Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Początkowe trudności w nauce szkolnej i ich przyczyny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1130 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

(pogadanka z zakresu pedagogizacji rodziców)

Celem uczenia się jest przyswajanie sobie pewnego zasobu wiadomości i umiejętności. Jeżeli wiedza i umiejętności ucznia odpowiadają wymaganiom przewidzianym przez program szkolny mówimy o powodzeniu szkolnym. Niepowodzenia szkolne, to przejaw rozbieżności między wymaganiami szkoły, a wynikami uzyskiwanymi przez poszczególnych uczniów.
H. Spionek terminem trudności szkolnych posługuje się w dwojakim znaczeniu:
a) w celu określenia sytuacji, kiedy uczeń pomimo starań nie potrafi w odpowiednim czasie przyswoić sobie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania
b) w celu określenia sytuacji, kiedy uczeń wykazuje postępy w nauce i otrzymuje oceny zadawalające, ale czyni to kosztem niewspółmiernie dużego wkładu własnej pracy, czy też wysiłku rodziców, korepetycji.
Wiemy jak bardzo istotne znaczenie ma fakt dobrych czy złych ocen szkolnych dla całego rozwoju dziecka. Oceny otrzymywane w szkole decydują o tym czy dziecko jest radosne czy smutne, akceptowane w rodzinie czy odrzucone, pożądane przez rówieśników czy pozostające poza grupę dziecięcą. Rodzice oceniają też inne dzieci wg. postępów w nauce. Zwykle, gdy dziecko przyprowadza nową koleżankę, rodzice pytają "czy dobrze się uczy?" i dopiero w przypadku pozytywnej odpowiedzi pozwalają na wspólną zabawę.

Dla siedmiolatków nie ma jeszcze takiego znaczenia ocena w szkole, dobierają oni sobie towarzystwo wg. innych zasad niż rodzice. Tak więc od powodzenia w szkole zależy stosunek otoczenia do dziecka, jak i odwrotnie stosunek dziecka do otoczenia. Ponieważ pierwsze niepowodzenia mogą stać się przyczyną zaburzeń w zachowaniu, ukształtowaniu się niewłaściwych postaw, bierności wskutek przekonania "ja tego nie potrafię", braku zadowolenia z nauki, niekorzystnej pozycji społecznej i poczucia zagrożenia - dlatego konieczne jest poznanie przyczyn powodujących ogólne niepowodzenia w nauce. Poznając je rodzice będą mogli wpłynąć na ich likwidację, ewentualnie ograniczyć ich skutki.

I. Dziecko mało zdolne

Pierwszą przyczyną z jaką łączy się niepowodzenie w nauce jest ogólny poziom intelektualny dziecka. W grupie dzieci rozpoczynających naukę spotykamy dzieci:
- z bardzo dobrym i dobrym poziomem rozwoju umysłowego
- odpowiednim do wieku życia i nieznacznie opóźnionym

Pierwszą rzeczą w przypadku trudności w nauce jest konieczność określenia poziomu rozwoju umysłowego dziecka. Zrozumiałe jest, że dziecko ze słabym lub globalnie opóźnionym rozwojem umysłowym trudniej będą się uczyć liter, ich znaczenia, odwzorowywania, a co za tym idzie czytania i pisania. Dzieci te z trudem uczą się liczyć, wykonywać działania arytmetyczne, dłużej posługują się patyczkami, liczydłami, niż przewiduje to program szkolny. Dzieci te pracują też wolniej, nie nadążają za tempem pracy klasy, nie rozumieją bardziej złożonych poleceń nauczyciela. Ich słownik jest ubogi, nieprawidłowa budowa zdań, itd. Mają trudności w opanowywaniu materiału objętego programem. W przypadku stwierdzenia słabej sprawności umysłowej należy przede wszystkim poddać dziecko badaniu psychologicznemu i zastosować się do wskazówek psychologa.

Źle jest gdy dziecko nie jest w stanie zaspokoić wymagań rodziców bo znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Bardzo często rodzice takie dziecko krytykuje, porównuje z innymi dziećmi, ono też zwykle czuje się, że zawiodło oczekiwania rodziców. Dotyczy to nie tylko dzieci o zmniejszonych możliwościach intelektualnych, ale też dzieci, które wykazują przeciętny poziom inteligencji, jeżeli rodzice stawiają im zbyt wygórowane żądania, obciążają dodatkowymi zajęciami.

II. Dziecko nieprzystosowane

Odrębną przyczyną mogącą powodować trudności na początku nauki szkolnej jest nieprzystosowanie społeczne. Jedną z form tego nieprzystosowania jest brak motywacji do nauki oraz zaburzenia rozwoju emocjonalno - społecznego.

Istnieje pewna grupa dzieci, która wykazuje dobre lub bardzo dobre możliwości intelektualne, a mimo to niechętnie chodzą do szkoły, unikają wysiłku umysłowego. W szkole o tych dzieciach mówi się "zdolne, ale leniwe", w domu rodzice różnymi, zwykle niewłaściwymi metodami starają się obudzić te "chęci" do nauki. Rzadko kiedy zastanawiają się, skąd bierze się ta niechęć do nauki? Dlaczego już od samego początku dziecko jest niekorzystnie nastawione do szkoły? Mówimy tutaj o zaburzeniu motywacji.

O prawidłowej motywacji do nauki mówimy wtedy, gdy całe działanie, zachowanie dziecka jest nastawione na osiąganie pozytywnych wyników w nauce, jeżeli działanie dziecka wynika z rzeczywistych jego potrzeb, tendencji, które pobudzają je do takiego zachowania. Oczywiste jest bowiem, że aby dziecko dobrze się uczyło, konieczne jest istnienie odpowiednich dążeń i motywów, jeżeli ich nie ma, musimy uruchomić je za pomocą różnych bodźców.

Do najważniejszych motywów zalicza się m.in. zainteresowanie nauką, dziecko musi mieć chęć poznania, dowiadywania się. Wiąże się z tym konieczność rozbudzenia zainteresowania nauką, rozbudzenia jego ciekawości. Zaznaczyć tu trzeba, że dla dzieci rozpoczynających naukę, a umiejących już czytać i pisać - lekcje są mniej ciekawe. Wtedy może zmniejszyć się zainteresowanie nauką.

Korzystnymi motywami w uczeniu się są też: ambicja dziecka, sympatia do nauczyciela a w pewnym stopniu lęk przed złą oceną. Wynikają stąd kolejne wskazówki dla rodziców. Należy wyrobić ambicję dziecka chęci i potrzeby sukcesów, podtrzymywać autorytet "mojej pani" oraz uświadomić negatywne znaczenie złej oceny.

Inna sprawa to wyrobienie odpowiedniej motywacji do nauki, sprawienie, aby nauka przedstawiała dla dziecka jakąś wartość, aby miało ono potrzebę nauki i powód dla którego się uczy. Oznacza to po prostu ową "chęć do nauki".

Zaburzenia procesów nerwowych

Najczęstszą formą zaburzeń równowagi procesów nerwowych u dzieci jest nadpobudliwość psychoruchowa, będąca rezultatem osłabieniem procesów hamowania wewnętrznego. Nadpobudliwość może przejawiać się w sferze ruchowej, emocjonalnej i poznawczej.

W sferze ruchowej występuje wzmożona ekspansja ruchowa, ruchowy niepokój, różne nawyki ruchowe. Utrudnia to pracę na lekcjach i prowadzi do konfliktu nauczyciel - uczeń.

Nadpobudliwość w sferze poznawczej przejawia się w zaburzeniach uwagi, pochopności i pobieżności myślenia np. zbyt szybkie nieprzemyślane odpowiedzi.

Nadpobudliwość w sferze emocjonalnej ujawnia się w silnych reakcjach emocjonalnych i słabą ich kontrolę. Dzieci takie z błahych powodów złoszczą się, gniewają, kłócą, są agresywne. Mają też liczne konflikty na terenie klasy lub szkoły.

III. Znaczenie środowiska

Na to czy dziecko ma chęci do nauki mają także wpływ warunki środowiska.
- agresja wobec szkoły " w ogóle - krytyka nauczyciela np. że stawia złe oceny"
- karanie bez usiłowania dotarcia do powodu
- atmosfera w domu
- telewizor, komputer
- kształtowanie odpowiednich uczuć, postaw, ambicji, aspiracji i zdolności.

Na powodzenia dziecka w nauce składa się więc wiele czynników. Są to czynniki społeczno - ekonomiczne, poziom intelektualny, atmosfera wychowawcza, poziom umysłowy dziecka, właściwości psychologiczne i fizyczne oraz poziom pracy dydaktyczno - wychowawczy szkoły.

BIBLIOGRAFIA:
"Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży" pod red. M. Żebrowskiej
"Psychologia dziecka. Od urodzenia do wieku młodzieńczego" pod red. M. Debessa
E.B. Hurlock - "Rozwój młodzieży"
M. Przetacznikowa - "Na przełomie dzieciństwa i młodości"
R. Łapińska - "Psychologia wieku dorastania"
Z. Zaborowski - "Samoocena dziecka"
D. Ekiert-Grabowska- "Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej"
H. Sowińska - "Klasa szkolna jako zespół wychowawczy"
J. Winkowski - "Ogniwo i gniazdo. Rozważania o rodzinie i wychowaniu"

Dariusz Dudek
Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysietnicy

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie