Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Charakterystyka myślenia dziecka w wieku przedszkolnym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 18861 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Poznanie świata przez dziecko wiąże się z procesem myślenia,które jest procesem poznawczym...

W wyniku dojrzewania i uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym stopniowo zaczynają rozumieć to,co widzą,słyszą,czują.Poznanie świata przez dziecko wiąże się z procesem myślenia.Według W.Szewczuka myślenie jest"procesem poznawczym,w którym odzwierciedlone są strukturalne i funkcjonalne stosunki różnych elementów rzeczywistości".
     Dla L.Wołoszynowej myślenie to "proces uogólnionego i pośredniego poznawania rzeczywistości".
     W czynności myślenia biorą udział operacje umysłowe,które nie są obserwowalne.Dzięki myśleniu człowiek lepiej poznaje rzeczywistość,tworzy projekty,dokonuje odkryć,formułuje oceny.
     Proces myślenia przebiega różnie w różnym wieku.Granice wieku przedszkolnego są względne,podobnie jak granice pozostałych okresów rozwojowych.Jako kryteria rozróżniania okresów rozwojowych przyjęto zmieniające się w toku rozwoju:sposób i poziom poznawania przez dziecko otaczającej rzeczywistości,dominujący rodzaj działalności dziecka oraz specyficzne formy i metody oddziaływania wychowawczego.W nawiązaniu do tych kryteriów przyjęto następujący podział na okresy:

  • niemowlęctwo-pierwszy rok życia
  • wiek poniemowlęcy-od 1 do 3 lat
  • wiek przedszkolny-od 3 do 7 lat
  • młodszy wiek szkolny-od 7 do 11-12 lat
  • wiek dorastania- od 12-13 do 17-18 lat

     J.Piaget wyróżnia cztery stadia rozwoju myślenia dzieci:

  1. stadium inteligencji sensomotorycznej (1 i 2 rok życia)
  2. stadium myślenia przedoperacyjnego(od 2 do 7-8 lat)
  3. stadium operacji konkretnych(od 7-8 do 11-12 lat)
  4. stadium operacji formalnych( od 11 do 14-15 lat)

      Stadium II to interesujący nas wiek przedszkolny,który M.Przetacznikowa podzieliła na trzy fazy.
Faza I wczesna od 2 do 4 lat
Faza druga średnia od 4 do 5 1/2 lat
Faza trzecia póżna od 5 1/2 do 7 lat
      Charakteryzując myślenie dzieci w tym okresie rozwojowym należy wspomnieć o trzech szczeblach genetycznych procesu myślenia:stanowi je myślenie sensoryczno-motoryczne(zmysłowo- ruchowe),myślenie konkretno-wyobrażeniowe i myślenie pojęciowe zwane abstrakcyjnym,słowno-logicznym lub symbolicznym.
     We wczesnej fazie wieku przedszkolnego dzieci przez krótki okres znajdują się w stadium myślenia sensoryczno- motorycznego.W stadium pierwszym wyksztalca sie funkcja symboliczna.Dziecko zaczyna posługiwać sie symbolami opartymi na wyobrażeniach,jak równiez symbolami słownymi(znakami języka dżwiękowego),które stanowią podstawy pojęć potocznych.
     W stadium drugim kształtuje się przede wszystkim myślenie konkretno-wyobrażeniowe i pozostaje nadal w ścisłym związku z działaniem,staje sie czynnością samodzielną i wskazuje na formułowanie się wyobrażeń rzeczy i działań.
     W trzecim stadium dzieci zaczynają ujmować wzajemne związki między stanami a przekształceniami i dochodzą do zrozumienia pojęcia słabości. Powyzej szostego roku życia czynności umysłowe dziecka organizują się już w określone struktury logiczne.
     Charakterystyczna cechą umysłową dzieci w omawianych wyżej stadiach rozwoju umysłowego według Piageta jest stanowisko,że myślenie dziecka jest egocentryczne i synkretyczne.Egocentryzm myślenia przejawia się w tym,iż pierwotnie istnieje dla dziecka jeden świat rzeczywistości leżący pomiędzy tym co wewnętrzne a tym co zewnętrzne.Przez umysłowość synkretyczną rozumie się także umysłowość,dla której wszystko jest w łączności ze wszystkim,wszystko jest celowe i zdarza się"po coś",wsztstko jest spostrzegane na podstawie obrazów.Cechy te przejawiają się w umyslowości dziecka do siódmego roku życia.Często dzieci przedszkolne uzasadniają swe sądy w sposób naiwny,malo krytyczny na podstawie zbyt małej liczby danych.W starszym wieku przedszkolnym dzieci próbują już stawiać hipotezy.

W Szewczuk-Psychologia WSiP Warszawa 1975
L.Wołoszynowa-Psychologia ogólna i rozwojowa PZWS Warszawa 1966
M.Żebrowska-Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży PWN Warszawa 1978
J.Piaget-Studia z psychologii dziecka PWN Warszawa 1966

Opracowała
Katarzyna Kopeć

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie