Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program własny sportowych zajęć pozalekcyjnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1116 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program własny sportowych zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej na rok szkolny 2004/2005.

I. Autor programu.
mgr Tomasz Klamra

II. Zadania programu
     Wychowanie fizyczne prowadzone w szkołach nie jest w stanie zaspokoić potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach szkolnego koła sportowego. Obserwujemy też przeciwne zjawisko, a mianowicie uczniów, którzy wybrali drogę blokersa (często z lenistwa, ale nie tylko). Ja zajmę się w programie dziećmi, które z własnej chęci lub po odpowiedniej motywacji chcą aktywnie spędzać wolny czas i poświęcić się aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.
     Znając potrzeby rozwojowe uczniów swojej szkoły ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki, jakimi dysponuje szkoła, wybrałem piłkę koszykową. Koszykówka jako gra i zabawa oparta na elementach technicznych i taktycznych może stanowić doskonałą odmianę zabawy. Naturalne formy ruchu: biegi, skoki, rzuty, rozwijają szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Ważną cechą gry jest zespołowość. Rozwija możliwości wykazania inicjatywy, zdyscyplinowania swojej działalności, przyjmowania odpowiedzialności.
     Zajęcia będą się odbywały na sali gimnastycznej i boisku w grupie 1216 osób. Uczniowie, wykazujący zainteresowanie piłką koszykową i uczestniczący w zajęciach, będą mogli sprawdzić stopień opanowania swoich umiejętności, uczestnicząc w zawodach sportowych i turniejach. Przewidziane są również sprawdziany bieżące umożliwiające kontrolę postępów uczniów.

III. Charakterystyka placówki.
Podmiotem wdrażającym program jest Gimnazjum 13 w Olsztynie.
Autor programu
Mgr Tomasz Klamra jest absolwentem AWF Gdańsk kierunek wychowanie fizyczne, specjalizacja trenerska pływanie. Staż jako nauczyciel wf to 12 lat.

Baza sportowa szkoły.
     Szkoła miejska, wyposażona w salę gimnastyczną o wymiarach 36x18 m z dobrze zaopatrzonym magazynkiem sportowym i małą salę gimnastyczną 15x7 m. Boisko trawiasto piaszczyste 63x25 m, bieżnia 100 m, siłownia szkolna wyposażona w atlas do ćwiczeń siłowych oraz 4 gryfy z zestawem talerzy. Są także 2 stoły do tenisa stołowego. Tuż za płotem szkolnym znajduje się teren leśny nadający się do atletyki terenowej, a zimą do prowadzenia lekcji z saneczkarstwa.

Założenia organizacyjne.
Program będzie realizowany z grupą chłopców z klas IIII 2 razy w tygodniu po 90 minut.

IV. Cele edukacyjne.
 1. Uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia.
 2. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 3. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów.
 4. Wdrażanie do "zdrowego" współzawodnictwa.
 5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
 6. Wzbogacenie uczniów w wiadomości dotyczące historii piłki koszykowej w Polsce i na świecie, przepisów gry, sędziowania.
 7. Osiągnięcie przez uczniów wysokiego poziomu sprawności fizycznej.
 8. Ukształtowanie dojrzałej osobowości uczniów, ukierunkowanej na osiąganie celów dzięki umiejętności współdziałania i współzawodnictwa.
V. Zadania szkoły.
Aby osiągnąć wyżej wymienione cele wychowania fizycznego szkoła powinna:
 1. Stymulować i umożliwiać uczniom podejmowanie aktywności ruchowej i wyrażanie własnych przeżyć w zabawach i grach.
 2. Tworzyć warunki do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.
 3. Zapoznać uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz z podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez uczniów dyscyplin sportowych.
 4. Dokonywać oceny postawy ciała i poziomu sprawności ucznia.
 5. Wspierać aktywność poznawczą i twórczą.
 6. Motywować do dbałości o zdrowie własne i innych.
 7. Zapewniać atmosferę życzliwości, akceptacji i szacunku dla siebie.
VI. Cele ogólne.
 1. Wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem kształtowania cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości i mocy.
 2. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 3. Nauka i doskonalenie elementów techniki i taktyki.
 4. Kontrola sprawności ogólnej i specjalnej.
 5. Przygotowanie organizmu do wysiłku przez ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 6. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.
 7. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.
 8. Eliminowanie błędów technicznych i taktycznych.
 9. Nauka współpracy w zespole.
 10. Zapoznanie uczniów z systemami rozgrywania zawodów piłki koszykowej.
 11. Zapoznanie uczniów z zasadami gry i sędziowania w piłce koszykowej.
 12. Przygotowanie do samodzielnego organizowania zawodów.
 13. Kontrola i ocena sprawności ogólnej i specjalnej.
 14. Kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku.
VII. Szczegółowe treści kształcenia.
  Postawa i poruszanie.
  • poruszanie się w ataku
  • poruszanie się w obronie
  • zatrzymania i obroty
 1. Chwyt i podanie.
 2. oburącz, jednorącz
 3. sprzed klatki piersiowej, zza głowy, kozłem
 4. sytuacyjne
  • Kozłowanie.
   • niskie i wysokie
   • ze zmianą kierunku, tempa, ręki
  • Rzut.
   • z biegu
   • z miejsca
   • z wyskoku
   • po podaniu
   • po kozłowaniu
  • Zwód.
   • rękami i piłką
   • tułowiem i nogami
   • wzrokiem
  • Zbieranie piłki z tablicy .
   • zbieranie piłki z tablicy w ataku i w obronie
   • dobitka po niecelnym rzucie
  • Atak szybki.
   • 1x0, 2x0
   • 1x1, 2x1
   • 2x2, 3x2
  • Atak pozycyjny.
   • atak pozycyjny w ustawieniu 2:1:2
   • zasłony (kombinacje dwójkowe, trójkowe)
   • atak przeciw obronie "każdy swego"
   • "duża ósemka"
  • Obrona.
   • indywidualna
   • postawa
   • poruszanie
   • wygarnięcie i przechwytywanie piłki
   • zespołowa
   • "każdy swego"
   • strefowa 2:3
  • Zagrania w sytuacjach specjalnych.
   • przy wyrzucie piłki zza linii bocznej boiska
   • przy wyrzucie piłki zza linii końcowej
   • po rzucie sędziowskim
  • Zorganizowanie wewnątrzszkolnych zawodów w koszykówce chłopców.
  VIII. Działania wychowawcze.
  1. Wyrabianie nawyków higieniczno zdrowotnych.
  2. Wdrażanie do współdziałania w grupie.
  3. Przestrzeganie zasad "fair play".
  4. Wdrażanie do czynnego wypoczynku.
  5. Poszanowanie mienia szkolnego.
  6. Pomoc koleżeńska podczas wykonywania ćwiczeń.
  7. Samokontrola i samoocena własnej aktywności na zajęciach i podczas zawodów sportowych.
  8. Wdrażanie do samodyscypliny w czasie ćwiczeń.
  9. Promowanie szkoły.
  IX. Procedury osiągania celów.
  1. Zasady nauczania.
   • aktywności
   • poglądowości
   • stopniowania trudności
   • systematyczności
   • utrwalania
   • przystępności i indywidualnych zadań
  2. Metody nauczania.
   • analityczna
   • syntetyczna
   • kompleksowa
  3. Metody przekazywania wiadomości.
   • pokaz
   • opowiadanie
   • dyskusja
   • pogadanka
  4. Formy prowadzenia zajęć.
   • ścisła
   • fragmentów gry
   • gra uproszczona
   • gra szkolna
   • gra właściwa
  X. Osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu.
  • Wykazuje aktywną postawę w kształtowaniu własnej sprawności fizycznej i ruchowej.
  • Dba o zdrowie, hartuje organizm.
  • Cechuje się systematyczną aktywnością ruchową.
  • Identyfikuje się z sukcesami i porażkami zespołu.
  • Podniesie swoje umiejętności motoryczne.
  • Udoskonali swoje umiejętności techniczne i taktyczne.
  • Będzie znał przepisy gry w piłkę koszykową.
  • Będzie inicjatorem wielu imprez sportowych.
  • Stosuje zasady "fair play".
  • Poprawnie wykonuje elementy techniczne indywidualnie i zespołowo.
  • Poprowadzi samodzielnie rozgrzewkę organizmu.
  • Uczestniczy w rekreacji poza szkołą.
  XI. Ewaluacja programu.
  1. Sprawdzian umiejętności ruchowych i jego analiza.
  2. Praktyczny sprawdzian umiejętności sędziowania.
  3. Udział w zawodach sportowych.
  XII. Bibliografia:
  • Mikułowski J., Oszast H. "Koszykówka" Wyd. "Sport i Turystyka" Wwa 1976
  • Wyżnikiewicz Zd. "Koszykówka" Wyd. "Sport i Turystyka" Wwa 1977
  • Kłyszejko W. "Koszykówka" Wyd. GKKF Wwa 1951
  • Śmiglewska M. Program wychowania fizycznego. Nr dop. DKW 4014290/99.
  n-l w-f Tomasz Klamra

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie