Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemy świat z komputerem

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1725 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Dla dzieci żyjących w XXI wieku, komputer stał się nieodzownym elementem otaczającego świata. Dzieci chcą i powinny poznać sposoby wykorzystania komputera jako narzędzia zabawy, nauki i pracy. Komputer może przecież pełnić rolę maszyny do pisania, może pomagać analizować i rozwiązywać złożone problemy, wymieniać doświadczenia między ludźmi z różnych stron świata, może znaleźć zastosowanie w edukacji dorosłych i dzieci. Dla dzieci komputer jest rzeczywistością, ich teraźniejszością i przyszłością.
Program autorski: Program zajęć koła komputerowego dla dzieci sześcioletnich.
,,Poznajemy świat z komputerem ‘’


Komputer umożliwia dzieciom łatwiejsze przekroczenie progu szkolnego, dalsze rozwijanie i zdobywanie nowych doświadczeń.


Program koła komputerowego dla dzieci sześcioletnich

Opracowały :
Mgr Renata Tamborek
Mgr Lidia Ferensztajn


Wstęp

Dla dzieci żyjących w XXI wieku, komputer stał się nieodzownym elementem otaczającego świata. Dzieci chcą i powinny poznać sposoby wykorzystania komputera jako narzędzia zabawy, nauki i pracy.
Komputer może przecież pełnić rolę maszyny do pisania, może pomagać analizować i rozwiązywać złożone problemy, wymieniać doświadczenia między ludźmi z różnych stron świata, może znaleźć zastosowanie w edukacji dorosłych i dzieci. Dla dzieci komputer jest rzeczywistością, ich teraźniejszością i przyszłością.
Komputer oddziałuje wielozmysłowo przez grafikę, efekty dźwiękowe, animacje, sekwencje filmowe, różnorodność możliwości wyboru.
Duża atrakcyjność rozwiązań jakie oferuje komputer sprawia, że dziecko ucząc się jednocześnie świetnie się bawi. Trudno się więc dziwić, że tak chętnie garną się do zabawy, nauki i pracy przy komputerze. By zaspokoić potrzeby i oczekiwania dzieci, a także rozwinąć własne doświadczenia zawodowe, postanowiłyśmy napisać pogram i poprowadzić zajęcia koła komputerowego dla dzieci 6-letnich. Mają one na celu wspomagać pracę dydaktyczno- wychowawcza.
Korzystanie z edukacyjnych programów umożliwi dzieciom łatwiejsze przekroczenie progu szkolnego , dalszy rozwój i zdobycie nowych doświadczeń.
Zajęcia koła odbywać się będą w pracowni komputerowej szkoły. Realizować będą w formie indywidualnych zajęć dodatkowych, prowadzonych społecznie.
Program koła komputerowego dla dzieci sześcioletnich wynika z potrzeb szkoły i zgodny jest z Rozporządzeniem MENiS z dnia 24 kwietnia 2002 roku.
Ramy prawne programu zostały oparte o Program Wychowawczy Szkoły, Status Szkoły oraz ,, ABC... Program Wychowania Przedszkolnego XXI ‘’ Numer w wykazie 18/04

CELE EDUKACYJNE PROGRAMU
- Nabycie elementarnych umiejętności i poznanie zasad z komputerem
- Poznanie różnorodnych zastosowań komputera w nauce i zabawie
- Wspomaganie i rozwijanie sprawności intelektualnych, zdolności i zainteresowań dzieci
- Rozbudzanie wiary we własne możliwości i siły

Komputer w dydaktyce to cenne narzędzie poznawcze, które wymaga od dziecka postawy aktywnej i twórczej.

Komputer pomaga w zdobywaniu wiedzy z różnych dziedzin życia.
- Rozwija logiczne myślenie, wyobraźnię, umiejętności kojarzenia faktów
- Kształtuje wytrwałość, cierpliwość
- Rozwija spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, podzielność uwagi
- Kształtuje motywacje do nauki (czytanie, pisanie, liczenia)
- Rozbudza zainteresowania i aktywność twórczą
- Rozwija pamięć, zapewnia relaks i dobrą zabawę
- Rozwija samodzielność

Uogólniając, zajęcia koła komputerowego spełniają funkcje poznawczą, kształcącą, kompensującą i wychowawczą

CELE DLA NAUCZYCIELA
- Wprowadzanie dziecka w świat techniki komputerowej
- Umożliwianie zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności
- Wspieranie inicjatywy dzieci, zapewnianie im swobody, samodzielności oraz wyzwolenie radości z wykonywanych zadań..


CELE DLA UCZNIA
- Opanowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z komputera
- Doskonalenie spostrzegawczości, wyobraźni, pamięci, logicznego myślenia oraz postawy badacza szukającego nowych rozwiązań
- kształcenie poczucia odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania

TREŚCI PROGRAMU
Treści programu koła komputerowego są ściśle powiązane z treściami ,, ABC... Programu wychowania przedszkolnego XXI wieku’’
W swojej pracy wykorzystamy następujące programy edukacyjne:
- ,, Bolek i Lolek- pamiętnik z podróży ‘’
- ,, Klik uczy czytać ‘’
- ,, Klik uczy liczyć z zielonej szkole’’
- ,, Klik uczy zasad ruchu drogowego”’

Tematyka zajęć została ułożona tak, by zaczynając od treści najłatwiejszych , stopniowo przechodzić do trudniejszych, zależnie od indywidualnych możliwości i umiejętności dziecka.
Realizując program koła będziemy mogły ocenić i rozszerzyć posiadany przez dzieci zasób wiedzy w zakresie różnych sprawności tj. : kolory, kształty, orientacje w przestrzeni , kierunki, cyfry czy litery.
Będziemy mogły również wykształcić umiejętności o bardziej uniwersalnym charakterze tj. : samodzielność, spostrzegawczość, rozumienie materiału i poleceń oraz sprawne zapamiętanie.TREŚCI SZCZEGÓŁOWE
1.Podstawowe informacje o komputerze

Poznanie najważniejszych elementów systemy komputerowego:
- urządzenia wewnętrznego,
- urządzenia zewnętrznego,
- jednostki pamięci,

2. Zapoznanie z programem graficznym Paint.

- wykorzystanie narzędzi do rysowania
- tworzenie rysunków
- kopiowanie, wycinanie, i przenoszenie zaznaczonych fragmentów rysunków
- zapisywanie rysunków na wybranym dysku
- drukowanie rysunków

3. zapoznanie z programem Edytor Tekstu Word

- wprowadzenie tekstu
- korzystanie z pasków narzędzi, wybór czcionki i jej rozmiarów
- zaznaczenie tekstu, kopiowanie, i przenoszenie
- wstawienie do tekstu rysunków
- drukowanie prac


4. wykorzystanie programów edukacyjnych

- instalacja programów z płyt CD_ROM
- prezentacja programów

POMOCE DYDAKTYCZNE

- pracownia komputerowa
- programy edukacyjne
- płyty CD, dyskietki
- scenariusze zajęć

FORMY I TECHNIKI PRACY

Podczas zajęć koła stosowane są różnorodne metody aktywne , które sprzyjają zdobywaniu nowych umiejętności w zależności od indywidualnych predyspozycji dziecka. Dzięki temu każdy uczestnik zajęć może w maksymalny sposób rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności.

Są wśród nich:
-metoda prób i błędów
-gry
-poszukiwania
-ćwiczenia praktyczne
-grupy zadaniowe


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
- Zdobycie elementarnych umiejętności i poznanie zasad z komputerem
- Wspomaganie i rozwijanie sprawności intelektualnych, zdolności i zainteresowań.
- Rozbudzenie zainteresowań techniką komputerową.PLAN EWALUACJI I WDROŻENIA PROGRAMU

- udział dzieci w konkursie
- ankiety ewaluacyjne


BIBLIOGRAFIA

J Gruba Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich, Kraków Wydawnictwo Impuls 2002....
M.Kielar – Turska Dziecko w świecie wirtulanym. Szanse i zagrożenia.
Wychowanie w przedszkolu 2002/03.
B.Siemieniecki Komputer w terapii pedagogicznej, Toruń , Wydawnictwo A.Marszałek 1996

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie