Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Opis i analiza przedsięwzięcia - Dobre maniery.

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4078 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Cykl zajęć dotyczący dobrego wychowania został przeprowadzony w placówce interwencyjnej wśród wychowanków najmłodszej grupy.

    Inspiracją do wdrożenia przedsięwzięcia pt. "Dobre Maniery", stała się refleksja nad stanem wiedzy dzieci trafiających do Pogotowia Opiekuńczego. Dotyczy ono zasad dobrego zachowania się w różnych sytuacjach dnia codziennego.
      Mamy świadomość faktu iż dzieci trafiające do naszej placówki, bardzo często nie posiadają niezbędnych umiejętności i wiadomości na temat jak zachować się w określonych sytuacjach. Pragniemy, aby nasi wychowankowie poznali życie we wszystkich jego aspektach.
     W trakcie cyklu zajęć "Dobre Maniery" wskazałyśmy na potrzebę ładnego wysławiania się, używania zwrotów grzecznościowych, kulturę bycia, potrzebę niesienia pomocy ludziom niepełnosprawnym i starszym. Starałyśmy się stworzyć wizerunek kulturalnego wychowanka. Zadałyśmy pytanie "Jakim być, aby zasłużyć na to zaszczytne miano?".

Cykl zajęć warsztatowych obejmował następujące tematy:
 1. "Zaczarowane słowa".
 2. "Piękni, zdrowi i zadbani".
 3. "Jak Cię widzą, tak Cię piszą".
 4. "O zachowaniu przy stole".
 5. "O wulgaryzmach w języku".
 6. "Szanuj swoje rzeczy".
 7. "O szacunku dla starszych".
     W trakcie zajęć duży nacisk położyłyśmy na metody aktywizujące: drama, burza mózgów, kula śniegowa. Dzieci poznały zasady dobrego zachowania się w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi oraz w różnych miejscach: w stołówce, w sklepie, w kościele.
     Jako podsumowanie cyklu zajęć wychowankowie brali udział w zgaduj – zgaduli pt. "Dobre Maniery". Okazało się, że większość dzieci przez ten krótki czas, znakomicie przyswoiła wiedzę z zakresu kultury bycia. Wspólnie opracowaliśmy KODEKS KULTURALNEGO WYCHOWANKA. Dzieci tworzyły liczne prace plastyczne propagujące kulturę bycia. Wykonywały też różnorodne dekoracje stołu świątecznego.
     Wdrożenie przedsięwzięcia pozwoliło uświadomić wychowanko iż znajomość zasad dobrego wychowania jest bardzo przydatna w życiu codziennym. Ułatwia kontakty międzyludzkie i daje swobodę w obcowaniu z drugim człowiekiem. Przedsięwzięcie to stało się początkiem działań nad podniesieniem poziomu kultury wśród dzieci i będzie kontynuowane co kilka miesięcy.

"DOBRE MANIERY"

Cel ogólny:
 • podniesienie kultury osobistej wśród wychowanków.
Cele szczegółowe:
  wychowanek:
 • zna słowa: proszę, przepraszam, dziękuję i wie w jakich sytuacjach je użyć;
 • potrafi dbać o swój wygląd zewnętrzny i dobrać strój stosownie do sytuacji;
 • wie co to jest kultura osobista;
 • odczuwa potrzebę pogłębiania wiedzy na temat zasad dobrego wychowania;
 • rozumie, że właściwe wzorce osobowe mają wpływ na nasze życie;
 • wie jak kulturalnie zachować się przy stole podczas posiłków.
Organizatorzy: Jolanta Kwiatkowska, Beata Pałucka

Adresat: wychowankowie grupy I

Sposób realizacji: cykl zajęć warsztatowych

Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2003r., 2004r., 2005r.

Ewaluacja:
 • zgaduj – zgadula pt. "Dobre Maniery";
 • KODEKS KULTURALNEGO WYCHOWANKA.
ZGADUJ – ZGADULA PT. "DOBRE MANIERY"

Każde dziecko ma przed sobą "lizaki" w dwóch kolorach: czerwony i niebieski. Prowadząca czyta pytania, a zadaniem dzieci jest podnoszenie:
 • "lizaka" czerwonego – jeżeli odpowiedź brzmi TAK
 • "lizaka" niebieskiego – jeżeli odpowiedź brzmi NIE
Druga osoba prowadząca zapisuje ilość odpowiedzi poprawnych i złych do każdego pytania.

Pytania zgaduj – zgaduli.
 1. Papiery rzucamy na podłogę.
 2. Znajomym osobom starszym mówimy "dzień dobry".
 3. Po parku chodzimy w papciach.
 4. Gdy kolegę boli głowa zachowujesz się cicho.
 5. Gdy zrobię komuś przykrość mówię "przepraszam".
 6. Gdy kolega śpi słuchasz głośnej muzyki.
 7. Kolega częstuje Cię cukierkiem, bierzesz i mówisz "dziękuję".
 8. Przy stole ładniej wyglądasz gdy mówisz z pełną buzią.
 9. Podajesz koledze zabawkę i mówisz "proszę".
 10. Najładniej wyglądasz gdy podkoszulka wystaje Ci ze spodni.
 11. Nos najlepiej wycierać rękawem.
 12. Myjemy ręce po wyjściu z ubikacji.
 13. Na zajęcia sportowe zakładamy dres.
 14. W czasie jedzenia staramy się nie rozlewać zupy.
 15. Możemy wtrącać się do rozmowy dorosłych.
WYNIKI ZGADUJ – ZGADULI

Wprowadzenie
     Zgaduj – zgadula pt. "Dobre Maniery" stanowiła ewaluację cyklu zajęć warsztatowych przeprowadzonych w grupie I. Zajęcia poświęcone były kulturze osobistej i dobrym obyczajom. W trakcie tych zajęć dzieci poznały zasady prawidłowego zachowania się wobec rówieśników i dorosłych oraz w różnych miejscach. Przyswajali reguły obowiązujące przy spożywaniu posiłków.
     Zgaduj – zgadula zawierała 15 pytań skierowanych do wychowanków, których zadaniem było oddzielenie stwierdzeń prawdziwych od fałszywych. Większość z nich to stwierdzenia sugerujące właściwy sposób zachowania się w określonej sytuacji.

Cele zgaduj – zgaduli
  wychowanek:
 • utrwala wiedzę dotyczącą kulturalnego sposobu bycia;
 • potrafi wykorzystać wiadomości zdobyte w trakcie zajęć;
 • oddziela stwierdzenia prawdziwe od fałszywych;
 • rozumie potrzebę kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji.
Analiza wyników
     W każdym roku ewaluacją cyklu zajęć na temat dobrych manier była zgaduj-zgadula pt. "Dobre maniery". Na podstawie wyników można stwierdzić, że warsztatowe zajęcia dotyczące dobrego wychowania dostarczyły dzieciom dość dużo wiedzy na ten temat.
     Na podstawie wyników zgaduj – zgaduli z 2003r. można stwierdzić, że większość dzieci posiada duży zasób wiedzy na temat dobrego wychowania. Przyznają, że stosowanie zwrotów grzecznościowych pomaga w życiu codziennym, a słowa: proszę, przepraszam, dziękuję powinien znać każdy. Wiedzą, że trzeba zachować ciszę, gdy ktoś jest chory, należy myć ręce po wyjściu z toalety, a do wycierania nosa służy chusteczka. Tylko niewielu uważa stosowanie wulgaryzmów w rozmowie za normalne. Prawie wszystkie dzieci potrafią zachować się przy stole.
    W roku 2004 wyniki zgaduj-zgaduli przedstawiały się niemal identycznie jak w roku poprzednim.
     Po przeprowadzeniu cyklu zajęć w 2005r. Stwierdziłam, że duże trudności przysporzyło dzieciom posługiwanie się sztućcami. Dzieci opanowały teoretyczną wiedzę na temat zachowania się przy stole, jednak w praktyce posługiwanie się sztućcami było dla nich poważnym problemem. Wynikało to głównie z tego, że w grupie przebywały dzieci 3-4 letnie, z zaniedbanych środowisk, mało sprawne manualnie.

PODSUMOWANIE
     Przedsięwzięcie pt. "Dobre maniery" przeprowadziłam w swojej grupie wychowawczej trzy razy. Uznałam, że najlepszym momentem do rozpoczęcia przedsięwzięcia jest początek roku szkolnego. W związku z tym zajęcia prowadziłam w miesiącach IX-XII w latach 2003-2005.
     Po wakacyjnej przerwie dzieci wracają z domów rodzinnych. Bardzo często przez okres wakacji zapominają o zasadach panujących w grupie, w placówce oraz o ogólnych zasadach dobrego wychowania. Z wieloletnich doświadczeń wiem, że zdyscyplinowanie grupy w pierwszych miesiącach jej działania procentuje na kolejne miesiące. Dzieci nowoprzybyłe w trakcie roku szybciej dostosowują się do zasad panujących w grupie.
     Tematyka cyklu zajęć w kolejnych latach była taka sama, ponieważ za każdym razem zajęcia przeprowadzane były z innymi dziećmi (dzieci przebywają w placówce do około 6 miesięcy).
      Celem cyklu zajęć warsztatowych było podniesienie kultury wśród wychowanków. Już po pierwszych zajęciach dotyczących magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję, zauważyłam wzrost kultury osobistej u naszych wychowanków. Przy każdej okazji dzieci używały zwrotów grzecznościowych w stosunku do kolegów i dorosłych. Dbają o wygląd zewnętrzny i zwracają uwagę na kulturę bycia. We właściwy sposób zachowują się przy stole, wiedzą do czego służą sztućce i jak się nimi posługiwać. Znają zasady kulturalnego spożywania posiłku, nie mówią z pełną buzią, nie rozrzucają jedzenia po stole, starają się zmieścić w obrębie talerza. W mowie potocznej nie używają wulgaryzmów. Większą dbałością otaczają swoje rzeczy osobiste i będące na wyposażeniu placówki. Z szacunkiem odnoszą się do osób pracujących w Pogotowiu i innych osób starszych. Przeprowadzenie cyklu zajęć przyniosło nam wymierne efekty. Praca z grupą stała się przyjemniejsza i spokojniejsza. Efekty naszych działań były widoczne nie tylko dla nas, ale i dla innych pracowników Pogotowia.

KODEKS KULTURALNEGO WYCHOWANKA
 1. BĄDŹ UPRZEJMY W KAŻDEJ SYTUACJI
 2. NIE UŻYWAJ WULGARYZMÓW
 3. SZANUJ INNYCH , A BĘDĄ SZANOWAĆ I CIEBIE
 4. POMAGAJ OSOBOM STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM
 5. DBAJ O HIGIENĘ CIAŁA
 6. ŻYJ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ I INNYMI LUDŹMI
 7. NIE NISZCZ CUDZEJ WŁASNOŚCI
 8. PRZY STOLE ZACHOWUJ SIĘ KULTURALNIE
 9. ŻYJ W ZGODZIE Z POWYŻSZYMI ZASADAMI
Zobowiązuje się do przestrzegania w/w postanowień

Jolanta Kwiatkowska
wychowawca w Pogotowiu Opiekuńczym

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie