Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Biała Szkoła w Zakopanem

     
 

 

Jestem nauczycielem w Szkole Podstawowej. Od wielu już lat organizuję letnie kolonie dla dzieci, ale w tym roku za namową uczniów i rodziców postanowiłam zorganizować Zimowisko- Białą Szkołę w Zakopanem. Przygotowując ją opracowałam poniższy program, który postanowiłam opublikować.
Gorąco zachęcam do podjęcia takiej właśnie formy pracy z uczniem, gdyż pozwala ona wzbogacić swój warsztat pracy o nowe metody pracy wychowawczej i dydaktycznej z uczniem.
 

Program "Białej szkoły" realizowanej na zimowisku w Zakopanem.

Spis treści:
 1. Cele edukacyjne "Białej szkoły ".
 2. Zadania opiekuna "Białej szkoły".
 3. Treści realizowane podczas "Białej szkoły".
 4. Oczekiwane efekty aktywności ucznia w zakresie poszczególnych kierunków edukacji.
 5. Metody pracy z uczniem.
1.Cele edukacyjne "Białej szkoły".

     Głównym celem edukacji jest zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości, wiedzy i umiejętności zgodnych z ich potencjalnymi możliwościami.
     Intencją organizatorów zimowiska jest, by powyższa dyspozycja miała jak najszersze zastosowanie w trakcie zajęć.
     Całość działań podejmowanych podczas zajęć w "Białej szkole" ma na celu wspomagać:
 • poznanie historii i kultury Podhala;
 • poznanie historii i zasobów Tatrzańskiego Parku Narodowego;
 • kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko;
 • poznanie współzależności człowieka i otaczającej go przyrody;
 • kształtowanie nawyku dbania o sprawność fizyczną poprzez aktywny wypoczynek;
 • wyrobienie nawyku właściwego zachowania się podczas: zwiedzania zabytków, obiektów sakralnych;
 • utrwalenie nawyków przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad zachowania w środkach komunikacji(autobus, pociąg), zasad bezpieczeństwa na szlakach turystycznych, higieny, porządku w miejscu zakwaterowania;
 • kształcenie nawyku samodyscypliny i zdyscyplinowania w grupie oraz podporządkowania się poleceniom opiekunów i obowiązującym regulaminom;
2. Zadania opiekuna "Białej szkoły"
     Opiekun dzieci na zimowisku ma następujące zadania:.
 • dostarczyć wiedzy na temat regionu Podhala, jego historii, kultury i tradycji;
 • pobudzić wrażliwość uczniów na piękno przyrody;
 • kształtować postawę szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan
 • zachęcić do podjęcia form aktywnego wypoczynku;
 • kształtować postawę szacunku wobec opiekunów i rówieśników;
 • nauczyć zasad bezpieczeństwa i higieny;
3. Treści realizowane podczas "Białej szkoły".

CZWARTEK
 1. Zwiedzanie muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego i pogawędka z pracownikami muzeum.
 2. Spacer Doliną Strążyńską.
 3. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
PIĄTEK
 1. Wycieczka do palenicy i wyprawa do Morskiego Oka ( na miejscu poznawać będziemy nazwy i położenia widocznych szczytów).
 2. Gry i zabawy na powietrzu.
SOBOTA
 1. Nauka jazdy na nartach i snowbordzie.
 2. Zapoznanie z zasadami zachowania się na górskich stokach.
 3. Wycieczka do siedziby Tatrzańskiego Pogotowia Ochotniczego (pogadanka na temat : jak bezpiecznie spędzić ferie w górach?)
NIEDZIELA
 1. Zwiedzanie Kościoła na Krzeptówkach.
 2. Wycieczka autobusowa do zamku w Niedzicy i zapory w Czorsztynie, oraz kościoła w Dębnie.
 3. Gry i zabawy na powietrzu.
PONIEDZIAŁEK
 1. Nauka jazdy na nartach i snowbordzie.
 2. Kulig i ognisko góralskie połączone ze słuchaniem legend tatrzańskich.
WTOREK
 1. Wycieczka do jaskiń bielskich na Słowacji.
 2. Zwiedzanie muzeum tatrzańskiego- poznanie historii i tradycji Podhala, a także fauny i flory Tatr.
 3. Gry i zabawy świetlicowe.
ŚRODA
 1. Jazda na nartach i snowbordzie.
 2. Zwiedzanie tatrzańskiego kościoła w Zakopanem na ul. Kościeliskiej i cmentarza na Pękowym Brzysku.
4 .Oczekiwane efekty aktywności ucznia w zakresie poszczególnych kierunków edukacji.
 • słucha poleceń opiekuna i wypełnia je;
 • rozumie i zna wiele pojęć przyrodniczych;
 • rozpoznaje cechy krajobrazu górskiego;
 • rozumie konieczność ochrony naturalnego środowiska górskiego;
 • zna niektóre gatunki roślin i zwierząt górskich będących pod ścisłą ochroną;
 • zna podstawowe przepisy ruchu drogowego;
 • wie jak bezpiecznie wypoczywać w górach;
 • docenia walory aktywnego wypoczynku;
 • zna zasady hartowania organizmu, wie jak ubrać się w zależności od pogody;
 • potrafi stopniować wysiłek podczas wycieczek;
 • zna zasady higieny ( osobistej, pracy i wypoczynku );
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych;
5.Metody pracy z uczniem.
 1. słowne ( rozmowy pouczające, dyskusje, pogadanki, gawędy, wykłady );
 2. poglądowe ( obserwacja, analiza, projekcja filmu );
 3. aktywizujące ( gry i zabawy );
Opracowała: Anna Birut

 

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Zuzanna Filipiak.
IP autora: 31.175.141.67
Data utworzenia: 2013-10-28 17:03:26
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Zuzanna Filipiak (31.175.141.67) - Prezentacja (2013-10-28 17:03:26) - Edytuj prezentację.
Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:17:18) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie