Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Klasa trzecia w obiektywie - czyli Zielona Szkoła na poważnie i na wesoło

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3410 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Celem opisanych zajęć było podsumowanie programu realizowanego w ramach Zielonej Szkoły w Sianożętach pod hasłem "Klasa trzecia w obiektywie - czyli Zielona Szkoła na poważnie i na wesoło". Zależało nam na rozbudzeniu ciekawości poznawczej uczniów regionem nadmorskim oraz uświadomienie znaczenia mikroklimatu morza dla zdrowia.
Scenariusz lekcji przeprowadzonej metodą projektu w klasach III
na temat:
„Klasa trzecia w obiektywie – czyli Zielona Szkoła na poważnie i na wesoło”.

Opracowały:
mgr Bernadeta Rzenno
mgr Jolanta Olchawa


Spis treści

1. Podziękowanie

2. Uczestnicy projektu

3. Wstęp

4. Cele i warunki projektu

5. Realizacja zadań przez poszczególne grup.

6. Prezentacja i ocena projektu

7. Podsumowanie

8. Literatura

9. Załączniki


Podziękowanie
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc przy realizacji projektu „Klasa trzecia w obiektywie – czyli Zielona Szkoła na poważnie i na wesoło”.
Uczniowie klas III-ich i wychowawcy.


Uczestnicy projektu

Dokonaliśmy podziału na sześć grup.
1. Grupa przyrodnicza
2. Grupa fotograficzno-aktorska.
3. Grupa plastyków
4. Grupa literatów
5. Grupa matematyków
6. Grupa poszukiwaczy informacji


Wstęp
Metoda projektu należy do aktywizujących form nauczania i jest jedną z atrakcyjniejszych metod. Jej zaletą jest to, że ma określone cele i metody pracy, ma określone terminy realizacji, znane są kryteria oceny, uczniowie pracują samodzielnie, a nauczyciel występuje w roli konsultanta. Istnieje możliwość zaangażowania w prace nad projektem osób spoza szkoły np. rodziców. Rezultaty pracy prezentowane są publicznie.
Walorem metody projektów jest możliwość pełniejszego wykorzystania wszystkich umiejętności ukształtowanych w procesie kształcenia przez uświadomienie występujących między nimi związków.
Istotą metody projektów jest samodzielna praca uczniów, w trakcie której mają możliwość praktykowania całego szeregu umiejętności.

Cele i warunki projektu.
Celem lekcji było podsumowanie programu realizowanego w ramach Zielonej Szkoły w Sianożętach pod hasłem „Klasa trzecia w obiektywie – czyli Zielona Szkoła na poważnie i na wesoło”

Cel ogólny
· rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów regionem nadmorskim oraz uświadomienie znaczenia mikroklimatu morza dla zdrowia.

Cele operacyjne

Uczeń:
· zna położenie Morza Bałtyckiego na mapie Polski,
· rozpoznaje cechy krajobrazu nadmorskiego,
· dokonuje odkryć praw przyrody,
· rozumie konieczność ochrony przyrody
· poszukuje informacji w różnych źródłach
· odgrywa rolę w przedstawieniu
· pisze wypracowanie na określony temat

Projekt rozpoczął się 25.09.2004r. a zakończył 12.10.2004r. Trwał 3 tygodnie. Przydzielone zadania były realizowane prze poszczególne grupy,
Temat projektu ściśle wiązał się z wyjazdem grupy 20- osobowej z klas III- ich na zieloną szkołę w okolice Kołobrzegu.
I etap obejmował zapoznanie dzieci z tematem projektu, a także podziałem uczniów na sześć grup zadaniowych. Każda grupa wybrała swojego lidera. Zadaniem lidera było koordynowanie pracami w grupie oraz stały kontakt z nauczycielem. Każda z grup otrzymała zadanie do realizacji.
II etap to realizacja wcześniej ustalonych zadań. Przez cały czas dzieci dokumentowały swoją pracę np. wykonywały kalendarz pogody, zdjęcia ,kompozycje plastyczne z materiałów przywiezionych znad morza i kronikę z pobytu nad morzem. Zadania wykonywane były w formie pracy pozalekcyjnej. Uczniowie pracowali sumiennie i z wielkim zaangażowaniem włączając niejednokrotnie do prac rodziców. Przez cały czas trwania projektu wychowawcy dokonywali oceny postępów pracy grupy. Uwieńczeniem pracy nad projektem były zajęcia otwarte dla rodziców, a także zaproszonych nauczycieli. Liderzy grup dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi realizacji poszczególnych zadań. Swoje wypowiedzi popierali wykonanymi pracami, zdjęciami oraz Kroniką.
Prezentacja projektu upłynęła w bardzo sympatycznej atmosferze.

Zadania do wykonania

Wstęp
Chcemy dzisiaj opowiedzieć o naszej wielkiej przygodzie jaką była Zielona Szkoła zorganizowana w dniach od 28 września do 8 października bieżącego roku w Sianożętach nad Bałtykiem. Podzielimy się naszymi refleksjami i spostrzeżeniami, powiemy Wam czego nauczyliśmy się i co zobaczyliśmy. Nasze dzisiejsze spotkanie jest podsumowaniem projektu: „ Klasa trzecia w obiektywie – czyli Zielona Szkoła na poważnie i na wesoło”. Uczniowie klas trzecich pracowali w grupach: przyrodniczej, fotograficzno – aktorskiej, poszukiwaczy informacji, literatów, kronikarzy, plastycznej i matematycznej. Zapraszamy przybyły gości: Panią dyrektor, rodziców, nauczycieli do wspólnej z nami wędrówki i zabawy.
Zaczynamy!


I. Grupa przyrodnicza – dokładnie zapoznaliśmy się z położeniem geograficznym miejscowości Sianożęty. Przedstawiamy też na mapie fizycznej Polski szlak naszych wycieczek odbytych podczas Zielonej Szkoły. Na terenie naszych wędrówek znalazły się ;Trzęsacz, Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Międzyzdroje, Gąski i Ustronie Morskie. Codziennie przez 10 dni przyrodnicy obserwowali pogodę i zapisywali ją na specjalnym kalendarzu pogody. Najciekawszym miejscem pod względem przyrodniczym było jeziorko turkusowe w okolicach Świnoujścia. Jeziorko to powstało w miejscu dawnego wyrobiska kredy. Białe podłoże oraz załamanie promieni słonecznych na tafli wody powoduje, że woda w jeziorku na kolor turkusowy.

Prezentacja piosenki pt. „Fantastyczna podróż”.(załącznik nr 3)

II. Grupa fotograficzno – aktorska – wiele naszych koleżanek i kolegów podczas całej Zielonej Szkoły robiło zdjęcia. Ich doskonała znajomość obsługi aparatu fotograficznego doprowadziła do dzisiejszej wystawy fotograficznej pt. „Klasa 3 w obiektywie – czyli Zielona Szkoła na poważnie i na wesoło”. Grupa aktorska przygotowała krótką dramę (tekst dramy w załączniku).

III. Grupa poszukiwaczy informacji – naszym zadaniem było gromadzenie informacji i ciekawostek o polskim wybrzeżu. Niektórzy z nas sięgnęli po informacje do internetu, inni do przyrodniczych książek i encyklopedii. Jeszcze inni przeglądnęli swoje „skarby” i przynieśli pocztówki oraz widokówki z różnych regionów wybrzeża.

IV. Grupa literatów i kronikarzy – w czasie trwania Zielonej Szkoły zdarzyło się wiele śmiesznych i ciekawych historii. Grupa literatów postanowiła szczegółowo opisać pierwszy i ostatni dzień pobytu. Spośród wielu wypracowań wybraliśmy dwa opisujące pierwszy i ostatni dzień Zielonej Szkoły (prezentacja wypracowań).

Chcemy również zaprezentować prowadzoną kronikę z pobytu w Sianożętach Kronikę przekazujemy na ręce pani Dyrektor , a następnie zapraszamy szanownych gości do jej obejrzenia.

V. Grupa plastyczna – najliczniejszą spośród naszych grup była grupa plastyczna. Ciekawe prace wykonane różną techniką przedstawiają: wybrzeże Bałtyku, zabawy na plaży, wędrówki wzdłuż morza, wspomnienia z wycieczek i wypraw. Prace te stanowią scenografię dzisiejszego spotkania.

VI. Grupa matematyczna – nasza grupa, czyli grupa matematyczna wszystko chciała przeliczyć, zmierzyć i sklasyfikować. Będąc na wycieczce w Gąskach, niedaleko Sianożętów zwiedzaliśmy latarnię morską. Latarnia jak się dowiedzieliśmy ma 50 m wysokości n. p. m. Ktoś szybko obliczył, że każdy z nas wychodząc do góry i chodząc w dół pokona ok. 100 m, bo w trzeciej klasie każdy już wie, że 2 razy 50 równa się 100. Ale duże liczby przewijały się tego dnia jeszcze wiele razy. Jeden nasz dociekliwy kolega obliczył, że ciuchcia do Gąsek jedzie 25 minut w jedną stronę i 25 minut z powrotem. Ile minut zajmie maszyniście dowóz trzech grup uczestników Zielonej Szkoły do Gąsek i przywóz ich z powrotem do ośrodka.

(Praktyczna prezentacja zadania matematycznego)


Podczas nieobecności naszych kolegów i koleżanek postanowiliśmy również dokonać obliczeń ilu uczniów pojechało na Zieloną Szkołą z obydwu klas a ilu zostało w szkole. Wiemy, że klasa III a liczy 24 uczniów, a klasa III b 27. Wiemy również, że z klasy III a wyjechało 10 uczniów i z klasy III b również 10 uczniów.

Rozwiązanie zadania przez uczniów (praktyczne zilustrowanie działania).

Na zakończenie wspólna prezentacja piosenki pt. „ Żal nam słonecznej swobody”.(załącznik nr 2)

Prezentacja projektu miała miejsce 21.10.2004r. Uczestniczyli w niej uczniowie klas trzecich, ich rodzice, dyrekcja szkoły oraz nauczyciele. Podczas spotkania podsumowującego projekt, dzieci prezentowały zdobyte wiadomości, wykonane prace plastyczne oraz kronikę, dyskutowały o podjętych i zrealizowanych zadaniach, wskazywały co sprawiło im trudność, co przyniosło najwięcej radości, zadowolenia i satysfakcji. Każda grupa zakończyła swoją wypowiedź wnioskami. Po prezentacji wszystkich grup nastąpiła ocena, w którą aktywnie włączyli się rodzice. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że klasy zasługują na wspaniałą ocenę i pochwałę. Elementem podsumowującym projekt było wypełnienie arkuszy ewaluacyjnych.(załącznik nr4)

Podsumowanie

Zajęcia dotyczące metody projektów w klasach III trwały 3 tygodnie. Uczniom został zaproponowany temat: „Klasa trzecia w obiektywie – czyli Zielona Szkoła na poważnie i na wesoło”. Dzieci miały zastanowić się i dokonać wyboru do jakiej grupy zadaniowej chcą należeć. Następnie podano zadania poszczególnym grupom oraz termin ich realizacji. Liderzy grup mieli koordynować prace w zespole. Końcowym etapem projektu była prezentacja.
Przebiegała ona następująco:
- wystawa prac wykonanych przez dzieci z ich komentarzem,
- odczytywanie wybranych prac pisemnych,
- prezentacja mapy pogody, kroniki,
- zapoznanie z ciekawostkami na temat morza,
- przedstawienie legendy.

Końcowym etapem projektu była jego ocena.
Zostały określone kryteria oceny i zawarto je w instrukcji projektu. Ocenienie służyło refleksji co zostało zrobione dobrze, a nad czym należy popracować. Wszyscy uczniowie dokonywali samooceny swojej pracy odpowiadając na poniższe pytania:

- Czy zadania przyznane mojej grupie zrealizowano w terminie?
- Które zadanie sprawiało nam trudność?

Na zakończenie pracy nad projektem uczniowie wypełniali karty ewaluacyjne . Po analizie kart można stwierdzić, że najbardziej podobało się dzieciom:
- wyszukiwanie informacji,
- wykonanie kroniki,
- robienie zdjęć,
- wykonanie mapy pogody,
- malowanie prac plastycznych,
- przygotowanie przedstawienia,
- prezentacja z udziałem rodziców.

Natomiast nieliczni uczniowie twierdzili, iż mieli problem z dotrzymywaniem terminów oddawania swoich prac.

W trakcie pracy nad projektem uczniowie uczyli się:
- właściwego planowania pracy,
- korzystania z różnych źródeł informacji,
- dzielenie się w grupie rolami i zadaniami,
- dokonywania oceny prac grupy oraz samooceny swojej pracy,
- odpowiedzialności i systematyczności,
- samodzielności i kreatywności.


Literatura

1. B. Łuczak, Nauczanie integralne w kl. I-III, Oficyna Wydawnicza Poznań 2000
2. E. Kubiak, M. Szczepaniak, Projekt edukacyjny, Biblioteka w Szkole 2001 nr 4


Załączniki:
1. Drama „Legenda o Trzęsaczu”.
2. Piosenka pt. „Żal nam słonecznej swobody”.
3. „Fantastyczna podróż”.
4. Arkusz ewaluacyjny.


Ad. 1
Będąc w Trzęsaczu usłyszeliśmy piękną legendę związaną z tym miejscem. Legenda ta wyjaśnia dlaczego w Trzęsaczu morze wdarło się prawie 2 kilometry wgłęb lądu doprowadzając do zniszczenia wioskę rybacką, zabytkowy kościółek i cmentarz. Grupa aktorów zaprezentuje krótką dramę obrazującą tę legendę.

Narrator: Dawno, dawno temu na zachodnim brzegu Bałtyku rozpościerała się rybacka wioska Trzęsacz. Jej nazwa wzięła się stąd, że nocą uderzenia fal były tak potężne, iż trzęsła się ziemia. W owym Trzęsaczu mieszkał młody rybak Gniewko ze swoją matką w ubogiej chacie. Zajęciem Gniewka było codzienne łowienie ryb.

Gniewko: Matko moja droga Bałtyk w nocy był bardzo niespokojny, fale uderzały głośno o brzeg. Pójdę i zarzucę sieci, może złowię trochę ryb.

Matka: Idź synu, tylko uważaj, aby groźne fale nie porwały ci sieci. Siedziałam do późna w nocy i cerowałam je.

Gniewko: Co to takiego? Ależ to dziewczyna! Czy jesteś syreną? Dziewczyno, czy jesteś syreną?!

Jantra: Gdzie ja jestem, gdzie są moje siostry?

Gniewko: Kim jesteś piękna dziewczyno?

Jantra: Mam na imię Jantra, jestem najmłodszą córką króla mórz, Neptuna.
Muszę zaraz wracać do mojego ojca.

Gniewko: Zamieszkaj ze mną na lądzie i zostań moją żoną.

Jantra: Nie mogę rybaku, chociaż podoba mi się tu bardzo.

Gniewko: Pójdź ze mną do mojej matki to cię przedstawię.

Oddalają się.

Gniewko: Matko przedstawiam ci Jantrę. Jantra jest córką Neptuna, pragnę droga matko, aby Jantra została moją żoną. Pobłogosław nam, a ślub weźmiemy w kościółku nad brzegiem Bałtyku.

Jantra: Nie jestem jeszcze zdecydowana, chociaż Gniewko bardzo mi się podoba.

Matka: Dzieci, bardzo do siebie pasujecie, błogosławię wam i życzę wam szczęścia.

Narrator: Mijały lata, a Gniewko i Jantra szczęśliwie żyli, jednak Jantra nigdy nie zapomniała o swoich siostrach – księżniczkach morza i o swoim ojcu – Neptunie. Pewnego dnia z tęsknoty zmarła i została pochowana na cmentarzu nieopodal kościółka w Trzęsaczu. Tymczasem Bałtyk był coraz groźniejszy dla mieszkańców Trzęsacza. Starsi ludzie powiadali, że to ojciec upomina się o swoją córkę. Z roku na rok coraz więcej ziemi trafiało do morza, aż wreszcie fale wdarły się głęboko w ląd rujnując kościółek i cmentarz. W ten sposób Jantra powróciła do morza. Do dziś zostały na wysokiej skarpie tylko ruiny kościółka, a w dole kłębi się wzburzone morze.

Ad. 2

Tekst piosenki: „Żal nam słonecznej swobody”.

1. Jeszcze nam w głowie plan wycieczek,
jeszcze w ustach smak porzeczek,
jeszcze nam w oczach łąki skoszone,
a tu już w uszach szkolny dzwonek.

Ref.: Żal nam słonecznej swobody,
piasku i łódki i wody,
Żal wakacyjnej przygody,
minął zielony czas.
Żal nam górskiego strumienia,
żal nam leśnego półcienia.
To już tylko wspomnienia,
jesień łączy nas.

2. Nowy rok szkolny w okno puka,
zjawia się książka i nauka,
trwałe przyjaźnie, heca niejedna...
Dobrze nam w szkole! Ale jednak...

Ref.: Żal nam słonecznej swobody,
piasku i łódki i wody,
Żal wakacyjnej przygody,
minął zielony czas.
Żal nam górskiego strumienia,
żal nam leśnego półcienia.
A więc do zobaczenia,
Lato połączy nas!
Ad. 3

Tekst piosenki: „Fantastyczna podróż”.

1. Niech żegluje nasz okręt „Marzyciel”
przez Ocean i Świat Wyobraźni.
Opłyniemy Półwysep Uśmiechu,
odwiedzimy Zatokę Przyjaźni!

Ref.: Czy ty już bilet masz?
Rusza w rejs okręt nasz.
Bilet swój w podróż bierz,
z nami płyń tam gdzie chcesz.

2. Powitamy wesołe roboty
z Wyspy Jutra i Miasta Przyszłości,
w Fantazjanie, w tym świecie jak z bajki,
każdy chciałby i z tydzień zagościć!

Ref.: ...

3. Ze słodkiego Zakątka Łasuchów
zabierzemy zapasy na drogę,
w Legolandii będziemy budować
miasta z klocków jak sen kolorowe.

Ref.: ...

4. Gdy z podróży wrócimy szczęśliwi
z głową pełną pomysłów i planów,
przez rok cały będziemy marzyli
o żegludze wśród fal Oceanu.

Ref.: ...

Ad.4.

Arkusz ewaluacyjny


1. Do walizki wpisz, które z zadań najbardziej ci się podobało.
(rysunek)
2. Do kosza wpisz co sprawiało ci trudność.
(rysunek)

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie