Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła teatralnego dla uczniów klas IV - VI

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4770 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA TEATRALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI

I. Wstęp

     Jako nauczyciel języka polskiego w celu uatrakcyjnienia prowadzonych przeze mnie zajęć często stosowałam metodę dramy i przygotowywałam inscenizacje. Zauważyłam, że uczniowie chętnie angażują się w tego rodzaju działalność i daje im to wiele satysfakcji. Postanowiłam więc wykorzystać ich zapał i talent i zaprosiłam do wspólnej "zabawy w teatr".
     Program nie jest wiec nastawiony na wiedzę, ale na umiejętności, kształtowanie zainteresowań teatralnych, samorealizację i podniesienie własnej wartości pracy ucznia. Swoje osiągnięcia dzieci prezentować będą przed bliską sobie publicznością – uczniami, rodzicami, nauczycielami. Zamierzam więc stosować różnorodne metody, formy i środki umożliwiające wspieranie aktywności twórczej dzieci ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych różnic, potrzeb oraz możliwości. Szczególną wagę przywiązuję do zaspokajania potrzeby poznawczej, różnorodnego działania, ruchu, twórczości dziecięcej, zabawy, bezpieczeństwa, akceptacji i sukcesu oraz więzi emocjonalnej z rówieśnikami.

II. Cele ogólne
 1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań teatrem.
 2. Rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz twórczej aktywności.
 3. Umożliwienie prezentacji własnych dokonań.
 4. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
 5. Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki teatralnej.
III. Cele szczegółowe
 1. Doskonalenie techniki czytania i recytacji.
 2. Uwrażliwienie na piękno i kulturę słowa.
 3. Rozpoznawanie ewentualnych wad wymowy, podniesienie poziomu dykcji.
 4. Doskonalenie sposobu oddychania i emisji głosu.
 5. Rozumienie znaczenia intonacji i modulacji głosu w tworzeniu roli.
 6. Umiejętne wyrażanie stanów emocjonalnych.
 7. Budowanie świadomości własnego ciała – ruch sceniczny.
 8. Doskonalenie koncentracji uwagi.
 9. Przygotowywanie inscenizacji w oparciu bo tekst poetycki.
 10. Wspólny udział w tworzeniu własnych przedstawień.
 11. Planowanie występów dla młodszych kolegów oraz okolicznościowych przedstawień z okazji Dnia Babci, Dnia Matki itp.
 12. Budzenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 13. Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
 14. Przezwyciężanie nieśmiałości.
 15. Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
IV. Treści:
 1. Poprawność artykulacyjna i dykcyjna
  • ćwiczenia ułatwiające prawidłowy oddech
  • zabawy i ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne
 2. Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • budowanie krótkich wypowiedzi na dany temat, prowadzenie dialogów, przemawianie
  • ćwiczenia i zabawy mimiczne, drama
  • małe improwizacje – scenki wzięte z życia
 3. Praca z tekstem
  • doskonalenie techniki głośnego czytania z uwzględnieniem ekspresji słownej, plastycznej ( autoportrety, rzeźby nastroju, kolory nastroju, elementy scenografii ), muzycznej
  • ćwiczenia w czytaniu z podziałem na role
  • interpretacja wybranych wierszy inscenizacja
 4. Przygotowanie przedstawienia
  • wspólne zaplanowanie repertuaru
  • omówienie treści przedstawienia
  • analiza charakterów poszczególnych postaci
  • propozycje realizacji
  • przydział ról
  • czytanie tekstu z podziałem na role
  • przygotowanie scenografii, kostiumów, dobór kompozycji muzycznych
  • przygotowanie zaproszeń, afiszy
V. Procedury osiągania celów.
     W trakcie realizacji programu koła teatralnego należy stosować metody aktywizujące, uwzględniające i pobudzające zainteresowania ucznia, dobór metod zależy głównie od predyspozycji dzieci. Najczęściej stosowane są: drama, inscenizacja, scenki rodzajowe, ćwiczenia dykcyjne i językowe. Trzeba pamiętać, aby każdy z uczniów otrzymywał zadania na miarę swoich możliwości oraz umiejętnie stopniować trudności – od prostych ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych do budowania roli. W pracy z uczniami ważne jest, aby przygotować ich do współpracy w grupie, dlatego przydatne będą również zabawy i tańce integracyjne.
     Efektem pracy wszystkich członków koła teatralnego jest wspólne przygotowanie spektakli, inscenizacji na bazie wybranych tekstów i ich prezentacja.

VI. Przewidywane osiągnięcia uczniów.
Uczeń:
 1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z dziedziny teatru poznawane w trakcie zajęć.
 2. Potrafi zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności aktorskie, scenograficzne w przygotowaniu inscenizacji, przedstawień prezentowanych na forum szkoły i środowiska.
 3. Wygłasza teksty o charakterze emocjonalnym, stosuje odpowiednie tempo, dynamikę głosu, poprawnie operuje oddechem, siłą i naturalną barwą głosu.
 4. Panuje nad emocjami, chaotyczną i nerwową gestykulacją.
 5. Swobodnie wypowiada swoją rolę.
 6. Umiejętnie radzi sobie z tremą.
 7. Potrafi wykonać dekoracje i rekwizyty.
VII. Ewaluacja programu.
      Ewaluacja to zespół działań, których celem jest sprawdzenie, czy realizacja programu ma prawidłowy wpływ na uczniów, czy odpowiada ich potrzebom i zainteresowaniom, rozwija ich wiadomości i umiejętności, kształtuje odpowiednie postawy. Trzeba ocenić skuteczność zaproponowanych metod i form pracy , obserwacjami obejmuje się bieżące i końcowe osiągnięcia uczniów.
     Formami ewaluacji działalności koła teatralnego będzie udział w przeglądach teatralnych organizowanych na terenie gminy, przygotowanie przedstawień na uroczystości szkolne i środowiskowe.

VIII. Uwagi o realizacji programu.
      Program koła zakłada rozbudzenia zainteresowań uczniów kl. IV – VI teatrem, rozwijanie aktywności twórczej oraz umiejętności pracy w zespole. Realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo podczas zajęć pozalekcyjnych, nabór chętnych odbywał się będzie na zasadzie dobrowolnego zapisu.
      Działania, osiągnięcia uczniów nie mogą podlegać ocenie cyfrowej czy opisowej. Uczniowie ocenieni zostaną na bieżąco, w trakcie zajęć bądź po ich zakończeniu. Najlepszą zachętą jest pochwała, docenienie wysiłków i osiąganych umiejętności.

Bibliografia:
 1. Dziedzic A ., Gudro M., Drama w szkole podstawowej, Warszawa. 1995
 2. Iłowski S., Vademecum teatru amatorskiego, Kraków 1986.
 3. Lubienicka A. ( red. ), Przygoda z dramą, Wrocław 1994.
 4. Pankowska K., Edukacja przez dramę, Warszawa 1997.
 5. Rybotycka L., Gry dramatyczne. Teatr młodzieżowy, Warszawa 1976.
 6. Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1995.
 7. Wroński J., Teatr szkolny i jego funkcje wychowawcze, Kraków 1974.
Opracowała: Jolanta Stryczniewicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie