Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Komputer w kształceniu zintegrowanym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 993 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 


     Ostatnie lata wzbogaciły repertuar dostępnych środków edukacji kształcenia o komputer, który to środek stanowi nową jakość w grupie tzw: "środków dydaktycznych". Dodajmy od razu, iż pojawienie się komputerów w edukacji zintegrowanej stanowi w znacznej mierze jedynie potencjalną możliwość efektywnego wykorzystania tego nowoczesnego środka.
     Komputer nie może być konkurentem dobrego podręcznika, ani tym bardziej "środkiem", który może zastąpić nauczyciela, może być traktowany jak każde narzędzie, użyteczny pod warunkiem umiejętnego wykorzystania.
     Specyfika komputera ze względu na jego techniczne możliwości przetwarzania informacji, pozwala wyróżnić następujące sytuacje kształcenia, w którym użycie komputera może być celowe i pomocne.

 1. Komputer jako źródło informacji.
       Bywa, że w procesie kształcenia niektóre dane faktograficzne (np daty wydarzeń historycznych, dane demograficzne, informacje biograficzne) nie wymagają zapamiętania przez uczniów, lecz są niezbędne jako przesłanki do interpretowania zdarzeń, tłumaczenia procesów, identyfikacji relacji przyczynowo-skutkowych, formułowania uogólnień. W takich przypadkach, ze względu na szybkość, wyszukiwania informacji, komputer może stać się narzędziem nieocenionym.
 2. Komputer jako środek upoglądowiający.
       Poglądowość w kształceniu przyjęła rangę zasady nauczania. W wielu sytuacjach kształcenia, zgodność z tą zasadą staje się warunkiem niezbędnym efektywności procesów edukacyjnych. W tym zakresie komputer jest w stanie nie tylko efektywniej zastąpić tak tradycyjne środki upoglądowiające jak kreda i tablica, ale także nowocześniejsze. Rzecz w tym, iż np grafika komputerowa tworzy możliwość łatwego sterowania eksponowanymi treściami odwzorowującymi poznawany obiekt lub jego fragmenty. Ponadto nie bez znaczenia dla celów dydaktycznych jest możliwość szybkiego zestawienia pożądanych kombinacji obrazów, a także tworzenia obrazów ruchowych.
 3. Komputer jako środek symulacji i modelowania.
       Kształcenie szkolne koncentruje się głównie na odtwarzaniu procesów, zdarzeń sytuacji minionych, albo też na analizie i ocenie zdarzeń zachodzących w rzeczywistości aktualnej. Użycie komputera trudności te praktycznie eliminuje otwierając uczniom możliwość snucia wizji przyszłości będącej nie tylko wytworem fantazji, ale opartej na przesłankach racjonalnych i dobrze określonych.
 4. Komputer jako narzędzie ćwiczenia umiejętności.
       W tym zakresie tradycyjna dydaktyka sięga zwykle do papieru i ołówka ćwiczeniom gramatycznym, stylistycznym, rachunkowym itp. uczniowie poświęcają wiele czasu i wkładają w nie wiele wysiłku wynikającego właśnie z konieczności pisania. Znaczną część takich ćwiczeń szybciej i lepszym efektem, a także o wiele atrakcyjniej można przeprowadzić z pomocą komputera.
 5. Komputer jako partner dialogu.
       Żaden środek techniczny nie jest w stanie zastąpić żywego człowieka, jako strony dialogu. Zauważamy jednak, że w praktyce kształcenia nauczyciel zazwyczaj staje przed koniecznością prowadzenia dialogu z całą klasą, co oczywiście nie jest w pełni wykonalne. Na ogół jest to dialog z uczniem "uśrednionym", wybiegający niekiedy w stronę uczniów lepszych lub słabszych. W niektórych sytuacjach, np. wówczas, gdy szczególnie zależy nam na ujawnieniu indywidualnych i niezależnych sądów, wartości lub ocen, sposobów rozwiązywania zadania, dialog z komputerem, oprócz swoistej zabawy, może przynieść głębsze pożytki.
 6. Komputer jako narzędzie wypowiedzi.
       Wykorzystanie w tym zakresie komputera wyraża się głównie w pracach redakcyjnych, korektorskich, a także powielających wypowiedzi pisemne uczniów.
     Dość powszechnie uważa się, że praca z komputerem nakłada na użytkownika specjalne wymogi, jeśli idzie o poziom sprawności, zwłaszcza sprawności intelektualnej. Doświadczenie przeczy temu poglądowi. Dzieci, którym stworzono możliwość dostępu do komputera, bardzo chętnie z tej możliwości korzystają, szybko opanowują kolejne stopnie komputerowego wtajemniczenia. Niewątpliwym walorem komputera jest jego atrakcyjność dla ucznia, która wywołuje pozytywną motywację do uczenia się, sprzyja zainteresowaniu się nauką, pobudza jego aktywność własną.
     Praca z dzieckiem musi być dostosowana do jego aktualnych potrzeb i możliwości. Niezbędna jest więc nieustanna weryfikacja postawionej na początku pracy. Zadania, które stawiane są dziecku, powinny znajdować się w sferze najbliższego rozwoju. Kiedy mamy możliwość indywidualnej pracy z dzieckiem możemy uwzględniać swoistą dla dziecka szybkość pracy. Nauczyciel powinien szanować tok rozumowania dziecka, zachęcać do podejmowania zadań i poszukiwania własnych rozwiązań. Te samodzielne próby i odkrycia, drobne sukcesy pozwalają dziecku myśleć o sobie " ja sam mogę do czegoś dojść", a także wyrabiają postawę otwartości na pomysły i poglądy innych, czyli przyczyniają się do kształtowania postawy twórczej. Szczególnie cenne w pracy z dzieckiem jest metoda gier i zabaw, metoda naprzemiennego formułowania i rozwiązywania zadań oraz metoda komputerowego wspomagania rozwoju.
     Metoda gier i zabaw opiera się na naturalnej aktywności dziecka. Dziecko najlepiej uczy się przez zabawę, bowiem jest to najprzyjemniejsza forma zdobywania doświadczeń i wiedzy o świecie. Odporność emocjonalna kształtuje się w czasie rywalizacji. Podczas gier dziecko uczy się radzić sobie z emocjami związanymi z przeżyciem zwycięstwa i porażki. Jednocześnie próbuje znajdować skuteczne sposoby osiągnięcia sukcesu. Komputer nigdy nie zastąpi człowieka w pracy pedagogicznej ani terapeutycznej.
     Nie jest on w stanie stworzyć atmosfery ciepła, zrozumienia, obdarować uwagą, dostosować się do aktualnych zainteresowań czy potrzeb dziecka. Nie sposób jednak nie wykorzystując go jako narzędzia motywującego i wspomagającego proces uczenia się.

Literatura;
 • M. Jabłonowska - "Komputer w pracy z dzieckiem doświadczającym specyficznych trudności w uczeniu się"
Agata Chromik
Szkoła Podstawowa Nr6
W Rudzie Śląskiej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie