Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jak wspierać nastolatka w wyborze kierunku dalszej edukacji

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1089 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Relacja z badań oczekiwań rodziców uczniów liceum ogólnokształcącego dotyczących współpracy ze szkołą w zakresie orientacji zawodowej.

1. Problematyka i cel badań

Jednym z głównych założeń wprowadzanej od kilku lat reformy systemu edukacji jest przygotowanie młodego człowieka do elastycznego funkcjonowania w podlegającej ciągłej ewolucji rzeczywistości gospodarczej. w tym celu stworzono specjalne programy edukacyjne dla uczniów na wszystkich poziomach kształcenia oraz materiały pomocnicze dla mających prowadzić zajęcia z orientacji zawodowej nauczycieli. Jednak w materiałach tych stosunkowo niewiele miejsca poświęca się sposobom współpracy szkoły z rodzicami w zakresie orientacji zawodowej oraz propozycjom edukacji samych rodziców w omawianym zakresie. Autorzy wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej publikacji pt. "Orientacja szkolna i zawodowa w gimnazjum. Rola nauczyciela" podkreślają nieodzowność współpracy szkoły z rodzicami jako osobami mającymi ogromny wpływ na kształtowanie osobowości młodych ludzi. Jednocześnie zauważają , że często rodzice nie są odpowiednio przygotowanymi do pełnienia roli "nieformalnych doradców zawodowych". Na brak kompetencji rodziców w omawianej sferze składają się - zdaniem autorów - niedostateczna wiedza na temat czynników wpływających na trafność decyzji zawodowych, wymagań rynku pracy oraz instytucji świadczących profesjonalną pomoc doradczą w aspekcie wyboru zawodu. Za zjawisko utrudniające prawidłowy przebieg procesu podejmowania decyzji dotyczących kształcenia uznają autorzy przyjmowanie przez rodziców niewłaściwych postaw wobec dzieci, co uniemożliwia im dokonanie trafnego wyboru oraz osiągnięcie satysfakcji z podejmowanych przez siebie działań (Sołtysińska, Woroniecka 2001) Stwierdzenia te wyznaczają zasadnicze obszary pracy edukacyjnej nauczyciela z rodzicami w sferze orientacji zawodowej. Jednak mała dostępność materiałów pomocniczych potrzebnych do realizacji zajęć edukacyjnych dla rodziców w istotny sposób utrudnia stworzenie interesującej oferty edukacyjnej dla osób pragnących pomóc dzieciom w wyborze zawodu. Nauczyciel staje zatem przed koniecznością samodzielnego zdiagnozowania potrzeb edukacyjnych i oczekiwań rodziców oraz zaproponowania adekwatnej do nich oferty edukacyjnej. Oferta ta powinna być dostosowana do poziomu kształcenia, na którym znajduje się dziecko, uwzględniać uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne, dostarczać niezbędnych rodzicom informacji, rozbudzać refleksję dotyczącą przyszłości zawodowej dziecka oraz zachęcać do stymulowania jego wszechstronnego rozwoju. Zapoznawszy się z dostępną mi literaturą przedmiotu stwierdzam, że najtrudniej było mi odnaleźć informacje dotyczące współpracy w zakresie orientacji zawodowej nauczycieli z rodzicami uczniów liceów ogólnokształcących. Ograniczona liczba publikacji na ten temat zdumiewa, gdy uświadamiamy sobie istniejący chaos informacyjny związany z reformą systemu oświatowego, różnorodnością i wielością ofert edukacyjnych na poziomie szkół wyższych, zmieniająca się sytuacją na rynku pracy oraz coraz wyraźniejszymi przeobrażeniami w sferze zapotrzebowania na pracowników o nieznanych dotychczas specjalnościach. Nie można też pozostawić bez komentarza takich zjawisk, jak: dewaluacja świadectw oświatowych, nasycenie rynku specjalistami z określonych dziedzin, pogłębiające się bezrobocie wśród absolwentów wyższych uczelni, konieczność zdobywania dodatkowych kwalifikacji i doświadczeń zawodowych już podczas studiów oraz możliwości edukacyjne, które pojawiają się przed młodymi ludźmi w związku z oczekiwanym przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Wydaje się zatem, że istnieje zapotrzebowanie na stworzenie specjalnej oferty edukacyjnej dla rodziców uczniów szkół średnich, którzy pragną aktywnie i świadomie wspierać swoje dzieci w tworzeniu planu ich rozwoju i kariery zawodowej. w tym celu postanowiłam zbadać przekonania rodziców związane z ich uczestnictwem w wyborze zawodu przez młodzież oraz ich oczekiwania co do współpracy w tej sprawie ze szkołą i instytucjami ją wspomagającymi.

Dążąc do realizacji tak określonego celu skupiłam się na analizie następujących pytań badawczych
1. W jaki sposób rodzice uczniów szkół średnich uczestniczą w podejmowaniu przez ich dzieci decyzji o wyborze kierunku dalszego kształcenia?
2. Z jakich źródeł informacji korzystają rodzice wspierając młodzież w jej poczynaniach związanych z wyborem dalszej edukacji?
3. Czy rodzice odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o możliwościach wspomagania dzieci w procesie podejmowania decyzji o wyborze studiów i kariery zawodowej?
4. Jakie są oczekiwania rodziców wobec szkoły, co do współpracy w zakresie kształtowania ich umiejętności wspierania młodzieży w planowaniu rozwoju zawodowego?

2. Kryteria doboru osób badanych oraz organizacja i przebieg badań własnych

Udział w prowadzonych przeze mnie badaniach wzięło 30 rodziców uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej.
Za wyznaczniki doboru osób badanych obrałam :

 • posiadanie dziecka będącego uczniem III klasy liceum ogólnokształcącego,
 • wyrażenie zgody na udział w badaniach polegający na wypełnieniu przygotowanej przeze mnie ankiety (załącznik 1).
  Badanie przeprowadziłam zapraszając do współpracy rodziców uczniów dwóch klas III uczestniczących w śródsemestralnym zebraniu informacyjnym w marcu 2003.

  3. Prezentacja wyników badań:

   

  mgr Joanna Panek
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej

 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie