Nauczyciel zwraca uwagę na porządek na stanowiskach pracy poszczególnych uczniów.
  • W międzyczasie słychać odgłosy z kuchni ,dzieci nasłuchują je i próbują określić co to było? /np. spadający nóż, dźwięk opadającej pokrywki, gwizdek czajnika, praca miksera/
  • Gdy już wszyscy skończą krojenie składamy wszystkie warzywa do dużej miski i następuje mieszanie składników i przyprawianie sałatki,
  • Podczas gdy nauczyciel miesza sałatkę każde dziecko sprząta swoje stanowisko pracy. Po sprzątnięciu stołów i narzędzi pracy dzieci idą do umywalni myć ręce.
  • Wybrana grupa dzieci przygotowuje stół do spożywania posiłku. Nakrywa stół obrusem, kładzie serwetki i talerze. Podczas spożywania posiłku zwracamy uwagę na użycie form grzecznościowych" smacznego", "dziękuję".
 3. Podsumowanie pracy:
       Nauczyciel chwali za bardzo dobrze wykonaną pracę, kulturalne zachowanie się i przestrzeganie bezpieczeństwa podczas pracy z nożem. Nagrodą za tę pracę będzie wpisanie ocen.
 4. Po skończonej pracy fizycznej dzieci bawią się w słuchanie muzyki .
       Przy piosence "Na marchewki urodziny" dzieci odszukują wolną i szybką melodię oraz wysokie i niskie dźwięki. Znakami ideograficznymi pokazują udział występujących warzyw.
       Podczas słuchania nagrań wysokich i niskich tonów dzieci odpowiednio reagują na muzykę, i tak:
  • tony niskie - dzieci schylają się i zbierają ziemniaki,
  • tony wysokie - chodzą na palcach po wyznaczonym torze na podłodze świetlicy,
  • przy wolnej melodii - turlają się po podłodze jak ziemniaki,
  • przy szybkiej muzyce - podskakują jak wyrywane marchewki.
       Zmiana melodii następuje w różnych odstępach czasu więc skupienie dzieci jest maksymalne.
 5. Po omówieniu kręgu tematycznego "Poznajemy warzywa" nauczyciel, zachęca dzieci do:
  • samodzielnego przygotowania sałatki jarzynowej w domu,
  • robienia samodzielnych zakupów na straganie,
  • pomocy rodzicom w pracach w ogrodzie,
  • wykonania inscenizacji teatralnej z poznanych warzyw,
  • przekazania i nauczenia poznanych znaków ideograficznych rodzinie.
Ramona Migda Literatura.
 1. O. Perier "Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu".
 2. G.Demel "Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola"
 3. K. Wlaźnik "Wychowanie fizyczne" Z. Semadeni " Matematyka"

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie