Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konspekt lekcji wychowawczej "Czego uczy nas Jan Paweł II ?"

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3991 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Opracowanie: mgr Witold Zając

Klasa: piąta

Temat lekcji: CZEGO UCZY NAS JAN PAWEŁ II ?

Cel główny: Ukazanie papieża jako wzoru do naśladowania dla dzieci i młodzieży

Cele operacyjne:

 • Uczeń zna główne fakty z życia Jana Pawła II
 • Potrafi interpretować wybrane przesłania papieża
 • Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy
 • Potrafi pracować w grupie
 • Rozwija w sobie twórcze myślenie
 • Poznaje wzorce postępowania
 • Potrafi oceniać wypowiedzi
 • Pobudza własną wyobraźnię

  Metody pracy:

 • Rozmowa nauczająca (pogadanka)
 • Układanka chronologiczna
 • Burza mózgów
 • Technika grupy nominalnej
 • Praca z tekstem

  Formy pracy:

 • Indywidualna
 • Zbiorowa
 • Praca w małych grupach

  Środki dydaktyczne i pomoce

 • Taśma chronologiczna z życiorysem Jana Pawła II (załącznik nr 1)
 • Fragmenty wypowiedzi papieża (załączniki nr 2)
 • Magnetofon i taśma z fragmentami homilii papieża (teksty homilii- załącznik nr3)
 • Plansze z przesłaniami Jana Pawła II (teksty przesłań- załącznik nr 4)
 • Kartki zawierające "Złote myśli papieża" (załącznik nr 5)
 • Czyste kartki i pisaki

  TOK LEKCJI

 • Życiorys Jana Pawła II - układanka chronologiczna
  Uczniowie podzieleni zostają na małe grupy. Każda z grupy otrzymuje taśmę chronologiczną oraz paski z wydarzeniami z życia papieża (załącznik nr1). Zadaniem grupy jest dopasowanie pasków do dat na taśmie chronologicznej i ułożenie życiorysu Jana Pawła II.
 • "Nie lękajcie się" - burza mózgów
  Nauczyciel zapisuje na tablicy zawołanie papieża "Nie lękajcie się". Stawia przed uczniami problem. Czego dzisiaj lęka się człowiek? Stosując metodę burzy mózgów nauczyciel zapisuje odpowiedzi uczniów na postawione pytanie.
  Następnie nauczyciel odczytuje fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II zawierające zawołanie "nie lękajcie się"(załącznik nr 2).
 • Fragment homilii papieża - " Duchowe Westerplatte"
  Uczniowie wysłuchują fragmentu homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II w Gdańsku na Westerplatte 12.06.1987r.( tekst homilii - załącznik nr 3).
 • Przesłania Jana Pawła II - analiza tekstu
  Nauczyciel wywiesza kolejno na tablicy kartki z przesłaniami Jana Pawła II. Uczniowie wraz z nauczycielem analizują przesłania ( teksty przesłań-załącznik nr 4).
 • Fragment homilii papieża - "Znaczenie słowa - Czuwam"
  Uczniowie wysłuchują fragmentu homilii wygłoszonej 18.06.1983r. na Jasnej Górze
  (tekst homilii - załącznik nr 3).
 • Czego uczy nas papież? - technika grupy nominalnej
  - Przedstawienie pytania
  Na tablicy nauczyciel zapisuje pytanie główne "Czego uczy nas Jan Paweł II ?".
  - Praca w grupach
  Uczniowie podzieleni na małe grupy otrzymują po kilka kartek oraz pisaki. Na jednej kartce grupa udziela jednej krótkiej odpowiedzi na postawione pytanie. Każda grupa może zapisać kilka kartek.
  - Zebranie odpowiedzi
  Kolejno grupy odczytują i przywieszają na tablicy po dwie najbardziej trafne według nich odpowiedzi. Jeśli dana odpowiedz już się pojawiła grupa ma prawo zrezygnować z wywieszenia własnej takiej samej lub podobnej odpowiedzi. Każda odpowiedz jest numerowana.
  - Eliminacja powtórzeń
  Klasa wraz z nauczycielem przygląda się odpowiedziom i proponuje zdjęcie tych które się powtarzają lub są podobne.
  - Ranking odpowiedzi i podsumowanie
  Grupy dokonują wyboru i punktacji trzech odpowiedzi ( 3pkt.- odpowiedz najwyżej oceniona , 2pkt.- druga odpowiedz , 1pkt.- trzecia odpowiedz). Nauczyciel zapisuje sumę punktów przyznaną poszczególnym odpowiedziom. Na tablicy pozostawione zostają odpowiedzi które otrzymały najwięcej punktów. Nauczyciel z klasą podsumowuje ćwiczenie.
 • Fragment homilii papieża - "Dekalog"
  Uczniowie wysłuchują fragmentu homilii wygłoszonej 1.06.1991r. w Koszalinie (tekst homilii- załącznik nr 3).
 • Złote myśli Jana Pawła II - praca z tekstem
  Nauczyciel odczytuje krótkie fragmenty złotych myśli papieża na określone tematy. Uczniowie otrzymują teksty odczytywanych wypowiedzi. Każda z grup wybiera jedną z wypowiedzi i uzasadnia swój wybór.

  ZAŁĄCZNIK NR 1

  18 V 1920 data urodzin Karola

  IV 1929 śmierć matki Emilii

  1938 ukończenie szkoły średniej

  1942 Karol wstępuje do seminarium

  1 XI 1946 święcenia kapłańskie

  VII 1958 nominacja na biskupa

  XII 1963 mianowany arcybiskupem

  V 1967 mianowany kardynałem

  16 X 1978 wybór na papieża

  VI 1979 pierwsza podróż do Polski

  13 V 1981 zamach na papieża

  2000 obchody roku jubileuszowego

  VII 2002 ostatnia pielgrzymka do Polski

  * odciąć pasek z datami oraz osobno każde wydarzenie z życia papieża

  ZAŁĄCZNIK NR 2

  "NIE LĘKAJCIE SIĘ"

  "Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi
  Jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się !Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Jedynie On to wie!
  Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca.
  Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz."
  Plac św. Piotra 22. 10. 1978r.

  "Wam zaś, drodzy chłopcy i dziewczęta, powtarzam: uważajcie na to co się wam proponuje.
  Jeśli zetkniecie się z anty ewangelicznymi propozycjami i wzorcami życiowymi , miejcie siłę powiedzieć nie. "Wypłynąć na głębię" znaczy odrzucić wszelkie negatywne propozycje(...)
  Droga młodzieży, nie lękajcie się i nie czujcie się osamotnieni! Są przy was wasze rodziny, wychowawcy, kapłani. Jest z wami papież."
  przemówienie do młodzieży Rzym 15.04.2001r.

  "Wiem, że bardzo jesteście wrażliwi naprawdę i piękno. Nie lękajcie się żyć wbrew
  obiegowym opiniom i sprzecznym z bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje ale wy nie możecie przegrać miłości. Nie dajcie się zniewolić. Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia, własnego i cudzego."
  przemówienie do młodych Sandomierz 12.06.1999r.

  ZAŁĄCZNIK NR 3

  Homilie Jana Pawła II

  Duchowe Westerplatte

  "Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań , który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych. Biskup Kozal męczennik z Dachau powiedział - Od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wrogów."
  Gdańsk 12.06.1987r.

  Znaczenie słowa "Czuwam"

  "Czuwam! Jakże dobrze, iż w Apelu Jasnogórskim znalazło się to słowo. Posiada ono swój głęboki rodowód ewangeliczny. Chrystus wiele razy mówił "czuwajcie!"
  Co to znaczy "czuwam"? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie(...)
  Czuwam to znaczy dalej dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy też nawet własnych osądów. Czuwam to znaczy miłość bliźniego, to znaczy podstawowa międzyludzka solidarność(...)
  Czuwam to znaczy także czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje."
  Jasna Góra 18.06.1983r.

  Dekalog

  "Proszę was wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera bożą prawdę i boże prawa. Proszę abyście nie pozwolili go zniszczyć. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało. Abyście nigdy nie zapominali:
  Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.
  Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
  Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno
  Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
  Czcij ojca twego i twoją matkę
  Nie zabijaj
  Nie cudzołóż
  Nie kradnij
  Nie mów fałszywego świadectwa
  Nie pożądaj żony bliźniego twego
  Nie pożądaj żadnej rzeczy , która jego jest
  Oto dekalog, dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata . Twoje słowa panie są prawdą. Panie uświęć nas w prawdzie."
  Koszalin 1.06.1991r.

  ZAŁĄCZNIK NR 4

  Przesłania Jana Pawła II

  "Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali"

  "Budujcie dom na skale"

  "Jeden drugiego brzemiona( ciężary) noście"

  "Nie zatwardzajcie serc waszych"

  "Dobrego depozytu (daru) strzeżcie"

  "Bądźcie światłem , które świeci w mrokach"

  "Budujcie Polskę wierną swym korzeniom"

  ZAŁĄCZNIK NR 5

  Złote myśli Jana Pawła II

  Dobroczynność
  " Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
  Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością."
  Płock, 8.09.1991r.

  Dziecko
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."
  Nowy Jork, 2.10.1979r.

  Przebaczenie
  "Przebaczenie jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością. Przebaczać nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza zmierzać do prawdy
  i sprawiedliwości drogą Ewangelii."
  Jasna Góra, 19.06.1983r.

  Wojna
  "Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzi."
  Oświęcim, 7.06.1979r.

  Wolność
  "Człowiek otrzymał dar wolności od swego Stwórcy. Wolność czyni człowieka zdolnym do najwyższego aktu ludzkiej godności; do miłości i adoracji Boga.
  Wolność posiada jednak swoją cenę. Wolność nie oznacza samowoli."
  Wiedeń, 11.09.1983r.

  Wielkość
  "Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się maluczkim i uznanie siebie za sługę wszystkich."
  Rzym, 14.05.1992r.

  Pokora
  "Zbyt łatwo ulegamy przekonaniu, że wszystko można "zrobić"; niebo, ziemię, a nawet samego człowieka, zawsze na nasz własny obraz i podobieństwo. Natomiast tym, czego brakuje dzisiejszemu człowiekowi, jest postawa pokory, ponieważ w żadnej innej epoce człowiek nie popadł w bestialstwo tak głęboko jak teraz."
  Rzym, 24.06.1990r.

  Europa
  "Jest bowiem historia Europy wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem."
  Gniezno, 3.06.1997r.

  Rodzicielstwo
  "Stanowi w życiu każdego taką nowość i takie bogactwo, że nie można do niego przybliżyć się inaczej, jak na kolanach."
  List do rodzin, 2.02.1994r.

  mgr Witold Zając
  Szkoła Podstawowa w Piwodzie

 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie