Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Charakterystyka umiejętności kluczowych programu KREATOR

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16367 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Celem programu KREATOR jest wprowadzenie do tradycyjnego nauczania kilku podstawowych umiejętności, od których zależy sprawne funkcjonowanie w życiu dorosłym.
CHARAKTERYSTYKA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH

Referat przygotowany na Radę Pedagogiczną
na podstawie materiałów z kursu Programu KREATOR


I. Założenia programu KREATOR
II. Charakterystyka umiejętności kluczowych
III. Etapy lekcji kreatorskiej
IV. PodsumowanieI. Założenia programu KREATOR

W nowych podstawach programowych zawarte zostały tzw. umiejętności kluczowe
Wykształcenie tych umiejętności uważa się za ważne, z punktu widzenia ułatwienia uczniom podejmowania określonych ról w dorosłym życiu.
Obecnie pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy kreatywności, zdolności organizacyjnych, komunikatywności, wyobraźni. Gromadzenie informacji przekazywanych przez szkołę uczniowi nie oznacza jeszcze umiejętności posługiwania się nimi Celem procesu dydaktycznego nie może być tylko przekazywanie wiedzy z określonych dyscyplin naukowych. Nie można z góry przewidzieć, które wiadomości będą przydatne za kilka, czy kilkanaście lat. Odchodzimy od gromadzenia wiedzy na rzecz umiejętności szukania jej, przekształcania i wykorzystywania dotychczasowych doświadczeń w rozwiązywaniu coraz to nowszych zadań. Ważne jest też wykształcenie umiejętności współpracy z zespołem w poszukiwaniu rozwiązania nietypowego problemu..
Rozwijanie tych umiejętności jest jednym z zadań szkoły wobec ucznia.
Szkoła powinna wykształcić w młodych ludziach takie umiejętności, które ułatwią im uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym. Ich opanowanie umożliwi uczniom sprawne funkcjonowanie w szybko zmieniającej się rzeczywistości, pozwoli im dostosować się do coraz to nowych wymagań rynku pracy.
Celem programu KREATOR jest wprowadzenie do tradycyjnego nauczania kilku podstawowych umiejętności, od których zależy sprawne funkcjonowanie w życiu dorosłym.
II. Charakterystyka umiejętności kluczowych

Umiejętności określane jako kluczowe, to :


1. Umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się
( czyli co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj)
Ma ona służyć temu, aby uczniowie :
– planowali wykonanie zadania
– byli świadomi celów uczenia się
– czuli się odpowiedzialni za własne uczenie się, nie bali się samooceny i
potrafili jej obiektywnie dokonać
– wyciągali wnioski z rezultatów swojej pracy

Zdobycie umiejętności planowania organizowania i oceniania procesu uczenia się daje uczniowi możliwość kierowania własnym rozwojem. Jednak zadaniem szkoły jest stworzenie warunków do zdobycia tej umiejętności.


2. Umiejętność skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach
(czyli rozmawiaj i słuchaj)
Ma ona służyć temu, aby uczniowie:
– precyzyjnie przekazywali swoje myśli i informacje
– nauczyli się słuchać innych
– mówili tak, aby być dobrze rozumianymi
– kontrolowali, czy są dobrze rozumiani, odczytywali znaki niewerbalne,
obserwowali mowę ciała swoją i słuchacza, właściwie interpretowali cudze
komunikaty
Umiejętność ta służy przede wszystkim podniesieniu jakości pracy poprzez wzajemna wymianę doświadczeń i wiedzy. Człowiek musi umieć w różnych sytuacjach tworzyć i rozumieć teksty w różnych formach przekazu.

3. Umiejętność efektywnego współdziałania w zespole
( czyli razem, czy osobno)
Kompetencja ta ma służyć temu, aby uczniowie:
– umieli znaleźć się w różnych zespołach
– podejmowali różne role (lidera, sekretarza, sprawozdawcy)
– uczyli się wspólnego organizowania zadań, uczyli się od innych i dzielili się
swoją wiedzą
– podejmowali odpowiedzialność za pracę grupy

Praca w małych grupach w czasie lekcji przygotowuje do spełniania zadań społecznych i zawodowych. Uczenie się przez współpracę jest aktywną metodą zdobywania wiedzy i umiejętności.


4. Umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób
(czyli co dwie głowy, to nie jedna)
Kompetencja ta ma służyć temu, aby uczniowie:
– umieli dostrzegać problemy
– przyjmowali twórcza postawę
– umieli stawiać hipotezy i weryfikować je, starali się zauważyć podobieństwa i
różnice, analizowali, dokonywali syntezy
– umieli korzystać ze zdobytej wcześniej wiedzy w nowej sytuacji

Kształcenie tej umiejętności ma służyć wykształceniu ludzi myślących i pracujących twórczo, takich którzy będą umieli nietypowo postępować w rozwiązywaniu nowych, skomplikowanych sytuacji.


5. Sprawne posługiwanie się technologią informacyjną
( czyli mniej nauczyciela, więcej ucznia)
Kompetencja ta ma służyć temu , aby uczniowie
– umieli sięgać do nowych źródeł informacji, celowo je gromadzić i przetwarzać
– samodzielnie i twórczo zdobywali wiedzę, podczas gdy nauczyciel zamiast
podawania gotowych odpowiedzi, stawia otwarte pytania pobudzające uczniów
do poszukiwania własnych rozwiązań


Kształcenie umiejętności kluczowych daje wiele korzyści takich, jak :

- Wzmacnianie skuteczności funkcjonowania w grupie
- Zwiększanie efektywności zawodowej
- Ułatwiają poruszanie się na rynku pracy
- Umożliwiają zdobywanie wiedzy
- Ułatwiają współżycie w społeczeństwie, rodzinie
- Uczą radzenia sobie w nowych sytuacjach
- Wzmacniają pozytywnie
- Wzbogacają osobowość
- Ułatwiają panowanie nad emocjami
III. Etapy lekcji kreatorskiej

W odróżnieniu od tradycyjnego konspektu, lekcja, na której kształcimy umiejętności kluczowe, składa się z następujących etapów:

1. Zaangażowanie
– postawienie przed uczniami problemu
– sprecyzowanie celów i poleceń
– zorganizowanie pracy, np. podział na grupy, określenie ról w grupach
– bardzo ważne jest stworzenie odpowiedniej atmosfery, pobudzającej do
aktywnego działania
Nauczyciel koordynuje i organizuje pracę

2. Badanie
– analiza zadania otrzymanego przez uczniów, uczniowie samodzielnie
rozpoznają problem
– dyskutowanie, analizowanie, negocjowanie, porządkowanie zdobytych
dotychczas wiadomości i doświadczeń
– formułowanie hipotez, ustalanie sposobów rozwiązania zadania
Nauczyciel obserwuje przebieg pracy uczniów


3. Przekształcanie
– uczniowie porządkują i twórczo wykorzystują wiedzę zdobytą w drugiej
fazie
– przyjmują ostateczną wersję rozwiązania zadania
Nauczyciel obserwuje i słucha

4. Prezentacja
– przedstawienie przez sprawozdawcę efektów pracy grupy
– porównanie różnych metod rozwiązania problemu oraz uzyskanych przez
inne zespoły efektów
– podzielenie się uwagami na temat pracy zespołu
Nauczyciel ocenia poprawność merytoryczną pracy

5. Refleksja
– uczniowie dokonują samooceny
– określają, czego się nauczyli, jak można wykorzystać zdobytą wiedzę i do
czego może być ona przydatna
– oceniają sposób wykonania pracy swojej i innych (tempo pracy, organizacja
czasu, wywiązywanie się z pełnionych ról)
– próbują określić metody działania i zasady wspólnego uczenia się
Nauczyciel inspiruje do refleksji


IV. Podsumowanie

Lekcje przygotowywane według założeń programu KREATOR na pewno wymagają od nauczyciela dużego zaangażowania przed lekcją. Jednak są to lekcje bardzo atrakcyjne, zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia.
Umożliwiają uczniom samodzielne mocowanie się z wiedzą. Nauczyciel wprowadza zawierającą problem sytuację, stawia otwarte pytania i pozostawia ucznia samego. Uczeń samodzielnie poszukuje rozwiązania, choć popełnia błędy, które są naturalne w procesie uczenia się i nie stanowią dyshonoru.
Uczeń staje się odpowiedzialny za własną naukę. Teraz może sam decydować, czego i w jakiej kolejności się uczyć, jakie fragmenty wyróżnić z całości materiału.
Z wypowiedzi uczniów po takich lekcjach najczęściej wynika, że są oni zadowoleni i uważają je za mniej stresujące.
Lekcje kreatorskie dobrze nadają się na lekcje powtórzeniowe, jak i wprowadzające.Dorota Snarska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie