Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy z autorskim programem zawierającym elementy przedsiębiorczości i ekonomii

 

 

"Jak można poznać samego siebie? Przez działanie. Staraj się
spełniać swoje obowiązki, a dowiesz się, co jesteś wart!"
J. Goethe

TOWARZYSTWO SZKÓŁ TWÓRCZYCH zarejestrowane zostało w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w grudniu 1989 roku jako stowarzyszenie o osobowości prawnej. Wcześniej, w latach 1983-1988 była to samorzutna, oddolna współpraca kilkunastu liceów ogólnokształcących w Polsce, które jako zadanie priorytetowe w swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej stawiały ciągłe doskonalenie się, tzw. permanentną "reformę wewnętrzną". Inicjatorka stowarzyszenia, prowadząca szkołę autorską - LX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie dr Danuta Nakoneczna uznaje za ideę przewodnią uczynienie z dobrych, znanych liceów ogólnokształcących, współpracujących z najbliższą uczelnią wyższą oraz ze szkołą podstawową miejską i wiejską - Centrów Innowacji Szkolnych, z pomocy których mogą korzystać wszyscy poszukujący wsparcia w rozwiązywaniu złożonych problemów nauczania i wychowania. Niezwykle ważną dla TST jest działalność Klubów Promocji Talentów, które wspomagają od najmłodszych lat rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych. TST skupia obecnie 33 licea ogólnokształcące z całej Polski.

XIII Liceum Ogólnokształcące działające pod patronatem Uniwersytetu Szczecińskiego, będące wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 50 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, należy do TST od 6 lat. W tym okresie wdrożono do realizacji nowatorskie rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze m.in. klasy autorskie: marynistyczną, medyczną, matematyczną i turystyczną. Innowacją w skali kraju są klasy wstępne, adresowane do szczególnie uzdolnionych absolwentów klas siódmych Szczecina i województwa, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. W klasach tych, liczących maksymalnie 30 uczniów, realizowany jest poszerzony program języka angielskiego; drugi język obcy, najczęściej język niemiecki obejmuje 2 godziny tygodniowo. Kadrę uczącą w klasie wstępnej stanowią nauczyciele XIII L.O., którzy realizują program nauczania klasy ósmej. Po zakończeniu nauki w klasie wstępnej i rozmowie kwalifikacyjnej absolwent kontynuuje dalszą naukę w XIII LO. W ciągu następnych dwóch lat realizuje się podstawy programowe z poszczególnych przedmiotów oraz poszerzony program z języka angielskiego. Od trzeciej klasy licealnej każdy z uczniów wybiera zajęcia fakultatywne, zgodne ze swoimi zainteresowaniami i kierunkiem przyszłych studiów.

Zasady przyjęć do klasy wstępnej są co roku aktualizowane i w formie broszur udostępniane zainteresowanym w sekretariacie szkoły (zał.nr1). Kandydaci w roku szkolnym 1998/99 do dnia 31 marca 1998r. muszą złożyć w sekretariacie podanie o przyjęcie, pisemną zgodę rodziców (zał.nr.2) oraz wykaz ocen za I semestr klasy siódmej potwierdzony przez dyrektora szkoły. Zgodnie z regulaminem przyjęć i założeniami organizacyjnymi (zał.nr.3 i 4), dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, która na podstawie sumy punktów uzyskanych z pozytywnie zdanego egzaminu wstępnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz sumy punktów za oceny z I semestru klasy VII z tychże przedmiotów, przyjmuje 20 najlepszych uczniów. Wszystkie egzaminy odbywają się w dniach: 16, 17, 20 IV., w formie testowej. Pozostałe 10 osób wybiera się po rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatów, którzy na liście zajęli miejsca od 21 do 50. Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. Zakończenie kwalifikacji i ogłoszenie listy uczniów planowane jest na 4 .V. 98r. Pełną informację o terminach uzyskują kandydaci na podstawie udostępnianego wszystkim terminarza (zał.nr.5). 12.V. 98r. odbędzie się pierwsze spotkanie wychowawców z rodzicami, na którym m. in. ustalony zostanie termin, miejsce obozu integracyjnego, planowanego na wrzesień.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, biorąc pod uwagę bliskie już wprowadzenie do szkół reformy programowej, zakładającej zmniejszanie tzw. encyklopedyzmu na rzecz myślenia, rozumienia zjawisk, samodzielnego stawiania pytań oraz działań praktycznych autorki stworzyły program wychowawczy, który w ramach jednej z dwóch godzin wychowawczych zakłada prowadzenie edukacyjnego programu Fundacji im.Stefana Batorego "Przedsiębiorczość". Program kontynuowany będzie w kolejnych klasach liceum jako "Młodzi Przedsiębiorcy" oraz "Elementy ekonomii".

Wg. mgr Danuty Grabowskiej, podsekretarza stanu w M.E.N., zmiany zachodzące w naszym kraju wymagają nowych umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, które przynosi życie. Przygotowanie młodych ludzi do działania w warunkach wolnej konkurencji jest koniecznością, dlatego M.E.N. wysoko ocenia działalność Fundacji im.S.Batorego, która przygotowuje nauczycieli do prowadzenia zajęć oraz zapewnia niezbędne pomoce dydaktyczne w toku realizacji programu. M.E.N. dopuszcza nawet możliwość odnotowywania w dokumentach ucznia i szkoły, w rubryce szczególne osiągnięcia uczniów aktywnego uczestnictwa ucznia w realizacji programów "Przedsiębiorczość" lub "Młodzi Przedsiębiorcy" (zał.nr.6) Pozytywne opinie wielu uczonych, m.in. profesora Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Jacka Kochanowicza (zał.nr.7), Henryki Bochniarz - prezesa Polskiej Rady Biznesu w artykule z tygodnika "Wprost" z 14.12.1997 r. (zał.nr.8) spowodowały, że obecnie w ponad 700 polskich szkołach uczniowie zakładają firmy uczniowskie w ramach programów Fundacji im.S.Batorego.

Program tworzony jest zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1993 roku w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne (Dz.Urz.MEN nr6, poz.20).

(...)

mgr Barbara Dąbrowska
mgr Alicja Zalewska

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:39:36
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:39:36) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie