Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Koła Ekologicznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 993 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


Wstęp

Ekologia to dziś modne słowo. Konstruując ten program starałam się przybliżyć nie tylko problem bezpośredniego, negatywnego wpływu człowieka na środowisko, ale również szerokie działania jakie podejmowane są na świecie zmierzające do zatrzymania skutków niszczycielskiej działalności ludzi. Sądzę, że uwrażliwienie młodego człowieka na ochronę środowiska naturalnego zaprocentuje w przyszłości świadomymi wyborami dorosłych już ludzi.

Cele:

· Kształtowanie postawy wyrażającej przekonanie o konieczności ochrony bioróżnorodności w środowisku naturalnym.
· Promowanie nauki poprzez stosowanie ciekawych form pracy i motywowania uczniów.
· Promowanie pracy zespołowej i integracji międzyprzedmiotowej.
· Skupienie szczególnej uwagi na ochronie lokalnego środowiska przyrodniczego.
· Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących na terenie Polski.
· Kształtowanie i pogłębianie wrażliwości ekologicznej.


Blok Tematyczny: Wpływ człowieka na atmosferę.

Cele operacyjne
Uczeń:
- Charakteryzuje zanieczyszczenia naturalne i wywoływane działalnością człowieka.
- Wymienia przyczyny i skutki: efektu cieplarnianego, dziury ozonowej i kwaśnych deszczów.
- Opisuje metody badań powietrza.
- Dokonuje pomiaru i oceny zanieczyszczenia powietrza w swoim najbliższym otoczeniu.
- Prowadzi współpracę z rówieśnikami z innych części Polski w celu wymiany doświadczeń.

Formy pracy:

- Oznaczanie zanieczyszczeń powietrza różnymi metodami:
* dokonywanie pomiarów metodą porostową,
* dokonywanie pomiarów pyłowych za pomocą taśmy klejącej,
* obserwacja uszkodzeń liści drzew i krzewów,
* badanie odczynu opadów.
* badanie natężenia ruchu pojazdów.
* Opracowanie wyników badań, wyciągnięcie wniosków na temat stanu zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy.
- Wykonanie prezentacji multimedialnej podsumowującej wykonane badania.
- Wymiana doświadczeń z rówieśnikami z innych części Polski.
- Praca z Elektronicznym Atlasem Środowiska Polski.Blok Tematyczny: Wpływ człowieka na hydrosferę.

Cele operacyjne
Uczeń:
- Określa rolę wody w życiu organizmów i w gospodarce człowieka.
- Wymienia kryteria podziału wód.
- Charakteryzuje źródła zanieczyszczeń wody.
- Wymienia przyczyny i skutki eutrofizacji.
- Opisuje metody badań wody.
- Dokonuje pomiaru i oceny zanieczyszczenia wody w swoim najbliższym otoczeniu.
- Prowadzi współpracę z rówieśnikami z innych części Polski w celu wymiany doświadczeń.
- Opisuje sposoby oczyszczania ścieków i budowę oczyszczalni ścieków.
- Opisuje sposoby oszczędzania zasobów wodnych.

Formy pracy:

- Przeprowadzenie pomiaru i ocena jakości wody w jeziorach i rzece.
* Ocena odczynu, zapachu, barwy i mętności za pomocą krążka Secchiego.
* Biologiczna ocena wody metodą Vieborga oraz metodą Xylandera i Meyera.
- Wycieczka do oczyszczalni ścieków.
- Wycieczka do punktu uzdatniania wody.
- Wymiana doświadczeń z rówieśnikami z innych części Polski.
- Praca z Elektronicznym Atlasem Środowiska Polski.


Blok Tematyczny: Wpływ człowieka na litosferę.

Cele operacyjne
Uczeń:
- Określa rolę gleby.
- Opisuje znaczenie biodegradacji.
- Wymienia źródła zanieczyszczeń gleby.
- Określa zasady rolnictwa ekologicznego i intensywnego.
- Wymienia przyczyny i skutki erozji.
- Opisuje naturalne sposoby walki ze szkodnikami i chorobami.
- Wyjaśnia pojęcie allelopatia.


Formy pracy:
- Badanie właściwości gleby:
* Badanie odczynu i przepuszczalności gleby.
* Badanie wpływu soli na glebę.
- Udział w wycieczce na wysypisko śmieci.
- Monitoring dzikich wysypisk śmieci w okolicach miasta.
- Udział w akcji Sprzątanie Świata.


Blok Tematyczny: Wpływ człowieka na biosferę.

Cele operacyjne
Uczeń:
- Ocenia wpływ środowiska na organizmy i organizmów na środowisko.
- Rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia.
- Wyróżnia ekosystemy naturalne i sztuczne.
- Wymienia i charakteryzuje formy ochrony przyrody.
- Wymienia rośliny i zwierzęta chronione.

Formy pracy:
- Oznaczanie roślin za pomocą kluczy i przewodników do oznaczania.
- Zbiór okazów i tworzenie własnego zielnika.
- Udział w wycieczkach do ekosystemów sztucznych i naturalnych.
- Udział w wycieczce autokarowej do najbliższego Parku Narodowego.
- Udział w wycieczkach rowerowych do 2 rezerwatów przyrody w pobliżu miasta.
- Zorganizowanie obchodów Dnia Ziemi.
- Współpraca z Kołem Myśliwskim „Jeleń”.


Blok Tematyczny: Koncepcja ekorozwoju.

Cele operacyjne
Uczeń:
- Wymienia założenia ekorozwoju.
- Wskazuje globalne problemy ekologiczne, potrafi je scharakteryzować.
- Analizuje proces globalizacji w różnych płaszczyznach.
- Wymienia założenia Deklaracji z Rio i główne założenia Agendy 21.

Formy pracy:
- Przygotowanie gazetek tematycznych przybliżających problem ekorozwoju.
- Opracowanie artykułów do gazetki szkolnej wyjaśniających założenia Deklaracji z Rio i Agendy 21.
- Przeprowadzenie dyskusji panelowej na temat wzmacniania roli ważnych grup społecznych w koncepcji ekorozwoju.
Blok Tematyczny: Technologie ekologiczne.

Cele operacyjne
Uczeń:
- Wskazuje różnice między technologiami ekologicznymi a konwencjonalnymi.
- Wymienia korzyści wypływające ze stosowania technologii ekologicznych.

Formy pracy:
- Przygotowanie prezentacji technologii ekologicznych wykorzystywanych w przemyśle, rolnictwie, budownictwie, komunikacji.
- Przygotowanie i wystawienie spektaklu o tematyce ekologicznej.
- Wycieczka do najbliższego zakładu stosującego technologię ekologiczną.
- Wykonanie miniwystawy przedmiotów „ekologicznych”.Obszary ewaluacji osiągnięć uczniów:

- Umiejętność zaplanowania obserwacji i doświadczeń, opracowania wyników i wyciągnięcia wniosków.
- Wykonanie badań w terenie.
- Wykonanie zielników, plakatów, gazetek tematycznych, spektaklu, napisanie artykułów do gazetki szkolnej.
- Prowadzenie dyskusji, prezentowanie własnego zdania.
- Udział w konkursach tematycznych.
- Projektowanie działań zmierzających do poprawy warunków środowiska.
- Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
- Współpraca i uczniami z innych części Polski.


Literatura:

1. Hafner Manfred, Ochrona środowiska – Księga ekotestów do pracy w szkole
i w domu. Polski Klub Ekologiczny Kraków 1993 r.
2. Pr. Zbiór. Pod red. W. Stawińskiego, Jak samodzielnie poznawać przyrodę –
zadania i wskazówki, WSiP Warszawa 1992 r.
3. Jan Frączak, Paweł T. Frączak - Eksperyment i obserwacja w edukacji
ekologicznej. Bydgoskie Towarzystwo Ekologiczne w Bydgoszczy,
Bydgoszcz 1993 r.
4. Tomasz Umiński – Ekologia, środowisko, przyroda, WSiP, Warszawa 1999 r.
5. Antonina Leńkowa – Oskalpowana Ziemia,
Wydawnictwa Popularnonaukowe nr 20, Kraków 1961 r.
6. Anna Stańczykowska – Zwierzęta bezkręgowe naszych wód, Wydawnictwa
Szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1986 r.
7. Arkadiusz Podgórski, Elżbieta Juszczak – Podręcznik Młodego Ekologa.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. Koszalin 2001r.
8. Dobre Zakupy – Poradnik -Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 2003 r.

Opracowała Iwona Wojtecka, nauczycielka biologii i chemii z Gimnazjum nr 2 w Wałczu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie