Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Praca z tekstem na lekcjach języka obcego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6944 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Prawie na każdej lekcji języka obcego pracujemy z tekstem, na podstawie którego wprowadzamy strktury gramatyczne, leksykalne i nowe słownictwo. W artykule oipisuję różne modele pracy z tekstem.
Praca z tekstem na lekcjach języka obcego


Tekst to dłuższa wypowiedź językowa na określony temat lub w określonej sytuacji ( tekst mówiony i tekst pisany)
Każdy tekst, aby został dobrze odebrany przez czytelnika, słuchacza , musi zawierać interesujące treści, wnosić cos nowego i wartościowego.
Prawie na każdej lekcji języka obcego pracujemy z tekstem, na podstawie którego poznajemy i ćwiczymy cztery sprawności językowe: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie tekstu słuchanego, pisanie i mówienie.

Jak powinna wyglądać praca z nowym tekstem na lekcjach języka obcego?

Aby uczniowie poprawnie używali nowopoznany materiał w swoich wypowiedziach, każda lekcja musi zostać dokładnie zaplanowana i przemyślana.
W dobrze zaplanowanej lekcji wyróżniamy trzy fazy pracy: Sprachaufnahme ( przyswojenie nowych treści), Sprachverarbeitung ( ćwiczenia ) i Sprachanwendung/Integrierungsphase ( zastosowanie umiejętności)
W pierwszej fazie uczący się poznaje nowy materiał językowy, próbuje zrozumieć tekst globalnie,
w ostatniej fazie wypowiada się na dany temat używając struktur, które integrują się z jego wcześniejszą wiedzą. Tylko w ten sposób może zapamiętać nowy materiał.
Podczas drugiej fazy uczący się pracuje z nowym materiałem, który poznał na początku zajęć.
Musi także być świadomym, że w procesie uczenia się języka obcego ważna jest nie tylko gramatyka, ale także różnorodne struktury leksykalne, słowotwórcze, idiomy i wyrażenia .

Idiomy to grupa następujących po sobie wyrazów, których należy uczyć się jako całość, ponieważ znaczenie nie wynika z tłumaczenia poszczególnych słów. Możemy powiedzieć: ins Fettnäpchen treten , ale nie in den Fettopf treten.
W języku obcym występuje dużo struktur, które są typowe dla danego języka i dlatego trudne dla uczącego się np.: den Koffer packen, kurz und gut, seiner Meinung nach.
Ponieważ dane słowo zachowuje swoje znaczenie w kontekście, dlatego nie należy uczyć się pojedyńczych słówek( tzw. lista ze słówkami)

Nowopoznany materiał językowy powinien być ćwiczony podczas lekcji w wielu różnych sytuacjach.
W ostatniej fazie uczniowie powinni swobodnie wypowiadać się i pisać na dany temat, podany przez nauczyciela. Uczniowie sami dobierają słownictwo i środki językowe. Zalecane jest, aby na tę fazę przeznaczyć możliwie dużo czasu.

Wprowadzenie tekstu słuchanego.

1) słuchanie
· nauczyciel czyta tekst
· magnetofon
· telewizja/video
· film

2) pytania ogólne do tekstu ( rozumienie globalne)
· test wyboru
· prawda/fałsz
· pytania ogólne nauczyciela ( ustne lub pisemne)

3) pytania konkretne – dokładne rozumienie tekstu
4) wyjaśnienie nowego słownictwa
5) powtarzanie
6) ciche czytanie przy jednoczesnym słuchaniu nagrania z kasety

Inne modele wprowadzania tekstu:

Model A: 1-2-5-3/4-1-6
Model B: 1-2-1-1( akapity) – ¾ -1-5-6
Model C: 4-1-2-1-3/4-5-6

Każda czynność ma swoje wady i zalety:

SŁUCHANIE

Kiedy nauczyciel czyta tekst, ułatwia zrozumienie go, ponieważ posługuje się mimiką i gestami, uczniowie znają jego głos, tempo wypowiedzi.
Dlatego istnieje niebezpieczeństwo, że uczniowie przyzwyczajeni do głosu swojego nauczyciela nie będą mogli zrozumieć tekstów czytanych przez inne osoby posługujące się językiem obcym.
Nauczyciel, dla którego język nauczany jest językiem obcym , może popełniać błędy fonetyczne, które następnie popełniać będą jego uczniowie.
Gdy tekst jest wprowadzany za pomocą magnetofonu, uczeń słyszy prawidłową intonację i płynność odpowiadającą przyzwyczajeniom.
Jeśli oglądamy film uczniowie poznają prawdziwe realia krajoznawcze i prawdziwa atmosferę.
Filmy nie nadają się jednak dla grup początkujących.

PYTANIA OGÓLNE

Po usłyszeniu tekstu nauczyciel zadaje pytania, sprawdzające ogólne zrozumienie tekstu.
Przeważnie są to pytania ustne, które nie zabierają dużo czasu lekcyjnego, ale tylko niektórzy uczniowie są aktywni.
Uczniowie mogą też odpowiadać na pytania pisemnie, ale wymaga to dużo więcej czasu.

PYTANIA KONKRETNE

Pytania te sprawdzają całkowite zrozumienie tekstu. Oprócz pytań dokładne zrozumienie tekstu sprawdzamy za pomocą następujących technik:
· ćwiczenia tak/nie
· przyporządkowanie
· uzupełnianie tabelki
· uzupełnianie zdań

PRACA ZE SŁOWNICTWEM

Praca ze słownictwem na podstawie tekstu czytanego powinna mieć miejsce podczas i po prezentacji. Rozróżniamy dwie fazy czytania. Podczas pierwszej fazy uczniowie koncentrują się na nowym słownictwie.
W drugiej fazie nauczyciel stawia pytania do treści, które kierują uwagę uczniów na najważniejszą nową leksykę. Na tym etapie uczniowie odgadują znaczenie słów z kontekstu. Mogą stawiać hipotezy, porównywać ze sobą konteksty , które zawierają to samo słowo.
Bardzo przydatne są w tej fazie asocjogramy, ilustracje, obrazki, nagłówki, internacjonalizmy, liczby, które pomagają w zrozumieniu tekstu.
Uczeń kojarząc słowo z przedmiotem , kształtem, kolorem, zapamiętuje je szybciej i na dłużej.
Także inne aktywności ucznia pomagają mu w tym: (zapisywanie znaczenia na marginesie, podkreślanie w tekście, pisanie na karteczkach)
Utrwalanie i powtarzanie jest kolejną fazą pracy ze słownictwem. Słówka należy powtarzać, w innym wypadku szybko się je zapomina. Najważniejsze formy pracy to: porządkowanie, grupowanie, schematyzowanie, klasyfikowanie.
Tak uporządkowane słownictwo zapamiętuje się lepiej i szybciej.


POWTARZANIE

W tej fazie uczący się słucha i powtarza poszczególne akapity tekstu lub słucha i jednocześnie powtarza tekst.

CZYTANIE

Uczeń słucha tekst śledząc jednocześnie jego zapis w książce ( identyfikuje usłyszane dźwięki ze znakami graficznymi), następnie słucha i powtarza usłyszany tekst.
Dopiero teraz czyta tekst samodzielnie.

Wprowadzenie tekstu czytanego

Uczniowie czytają tekst, próbują odgadnąć główną myśl tekstu ( zrozumienie globalne). Następnie czytają tekst powtórnie i odpowiadają na pytania nauczyciela. Po udzieleniu odpowiedzi wykonują różnego typu zadania do tekstu.

Praca z tekstem obcojęzycznym jest bardzo ważnym elementem przyswajania sobie wiedzy językowej.
Czytając uczniowie poznają struktury językowe i gramatyczne, uczą się wiedzy krajoznawczej
i kulturowej.
Bardzo ważna jest praca z tekstami autentycznymi, czyli „prawdziwymi, zgodnymi z rzeczywistością, wiarygodnymi, będący oryginałem” ( Słownik Języka Polskiego).
W podręcznikach nie zawsze spotykamy tego typu tekstu, dlatego nauczyciel powinien wykazać się dużą inwencją twórczą. Powinien dążyć, aby jego uczniowie mieli możliwość pracy z tekstami autentycznymi, które podnoszą atrakcyjność lekcji poprzez kontakt z żywym, prawdziwym językiem, jaki nie istnieje w podręcznikach.Opracowała: Renata Szostak – Chmielarz


Bibliografia:

1. Fremdsprache Deutsch – Heft 3 – Wortschatzarbeit ( 1990, Klett- Verlag)
2. Deutsch lehren – Gertraude Heyd ( 1990 Langenscheidt – Verlag)
3. Sprachen lernen – Robert Kleinschroth ( 1992, Rowohlt-Verlag GmbH)

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie