Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ocenianie uczniów na katechezie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1047 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Reforma systemu edukacji przyniosła wraz z innymi zmianami organizacyjnymi szkoły nowe zasady oceniania, klasyfikacji, promowania uczniów i słuchaczy, oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. Przed szkołą i nauczycielami, w tym także katechetami stanęło więc zadanie wypracowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Z natury katechezy wynika, że jest ona "/.../ wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych; obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej podawane na ogół w sposób systematyczny i całościowy w celu wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego.[1] Dlatego nikogo nie powinien dziwić fakt, że Kościół wciąż z nową mocą podejmuje trud odnowy oblicza katechezy. zadanie to jednak nie jest proste i wymaga zaangażowania wszystkich odpowiedzialnych za jej kształt we współczesnej polskiej rzeczywistości.

Jednym z ważniejszych elementów procesu katechetycznego jest ocenianie. W założeniach reformy systemu oświaty priorytetowym celem pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój ucznia, wspomagany przez integralna realizację nauczania i wychowania.. [2] Dotychczasowe ocenianie postrzegane jest przez wszystkich jako sprawdzanie posiadanych przez ucznia wiadomości, bez uwzględniania umiejętności zastosowania ich w praktyce i utożsamiane z wystawianiem stopni. Sposoby i metody oceniania oraz egzaminowania mogą i powinny ulegać ciągłemu doskonaleniu. Z założenia ocenianie nie jest celem samym w sobie, ale ma wspierać przyjęte programowo cele katechezy. Zbiorem takich celów jest dla nauczycieli religii podstawa programowa [3] dająca im szeroką swobodę w określaniu szczegółowych celów kształcenie oraz metod ich realizacji, a tym samym szerokie pole tworzenia własnych systemów oceniania, tak szkolnych jak i przedmiotowych. Sytuacja ta pozwala zweryfikować dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie.

Czym więc powinno być to "nowe" ocenianie?

Otóż katecheta, podejmując się oceniania, staje przed koniecznością wystawiania stopni w kontekście uzyskiwanych przez ucznia postępów w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności. W myśl reformy systemu edukacji na proces oceniania składają się:
1. Planowanie procesu nauczania.
2. Przebieg procesu nauczania.
3. Sposoby zbierania informacji
4. Sposoby komunikowania informacji
5. Ewaluacja procesu edukacyjnego.[4]

W ramach planowania procesu nauczania katecheta powinien rozstrzygnąć co, kiedy i w jaki sposób będzie oceniane. Od niego samego zależy, w jaki sposób będzie gromadził informacje o pracy ucznia w czasie realizowania programu. Potrzebna tu jest znajomość potrzeb klasy i indywidualnych potrzeb ucznia, a także informacja zwrotna o efektywności stosowanych metod i osiągnięciach uczniów w stosunku do ustalonych w szkole standardów.

Przebieg procesu oceniania to nic innego jak ocenianie wspierające, stanowiące integralną część uczenia się i nauczania. Najważniejsze w katechezie wydaje się ocenianie bieżące, dokonywane na każdych zajęciach.

Sposób zbierania informacji powinien być tak zorganizowany, aby dostarczał wystarczająco dużo danych pozwalających ocenić postępy i rozwój poszczególnych uczniów, jak i całej klasy. Na tej podstawie katecheta będzie mógł rzetelnie poinformować katechizowanego o jego postępach oraz jego rodziców.

Ocenianie jako komunikowanie informacji powinno stwarzać warunki dobrego obiegu informacji. Katecheta zobowiązany jest do dostarczenia uczniowi informacji zwrotnej o jego postępach. Co więcej, powinien stworzyć katechizowanym możliwość oceny: czego się nauczyli, czego mają się jeszcze nauczyć i jaki ma być kolejny krok w procesie katechetycznym. Na tym etapie oceniania ważna jest współpraca uczniów, katechety i rodziców. sam stopień jest niewystarczający ze względu na słabą czytelność informacji.

Ewaluacja katechety, pomaga mu ocenić przydatność jego pracy, jakie elementy okazały się efektywne, a jakie należy zmienić w planowaniu następnego etapu pracy. Ewaluację przeprowadzi z uwzględnieniem programu nauczania i określonych w szkole standardów osiągnięć.

Nowa sytuacja wymaga od odpowiedzialnych za system oceniania właściwej wiedzy o reformie systemu edukacji oraz większego jeszcze zaangażowania. dzisiejsza szkoła daje całemu środowisku szkolnemu nowe możliwości, bo takie niesie ze sobą szkolny system oceniania.. za jego kształt i wartość odpowiadają nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Wśród tej grupy nauczycieli nie może zabraknąć katechetów. [5]

Dyrektorium ogólne o katechezie przypomina: "/.../ by nauczanie religii w szkole jawiło się jako przedmiot, który wymaga tej samej systematyczności i organizacji jak inne przedmioty. Jak nauczanie religii w szkole nie sytuuje się obok tych przedmiotów jako coś dodatkowego, ale jako element koniecznego dialogu interdyscypinarnego" /DOK 73/. Katecheza za pośrednictwem takiego dialogu daje podstawy, umacnia, rozwija i uzupełnia działania wychowawcze szkoły. [6]


1. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska 16 października 1979.
2. Ministerstwo Edukacji Narodowej, O ocenianiu, "Biblioteczka Reformy" 1999 nr 17.
3. Konferencja Episkopatu Polski. Komisja Wychowania Katolickiego. Podstawa programowa oraz program nauki religii dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, Poznań 1999.
4. J. Chodnicki, W jakim celu oceniamy uczniów? w: Ocenianie "Biblioteczka Reformy" 1999.
5. S. Misiarek, Wewnatrzszkolny system oceniania. Poradnik lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, Poznań 1999, s. 5 -6.
6. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Wymiar religijny wychowania w szkole katolickiej. Ukierunkowania dla refleksji i rewizji /7 kwietnia 1988/, s. 70.

Teresa Liszewska
Szkoła Podstawowa w Smólsku

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie