Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
II zasada dynamiki Newtona

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3401 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zapraszam do skorzystania ze scenariusza zajęć, pozwalającego sprawnie i ciekawie przeprowadzić lekcję na temat II zasady dynamiki zarówno w szkole ponadgimnazjalnej jak i gimnazjalnej, z wykorzystaniem zestawów do doświadczeń z mechaniki.

Opracowanie: mgr Beata Kućmińska-Trepka
Scenariusz lekcji fizyki do I klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
Temat lekcji: "II zasada dynamiki Newtona"

CEL OGÓLNY: Sformułowanie przez uczniów II zasady dynamiki na podstawie przeprowadzonego przez siebie doświadczenia.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Poziom wiadomości:
 1. Zapamiętanie wiadomości:
  • uczeń zna treść II zasady dynamiki;
  • uczeń umie zapisać wzór na przyspieszenie, wynikający z drugiej zasady dynamiki;
  • uczeń zna jednostkę siły;
  • uczeń zna definicję 1 niutona.
 2. Rozumienie wiadomości:
  • uczeń rozumie, że ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym tylko wtedy, gdy działa na nie stała niezrównoważona siła wypadkowa;
  • uczeń rozumie, że przyspieszenie ciała zależy wprost proporcjonalnie od wartości siły wypadkowej;
  • uczeń rozumie, że przyspieszenie ciała zależy odwrotnie proporcjonalnie od masy ciała.
  Poziom umiejętności:
 3. Stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach:
  • uczeń potrafi podać przykłady sytuacji w których ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym i określić, jakie siły działają na to ciało;
  • uczeń potrafi obliczać siłę wypadkowa działająca na ciało i określać jej kierunek oraz zwrot;
  • uczeń potrafi zastosować wzór na przyspieszenie z II zasady dynamiki do obliczeń wielkości w nim występujących;
  • uczeń potrafi zastosować swoje wiadomości do rozwiązywania prostych, typowych zadań;
  • uczeń potrafi wyprowadzać w zadaniach jednostki.
 4. Stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych:
  • uczeń potrafi zaproponować doświadczenie mające sprawdzić słuszność II zasady dynamiki;
  • uczeń potrafi przygotować zestaw doświadczalny;
  • uczeń potrafi wykonać poprawnie doświadczenie i dokonać odpowiednich pomiarów i zapisać je w tabeli;
  • uczeń potrafi zinterpretować wyniki doświadczenia;
  • uczeń potrafi przy pomocy właściwej terminologii sformułować ostateczne wnioski wynikające z doświadczenia.
CEL WYCHOWAWCZY:
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie przy wykonywaniu doświadczeń i jego interpretacji;
 • kształtowanie kultury zachowania w stosunku do kolegów i nauczyciela.
METODY PRACY: doświadczenie wykonywane przez uczniów, obserwacja, dyskusja.

FORMA PRACY: praca grupowa i indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: idealnie gładka powierzchnia, wózek o nie wielkiej masie z otworkami na obciążniki, obciążniki, szalka, mocna nić, bloczek nieruchomy, linijka, stoper.

PRZEBIEG LEKCJI:
 • Nauczyciel sprawdza listę obecności;
 • Uczniowie przypominają wiadomości na temat ruchu jednostajnie przyspieszonego oraz wiadomości z gimnazjum na temat obliczania siły wypadkowej, działającej na ciało. Najbardziej aktywny uczeń zostaje nagrodzony oceną bardzo dobrą;
 • Nauczyciel przedstawia cele lekcji;
 • Nauczyciel zapisuje na tablicy, a uczniowie w zeszycie temat lekcji;
 • Nauczyciel wyjaśnia uczniom przebieg lekcji;
 • Uczniowie dzielą się na cztery grupy i wybierają z pośród siebie lidera zespołu;
 • Dwie grupy mają za zadanie sprawdzić zależność przyspieszenia ciała od działającej siły wypadkowej, a dwie pozostałe, zależność przyspieszenia od masy ciała;
 • Każda grupa otrzymuje zestaw doświadczalny do mechaniki i samodzielnie projektuje, które elementy zostaną wykorzystane, jak będą zestawione i jakie wielkości oraz w jaki sposób będą mierzone. Następnie nauczyciel sprawdza słuszność ich założeń, a w razie potrzeby odpowiednio ukierunkowuje uczniów;
 • Po zatwierdzeniu zestawu, uczniowie w grupach wykonują doświadczenie i dane zestawiają w tabeli. Na ich podstawie oraz na podstawie obserwacji, dokonują interpretacji wyników i formułują wniosek. Zapisane na kartce dane i ostateczny wniosek z doświadczenia, oddają nauczycielowi. Następnie liderzy zespołów przedstawiają rozważania swojej grupy całej klasie;
 • Opis doświadczenia, rysunek oraz dwie wybrane tabele z wynikami, dotyczące zależności przyspieszenia ciała od jego masy i przyłożonej siły, uczniowie zapisują w zeszycie;
 • Uczniowie formułują ostateczną wersję II zasady dynamiki i zapisują ją w zeszycie. Nauczyciel kontroluje jej poprawność;
 • Nauczyciel, biorąc pod uwagę własne obserwacje, dotyczące zaangażowania uczniów w doświadczenie i ocenę proponowaną przez członków grupy, wystawia każdemu uczniowi ocenę ostateczną;
 • Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z prostymi zadaniami, które rozwiązywane są przez osoby chętne na tablicy;
 • Jako pracę domową nauczyciel zadaje zadania rachunkowe, dotyczące II zasady dynamiki, ze zbioru zadań.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie