Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Funkcja wychowawcy i jego osobowość

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1053 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Warsztatem pracy wychowawcy jest klasa szkolna, dzieci, młodzież, ich problemy, ponieważ uprawianie pedagogiki praktycznej jest zawsze wychowywaniem w najszerszym tego słowa znaczeniu. A więc to, co się dzieje i nazywane jest wychowaniem dzieje się nie w wychowanku ani w wychowawcy, ani w sali lekcyjnej - lecz między ludźmi, ma charakter interpersonalny.
ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY.

1. Kierowanie zespołem pedagogicznym (nauczycielami przedmiotów) pracującymi z klasą. Koordynowanie realizacji zadań wychowawczych zawartych w programie wychowawczym szkoły i w planie wychowawczym w bieżącym roku szkolnym oraz realizacji zajęć wychowawczych
i pozalekcyjnych prowadzonych z uczniami.

2. Zapewnienie uczniom i ich rodzicom pełnej informacji na temat;
- wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę,
- kryteriów ocen z zachowania,
- osiągnięć i niepowodzeń uczniów,
- działań podejmowanych przez szkołę.

3. Wspomaganie zespołu uczniowskiego - inspirowanie i kierowanie realizacją działań obejmowanych przez uczniów.

4. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych.

5 . Wspomaganie uczniów mających trudności szkolne.

SPECYFIKA PRACY.

Nauczyciele stanowią dobrze wyodrębnioną grupę zawodową. Łączą ich na ogół podobne warunki pracy, chociaż mogą zdarzyć się duże różnice w statusie nauczyciela elitarnego liceum prywatnego i nauczyciela fachu w szkole przygotowującej do zawodu. Różnią ich typy szkół, w jakich nauczają, pochodzenie społeczne, poglądy polityczne, płeć, wiek i status rodzinny. Jako grupa zawodowa charakteryzują się oni tym, że istnieje tu przewaga kobiet.

Gdy porównać charakterystykę zawodową pracy nauczyciela z innymi zawodami, okazuje się, że istnieją interesujące różnice.

- Po pierwsze nauczyciele pracują zawsze w izolacji od kolegów czy koleżanek, co wytwarza bardzo swoiste podejście do zawodu.
- Po drugie, okazuje się, że nie tylko pojedynczy nauczyciel jest samotny między swymi kolegami, ale także nauczyciele jako grupa niezwykle rzadko wchodzą w ramach swej pracy w kontakt z przedstawicielami innych zawodów.
- Po trzecie, nauczyciel zawsze wymaga od drugiego nauczyciela poparcia i solidarności, gdy chodzi o jego odnoszenie się do rodziców i uczniów. W tej sprawie wytwarzają oni front profesjonalny.

Nauczyciele mogą się różnić w zależności od akceptowanej orientacji pedagogicznej, ale rzadko jest tak, by te modele odpowiadały rzeczywistości w czystej postaci. Poglądy każdego nauczyciela dają się umiejscowić w pięciu różnych płaszczyznach. Oto one:

1. Definicja roli nauczyciela np.:
- podejście autorytarne lub liberalne (ścisła lub luźna kontrola nad uczniem)
- nastawienie na wynik lub nastawienie na proces
- położenie nacisku na program lub metodę.

2. Sposób patrzenia na uczniów i ich działalność np.:
- indywidualistyczne lub deterministyczne traktowanie motywów
- pesymistyczny lub optymistyczny pogląd na naturę ludzką

3. Sposób traktowania wiedzy, np.:
- wiedza obiektywna, uniwersalna lub wiedza "prywatna" związana z określoną kulturą
- hierarchiczna struktura wiedzy lub brak hierarchii

4. Sposób podejścia do nauczania, np.:
- zespołowe lub indywidualne
- odtwarzanie lub tworzenie
- uczenie przez słuchanie lub uczeni przez działanie.

5. Preferencje co do technik nauczania, np..:
- nauczanie formalne lub nauczanie nieformalne
- nadzór i interweniowanie lub partycypacja i brak interwencji
- grupowanie uczniów według zdolności lub zmienne zespoły.

Autorzy licznych opracowań zwracają uwagę na swoiste właściwości pracy nauczyciela w szkole, powodujące, że tak bardzo różni się ona od innych zawodów. Najbardziej rzucająca się w oczy cecha pracy w szkole to zaangażowanie się czyli oddanie się.
Innym czynnikiem niezwykle ważnym w pracy nauczyciela jest ustawiczna konieczność bycia w stanie gotowości do natychmiastowej reakcji. Nauczyciel musi wiele rzeczy naraz spostrzegać, szybko analizować sytuacje, by wiedzieć na jakie sprawy reagować, a które pozostawić, musi umieć dawać komunikaty jednoznaczne. Bycie dobrym nauczycielem to często także kwestia sprawności w orientowaniu się, umiejętność odczytywania sygnałów, szybki refleks, łatwość doboru właściwych wyrazów itp.
Ważnym czynnikiem charakteryzującym pracę nauczyciela jest jego autonomia czyli możliwość własnego doboru programu oraz satysfakcja, jaką nauczyciel uzyskuje dzięki swej pracy.

OCZEKIWANIA WOBEC NAUCZYCIELI.

Dokonując analizy literatury pedagogicznej i psychologicznej wyodrębniono najistotniejsze cechy pozytywne, które malują obraz nauczyciela idealnego, godnego naśladowania oraz cechy negatywne, które dyskredytują nauczyciela.

Cechy pozytywne: miły, przyjazny, pogodny, cierpliwy, pomocny, z poczuciem humoru, rozumie problemy uczniów, sprawiedliwy, uspołeczniony, ufny, otwarty na kontakt z innymi, pozwalający na wiele działań, umie utrzymać porządek, kompetentny, stanowczy, posiada rozległą wiedzę, jasno tłumaczy rzeczy trudne, prowadzi zajęcia interesująco, posiada wysoką kulturę osobistą, optymizm, stanowczość, prawdomówność, dbałość o wygląd zewętrzny, lubi swoją pracę i ludzi.

Cechy negatywne: sarkazm, faworyzowanie niektórych uczniów, stosowanie kar dla utrzymania dyscypliny, brak dbałości o potrzeby poszczególnych uczniów, opryskliwy, uparty, lekceważy uczniów, mały zasób wiadomości, nie dotrzymuje obietnic, niesprawiedliwy, impulsywny, niezrównoważony uczuciowo, niechlujny wyglad, prymitywny tryb życia, brak zainteresowań, nie lubi pracy szkolnej, chaotyczność w postępowaniu, rutyniarstwo, brak systematyczności.

Z moich rozważań wynika, że na wzór osobowy nauczyciela składają się następujące cechy: zewnętrzne, właściwości umysłu, usposobienie nauczyciela, wola, postawa ideowo-moralna, charakter nauczyciela, postawa pedagogiczna i uzdolnienia pedagogiczne.
Wymienione cechy nauczyciela doskonałego nie należy traktować jako wzoru do naśladowania, ale jako narzędzie do analizy i samooceny. Samoocena taka pozwoli nauczycielowi określić swoje dążenie, co bardzo sprzyja ich urzeczywistnieniu.
Charakter pracy pedagogicznej, jej piękno i bogactwo zależy w dużej mierze od samego nauczyciela, od siły jego indywidualności i pracy nad sobą.
W naszej rzeczywistości szkolnej na każdej lekcji istnieje wychowanie jako proces. Nauczyciel musi być świadomy swojej roli. Powinien mieć wypracowany własny system wychowawczy. Ma również obowiązek odpowiedzialnie i twórczo uczestniczyć w urzeczywistnianiu zadań szkoły. Praca nauczyciela podlega ciągłej ocenie przez różne środowiska m.in.: nadzór pedagogiczny, koleżanki i kolegów z pracy oraz uczniów i ich rodziców. Rosnące z roku na rok wymagania w zakresie oświaty zmuszają nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji, ustawicznego doskonalenia się w podwyższaniu i rozszerzaniu kompetencji specjalistycznych, dydaktycznych i psychologicznych.

Opracowała:
Barbara Brol
nauczycielka kształcenia zintegrowanego

Bibliografia:
Hanna Hamer "Klucz do efektywności nauczania" Poradnik dla nauczycieli.
Wyd. VEDA, Warszawa 1994r.
Andrzej Janowski "Uczeń w teatrze życia szkolnego". WSiP, Warszawa 1998r.
Richard I. Anders "Uczymy się nauczać". WSiP, Warszawa 1994r.
Red. J. Strelau "Psychologia". Podręcznik akademicki, Gdańskie Towarzystwo
Psychologiczne Gdańsk 1994r.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie