Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Album o krajach Unii Europejskiej - konkurs plastyczny

 

Konkurs plastyczny dla klas VI na temat "Album o krajach Unii Europejskiej"
SCENARIUSZ LEKCJI PLASTYKI W KLASIE VIOPRACOWAŁA: mgr Jolanta Szymczyk
CZAS TRWANIA: 2x45 min.

TEMAT: Album o krajach Unii Europejskiej - konkurs plastyczny.

CELE
Uczeń:
 • Zna państwa Unii Europejskiej i podstawowe wiadomości na ich temat,
 • Rozbudza swoje zaciekawienie światem,
 • Stosuje różnorodne techniki plastyczne,
 • Dba o graficzną stronę pracy,
 • Doskonali zdolności twórcze,
 • Dba o estetykę wykonania pracy,
 • Umie współpracować w grupie.

TREŚCI NAUCZANIA
Komponowanie napisów informacyjnych z elementem graficznym.

METODY
Problemowo-analityczna; ekspozycji, pogadanka, twórcza ekspresja plastyczna

TECHNIKA
Technika pracy dowolna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Przykładowe albumy, np. przyrodnicze, instrukcja na kartonie opisująca co powinien zawierać album, informacje, np. z internetu o krajach Unii Europejskiej, regulamin konkursu, blok techniczny, pisaki, nożyczki, kredki, dziurkacz, taśma klejąca, magnetofon, nagranie IX symfonii Bethovena.


PRZEBIEG LEKCJI

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
 1. Powitanie.
 2. Przygotowanie przyborów do zajęć.
II CZĘŚĆ GŁÓWNA
 1. Pogadanka z uczniami na temat krajów Unii Europejskiej. Wywieszenie na tablicy nazw państw należących do UE. Przypomnienie co jest hymnem oraz kto jest autorem słów i muzyki.
 2. Zapoznanie z tematem lekcji:
  • Ogłoszenie konkursu plastycznego pt. Album o krajach Unii Europejskiej,
  • Przeczytanie regulaminu konkursu.
 3. Wyjaśnienie sposobu wykonania pracy.
  • Zawieszenie na tablicy instrukcji z najważniejszymi informacjami, które powinien zawierać album.
  • Omówienie poszczególnych punktów.
 4. Pokaz przykładowych albumów o innej tematyce.
 5. Zaproszenie do kącika informacyjnego, w którym znajdują się albumy i zebrane informacje o krajach Unii Europejskiej.
 6. Twórcza praca uczniów.
 7. Korekta nauczyciela.
III CZĘŚĆ KOŃCOWA
 1. Podsumowanie zajęć.
 2. Uporządkowanie stanowisk pracy.

SPOSÓB WYKONANIA PRACY
Album powinien zawierać:
 1. Stronę tytułową, na której znajdują się:
  • Imię i nazwisko autora pracy,
  • Tytuł,
  • Miejscowość i rok,
  • Element graficzny (niekoniecznie)
 2. Spis treści.
 3. Wstęp, na przykład ogólne informacje o Unii Europejskiej, słowa hymnu, itp.
 4. Na każdej stronie opisującej dane państwo należy zamieścić:
  • Nazwę państwa,
  • Jego flagę,
  • Ogólna charakterystykę: stolicę, położenie, język urzędowy, jednostkę monetarną, liczbę ludności, gospodarkę, przemysł, warunki naturalne, (dodatkowo historię państwa, itp.)
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
 1. Celem konkursu jest:
  • zapoznanie uczniów z państwami Unii Europejskiej oraz podstawowymi wiadomościami na ich temat,
  • pobudzanie aktywnego stosunku do uzyskiwania informacji, uczenie umiejętności selekcji i analizy,
  • rozwijanie zdolności plastycznych.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI.
 3. Jedną pracę mogą wykonać maksymalnie dwie osoby.
 4. Technika i format pracy jest dowolny.
 5. Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę:
  • rzetelność zamieszczonych informacji o państwach,
  • pomysłowość,
  • estetykę wykonania.
 6. Termin składania prac do 15 maja.
 7. W konkursie zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.
 8. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i upominki.
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu bieżącego roku.
Organizator:
Jolanta Szymczyk

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:15:35
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:15:35) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie