Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Montaż słowno-muzyczny- z okazji rocznicy Zjazdu Gnieźnieńskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1695 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Montaż słowno- muzyczny – rocznica Zjazdu Gnieźnieńskiego


Występują:

• Mieszko I
• Dąbrówka
• biskup
• Bolesław Chrobry
• Otton III
• Kronikarz I, II,
• Narrator
• panny dworskie
• rycerze
• chór


Na tle „Gaude Mater Polonia” kronikarz I czyta legendę o Lechu i powstaniu Państwa Polskiego.

„Tam, gdzie dzisiaj Sarmacja, były niegdyś puszcze…
Pierwszy Lech przez niezgodę wygnany z ojczyzny,
Przyprowadził w te strony swój wieśniaczy lud.
Pospiesznie mury Gniezna wzniósł na pięknym wzgórzu,
Nazwanie zaś grodowi temu dał od gniazd,
Wróżbą skłonion do tego, bo widział, że licznych
Gniazd orlich był siedzibą bliski miastu las.
Z ojcaśmy więc wygnańca, lecz wiele miast w świecie
Zawdzięcza byt wygnańcom”.

Śpiew: „Raduj się Matko, Polsko…”

Narrator:
Jakich to znakomitych władców miała Polska na początku swych dziejów?
Kto zbudował silne Państwo Polskie?
Kto zaprowadził wiarę chrześcijańską, ład i porządek w całym kraju?
Kto granice obronił od wrogów, rozszerzył je i umocnił?
W wieku X, takim wybitnym władcą, budowniczym państwa był Mieszko.

Kronikarz I:
„Mieszko objąwszy księstwo, zaczął dawać dowody zdolności umysłu. Dotychczas jednak pogrążony był w błędach pogaństwa.
Zapragnął małżeństwa z bardzo dobrą chrześcijanką z Czech imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci pogaństwa i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem.
Gdy zaś on na to przystał, że porzuci zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem.”
Kronikarz II:
„Zaiste ślepą była przedtem Polska, nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary, lecz przez oświeconego Mieszka i ona została oświeconą, bo gdy on przyjął wiarę, naród polski uratowany został od śmierci w pogaństwie.
Pierwszy więc książę polski Mieszko dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony.
Pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem dostojników.”
( Wchodzi Dąbrówka z dworkami. Mieszko wita ją. Przyklękają całując Pismo św.. Siadają na tronach.)

Kronikarz I:
Był to wiosenny dzień 14 kwietnia. Wczesnym rankiem Mieszko przybył do katedry w Gnieźnie. Padło obrzędowe pytanie.

Biskup:
-Czego żądacie od Kościoła Bożego?

Mieszko:
- Wiary.

Biskup:
- Ego te baptist In nomine Patris et Filii et Spirytus Sancti.
(Mieszko klęczy wyznając wiarę: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa – Syna Jego jedynego… w tle pieśni gregoriańskie.
Mieszko i Dąbrówka wychodzą).

Narrator:
Gniezno, to także miejsce pochówku pierwszego męczennika- św. Wojciecha.
„Przyszedł na świat ok. roku 956. Rodzice wcześnie przeznaczyli go do stanu duchownego. Kształcił się w Magdeburgu. 3 czerwca 983r. konsekrowany na biskupa Pragi. Snuł plany działalności misyjnej. Przybył również do Polski. Tu podsunięto mu myśl o pogańskich Prusach nękających Bolesława Chrobrego. Od początku Prusowie okazali mu wrogość. Tam, męczeństwem dopełnił swego zawodu. Później zaś ciało jego Bolesław Chrobry- syn Mieszka I- wykupił za wagę złota od owych Prusów i umieścił[je] z należytą czcią w siedzibie metropolitalnej w Gnieźnie.
W roku 999 papież- Sylwester II- wpisał go uroczyście w poczet świętych.

Modlitwa chóralna do św. Wojciecha:
„Boże, Ty umocniłeś naród nasz w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo św. Wojciecha- biskupa. Spraw, prosimy, aby te, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wsławił się za nami w niebie. Amen.”( W czasie trwającej modlitwy, w tle słychać pieśń ”Bogurodzicę”.)

Kronikarz I:
Za godne przekazania pamięci uważamy i to, że w marcu roku 1000 cesarz Otton III przybył do grobu św. Wojciech dla modlitwy i pojednania, a zarazem poznania sławnego Bolesława. Bolesław przyjął go tak zaszczytnie, jak wypadało przyjąć króla, cesarza rzymskiego i dostojnego gościa.

Narrator:
- Oto władca Polski- Bolesław Chrobry
- Oto cesarz rzymski- Otton III
(wchodzą aktorzy przebrani za Bolesława Chrobrego i Ottona III.; na wejście rozbrzmiewa trąbka)
Otton III:
Na koronę mego cesarstwa! To, co widzę, większe jest niż wieść głosiła. Nie godzi się tak wielkiego męża, jakby jednego spośród dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną.
(zdejmuje z głowy diadem cesarski i wkłada na głowę Chrobrego)

Narrator:
Na znak przymierza i przyjaźni Otton III podarował włócznię św. Maurycego, w zamian za to Bolesław ofiarował ramię św. Wojciecha .
(ofiarowują sobie dary; siadają na tronach)

Kronikarz II:
„I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował Chrobrego swoim bratem i współpracownikiem cesarstwa, i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego. Przekazał też wielką władzę, jaka w zakresie godności kościelnych przysługiwała cesarstwu w Królestwie Polskim.”

Narrator:

W tym czasie monarchia Chrobrego urosła do znaczącej potęgi w Europie i sięgała od Bugu po górny bieg Łaby i od Bałtyku, aż po Karpaty. Wprowadził pojęcia: Król, Polska, naród, państwo.

Chór śpiewa pieśń „Jak długo w sercach naszych…”
(cesarz i Bolesław wychodzą; towarzyszą temu uderzenia w bębny)

Narrator:
Zjazd Gnieźnieński to wydarzenie zasadniczej wagi dla dziejów Polski, którego echo brzmi po dziś dzień.
Jan Paweł II, z rodu Polaków, pochylając się w Gnieźnie w 1997 roku nad relikwiami św. Wojciecha powiedział do obecnych wówczas siedmiu prezydentów państw środkowoeuropejskich:
„Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Dlatego mur, który wznosi się dzisiaj w sercach, nie runie bez nawrotu do Ewangelii(…) Nie można odcinać się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy, i od wielkiego bogactwa kultury duchowej minionych wieków”.

12 marca 2000r. prezydenci współczesnych państw Europy środkowo- wschodniej, zebrani w Gnieźnie, wyrazili nadzieję, ”że lekcje płynące z historii- tej odległej i tej najnowszej- będą inspirowały mieszkańców Starego Kontynentu do skutecznego stawiania czoła wielkim wyzwaniom, przed jakimi staje współczesna Europa.”

Uczestnicy Zjazdu Młodzieży”Gniezno-2000” stwierdzili: „Pragniemy wnieść nadzieję w trzecie tysiąclecie, nadzieję rozwijającą się na cennym dziedzictwie chrześcijańskim, które przez wieki tworzy naszą kulturę”.


Zakończenie
Piosenka wykonana przez wszystkich uczestników „Dwa tysiące lat”.
Wykorzystane materiały:
Antologia poezji polsko- łacińskiej 1470-1543, Wyd. GLOB
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Grabski A.F., Bolesław Chrobry, zarys dziejów politycznych i wojskowych, Wyd. MOB
Długosz Jan, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1985
Żywoty świętych pańskich na każdy dzień roku wg kalendarza rzymskiego, opracował O.Hugo Hoever Socist, Olsztyn 1991, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne

Opracowała: Ewa Krysztofik

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie