Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 979 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przesyłam własny plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Jestem nauczycielem nauczania zintegrowanego i informatyki.
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
W ZAKRESIE AWANSU NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Małgorzata Dyja
Nauczyciel mianowany
w Szkole Podstawowej Nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Henryka Sienkiewicza
w Myszkowie§ 5 ust. 2 pkt. 1 Wdrażanie działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1) Poznanie procedury awansu zawodowego.

Forma realizacji: Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (aktualne ustawy i rozporządzenia) Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r.
Śledzenie ewentualnych zmian.

Termin: w czasie stażu

Dowody realizacji: Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi Szkoły

2) Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Forma realizacji: Aktywny udział w różnych formach doskonalenia adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły. Współpraca z metodykiem.
Wewnętrzne doskonalenie się w ramach WDN.
Udział w zespołach samokształceniowych
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

Termin: w czasie stażu

Dowody realizacji: Zaświadczenie o ukończonych kursach i szkoleniach,
Scenariusze szkoleń, protokoły referaty
Potwierdzenie uczestnictwa

3) Organizowanie konkursów.
Forma realizacji: Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
Organizowanie konkursów.

Termin: w czasie stażu

Dowody realizacji: Dyplomy zdobyte przez uczniów, potwierdzenie dyrektora

§ 5 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1) Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Forma realizacji: Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii. Wykorzystywanie sprzętu do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów. Współpraca przy redagowaniu i wydawaniu gazetki szkolnej „Szkolniak”. Dbanie o wystrój pracowni komputerowej.
Termin: w czasie stażu
Dowody realizacji: Dokumentowanie stażu. Lista zgromadzonych programów edukacyjnych. Przykładowo wybrane pomoce dydaktyczne, karty pracy ucznia. Egzemplarze gazetki szkolnej „Szkolniak”, Potwierdzenie dyrektora,

§ 5 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
1) Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli.
Forma realizacji: Przygotowanie scenariuszy, przeprowadzenie zajęć

Termin: w czasie stażu
Dowody realizacji: Scenariusz zajęć. Potwierdzenie dyrektora.
2) Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Forma realizacji: Udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli

Termin: w czasie stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora
3) Prowadzenie zajęć dla praktykantów (w miarę potrzeb)
Forma realizacji: Przygotowanie scenariuszy, przeprowadzenie zajęć

Termin: w czasie stażu

Dowody realizacji: Scenariusz zajęć. Potwierdzenie dyrektora

4) Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu informatyki z innymi nauczycielami.
Forma realizacji: Pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych informacji z Intetrnetu,
Pomoc w opracowywaniu materiałów dydaktycznych.
Opracowanie materiałów dla nauczycieli i przekazanie ich do biblioteki szkolnej.
Termin: w czasie stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie

5) Publikacje.

Forma realizacji: Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji.

Termin: w czasie stażu

Dowody realizacji: Publikacje, Scenariusz zajęć. Potwierdzenie dyrektora
6) Prelekcje na spotkaniach z rodzicami

Forma realizacji: Przygotowanie referatów, wygłoszenie ich na spotkaniach z rodzicami.

Termin: w czasie stażu

Dowody realizacji: Referat, lista obecności rodziców
§ 5 ust.2 pkt. 4 a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1) Opracowanie programu zajęć koła informatycznego dla kl. I-III

Forma realizacji: Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu koła informatycznego dla kl. I-III

Termin: trzy lata

Dowody realizacji: Dokumentacja Programu
§ 5 ust.2 pkt. 4 c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1) Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły.
Forma realizacji: Dni Ziemi, Dni Patrona Szkoły, Dni Integracji opracowanie scenariuszy, zaproszeń, folderów, informatorów

Termin: w czasie stażu

Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora
2) Współtworzenie gazetki szkolnej „Szkolniak”
Forma realizacji: Opracowywanie materiałów do gazetki klas młodszych
Termin: w czasie stażu
Dowody realizacji: Egzemplarze gazetki szkolnej „Szkolniak”

3) Aktywna realizacja zadań wynikających z programu koła informatycznego dla kl. I-III

Forma realizacji: Prowadzenie pozalekcyjnego koła informatycznego

Termin: w czasie stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie

4) Poszerzanie wiedzy komunikacyjno-informatycznej wśród uczniów koła komputerowego

Forma realizacji: Wycieczki tematyczne do Kawiarenki Internetowej

Termin: w czasie stażu

Dowody realizacji: Potwierdzenie

§ 5 ust.2 pkt. 4 e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi.

1) Współpraca ze Świetlicą Środowiskową

Forma realizacji: Prowadzenie zajęć okolicznościowych

Termin: w czasie stażu

Dowody realizacji: Scenariusze zajęć
2) Współpraca z KPP w Myszkowie
Forma realizacji: Spotkanie i pogadanka na temat „Bezpieczna droga do szkoły”, ”Ostrożność w kontaktach z obcymi”,
Termin: w czasie stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie o współpracy
3) Stała współpraca z MOSiR
Forma realizacji: Comiesięczny udział uczniów w zajęciach na pływalni
Termin: w czasie stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora
4) Współpraca z MDK
Forma realizacji: Udział w imprezach okolicznościowych:
- przedstawieniach teatralnych
- projekcjach filmowych
- wystawach
Termin: w czasie stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora

§ 5 ust.2 pkt. 4 f) Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
1) Wdrażanie działań mających na celu osiąganie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Forma realizacji: Przygotowanie uczniów do konkursów powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich. Podejmowanie działań zgodnych z Planem Rozwoju Szkoły
Termin: w czasie stażu
Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora

§ 5 ust.2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.`
1) Opis i analiza dwóch przypadków.
Forma realizacji: Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Termin: w czasie stażu
Dowody realizacji: Notatki.

Małgorzata Dyja

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie