Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Państwo jako organizator życia społecznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1387 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Test z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III liceum ogólnokształcącego.

1. Wymienionym państwom przyporządkuj właściwe systemy polityczne: ( 3 pkt )

a) Francja - ..................................................
b) RFN - ......................................................
c) Włochy- ..................................................
d) Szwajcaria - .............................................
e) USA - .......................................................
f) Wielka Brytania - .....................................

Systemy polityczne: prezydencki, mieszany, parlamentarno – gabinetowy, kanclerski,
gabinetowo – parlamentarny, parlamentarno – komitetowy


2. Ius soli oznacza, że : ( 1 pkt )

a) dziecko nabywa obywatelstwo rodziców lub matki
b) dziecko nabywa obywatelstwo państwa, na którego terytorium się rodzi


3. Ludwik Gumplowicz był zwolennikiem teorii powstania państwa: ( 1 pkt )

a) podboju i przemocy
b) umowy społecznej
c) marksistowskiej


4. Belgia jest: ( 1 pkt )

a) republiką i państwem unitarnym
b) monarchią i federacją
c) monarchią i państwem unitarnym


5. Spośród niżej wymienionych państw wybierz republiki i wpisz je w miejsce
przeznaczone na odpowiedź: ( 2 pkt )

Nazwy państw: Szwecja, Dania, Monako, Finlandia, Portugalia, Wielka Brytania, Japonia, Lichtenstein, Hiszpania, Maroko, Holandia, Grecja, Norwegia, Czechy

Odpowiedzi:
- ...................................
- ...................................
- ...................................
- ...................................


6. Zasada: „Rex regnat sed non gubernat” obowiązuje w monarchii: ( 1 pkt )

a) parlamentarnej
b) absolutnej


7. Napisz nazwy dwóch izb parlamentów następujących państw: ( 4 pkt )

a) Wielka Brytania: ................................ , ...............................
b) RFN: ........................... , ...............................
c) Federacja Rosyjska : .................................. , ............................
d) Francja: ............................. , ..............................


8. Baskowie to naród zamieszkujący: ( 1 pkt )

a) Francję i Belgię
b) Hiszpanię i Portugalię
c) Francję i Hiszpanię


9. Rozwiń skróty ( podaj pełne nazwy) niemieckich partii politycznych: ( 3 pkt )

a) SPD- ................................................................
b) CDU- ................................................................
c) FDP- ...............................................................


10. Napisz literę P jeżeli zdanie jest prawdziwe, a literę F jeżeli zdanie jest fałszywe. ( 6 pkt )

A) Autorem dzieła pt. „O duchu praw” jest K. Monteskiusz.
B) Koncepcję suwerenności narodu J.J. Rousseau zawarł w dziele pt. „Umowa społeczna”.
C) Pozycję kanclerza w Niemczech można określić mianem primus inter pares.
D) Rikstag to jednoizbowy parlament w Szwecji.
E) Konstytucja nadana przez głowę państwa to konstytucja oktrojowana.
F) Zasada większości bezwzględnej polega na tym , że decyzja jest ważna jeżeli za jej przyjęciem głosuje więcej niż połowa osób.

Odpowiedzi:
A) - ........ B) - ....... C) - ....... D)- ......... E)- ......... F)- .........


11. Podaj pełne nazwy partii, które reprezentują następujący politycy: ( 4 pkt )

a) Tony Blair- .........................................................
b) George Bush- ........................................................
c) Jean Marie Le Pen- .................................................
d) J.Fischer- ..........................................................


12. Tzw konstruktywne wotum nieufności polega na tym, że: ( 1 pkt )

a) kanclerz ustępuje na żądanie prezydenta
b) parlament wyraża kanclerzowi wotum nieufności i jednocześnie dokonuje wyboru jego następcy bezwzględną większością głosów
c) parlament wyraża kanclerzowi wotum nieufności bezwzględną większością głosów


13. Dopisz pojęcia do definicji: ( 5 pkt )

a) Państwo, w którym jednostki terytorialno – administracyjne są podporządkowane
centralnym organom władzy i nie mają żadnej politycznej samodzielności; przeciwieństwo federacji - ......................................................

b) Procedura umożliwiająca postawienie prezydenta USA w stan oskarżenia za czyny
sprzeczne z prawem- ....................................................

c) Określone prawem wymogi, które musi spełnić obywatel aby uzyskać czynne i
bierne prawo wyborcze- .................................................

d) Uprawomocnienie władzy- .............................................

e) Możliwość wszczęcia postępowania ustawodawczego przez określoną prawem
liczbę obywateli, która podpisuje projekt ustawy i wysyła go do parlamentu-
...........................................................................


14. System kooperacji partii jest charakterystyczny dla: ( 1 pkt )

a) Szwajcarii
b) Polski
c) Czech


15. Do wymienionych państw przyporządkuj dyktatorów: ( 3 pkt )

A) Kuba- ............................................................
B) Korea Pn- ......................................................
C) Argentyna- .....................................................
D) Portugalia- .....................................................
E) Hiszpania- .....................................................
F) Libia- .............................................................

Dyktatorzy: Francisco Franco, Muammar Kadafi, Fidel Castro, Juan Peron, Antonio Salazar, Kim Ir Sen


16. Wyjaśnij pojęcia: ( 8 pkt )

a) apatryda-..................................................................... ....................................................
.............................................................................. ...........................................

b) republika-.................................................................... .....................................................
.............................................................................. ...........................................

c) cohabitation-................................................................. .....................................................
.............................................................................. ........................................

d) pluralizm polityczny-...................................................... .......................................
.............................................................................. ............................


17. Wymień najważniejsze funkcje państwa: ( 5 pkt)

a) funkcje wewnętrzne:
- .............................................................................. .................
- .............................................................................. .................
- .............................................................................. ..................
- .............................................................................. ..................

b) funkcje zewnętrzne:
- .............................................................................. ...................
- .............................................................................. ...................


KONIEC TESTUODPOWIEDZI I PUNKTACJA

1. a) Francja – mieszany
b) RFN - kanclerski
c) Włochy- parlamentarno - gabinetowy
d) Szwajcaria- parlamentarno - komitetowy
e) USA - prezydencki
f) Wielka Brytania – gabinetowo - parlamentarny
( 1 pkt za 2, 2 pkt za 4, 3 pkt za 6 dobrych odpowiedzi)

2. b ( 1 pkt )
3. a ( 1 pkt )
4. b ( 1 pkt )
5. Finlandia ,Portugalia, Grecja, Czechy (1 pkt za 2, 2 pkt za 4 dobre odpowiedzi )
6. a ( 1 pkt )
7. ( 4 pkt )
a) Izba Gmin, Izba Lordów
b) Bundestag, Bundesrat
c) Duma, Rada Federacji
d) Zgromadzenie Narodowe, Senat
8. c ( 1 pkt )
9. ( 3 pkt )
a)Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
b)Unia Chrześcijańsko- Demokratyczna
c)Wolna Partia Demokratyczna
10. A-P, B-P, C-F, D-P, E-P, F-P ( 6 pkt )
11. ( 4 pkt )
a) Partia Pracy
b) Partia Republikańska
c) Front Narodowy
d) Zieloni
12. b ( 1 pkt )
13. ( 5 pkt )
a) państwo unitarne
b) impeachement
c) cenzus wyborczy
d) legitymizacja
e) inicjatywa ludowa
14. a ( 1 pkt )
15. A) Kuba- Fidel Castro
B) Korea Pn – Kim Ir Sen
C) Argentyna- Juan Peron
D) Portugalia – Antonio Salazar
E) Hiszpania – Francisco Franco
F) Libia – Muammar Kadafi
(1 pkt za 2, 2 pkt za 4, 3 pkt za 6 dobrych odpowiedzi )
16. ( 8 pkt )
a) apatryda- bezpaństwowiec; osoba bez obywatelstwa, która nie korzysta z ochrony oraz opieki jakiegokolwiek państwa

b) republika- forma państwa charakteryzująca się obieralnością i kadencyjnością najważniejszych organów państwa

c) cohabitation- współzamieszkiwanie; współrządy premiera i prezydenta, którzy pochodzą z różnych partii politycznych

d) pluralizm polityczny- koncepcja funkcjonowania demokratycznego systemu politycznego polegająca na tym, że istnieją różne siły polityczne, które ze sobą konkurują

17. ( 3 pkt za wymienienie 3 funkcji wewnętrznych, 2 pkt za wymienienie 2 funkcji zewnętrznych- łącznie 5 pkt )
a) funkcje wewnętrzne:
- prawodawcza
- porządkowa
- administracyjna
- gospodarczo- organizatorska
- socjalna
- kulturalno- wychowawcza

b) funkcje zewnętrzne:
- utrzymanie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi
- ochrona interesów państwa
- zapewnienie bezpieczeństwa i pokojuOCENY - PUNKTACJA

Bardzo dobry 50-45
Plus dobry 44-40
Dobry 39-35
Plus dostateczny 34-30
Dostateczny 29-25
Dopuszczający 24-20
Niedostateczny 19-0

------------------------------------
Opracowała:
mgr Barbara Latkiewicz
I LO w Krośnie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie