Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Postawy rodzicielskie a formy karania i nagradzania dzieci przez rodziców

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2161 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Rodzina stanowi dla dziecka pierwsze a zarazem najważniejsze środowisko wychowawcze. Zmieniają się środowiska rówieśnicze, instytucje wychowujące i wychowawcy, nie zmienia się natomiast rodzina z wyjątkiem sytuacji, gdy ulega ona rozbiciu.

Znaczenie środowiska rodzinnego w kształtowaniu postawy dziecka podkreślał m.in. Z.Freud wskazując, że wczesne reakcje emocjonalne dziecko - rodzic stają się prototypami późniejszych postaw i zachowań społecznych. On też wskazał, że decydujący wpływ na zachowanie dziecka ma okres wczesnego dzieciństwa i powstające wtedy związki z bliskimi osobami.

Uważam, że przejawy aktywności dziecka, chęć badania najbliższego otoczenia, samodzielność i kontakty społeczne są uwarunkowane rozwojem kontaktów z rodzicami i stylem wychowania przez nich stosowanym.

Życie rodzinne obfituje w różne sytuacje, dostarcza wiele podniet. Prowadzi do określonych efektów w postawach swoich członków. O tym, czy te sytuacje jakie stwarza, nabierają walorów wychowawczych, przesądza fakt celowego ich organizowania ze względu na założone cele i ideały wychowania.

Zadanie przekształcania środowiska życia w środowisko wychowania należy przypisać rodzicom, chociaż nie zawsze są oni tego świadomi. Świadczą o tym między innymi podnoszone przez naukowców opinie, o niewielkim zainteresowaniu rodziców problematyką wychowawczą. Rodzice powinni mieć świadomość swych zadań. Powinni wiedzieć, że w rolę rodzicielską wpisane jest zarówno opieka nad dzieckiem, jak też jego wychowanie. Powinni też znać cele wychowania oraz kogo chcą wychować i jak to osiągnąć, poprzez jakie metody wychowania.

Zadaniem mojej pracy jest ukazanie jaki wpływ na wychowanie dzieci mają nagrody i kary stosowane przez rodziców, jakie efekty wychowawcze odnoszą kary, a jakie nagrody.

Dlaczego pomimo powszechnej aprobaty, maksyma "minimum kar, maksimum nagród" - nie jest w praktyce przestrzegana. W wychowaniu dzieci rodzice chętniej stosują karę, niż nagrodę. Uważam, że jest to zjawisko niepokojące, dlatego też podjęłam się zbadania, dlaczego tak się dzieje.

Praca składa ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz aneksów.

Pierwszy rozdział podejmuje problem roli środowiska rodzinnego w rozwoju psychofizycznym dziecka w oparciu o dostępną literaturę pedagogiczną. W rozdziale drugim zawarty został problem stosowania kar i nagród przez rodziców uwarunkowanych ich postawami. Trzeci rozdział to koncepcja i organizacja badań. Omówiono w nim problemy badawcze oraz dokonano także opisu wybranych metod, technik i narzędzi badawczych. W rozdziale czwartym przedstawiono kary i nagrody stosowane przez rodziców w świetle przeprowadzonych badań.

W końcowej części swojej pracy, w oparciu o wyniki badań i literaturę przedmiotu sformułuję wnioski dotyczące najbardziej pożądanych postaw wychowawczych oraz takiego doboru kar i nagród, które wspomagałyby rozwój dziecka.

(...)

Spis treści pracy:
WSTĘP
I - ROLA RODZINY W ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM DZIECKA
1.1. Pojęcie rodziny
1.2. Funkcje rodziny
1.3. Rodzina w rozwoju psychofizycznym dziecka
1.4. Postawy rodziców, a zachowanie się dziecka
II - KARA I NAGRODA W WYCHOWANIU W SWIETLE LITERATURY
2.1. Poglądy na karanie i nagradzanie w świetle literatury
2.2. Rodzaje kar i nagród
2.3. Warunki skuteczności karania i nagradzania
III - KONCEPCJA I ORGANIZACJA BADAŃ
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problematyka badań
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4. Organizacja przebiegu badań
IV - POSTAWY RODZICIELSKIE A KARY I NAGRODY STOSOWANE PRZEZ RODZICÓW W SWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
4.1. Typy postaw badanych rodziców
4.2. Różnorodność kar i nagród stosowanych przesz rodziców
4.3. Reakcje emocjonalne dziecka na karę i nagrodę
PODSUMOWANIE, WNIOSKI
ZAKOŃCZENIE
WYKAZ TABEL
BIBLIOGRAFIA
ANEKSY

mgr Anna Kamińska
Przedszkole nr 8 w Łomży

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie