Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Rola rodziców w procesie wychowania

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1215 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

"...każdy człowiek jest stróżem swego brata,
ponieważ Bóg powierzył człowieka człowiekowi"

To słowa encykliki Jana Pawła II, które są potwierdzeniem, że człowiek potrzebuje drugiego człowieka, aby zostać w pełni ukształtowanym.

Wczasach współczesnych, które są czasem kryzysu wychowania przejawiającym się m.in. coraz powszechniejszą rezygnacją z wysiłku wychowawczego lub przekazywaniu tylko określonej wiedzy powinniśmy zadać sobie pytania - Jak wychowywać, jakie wartości należy przekazywać?

Współczesny kryzys wychowania posiada wiele przyczyn. Do najważniejszych można zaliczyć:
- zaburzenie hierarchii wartości
- wzrost tempa życia
- preferowanie dóbr materialnych
- pracoholizm
- rozwój cywilizacji, a zwłaszcza technik informatycznych (zastępujących relacje międzyludzkie)

Wychowawcza rola rodziców w dobie w/w kryzysu jest szczególna.

Podstawą wychowania, a zwłaszcza wychowania w rodzinie powinna być zawsze miłość. Miłość powoduje, że rodzice podejmują trud wychowania, biorą odpowiedzialność za życie drugiego człowieka, jego pełny i wszechstronny rozwój. Ta odpowiedzialność usprawiedliwia upominania i krytykę wszelkich przejawów nieodpowiedzialności wychowanka.

Wychowanie musi opierać się na miłości, ale miłość ta nie może być "ślepa", lecz wymagająca, ukierunkowana na prawdziwe dobro.

Wychowanie jest procesem trwającym latami.

Rodzice przez pierwsze lata są najczęściej jedynymi i najważniejszymi wychowawcami. Stwarzają najkorzystniejsze warunki do rozwoju w każdej ze sfer:
- biologicznej,
- emocjonalnej,
- społecznej
- duchowej.
Harmonijny rozwój w/w sfer jest gwarancją osiągnięcia dojrzałości.

Rodzina mimo zmian, jakie zaszły w ciągu ostatnich dziesięcioleci nadal stanowi najlepsze środowisko, w którym może rozwijać się człowiek, tylko ona jest w stanie zaspokoić nie tylko potrzeby fizyczne ( dom, ubranie, pożywienie itp.), ale i potrzeby wyższe jak: akceptacja, bezpieczeństwo, miłość.

Żadna instytucja nie jest w stanie sprostać tym wymogom, nie zapewnia stałości więzi.

Rodzina spełnia następujące funkcje:
a) opiekuńczą -polegającą na staraniu o zabezpieczenie bytu materialnego, trosce o zdrowie wszystkich członków rodziny,
b) emocjonalną - polegającą na zaspokajaniu potrzeby miłości i przynależności, zrozumienia i wymiany uczuć, uznania i szacunku, poczucia bezpieczeństwa. Rodzina stwarza swym członkom okazję do kształtowania i wzbogacania własnej osobowości bliskich, serdecznych kontaktów, które umożliwiają współżycie społeczne, sprzyjają kształtowaniu cech charakteru,
c) kształcącą - polegającą na rozwijaniu zainteresowań poznawczych, kształceniu umiejętności, rozwoju intelektu.

Niemal od pierwszych dni życia dziecko przez rodziców poznaje, co jest dobre, co złe, co można, a czego nie należ robić, stwarza sobie własny system wartości. Istotne jest, że tylko w rodzinie proces ten dokonuje się niemal przez 24 godziny na dobę, a oddziaływania wychowawcze są autentyczne, najczęściej nie zaplanowane, odbywają się w warunkach życia codziennego w różnych sytuacjach życiowych.

Dziecko przez rodziców kształtuje swój system wartości moralnych i społecznych, który ma bardzo duże znaczenie w podejmowaniu wszelkich decyzji i wyborów, jest motorem wszelkich działań.

Bardzo ważnym czynnikiem, który decyduje o efektach wychowania jest więź rodziców z dzieckiem. Miłość, która jest fundamentem wszelkich relacji rodzic-dziecko zapewnia, że normy, wartości, postawy i zachowania przyjmowane są w sposób naturalny, z dużą ufnością i otwartością.

Jakość i siła uczuć mają z całą pewnością wpływ na skuteczność oddziaływań wychowawczych.

Odpowiedzialny rodzic w procesie wychowania powinien:
- znać cel podejmowanych przez siebie działań
- przewidywać konsekwencje swojego postępowania

Od pierwszych miesięcy życia dziecka rodzice powinni pamiętać o tym, że jest ono małym człowiekiem i że od samego początku należy wyrabiać w nim takie cechy charakteru i takie przyzwyczajenia, jakie chcielibyśmy widzieć u niego, gdy dorośnie.

Dziecko nie rodzi się ani dobre, ani złe, ani grzeczne, posłuszne, pilne, ani też uparte, leniwe, samolubne itp. Staje się z biegiem lat takie lub inne duży wpływ mają tu warunki życia i wychowania.

O wiele łatwiej jest wyrabiać w dziecku od razu dobre skłonności i przyzwyczajenia niż potem zwalczać złe nawyki i dostrzegalne już złe cechy charakteru.

Prawidłowy proces rozwoju dziecka powinien przebiegać w spokojnej i pogodnej atmosferze wychowawczej. Zależy ona od postaw rodziców wobec dziecka.

Prawidłowe postawy rodzicielskie cechują:
- akceptacja,
- rozwijanie samodzielności oraz
- umiejętności współdziałania.

Akceptacja polega na więzi emocjonalnej istniejącej między rodzicami i dzieckiem. Nie oznacza ona zgody rodziców na wybryki dziecka, lecz przejawia się w życzliwym dążeniu do ich eliminacji. Równocześnie rodzice akceptują defekty i ułomności dziecka spowodowane przez wady wrodzone, organiczne, chorobę bądź nieszczęśliwy wypadek.

Elementem prawidłowej postawy rodzicielskiej jest rozwijanie samodzielności dziecka - zachęcanie go do wykonywania czynności określanych jako samoobsługa, następnie zaś związanych z pomocą rodzicom w wykonywaniu różnych prac domowych. Ich zakres powinien być dostosowany do możliwości dziecka i rozszerzać się wraz z wiekiem. Rozwijaniu samodzielności sprzyja pozwolenie na nawiązanie kontaktów koleżeńskich oraz uczestniczenie w różnych imprezach poza domem rodzinnym. Wyrażając na to zgodę rodzice powinni zachować dyskretną kontrolę nad zachowaniem swych dzieci, a w razie potrzeby ingerować w nawiązywane przez nie kontakty społeczne.

Wzorce panujące w rodzinie, charakter więzi emocjonalnych oraz doświadczenia wynoszone z domu w ogromnym stopniu wpływają na osobowość dziecka. Wpływ jest tym większy, im młodsze dziecko. Powiązania emocjonalne dziecka z rodzicami powodują przejęcie wzorców zachowań i uznanie ich za własne. Dlatego ważne jest wytworzenie spokojnej i właściwej atmosfery wychowawczej w domach rodzinnych.

Wychowanie było, jest i będzie sztuką trudną. Składa się na nią posiadana wiedza, doświadczenie, bardzo ważny jest tzw. zdrowy rozsądek, intuicja, a przed wszystkim wychowanie wymaga dużo mądrej miłości, ukierunkowanej na prawdziwe dobro dziecka.

Model optymalny wychowania uwzględnia wychowanie integralne, a więc wychowanie przez rodzinę, szkołę, media, kościół. Szczególnie dom i szkoła, ze względu na największe możliwości oddziaływania, aby być skutecznymi w realizacji swych zadań wychowawczych powinny aktywnie wspomagać się wzajemnie uzupełniać i wychowywać. Jednak należy mieć na uwadze, że każdy dorosły, za wyjątkiem rodziców wkracza w życie dziecka tylko na pewien dłuższy lub krótszy okres. Dlatego nie powinien, negować, podważać wychowawcze starania rodziców kierujących się w swym postępowaniu szeroko pojętym dobrem dziecka.

Literatura:
J. Maciaszkowa - "O współżyciu w rodzinie"
M. Ziemska - "Rodzina, a osobowość"
H. Izdebska - "Nasze dzieci i my", "Więź rodzinna"
Cz. Czapów i inni- "Spojrzenie na współczesną rodzinę w Polsce"

Dorota Kozłowska
Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie