Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Człowiek obrazem Boga- Miłości w nauce Jana Pawła II

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2635 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jan Paweł II w swoim nauczaniu niejednokrotnie podkreślał, że Bóg będąc w swojej Istocie Miłością powziął od wieków wielki plan miłości (por. Ef 3,9). Jest to plan stworzenia i powołania człowieka do dialogu miłości.
„Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo; powołując go do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości."
Człowiek obrazem Boga- Miłości w nauce Jana Pawła II

     W adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio Ojciec św. Jan Paweł II mówi o Bogu: "Bóg jest Miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej komunii miłości." W Bogu są Trzy Osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Trzy Osoby Boskie miłują się nieskończenie doskonałą miłością. Trójca Przenajświętsza tworzy nieskończenie kochającą się Wspólnotę Miłości.
     Bóg będąc w swojej Istocie Miłością powziął od wieków wielki plan miłości (por. Ef 3,9). Jest to plan stworzenia i powołania człowieka do dialogu miłości.
     "Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo; powołując go do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości".
     Miłość ta jest więc podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej, ponieważ Bóg, stwarzając człowieka jako mężczyznę i niewiastę (Rdz 1, 27), uczynił miłość podstawowym prawem ich życia , pobłogosławił ją i ukierunkował ją na płodność (Rdz 1, 28). Miłość od początku określa relację między Bogiem a człowiekiem i między mężczyzną a niewiastą. Jan Paweł mówi do młodych małżeństw:
     "Jesteście powołani do szczególnej miłości. [...] Trzeba wytrwale uczyć się tej miłości [...]. Bądźcie apostołami pięknej miłości!"
     Aby pełniej zrozumieć tę prawdę, należy przeanalizować początki Objawienia, gdzie znajdujemy zasadniczą wypowiedź o człowieku, którego Bóg (Elohim) stwarza na swój "obraz i podobieństwo". Czytamy więc naprzód :
     "rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam" (Rdz 1,26)- a z kolei: "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył" (Rdz 1,27).
     Zauważamy tu szczególną relację: Bóg i obraz Boży, to jest człowiek. Papież akcentuje ją podczas katechezy w czasie audiencji ogólnej wyjaśniając, że opis stworzenia człowieka- dzień szósty- różni się nieco od poprzednich. O ile w poprzednich etapach jesteśmy świadkami samego aktu stwórczego wyrażonego w słowach: "Niech się stanie", to tutaj autor natchniony każe nam najpierw być świadkami samego zamysłu i zamierzenia Stwórcy, gdy czytamy: "A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam". Jakby Stwórca wchodził w siebie, jakby stwarzając w szczególny sposób wyprowadzał człowieka z tajemnicy Istoty. Jest to zrozumiałe, skoro nie chodzi tylko o byt, ale i o obraz. Obraz musi odzwierciedlać, musi poniekąd oddawać istotę swego Pierwowzoru.
     Człowiek zostaje obdarzony najwyższą godnością, która jest zakorzeniona w wewnętrznej więzi łączącej go ze Stwórcą: jaśnieje w nim odblask rzeczywistości samego Boga. Życie ofiarowane przez Boga człowiekowi jest darem, dzięki któremu Bóg udziela coś z siebie stworzeniu.
     Owocem wielkiego rozmiłowania się Boga w człowieku jest godność człowieka, jego wyróżnienie w dziele stworzenia. Czytamy o niej w Evangelium Vitae:
     "Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga" , ponieważ "Bóg chce obdarzyć człowieka uczestnictwem w swym Boskim życiu." " Człowiek nie ma sensu poza tym. Człowiek ma sens w świecie tylko jako obraz i podobieństwo Boga". Oznacza to, że gdy chodzi o jego istnienie i jego istotę, celem człowieka nie może być żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.
     Stworzony przez Boga i noszący w sobie niezatarty ślad Boga człowiek w naturalny sposób dąży ku Niemu. Każdy człowiek, wsłuchany w głębokie pragnienia swego serca, musi uznać, że i do niego odnoszą się słowa prawdy wypowiedziane przez św. Augustyna: " Uczyniłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie."
     Tak więc w samym akcie stworzenia człowieka na obraz Boży, Bóg powołuje go do dialogu miłości. To miłość sprawia, że człowiek urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Miłość bowiem jest dawaniem i przyjmowaniem daru z siebie. Rodzicielstwo jest tym darem, a owocem- dziecko.
     "Życie, którym Bóg obdarza człowieka, jest czymś więcej, niż tylko istnieniem w czasie. Jest dążeniem ku pełni życia; jest zalążkiem istnienia, które przekracza granice czasu: > (Mdr 2,23)."
     Katechizm Kościoła Katolickiego potwierdza: " Osoba ludzka ( ... ) jest równocześnie istotą cielesną i duchową. Tchnienie życia, dusza, która często w Piśmie świętym oznacza po prostu życie ludzkie lub całą osobę ludzką sprawia, że człowiek jest w sposób szczególny obrazem Boga". Również Ojciec Święty, mówiąc o cielesności i duchowości człowieka, akcentuje, że jest on powołany do "wiecznego i nadprzyrodzonego przeznaczenia" , bo "już w samym poczęciu jest on powołany do wieczności w Bogu."
     Rozwijając ten fragment, Jan Paweł II naucza, iż w zrodzonym z kobiety za sprawą mężczyzny nowym człowieku odtwarza się ten sam za każdym razem "obraz Boga", który ukonstytuował samo człowieczeństwo pierwszego człowieka: Na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyzną i kobietą (Rdz 1, 27). Za każdym razem oboje- mężczyzna i kobieta- obraz ten przejmują niejako z tajemnicy stworzenia i przekazują z pomocą Pana.
     Podobieństwem do Stwórcy zostali wyróżnieni tylko ludzie. Słowa: "na obraz i podobieństwo Boga", nie odnoszą się do żadnego innego stworzenia. Wskazuje to na niezwykłą godność i wielkość każdego człowieka. Niestety, przez nieposłuszeństwo pierwszych rodziców - harmonia w człowieku została zachwiana, stał się on mało czytelnym obrazem Boga.
     " Człowiek nie tylko oszpeca obraz Boży w samym sobie, ale doznaje pokusy, aby zniekształcić go także w innych, wprowadzając w miejsce wzajemnej komunii nieufność, obojętność i wrogość."
     Jednak to podobieństwo pozostaje w nim mimo grzechu, jako ukryte pragnienie i nieuświadomiona potrzeba.
     Obraz Boży w człowieku wymagał więc odnowienia. Dzieła tego dokonał Jezus Chrystus. Ojciec Święty pyta:
     "Czyż Chrystus nie przyszedł po to, by odnowić obraz Boży, którym jest człowiek i przywrócić mu chwałę, którą on przez grzech zaciemnił, skaził, rozbił? Właśnie dlatego ".
     Tym, którzy godzą się pójść za Chrystusem, zostaje ofiarowana pełnia życia: obraz Boży zostaje w nich przywrócony, odnowiony i doprowadzony do doskonałości. Taki jest zamysł Boży wobec ludzi, by się stali na wzór obrazu Jego Syna.
     Rozważania dotyczące obrazu Boga w człowieku spotykamy często w nauczaniu obecnego papieża. Akcentuje on godność człowieka jako dziecka Bożego, jednocześnie ukazuje potrzebę dostrzegania w drugim człowieku samego Boga:
      "Każdy człowiek jest moim bratem: ponieważ w każdym, a nade wszystko w ubogim, słabym, cierpiącym i niesprawiedliwie traktowanym miłość umie dostrzec oblicze Chrystusa i brata, którego ma kochać i któremu ma służyć. Rodzina chrześcijańska [...] żyje gościnnością, szacunkiem i służbą każdemu człowiekowi, w którym zawsze dostrzega godność osoby i dziecka Bożego."
     Każdy z nas ma starać się, aby tak przywracać w sobie wewnętrzny ład przez pracę nad sobą, by było w nas widać coraz bardziej podobieństwo do Stwórcy. Więcej, jako rodzice, wychowawcy, mamy pomóc dzieciom, aby i one były coraz bardziej podobne do Boga.

Małgorzata Wawszczyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie