Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Efektywność pracy wychowawców świetlic szkolnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4197 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Świetlica jako placówka opiekuńczo – wychowawcza jest tematem wielu opracowań.
Problem tego typu był poruszany na łamach prasy i wydawnictw książkowych już w okresie międzywojennym. Literatura ta nie posiada jednak wyraźnego charakteru naukowego. Brak jest naukowych opracowań oceniających pracę świetlic. Określenie funkcji i zadań świetlicy nie wystarcza, aby prawidłowo organizowała pracę w zakresie wychowania, opieki i pomocy dydaktycznej.

Badania o szerszym zakresie przeprowadził w połowie lat sześćdziesiątych Jan Konopnicki. Za pośrednictwem kierowanych przez siebie prac magisterskich starał się uzyskać dane na temat pedagogicznej wartości świetlicy szkolnej. Wyniki jakie uzyskał były w większości pesymistyczne. Tylko w 3 świetlicach na 9 badanych udało się zainteresować dzieci, jak również podnieść wyniki nauczania. Przyczyny, jakie miały wpływ na niewłaściwe funkcjonowanie świetlic, lokalizowały się wokół dwóch źródeł:

1/ natury organizacyjno – materialnej,
2/ natury dydaktyczno – wychowawczej.

Ogromna większość wychowawców w niepowodzeniu pracy opiekuńczo – wychowawczej widziała czynnik pierwszy. Takie stanowisko jest słuszne tylko częściowo.
Z zebranego materiału wynika ,że średnio na jedno dziecko przypada 1 m.2 przestrzeni. Istnieją dowody, że w tych warunkach niektóre placówki całkiem nieźle wypełniają swoją rolę.

Przyczynę drugą można usunąć pod warunkiem, że pracą świetlic poważnie zajmą się poza wychowawcami i kierownikami świetlic również szkoły, władze szkolne itp. Jan Konopnicki stwierdza, iż „ personel wychowawczy w badanych świetlicach nie jest słaby. Oznacza to, że wśród wychowawców większość to jednostki wykwalifikowane.”

Słaba strona pracy personelu wychowawczego tkwi zatem w nagannym stosunku do wykonywanej pracy. Ludzie ci nie wierzą w wartość swych wysiłków, permanentnie są sfrustrowani. Aby praca wychowawców w świetlicach szkolnych była bardziej efektywna, należy według badacza zmienić dotychczasowe przepisy kierujące pracą personelu, poszerzyć współpracę z kierownictwem szkoły, radą pedagogiczną i komitetem rodzicielskim.

Problematyka pedagogiczna, rozpatrywana w aspekcie opiekuńczo-wychowawczym podejmowana była także przez Maksymiliana Maciaszka, Kazimierza Czajkowskiego, Janinę Maciaszkową, Irenę Jundziłł, Stanisławę Nowaczyk, Albina Kelma, Helenę Łubieńską
i innych. Badania te przeprowadzono w latach 1963-1964. Janina Maciaszkowa wyodrębniła trzy podstawowe czynniki warunkujące powodzenie w pracy pedagogicznej: wiedzę, umiejętności i dyspozycje osobowościowe. Podkreśliła ona szczególnie fakt, iż „wiedza wychowawcza powinna być funkcjonalna, umożliwiać skuteczną organizację procesu opiekuńczo-wychowawczego oraz prawidłowy stosunek do dzieci i młodzieży”.


Na potrzebę wiedzy i jej aktualizacji zwrócił uwagę także K. Czajkowski, który
w oparciu o przeprowadzone badania stwierdza: „nie będzie dobrym wychowawcą, kto nie czyta książek pedagogicznych, literatury pięknej, czasopism społeczno kulturalnych.”

Według I. Jundziłł: „współczesny wychowawca powinien odznaczać się specyficzną postawą wychowawczą, polegającą na umiejętności pozyskiwania wychowanków do współdziałania w procesie opiekuńczo - wychowawczym.”

Przytoczone wyżej wnioski z badań świadczą o złożoności omawianego problemu oraz o trudnościach w dobrze jednoznacznie czytelnej terminologii dla określenia charakteru wykonywanych czynności, jak i społecznej rangi omawianej specjalizacji zawodowej.
W latach 1982-1985 przeprowadzono badania dotyczące poziomu wychowania dzieci
i młodzieży w placówkach wychowaniach pozalekcyjnego i pozaszkolnego.

W tym celu przebadano działalność wychowawczą na terenie 8 miast i 4 wsi położonych w południowej części naszego kraju. Badania wykazały, że w pracy opiekuńczo-wychowawczej efektywne są następujące oddziaływania wychowawcze:

- indywidualne formy pracy z dziećmi,
- zajęcia grupowe,
- działalność imprezowa,
- uwzględnienie problematyki regionalnej w programach opiekuńczo-wychowawczych,
- stosowanie metod słownych, obserwacyjnych i praktycznych ,
- kultywowanie własnej obrzędowości,
- szeroko pojęta współpraca z różnego rodzaju kręgami społecznymi środowiska oraz placówkami,
- doskonalenie się.

Na przełomie 1995 i 1996 r. prowadziłam badania nad efektywnością pracy wychowawczej w świetlicy wiejskiej i miejskiej. Wykazałam, że w pracy obu świetlic szkolnych istotną rolę odgrywają następujące czynniki:

l planowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej
l zaspakajanie potrzeb dzieci
l wykorzystanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków
l stosowanie urozmaiconych form i metod wychowawczego oddziaływania
l właściwa atmosfera wychowawcza
l stan bazy lokalowej i zaplecza materialnego
l współpraca z rodzicami i nauczycielami uczącymi

Systematyczna opieka ze strony wychowawców nad dziećmi sprawia, że zdecydowanie poprawia się ich sytuacja szkolna. Poczynania wychowawcze świetlicy wiejskiej są jednak osłabione. Przyczyn tego zjawiska należy szukać zarówno w niewłaściwym oddziaływaniu środowiska rodzinnego, jak i w stronie finansowej świetlicy.

Badania z 1985 r. na temat poziomu wychowania dzieci i młodzieży w świetlicach szkolnych dowodzą, że nie potrzeba odpowiedniego wykształcenia, lecz pełnego poświęcenia dla dobra każdego dziecka.

Reasumując-praca wychowawcza w świetlicy może być jednym z głównych środków profilaktycznych w walce o powodzenie ucznia w szkole, w domu i w otaczającym go środowisku społecznym. Aby tak się stało, konieczne jest nadanie wysokiej rangi społecznej wychowawcy świetlicy szkolnej, aby wiedział on po co pracuje i miał jak najlepszy stosunek do wykonywanej pracy.

Świetlicami szkolnymi powinien ktoś się właściwie zaopiekować. Przepisy są mgliste, sponsorów niewielu. Nikła jest współpraca między dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami a świetlicą. Praca świetlicy wymaga gruntownej rewizji.
Mając na uwadze prawidłowy i wszechstronny rozwój wychowanków oraz zaspokajanie ich różnorodnych potrzeb, należałoby w dalszej pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej świetlic szkolnych zwrócić szczególną uwagę na:

1) polepszenie warunków lokalowych, co umożliwiłoby wychowawcom prowadzenie ciekawszych i różnorodniejszych zajęć – angażujących całą osobowość podopiecznych;
2) organizowanie zajęć socjoterapeutycznych łagodzących lub wyciszających przykre stany emocjonalne, co stymulowałoby wychowanków do podejmowania aktywności twórczej.
3) poszerzenie frontu współpracy z rodzicami i nauczycielami uczącymi oraz radą pedagogiczną szkoły.
4) objęcie wychowawców doskonaleniem zawodowym organizowanym przez WOM.


Bibliografia:

1.Jan Konopnicki: Powodzenia i niepowodzenia szkolne, Warszawa 1966, s. 170

2. Janina Maciaszkowa: Problemy i propozycje dotyczące modelu
wychowawcy. Problemy opiekuńczo – wychowawcze, 1975, nr8

3. Kazimierz Czajkowski: Wychowanie zespołowe w domach dziecka,
Warszawa 1964, s. 129
4. Irena Jundził: Zarys pedagogiki opiekuńczej, Gdańsk 1975, s. 185.
Opracowanie: mgr Beata Rajca

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie