Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Opis i analiza osiągnięcia ucznia z informatyki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2271 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Praca Urszuli Markiewicz

     Opis i analiza w/w osiągnięcia będzie dotyczyła formatowania tekstu w programie Word Pad zakładając, że uczeń redagował już proste teksty przy użyciu tego programu.
     Potrafi już wpisywać teksty oraz dokonywać w nich drobnych poprawek i uzupełnień.
     Przed nami stoi teraz znacznie wieksze wyzwanie. Będziemy chcieli nauczyć ucznia formatować dokumenty, czyli wprowadzać do nich takie zmiany,by dokumenty były czytelne i miały estetyczny wygląd.
     W nasz zakres pojęcia "formatowanie tekstu" będą wchodziły następujące umiejętności:
 • Tworzenie listy punktowej
 • Zmienianie typu,stylu lub rozmiaru czcionki
 • Wcinanie akapitu
 • Zmienianie wyrównania akapitu
 • Ustawianie lub usuwanie tabulatora
Naszym celem będzie także nauczenie ucznia:
 • Wstawiania rysunku
 • Drukowania dokumentu
    W/w umiejętności uczeń zdobędzie w ciągu kilku godzin lekcyjnych przy współudziale działań własnych i nauczyciela.
     Zakładamy, że uczeń będzie aktywnie uczestniczył w lekcji wykorzystując swoje dotychczasowe informacje o komputerze i tym programie oraz,że sumiennie będzie się przykładał do odrabiania pracy domowej.
      Lekcje zostaną przeprowadzone z uczniami szkoły podstawowej. W pierwszym etapie nauki pokazujemy uczniowi podstawowe zasady pracy z tym programem. Najlepiej nie wprowadzać zbyt dużo nowych elementów i zacząć lekcje z tym programem od czegoś prostego i przyjemnego dla dziecka.
     Zacznijmy od omówienia pierwszej umiejętności, jaką uczeń opanuje podczas działań na lekcji informatyki.
     Tworzenie listy punktowej –wykorzystanie takiej możliwości programu może przydać się każdemu uczniowi podczas redagowania tekstów. Podczas tej lekcji uczeń nauczy się jak można wypunktować elementy listy, aby wyglądały czytelnie i przejrzyście.
      W trakcie działań lekcyjnych uczeń zdobędzie umiejętność właściwego wyodrębniania tekstu, który należy zapisać przy użyciu punktorów.
      Przy pomocy nauczyciela, uczeń utrwali umiejętność wstawiania punktów i rezygnowania z nich w dalszej części tekstu.
      Wykonując przygotowane przez nauczyciela zadania uczeń będzie potrafił pod koniec lekcji samodzielnie wstawić punkty wybierając z menu Format i klikając polecenie Styl punktora lub klikając przycisk Punktory na pasku formatu.
      Będzie potrafił radzić sobie z prostymi problemami wynikłymi podczas stosowania punktorów w tekście.
      Na każdych zajęciach, a więc i teraz uczniowie będą pracowali według własnego tempa. Jedne dzieci przerobią cały zaplanowany na tę lekcję materiał i to szybko, inne powolutku, będą i takie, które całego materiału nie przerobią. Tak będzie i nauczyciel nie powinien tego zmieniać.
      Naszym celem jest, by uczeń dobrze, dokładnie, z dużym stopniem zrozumienia i przede wszystkim samodzielnie wykonywał polecenia nauczyciela na poszczególnych lekcjach.
      Na zakończenie lekcji nauczyciel zada pracę domową utrwalającą pracę na zajęciach i sprawdzającą umiejętności ucznia. Praca domowa będzie składała się np. z dwóch zadań:zadania dla wszystkich i zadania dla chętnych (zadanie dla zdolniejszych uczniów, chcących wykazać się czymś extra).
     W dalszej pracy z uczniem będziemy starali się ukierunkować jego pracę tak, by uczeń analizował stawiane mu problemy i wykorzystywał już posiadaną wiedzę z różnych dziedzin życia. Dzięki temu dziecko samo i to na bieżąco w trakcie lekcji, jest w stanie ocenić poprawność wykonywanych przez siebie czynności.
     Następny temat przeznaczony jest na kolejne dwie godziny lekcyjne zajęć(najlepiej, jeśli w planie są dwie godziny tego samego dnia).
     Temat byłby zbyt obszerny na jedną lekcję dla uczniów szkoły podstawowej. Tym razem będziemy oceniać pracę uczniów. Zapowiadamy, że praca domowa, którą zadamy pod koniec lekcji zostanie oceniona.
      Wykonanie zadania domowego jest okazją do prawdziwej samodzielnej pracy, a co za tym idzie - do lepszego zrozumienia przerobionego na lekcji materiału.
     Na lekcjach tych uczeń pozna możliwości pisania tekstu różnym krojem, stylem i wielkością pisma. Dowie się jak wyglądają najczęściej wykorzystywane czcionki takie jak: New Roman, Arial i Courer. Odkryje, że nie wszystkie czcionki zawierają litery, np. czcionka Wingdings, nazywana obrazkową, która składa się z różnych symboli (rysunków).
      Oglądając kolejne czcionki na podglądzie zauważy, że nie wszystkie czcionki maja polskie znaki. Dowie się, że do nazw niektórych czcionek dodany jest czasami symbol CE(Europa Środkowa)i będzie wiedział, co to oznacza, że za pomocą tych czcionek możemy pisać polskie znaki.
      Po wykonaniu wielu ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela uczeń będzie świadomy, że o wyglądzie litery decyduje nie tylko rodzaj wybranej czcionki, lecz także jej rozmiar i styl, zwany czasem krojem. Pozna jednostkę rozmiaru czcionki oraz dowie się, że rozmiar czcionki określa wysokość litery.
     Uczeń metodą "Prób i błędów" rozpozna, jaki rozmiar czcionki jest najlepszy do pisania dokumentów. Poznając pozostałe przyciski na pasku formatu będzie umiał wykorzystać je do wyróżniania np. pojedynczych wyrazów w tekście podkreślając je, pochylając lub pogrubiając.
      Dowie się o istnieniu przycisków do przesuwania tekstu (do lewego marginesu, wyśrodkowanie, do prawego marginesu), ale wykorzystywać je podczas pisania dokumentu, nauczy się na następnej lekcji.
     Będzie świadomy tego, że rodzaj, rozmiar i styl czcionki będzie mógł wybrać przed napisaniem tekstu lub najpierw napisać cały tekst jedną czcionką, a dopiero na końcu dokonać zmian jej cech.
     W trakcie lekcji uczeń samodzielnie np. przepisze przygotowany przez nauczyciela tekst wybierając dowolny rodzaj i rozmiar czcionki, używając w dowolnych miejscach pogrubień i podkreśleń. Posłuży się do tego celu poleceniem Czcionka z menu Format lub wybierze czcionkę z paska formatu rozwijając listę. Czynności te wykona przed rozpoczęciem pisania tekstu lub po jego napisaniu.
     Sam zadecyduje o tym jak jego dokument będzie wyglądał i sam dokona jego oceny pod względem przejrzystości.
      Będzie potrafił określić, czy użycie odpowiedniego rodzaju, rozmiaru i stylu czcionki wpływa na estetykę dokumentu i sprawia, że czyta się go z dużą przyjemnością. Jednocześnie będzie świadomy tego, że nadmierna różnorodność czcionek, ich rodzajów, stylów i wielkości sprawia wrażenie chaosu, zmniejsza czytelność dokumentu i odwraca uwagę od jego treści. Jednym słowem, że dużo, nie oznacza koniecznie dobrze. Pod koniec trwania lekcji uczeń będzie mógł dokładnie określić, co znaczy wyrażenie "formatowanie tekstu".
      W trakcie wykonywania ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela uczeń będzie zgłaszał o napotkanych problemach, a po udzieleniu ustnych wskazówek, będzie samodzielnie próbował je usunąć.
      Na zakończenie lekcji nauczyciel poinformuje o rodzaju pracy domowej, jaką należy wykonać na następne zajęcia. Praca ta, to niewątpliwie tekst, który uczeń sam napisze w domu i sformatuje przy użyciu poznanych na lekcji metod.
     Zadanie domowe powinno być przygotowane tak, aby uczniowie zdolniejsi mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i pomysłowością. Taka praca powinna być też extra nagradzana np. ocena bardzo dobra byłaby stawiana za bezbłędne wykonanie łatwiejszego zadania, a ocena celująca tylko za wykonanie zadania trudniejszego.
     Dokument stworzony przez ucznia w domu będzie wyglądał już nieco inaczej i lepiej. Powinien mieć już odpowiednią czcionkę i rozmiar liter. Dokument powinien być opatrzony nagłówkiem znajdującym się pośrodku formatu kartki, mieć inną czcionkę i wielkość liter.
      Niektóre (ważne dla autora) wyrazy w tekście powinny być wyodrębnione poprzez pogrubienie, podkreślenie lub pochylenie. Tekst powinien być przejrzysty, czytelny, ale nie do końca. Będzie panował w nim jeszcze pewien chaos. Tekst, bowiem będzie napisany tzw. "ciurkiem" bez wcinania akapitów.
     Celem naszej kolejnej lekcji będzie uświadomienie uczniowi i sprawdzenie, o ile ciekawiej i przejrzyściej będzie wyglądać dokument, jeśli zastosujemy w nim akapity.
      Uczeń sam powinien dojść do takiego wniosku, drogą np. oglądania i porównywania różnych tekstów podsuniętych mu przez nauczyciela. Powinien umieć określić, który z podsuniętych tekstów czyta mu się najlepiej i dlaczego, a potem sprecyzować, czym ten tekst różni się od jego tekstu.
     Uczeń pozna na tej lekcji znaczenie słowa "akapit" i nauczy się znaczenia tego słowa zastosować w praktyce. Będzie próbował nadać swojemu dokumentowi bardziej atrakcyjny wygląd. Spróbuje właściwie podzielić tekst na akapity samodzielnie decydując, w którym miejscu je umieścić. Sam dokona oceny czy zrobił to poprawnie i czy właściwie rozmieścił treść dokumentu.
     Pozna trzy metody wyrównywania tekstu w edytorze Word Pad.
 • Do lewego marginesu
  Nauczyciel przekaże uczniowi informacje, że w większości dokumentów tekst jest wyrównywany do lewego marginesu. Prawy brzeg tekstu pozostaje wówczas nierówny. Uczeń będzie potrafił zaznaczyć określony wycinek tekstu i przy pomocy przycisku z paska formatu przesunąć(wyrównać) go do lewego marginesu.
 • Do prawego marginesu
  Uczeń poprzez ćwiczenia dojdzie sam do wniosku, że w sytuacji odwrotnej, kiedy wyrówna tekst do prawego marginesu lewy brzeg pozostanie nierówny. Zrobi to jak w poprzednim przypadku korzystając z przycisku znajdującego się na pasku formatu.
 • Względem linii środka
  Nietrudno będzie odgadnąć uczniowi, że w ten sposób wyrównujemy najczęściej tytuły i podtytuły. Pierwsze próby takiego wyrównania niektórzy uczniowie będą mieli za sobą. Uczniowie, którzy odrobią trudniejszą pracę domową, zapewne wyrównają swoje tytuły i podtytuły względem linii środka.
     Nauczyciel jako ciekawostkę może przekazać uczniom, że w wielu edytorach tekstu istnieje dodatkowy sposób wyrównywania tekstu, który nazywa się justowaniem. Uczeń dowie się, że jest to jednoczesne wyrównanie tekstu do lewego i prawego marginesu.
      Celem podawania takich informacji nie jest uczenie się nowych rzeczy-na to być może przyjdzie czas w starszych klasach szkoły podstawowej lub średniej-ile zetknięcie się z nimi, wprowadzenie ich do świata pojęć dziecka.
      Możemy pokazać uczniowi przykłady tak wyrównanego tekstu. Teks wyjustowany, czyli obustronnie wyrównany uczeń może spotkać w książkach i czasopismach. Nauczyciel może poprosić uczniów o podanie innych przykładów tak sformatowanego tekstu. Nasz edytor tekstu nie posiada takiej możliwości.
     W dalszej części lekcji uczeń przystąpi pod kierunkiem nauczyciela do rozmieszczenia tekstu w akapitach. Aby dokument wyglądał naprawdę elegancko, uczeń nauczy się wyróżniać początki akapitów, wcinając ich pierwsze wiersze.
     Uczeń dowie się jak przy pomocy specjalnego okna dialogowego o nazwie Akapit sformatuje przygotowany przez nauczyciela tekst. Będzie potrafił samodzielnie zaznaczyć tekst, a następnie z menu Format wybrać polecenie Akapit.
     Uczeń dokładnie przyjrzy się polom tekstowym okna dialogowego Akapit i samodzielnie spróbuje wpisać różne wartości w te pola. Będzie potrafił podzielić się również swoimi spostrzeżeniami na ten temat, czyli co stanie się np., gdy do pola o nazwie Z lewej nie wpisze żadnej wartości, a do pola Z prawej poda wartość 0,4 cm.
     Uczeń musi mieć czas na działania własne tak by sam mógł dostrzec różnice w tekście w zależności od wpisanych wartości.
     Po opanowaniu pracy z oknem dialogowym Akapit, uczeń pozna metodę jak można inaczej ustawić wcięcie pierwszego wiersza akapitu. Dowie się, do czego służy linijka i jak można ją odnaleźć, jeśli jej nie widać. W tym celu zapozna się z elementami rozwijalnej listy menu Widok i sam przekona się, że kliknięcie na liście w wyraz Linijka spowoduje pojawienie lub zniknięcie linijki.
     Pod koniec lekcji uczeń będzie potrafił samodzielnie ustalić i wykonać wcięcia akapitów. Będzie mógł to zrobić przed przystąpieniem do pisania dokumentu, bądź po jego zredagowaniu.
      Będzie też potrafił poradzić sobie z prostymi problemami zaistniałymi podczas pracy z tekstem. Wszystkie problemy, z jakimi uczeń się spotyka podczas pracy z tekstem będą dla nas bardzo cenne. Zazwyczaj dzięki błędom i problemom jesteśmy w stanie daleko lepiej poznawać to, czego się uczymy w pracy z komputerem. Można by powiedzieć, że (nie tylko zresztą w informatyce)przede wszystkim uczymy się na błędach.
      Nigdy nie należy ganić uczniów za powstałe problemy. Te problemy są istotną i bardzo cenną pomocą w procesie uczenia się.
     Na zakończenie lekcji nauczyciel powinien sprawdzić czy uczeń ma wystarczające umiejętności, by stworzyć samodzielnie bardziej skomplikowane dokumenty. Nauczyciel mógłby np. rozdać dzieciom skopiowany na kartce wzór poprawnie napisanego listu, zaproszenia czy wizytówki. Zadaniem ucznia byłoby przepisanie jego treści w domu z zachowaniem odpowiednich cech czcionki (rodzaju, wielkości, stylu), właściwego wyrównania tekstu oraz akapitów.
     Pracę tę nauczyciel powinien zadać do domu, aby dzieci spokojnie mogły powtórzyć sobie to, czego nauczyły się na lekcji. Nie wszystkie dzieci maja takie samo tempo pracy, by właściwe było sprawdzanie takich wiadomości na lekcji. W domu szanse będą wyrównane.
      Zakładając, że wszyscy uczniowie odrobią swoją pracę samodzielnie, będziemy mogli obiektywnie stwierdzić, co potrafią już robić, a z czym mają jeszcze problemy i co należałoby powtórzyć.
     Na kolejnej lekcji nauczyciel sprawdzi przyniesioną na dyskietkach pracę domowa i wystawi oceny. Będzie to dla niego również cenna informacja o tym, w jakim stopniu dzieci przyswoiły sobie wiedzę z tego zakresu.
     Zakładamy, że uczniowie będą już potrafili wyrównywać tekst przy pomocy przycisków znajdujących się na pasku formatu, oraz rozmieszczać tekst w akapitach. Pora by pokazać im możliwości tabulatorów i zachęcić poprzez różne działania do wykorzystywania ich przy tworzenia dokumentów.
     Uczniowie powinni znać już większość elementów rozwijalnej listy z menu Format. Spróbujmy wykonać kolejne kroki, by z tekstu wpisanego otrzymać materiał, który będzie cieszył nas i naszych wychowanków.
      Pora, aby dzieci poznały ostatni element listy, jakim są Tabulatory. Nauczyciel pokaże uczniom na ich komputerach, że aby ustawić tabulator w obrębie określonego akapitu lub całego tekstu, należy zaznaczyć ten akapit lub tekst, a następnie w menu Format kliknąć polecenie Tabulatory.Po wykonaniu tej czynności uczeń zobaczy na ekranie swojego monitora okno dialogowe o nazwie Tabulatory. Dowie się, że aby ustawić tabulator, w polu Pozycja tabulatora musi wpisać wybraną wielkość, a następnie kliknąć przycisk Ustaw. Aby usunąć tabulator należy kliknąć go na liście w oknie dialogowym Tabulatory, a następnie kliknąć przycisk Wyczyść.
     Teraz uczeń musi mieć czas na eksperymenty i działania własne. Na konkretnym tekście lepiej zrozumie zasadę korzystania z możliwości tej funkcji.
      Tak, więc nauczyciel powinien podać uczniom prosty teks ćwiczeniowy i czas do samodzielnego przećwiczenia. Na początku komputer zawsze wymaga od ucznia wiele cierpliwości i zrozumienia. Uczeń musi umieć patrzeć w przyszłość. Mając większe doświadczenie, każdy następny dokument będzie coraz łatwiejszy do napisania.
      Po napisaniu tekstu i ustawieniu tabulatorów uczeń zobaczy jak zmienia się jego dokument do aktualnych ustawień. Uczeń sam powinien dojść do tego, które wartości tabulatorów są najwłaściwsze dla jego dokumentu.
     Jako ciekawostkę możemy przekazać fakt, że tabulatory można ustawić, klikając wybrane miejsce na linijce. Aby usunąć tabulatory, trzeba przeciągnąć je z linijki. Uczeń natychmiast się przekona, że efekt będzie taki sam jak przy użyciu okna dialogowego. Warto również wspomnieć, że wartości tabulatorów mogą być wyrażane w kilku jednostkach miary(cale, centymetry, punkty, cycera).
     Nie musimy na razie uczniowi tłumaczyć, co każde z tych pojęć oznacza. Ważne, aby wiedział, co to są centymetry i aby w tej jednostce ustawiał wartości tabulatorów. Będzie musiał też umieć sprawdzać czy aby właściwa jednostka miary została zaznaczona w komputerze.
     Nauczyciel pokaże uczniowi, jak upewnić się, że centymetry zostały na pewno ustawione. Na jego polecenie z menu Widok uczeń będzie potrafił wybrać polecenie Opcje, a następnie zakładkę Opcje i zaznaczyć żądaną jednostkę miary.
     Uczeń powinien poznać już w zasadzie wszystko, co dotyczy redagowania tekstów w tym prostym edytorze.Będzie wiedział już, że dzięki niemu może napisać zarówno notatkę, list, zaproszenie, jak i bardziej skomplikowane teksty, np. wypracowanie z języka polskiego czy artykuł do gazetki szkolnej.
      Oczywiście będzie świadomy tego, że edytor nie podpowie mu, jaka ma być treść tekstu, ale pomoże mu się na niej skoncentrować.
     Pora nieco odpocząć od konkretów i instrukcji, czas na odrobinę fantazji i przyjemności, bo jej mianem należy określić łączenie tekstów z obrazami, zwłaszcza samodzielnie wykonanymi przez uczniów.
      Każde dziecko wie jak przyjemne jest malowanie i rysowanie. Jaką rolę odgrywa obraz graficzny w życiu każdego człowieka, nie trzeba tu wyjaśniać? Tworzenie rysunków za pomocą komputera, możliwość wydrukowania ich, wklejenia do własnego dokumentu, to dla każdego dziecka niesamowita zabawa.
      Rysunki narysowane przez ucznia mogą być np. wykorzystane do zilustrowania własnego wypracowania, czy ozdobienia zaproszenia urodzinowego. Nasz uczeń zna zasady korzystania z prostego edytora grafiki, jakim jest Paint. Potrafi sam tworzyć rysunki i we wskazanym przez siebie miejscu je zapisywać
     Nasz edytor posiada takie możliwości i na kolejnej lekcji nauczymy ucznia wstawiać różne obrazy do gotowego dokumentu. Każdy uczeń wie, że przyjemnie jest wziąć do ręki kartkę ze starannie napisanym tekstem ozdobionym przyciągającymi wzrok obrazkami. Nawet ćwiczenia są mniej nużące, jeśli zilustrowane są odpowiednimi obrazkami.
      Będziemy starali się, więc wpoić naszym uczniom, aby jeśli to tylko możliwe ozdabiały swoje prace grafiką.
     Jeśli uczeń będzie miał zachowane na dysku swoje prace to powinien spróbować połączyć te dwa dokumenty. Po kolei będziemy pokazywali uczniowi, jakie należy wykonać kroki. Uczeń będzie świadomy tego, że wklejony (osadzony) jakiś obraz czy rysunek do jego dokumentu staje się od tej pory jego integralną częścią.
     Aby osadzić lub połączyć rysunek, obraz w programie WordPad uczeń będzie potrafił w menu Wstaw kliknąć polecenie Obiekt, kliknąć opcję Utwórz z pliku, a następnie wpisać lub wybrać ścieżkę i nazwę pliku w polu Plik.
     Aby osadzić lub połączyć obiekt, uczeń powinien wykonać jedną z następujących czynności: żeby osadzić obiekt, upewnić się, że pole wyboru Połącz jest wyczyszczone, żeby połączyć obiekt, zaznaczyć pole wyboru Połącz.
     Drugim i chyba łatwiejszym sposobem na łączenie dokumentu z obrazami czy rysunkami jest użycie komendy Kopiuj i Wklej. Uczeń powinien sam zadecydować, który sposób jest dla niego łatwiejszy i wygodniejszy.
     Decydując się na drugi ze sposobów uczeń będzie potrafił najpierw otworzyć plik, w którym zapisał swój rysunek-z menu Plik wybrać opcję Otwórz...,W oknie dialogowym wskazać dysk, katalog oraz nazwę rysunku i zatwierdzić myszką, klikając w przycisk OK.
     Na ekranie zobaczy swój rysunek, który zamierza wkleić. Następnie z menu Edycja wybrać polecenie Kopiuj i umieścić w ten sposób rysunek w Schowku. Kiedy rysunek będzie już skopiowany, uczeń będzie potrafił zamknąć plik, katalog, w, którym się znajdował i otworzyć nasz dokument tekstowy.
      Dowie się, że należy wskazać kursorem myszy miejsce gdzie chcemy umieścić rysunek i z menu Edycja kliknąć polecenie Wklej. Przekona się, że rysunek pojawi się we wskazanym przez ucznia miejscu, tak jak w poprzednim przypadku.
     Dalszy przebieg lekcji powinien obejmować wykonywanie ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela. Aby uczeń dobrze opanował wszystkie ćwiczenia jest na to jedna recepta. Trzeba wykonać tyle ćwiczeń by żaden kolejny ruch nie był dla ucznia zaskoczeniem.
      Na pewno niektórzy uczniowie ze strachem w oczach podejdą do wykonywania ćwiczeń w obawie, że mogą zniszczyć swój dokument. Należy przekonać ich, że komputer jest urządzeniem stworzonym dla ludzi i popełnianie przez nich błędów nie jest nieodwracalne. Uczeń musi jednak pamiętać, że nauka wymaga czasu, a sukcesy wcale nie muszą przyjść od razu.
      Wszyscy uczyliśmy się najpierw pisać, potem układać pierwsze zdania aż wreszcie przeszliśmy do bardziej złożonych form. A ileż to razy pomyliliśmy się przy wykonywaniu prostych działań matematycznych. Lecz jedynie ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów, i uczeń musi być o tym przekonany.
     Kiedy nasz uczeń opanuje już wszystkie umiejętności związane z tworzeniem dokumentów przy pomocy WordPada, na następnej lekcji możemy nauczyć go jak posługiwać się drukarką. Aby zaś wiedza z tej lekcji nie stała się ulotna nauczyciel powinien jak na poprzedniej lekcji zadać uczniom pracę do domu.
      Należy zachęcić uczniów żeby sumiennie przyłożyli się do tej pracy, gdyż im bardziej sobie to utrwalą domu tym łatwiej będzie im napisać sprawdzian. Po sprawdzeniu na następnej lekcji pracy domowej, nauczyciel będzie w stanie ocenić umiejętności ucznia.
     Choć podróż ucznia po królestwie Windows nie będzie się jeszcze kończyła, warto będzie pomyśleć o tym, aby zachować z niej jakieś pamiątki. Będą mogły to być właśnie ostatnie prace naszych uczniów. Jest to jak najbardziej możliwe.
      Wszystkie prace, jakie wykona uczeń na komputerze będzie mógł nie tylko oglądać na monitorze, ale i przenosić na papier, czyli drukować.
     Ponieważ materiału do nauczenia na tej lekcji nie będzie zbyt wiele, będziemy mogli sobie pozwolić na bardziej szczegółowe omówienie rodzajów i zasady działania samych drukarek. Uczeń pozna na tej lekcji drukarki igłowe, atramentowe, i drukarki laserowe. Dowie się, które z nich są najlepsze i dlaczego. Jaka jest jakość wydruku z poszczególnych drukarek i na jakiej zasadzie działają.
      Uczeń nie musi pamiętać tego wszystkiego, ale musi wiedzieć, że istnieje kilka ich rodzajów i,że każda z nich charakteryzuje się inną jakością i szybkością wydruku a co za tym idzie i inną ceną.
      Jako ciekawostkę nauczyciel może podać uczniom największych światowych producentów drukarek firmy takie jak: Hewlett Packard, Epson, Seikosha, Canon.
     Uczeń nie musi umieć podłączać drukarki do komputera, ale musi wiedzieć jak ją włączyć i wyłączyć oraz w jaki sposób podaje się papier. Powinniśmy poinformować ucznia, że aby drukarka właściwie współpracowała z komputerem, w środowisku Windows musi być zainstalowany program jej obsługi. Program ten, nadzorujący pracę drukarki, uruchamia się sam, gdy zaczynamy drukować. Uczeń musi wiedzieć, że nie zależy on od aplikacji, w której wydaliśmy polecenie drukowania, lecz od typu drukarki. Obsługa drukarki każdego typu jest łatwa i uczeń musi to wiedzieć. Faktycznie drukowanie w Windows naprawdę nie jest rzeczą trudną.
     Uczeń po tej lekcji będzie wiedział, że w menu większości aplikacji tego środowiska znajdzie takie samo polecenia, pozwalające przygotować dokument do druku i go wydrukować. Będzie potrafił do tego celu wykorzystać w niektórych programach odpowiednich przycisków z paska narzędzi.
     Uczeń powinien wiedzieć, że przed wydrukiem należy najpierw starannie przygotować swój dokument, a po przygotowaniu zobaczyć go w formie, w jakiej zostanie wysłany na drukarkę. W tym celu uczeń powinien kliknąć na przycisk Podgląd Wydruku, znajdujący się na pasku narzędzi.
     Uczeń będzie potrafił zrobić to samo również używając polecenia menu Plik. Na podglądzie uczeń będzie widział cały tekst, a nie tak jak w oknie programu jedynie jego fragment. Nasz podopieczny będzie potrafił na podstawie podglądu ocenić np. wygląd dokumentu i rozmieszczenie tekstu względem marginesów.
      Jeśli zechce dokładniej obejrzeć wybrany fragment tekstu posłuży się w tym celu przyciskiem Powiększ znajdującym się na pasku narzędzi. Po tej lekcji uczeń powinien wiedzieć, że lepiej poprawić wszystkie usterki przed wydrukowaniem, niż tracić czas i papier na drukowanie niedopracowanych tekstów.
      Uczeń dowie się jak dokonać poprawek w swoim tekście przed drukowaniem. Będzie wiedział, co ma zrobić gdyby chciał poprawić wygląd strony przez zmianę marginesów, czy odpowiedni dla drukowanego dokumentu rozmiar papieru i orientację strony(pionową lub poziomą). Skorzysta w tym celu z menu Plik i zawartego w nim polecenia Ustawienia Strony. Będzie potrafił swobodnie poruszać się po wywołanym oknie dialogowym i z łatwością dokonywać zmian w wyglądzie strony.
     Po sprawdzeniu poprawności dokumentu uczeń będzie pamiętał o sprawdzeniu czy jego drukarka jest włączona i czy w podajniku jest papier. Będzie potrafił też ustawić parametry drukowania w oknie dialogowym Drukuj. To w nim właśnie zdecyduje, które strony mają być drukowane i w ilu egzemplarzach.
      Uczeń będzie wiedział, że jeśli nie ustawi parametrów drukowania program sam przyjmie pewne domyślne wartości np. zaproponuje drukowanie jednej kopii całego dokumentu. Przekona się, że wystarczy potem tylko nacisnąć w oknie polecenia Drukuj i przycisk OK, by za chwilę trzymać w dłoni swój dokument. Po zakończeniu drukowania uczeń musi pamiętać, aby zamknąć okno edytora.
     Cały proces nauczania przygotowany przez nauczyciela powinien być tak opracowany, aby uczeń sam poszukiwał metod ich rozwiązania i aby sam dochodził do właściwych wniosków.
     Nauczyciel powinien pełnić jedynie rolę koordynatora pomiędzy komputerem a uczniem. Uczeń musi nauczyć się sam analizować to, co robi i do jakiego efektu dąży. Im ta analiza będzie wnikliwsza tym większą ma szansę na powodzenie i zadowolenie z własnej pracy. Należy wpoić uczniom, że każde działania z komputerem powinno być poprzedzone analizą problemu, który uczeń podejmie się rozwiązać. Musi też wiedzieć, jakimi narzędziami będzie chciał się posłużyć do rozwiązania tego problemu.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie