Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Mój program autorski "Edukacja regionalna uczniów w klasie I. Moja mała ojczyzna - Gryfice i okolice"

 

Podstawowym wymiarem wartości regionu i postawy regionalnej jest wspólnota.

Każdy człowiek musi mieć poczucie tzw. "zakorzenienia" . W dzisiejszym świecie można zauważyć duż przypadków zagubienia człowieka we współczesnej, rozwiniętej cywilizacji. Aby tego uniknąć musi być już od najmłodszych lat rozbudzany proces "zakorzeniania" . Każda osoba uczestniczy w kilku wspólnotach, tzn. w wspólnocie rodzinnej, lokalnej, małej Ojczyźnie, regionie, narodzie, aż po wspólnotę światową. Dla młodego pokolenia, począwszy od najmłodszych lat szkolnych, najważniejsze jest poznanie rodzinnej miejscowości i jej okolic.

Dziecko w młodszym wieku szkolnym wiele spraw nie jest jeszcze w stanie zrozumieć, ale może je przeżyć. Pierwsze dziecięce przeżycia są najbardziej trwałe i pozostają na całe życie. Problem dotyczący miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy jest istotny już w 7 roku życia. Program "edukacja regionalna" stwarza możliwość poznania przez uczniów własnego dziedzictwa kultury, podniesienia poziomu edukacji kulturalnej, budzenia szacunku wobec tradycji, przygotowania do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowanie postawy otwartości wobec świata.

Najważniejsze cele mojego programu to:
1. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu
2. Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej
3. Budzenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej
4. Kształtowanie potrzeby ochrony środowiska naturalnego
5. Rozwijanie zachowań prospołecznych umożliwiających współpracę w grupie

Po zrealizowaniu tego programu uczeń powinien zdobyć podstawowe umiejętności dotyczące
- wzmacniania więzi emocjonalnej z rodziną, rozwijania uczucia miłości, przywiązania i szacunku do rodziców, osób najbliższych i rodzinnego domu
- kształtowania uczucia przywiązania i szacunku do dziadków
- budzenia przywiąznia do rodzinnej miejscowości i jej krajobrazu
- zachęcania do samodzielności, posłuszeństwa i pomagania w gospodarstwie domowym
- kształtowania szacunku do przyrody
- kształtowania opiekuńczego stosunku do zwierząt i roślin
- przestrzegania zwyczajów zgodnego współżycia
- kulturalnego zwracania się do siebie
- rozumienia wartości koleżeństwa, dobroci, umiejętności panowania nad sobą

Zadaniem nauczyciela i szkoły jest uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne i Ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki.

Realizacja zagadnień poprzez program autorski ma za zadanie pogłębić i usystematyzować wiedzę uczniów o najbliższym środowisku.

(...)

mgr Anna Chojnacka
Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryficach

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:38:28
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:38:28) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie