Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Muzyka epoki średniowiecza i renesansu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6017 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Proponuję państwu przykład lekcji przeprowadzonej przeze mnie dla uczniów I klasy gimnazjum na temat: Muzyka epoki średniowiecza i renesansu.
W duże mierze dbałam o to, by owe zajęcia rozbudzały i rozwijały krtyczną postawę uczniów wobec muzyki, jej odmian i form, by czynnie uczestniczyli w zajęciach, wykazywali pozytywną postawę wobec stawianych zadań i samodzielnie rozwiązywali problemy w działaniu.

KONSPEKT HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ
TEMAT LEKCJI: Muzyka epoki średniowiecza i renesansu
KLASA: I A
PRZEDMIOT: sztuka (muzyka)
NAUCZYCIEL PROWADZACY: Katarzyna ADAMEK
TERMIN:

STANDARDY WYMAGAŃ
  Uczeń:
 • Interpretuje teksty kultury
 • Wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury
 • Dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: historyczny, filozoficzny, religijny, plastyczny, muzyczny i wypowiada się na ich temat
 • Dostrzega wartości wpisane w teksty kultury
 • Analizuje, porównuje, porządkuje i syntezuje informacje zawarte w tekstach kultury
CELE OPERACYJNE
  Uczeń:
 • Omawia genezę chorału gregoriańskiego
 • Rozpoznaje muzykę chorałową
 • Wymienia cechy muzyki chorałowej
 • Wymienia najstarsze zabytki polskiej kultury muzycznej
 • Rozpoznaje i analizuje melodię Bogurodzicy i Gaude Mater Polonia
 • Rozpoznaje i porównuj pieśni epoki renesansu Już się zmierzcha Wacława z Szamotuł i Nieście chwałę mocarze z Melodii na psauterz Polski
 • Potrafi na podstawie słuchanego utworu wyjaśnić cechy muzyki polifonicznej
METODY I TECHNIKI PRACY:
 • aktywizująca
 • rozmowa kierowana
 • dyskusja
 • praca w grupach
 • ćwiczeniowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • utwory muzyczne na kasetach lub płytach CD
 • wieża audio
 • tablice poglądowe
 • podręczniki
 • karty do pracy samodzielnej lub grupowej
 • karty z odpowiedziami TAK lub NIE
   CELE OPERACYJNE
   0panowana wiedza i umiejetności
   1. Uczeń omawia genezę chorału gregoriańskiego
     Uczeń wie ,że:
    • w 313r.zostaje wydany przez cesarza Konstantyna Wielkiego Edykt Mediolański (przyznający chrześcijanom wolność)
    • rozpoczyna się rozwój muzyki kościelnej a ośrodkami kultury muzycznej są: kościoły, katedry, klasztory
    • kantor pełni ważną rolę muzyka kościelnego, prowadzącego szkołę chóralną i zajęcia muzycznej
    • Papież Grzegorz Wielki w VI/VII w (590-604) poleca dokonać wyboru utworów wykonywanych na nabożeństwach i zebrać je w tzw. ANTYFONARZ (śpiewnik kościelny).Zbiór tych pieśni nazwano CHORAŁEM GREGORIAŃSKIM
   2. Uczeń rozpoznaje muzykę chorałową
     Uczeń rozpoznaje, że:
    • utwór śpiewany jest w kościele, katedrze, klasztorze
    • utwór wykonuje chór męski
    • tekst i wykonanie wskazuje na to ,że jest to pieśń kościelna
    • pieśń wykonywana jest w języku łacińskim
   3. Uczeń wymienia cechy muzyki chorałowej
     Uczeń wie ,że muzyka chorałowa jest:
    • jednogłosowa
    • ametryczna
    • melizmatyczna
   4. Uczeń wymienia najstarsze zabytki polskiej kultury muzycznej
     Uczeń wie ,że do najstarszych zabytków muzyki polskiej należą:
    • Bogurodzica- anonim XIII w
    • Gaude Mater Polonia – Wincenty z Kielczy XIII w
   5. Uczeń rozpoznaje i analizuje melodię Bogurodzicy i Gaude Mater Polonia
    Uczeń rozpoznaje i analizuje pieśni:
    Bogurodzica Gaude Mater Polonia
    język polski -staropolski łacina
    rodzaj religijny, a cappella religijny, a cappella
    wokalny wokalny
    wykonawca chór męski chór mieszany
    ilość głosów 1-głosowy 2-głosowy
    metryczność ametryczny metryczny
    melizmatyka występuje występuje
   6. Uczeń rozpoznaje i porównuje pieśni epoki renesansu Już się zmierzcha Wacława z Szamotuł i Nieście chwałę mocarze z Melodii na psauterz Polski Mikołaj Gomółka
    Uczeń rozpoznaje i porównuje pieśni :
    tytuł Już się zmierzcha Nieście chwałę mocarze
    (1556) (1580)
    autor Wacława z Szamotuł Mikołaj Gomółka
    rodzaj wokalny,świecki wokalny, psalm-uroczysta pieśń religijna
    faktura POLIFONIA HOMOFONIA
    wykonawca chór mieszany chór mieszany
   7. Uczeń potrafi na podstawie słuchanego utworu wyjaśnić cechy muzyki polifonicznej
    Uczeń potrafi wyjaśnić, że: POLIFONIA- to wielogłosowa technika kompozytorska, polegająca na równoczesnym prowadzeniu kilku samodzielnych linii melodycznych czyli każdy głos prowadzi własną, samodzielną melodię
    HOMOFONIA - jeden z typów techniki kompozytorskiej, eksponujący melodię ( zazwyczaj w najwyższym głosie), której podporządkowane są współbrzmienia harmonicznie pozostałych głosów
   PRZEBIEG LEKCJI
   1. Przy świetle świec uczniowie wysłuchują fragmentu chorału gregoriańskiego Triadum Sacrum w wykonaniu Chóru Mnichów zakonu cysterskiego z Casamari.
    • rozmowa n.t. nastroju i odczuć słuchaczy
    • wręczenie kart z odpowiedziami TAK lub NIE, które należy podnieść do góry gdy odpowiedź uważa się za prawidłową i odwrotnie
    PYTANIA:
    • gdzie śpiewany jest utwór?
    • kto wykonuje utwór?
    • co wskazuje na to, że jest to pieśń religijna?
    • w jakim języku wykonywany jest utwór?
    PROPONOWANE ODPOWIEDZI DO WYBORU:
    • W kościele lub w katedrze
    • W małym kameralnym pomieszczeniu, typu klasa lekcyjna
    • Solista
    • Chór męski
    • Skoczny i wesoły rytm
    • Tekst i wykonanie przypominające pogłos, echo
    • łacina
    • język polski
    • Odpowiedź na TAK sygnalizowana jest przez podniesienie zielonej karteczki
    • Odpowiedź na NIE sygnalizowana jest przez podniesienie czerwonej karteczki
   2. Przypomnienie genezy powstania takiego rodzaju pieśni jakim jest chorał gregoriański.
    Kto, kiedy i w jakim celu ogłosił Edykt Mediolański?
    Gdzie powstają główne ośrodki muzyki i dlaczego?
    Kto to jest kantor i jakie były jego zadania?
    Jaki udział przy powstaniu śpiewnika -ANTYFONARZA miał papież Grzegorz Wielki?
   3. Jakie cechy posiada muzyka chorałowa?
    Zaznacz prawidłową odpowiedź MUZYKA CHORAŁOWA JEST:
    JEDNOGŁOSOWA
    WIELOGŁOSOWA

    METRYCZNA
    AMETRYCZNA

    MELIZMATYCZNA
    NIEMELIZMATYCZNA
    Po zaznaczeniu odpowiedzi sprawdzenie ich prawidłowości i wyjaśnienie pojęć.
   4. Dyskusja n.t. Co to jest ZABYTEK?
    • czy muzyka może być zabytkiem?
    • czy znacie jakieś pieśni, które nazywamy zabytkami?
   5. Rozdanie uczniom zapisu nutowego poznanych pieśni średniowiecznych.
    Zadanie do wykonania indywidualnie - wpisz w brakujących miejscach tytuł pieśni i autora.

    Gaude, mater Polonia
    Wincenty z Kielczy
    Tu zapis kilku taktów Gaude .mater Polonia
    Bogurodzica
    anonim XIII w / XIV w
    Tu zapis kilku taktów Bogurodzicy
   6. Wysłuchanie Bogurodzicy i Gaude Mater Polonia.
    Praca samodzielna na karteczkach-uzupełnić.
    Bogurodzica Gaude Mater Polonia
    język
    rodzaj utworu
    wykonawca
    ilość głosów
    metryczność
    melizmatyka
    • język
     polski -staropolski
     łacina
    • rodzaj utworu
     religijny, a cappella ,wokalny
     religijny, a cappella, wokalny
    • wykonawca
     chór męski
     chór mieszany
    • ilość głosów
     1-głosowy
     2-głosowy
    • metryczność
     ametryczny
     metryczny
    • melizmatyka
     występuje
     nie występuje
   7. Uczniowie rozpoznają poszczególne elementy i porównują pieśni renesansu.
    tytuł
    autor
    rodzaj
    faktura utworu
    kto wykonuje

    tytuł
    Już się zmierzcha
    Nieście chwałę mocarze

    autor
    Wacława z Szamotuł
    Mikołaj Gomółka

    rodzaj
    wokalny,świecki
    wokalny, psalm- uroczysta pieśń religijna

    faktura utworu
    POLIFONIA
    HOMOFONIA

    kto wykonuje
    chór mieszany
    chór mieszany
   8. Przypomnienie pojęć
          POLIFONIA to wielogłosowa technika kompozytorska, polegająca na równoczesnym prowadzeniu kilku samodzielnych linii melodycznych czyli każdy głos prowadzi własną, samodzielną melodię
          HOMOFONIA jeden z typów techniki kompozytorskiej, eksponujący melodię ( zazwyczaj w najwyższym głosie), której podporządkowane są współbrzmienia harmonicznie pozostałych głosów


   KARTA PRACY ......................................................
   ( imię i nazwisko ucznia)

   ZADANIE 1 WYBIERZ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ
   • gdzie śpiewany jest utwór?
   • kto wykonuje utwór?
   • co wskazuje na to, że jest to pieśń religijna?
   • w jakim języku wykonywany jest utwór?
    • W kościele lub w katedrze
    • W małym kameralnym pomieszczeniu, typu klasa lekcyjna
    • Solista
    • Chór męski
    • Skoczny i wesoły rytm
    • Tekst i wykonanie przypominające pogłos, echo
    • Łacina
    • Język polski
   ZADANIE 2 UZUPEŁNIJ TEKST BRAKUJACYMI INFORMACJAMI
        W 313r.Edykt Mediolański (przyznający chrześcijanom wolność)zostaje wydany przez cesarza ...................................... Ośrodkami kultury muzycznej stają się wtedy :

   Kantor pełni wówczs ważne role np.

   Papież Grzegorz Wielki w VI/VII w (590-604) poleca dokonać .......................... utworów wykonywanych na nabożeństwach i zebrać je w tzw. ANTYFONARZ (śpiewnik kościelny).Zbiór tych pieśni nazwano............................

   ZADANIE 3 WYBIERZ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ . MUZYKA CHORAŁOWA JEST:
    JEDNOGŁOSOWA
    WIELOGŁOSOWA

    METRYCZNA
    AMETRYCZNA

    MELIZMATYCZNA
    NIEMELIZMATYCZNA
   ZADANIE 4 ROZPOZNAJ PO NOTACJI MUZYCZNEJ TYTUŁ I AUTORA PIEŚNI Wpisz te informacje we właściwym miejscu.
   ...........................................( tytuł utworu )
   .................................... ( autor )

   Tu zapis kilku taktów Gaude, mater Polonia


   .............................................. ( tytuł utworu )
   .............................................( autor )

   Tu zapis kilku taktów Bogurodzicy
   ZADANIE 5
   UZUPEŁNIAJ W TRAKCIE SŁUCHANIA UTWORÓW
   Bogurodzica i Gaude Mater Polonia
   • język
   • rodzaj utworu
   • wykonawca
   • ilość głosów
   • metryczność
   • melizmatyka
   ZADANIE 6
   WYBIERZ Z PONIŻSZYCH PROPOZYCJI ODPOWIEDNIE WYRAZY I UZUPEŁNIJ BRAKUJĄCE MIEJSCA PODCZAS SŁUCHANIA UTWORÓW

   Tytuły: Już się zmierzcha , Nieście chwałę mocarze

   Rodzaj: wokalny,świecki ,psalm- uroczysta pieśń religijna

   Faktura utworu: HOMOFONIA,POLIFONIA

   Kto wykonuje: chór mieszany ,chór dziecięcy, chór żeński

   Autor:Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomółka

   tytuł.................................................................
   autor.................................................................
   rodzaj...............................................................
   faktura utworu......................................................
   kto wykonuje........................................................
  • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

   X


   Zarejestruj się lub zaloguj,
   aby mieć pełny dostęp
   do serwisu edukacyjnego.
   www.szkolnictwo.pl

   e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
   - największy w Polsce katalog szkół
   - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
   Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

   Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
   Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie