Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Agresja i przemoc oraz ich przyczyny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1344 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


Agresja – to każde zamierzone działanie, które ma na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu. Jest to każde zachowanie, które wyrządza krzywdę drugiej osobie lub sobie.

Przemoc – ma miejsce wówczas, gdy uczeń atakujący jest silniejszy fizycznie lub psychicznie, albo jest starszy. Cechą charakterystyczną jest zatem nierównowaga sił. W przypadku przemocy tworzą się dwie role: ofiary i sprawcy, które mają wpływ na dalsze funkcjonowanie dzieci. Szczególne bolesne dla dzieci jest zjawisko znęcania.

Znęcanie – ma miejsce wtedy, gdy jeden uczeń przez dłuższy czas jest narażony na ataki (bezpośrednie lub pośrednie) ze strony innego silniejszego kolegi czy grupy. Nie potrafi się im przeciwstawić.


Na to, aby dziecko stało się sprawcą przemocy mają wpływ określone warunki jego rozwoju i sposoby wychowania go.

Szukając przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci, należy wziąć pod uwagę: dom rodzinny, szkołę, grupę rówieśniczą i media.

Przyczyny tkwiące w rodzinie:
- brak ciepła, zaangażowania, zainteresowania sprawami swojego dziecka,
- pobłażliwość i przyzwolenie dla dziecka (od najwcześniejszych lat) na stosowanie agresji wobec innych,
- brak własnego przekazu, co jest dobre, a co złe,
- brak jasno wyznaczonych granic – jak dziecku wolno się zachować, a jak nie,
- stosowanie agresji i przemocy przez rodziców w kontaktach między dorosłymi
i w stosunkach do własnego dziecka,
- wychowanie w duchu „dziecko nie ma głosu”,
- rozwiązywanie konfliktów i napięć domowych metodami „siłowymi”,
- kryzysy rodzinne (kłótnie, rozwody rodziców),
- podwójne wzorce zachowania (co innego się mówi, co innego robi),
- gorący temperament samego dziecka.

Przyczyny istniejące w szkole
Czynniki związane z samą instytucją i organizacją szkoły:
- hałas, mała przestrzeń, ograniczona ruchliwość,
- czas spędzany głownie w sposób ukierunkowany,
- narzucony z góry porządek i stała sytuacja oceny,
- zbyt wiele sytuacji bez możliwości wyboru, wycofanie się z pracy grupy,
- anonimowość nauczycieli i uczniów.
Czynniki związane z relacjami nauczyciele – uczniowie:
- chłód emocjonalny nauczycieli w stosunku do uczniów,
- niewłaściwe sposoby komunikowania się nauczycieli z uczniami (poniżanie, ośmieszanie przed klasą, straszenie, podkreślanie władzy nauczycieli),
- agresja i przemoc dorosłych na terenie szkoły,
- rozwiązywanie konfliktów dorośli – dzieci metodami „siłowymi”,
- relacje oparte tylko na wymaganiach bez nagradzania i wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
Czynniki związane z procesem nauczania typu:
- zbyt dużo wymagań bez uwzględniania potencjału i możliwości dzieci,
- brak doceniania i podkreślania wysiłków i postępów dzieci, skupienie na negatywnych zachowaniach,
- niesprawiedliwość w traktowaniu i ocenianiu uczniów,
- mało uwagi poświęconej rozładowaniu napięć podczas lekcji,
- brak spójnych relacji nauczycieli na agresywne zachowanie i akty przemocy w szkole,
- brak jasnych reguł życia szkolnego,
- brak konsekwencji i zgodności nauczycieli w egzekwowaniu przyjętych norm,
- brak u uczniów poczucia współodpowiedzialności za życie szkoły,

Wpływ grupy rówieśniczej
Dzieci mogą przyłączyć się do prześladowanych kolegów, ponieważ:
- naśladują osobę z grupy, ocenianą przez nich pozytywnie (odważna, silna), która zachowuje się agresywnie, oni często sami są niepewni swej pozycji w grupie,
- wiedzą, że używający przemocy uczeń odnosi korzyści, nie traci swej popularności,
- naśladowany uczeń stosujący przemoc nie spotyka się z negatywnymi konsekwencjami ze strony dorosłych,
- w grupie rozmywa się odpowiedzialność (jeżeli jest się jednym z wielu, odpowiedzialność słabnie i zmniejsza się poczucie winy),
- długotrwałe dokuczanie ofierze powoduje, że uczniowie zmieniają do niej swój stosunek, prześladowanie ofiary czyni ją w oczach dzieci mniej wartościową, zasługującą na taki los, poczucie winy zatem maleje, wyrzuty sumienia słabną.

Wpływ mediów
Oglądanie aktów przemocy wpływa na uczenie się przez dzieci agresywnych zachowań. Dzieci wyraźniej uczą się zachowań agresywnych, gdy pokazywana forma przemocy:
- przynosi sprawcy satysfakcję, nagrodę lub nie jest ukarana,
- jest demonstrowana przez atrakcyjną osobę, z którą dziecko może się łatwo utożsamiać,
- jest dokonywana jednocześnie przez wiele osób,
- jest usprawiedliwiona wyższymi relacjami społecznymi,
- jest przedstawiona jako aprobowana społecznie,
- jest pokazana realistycznie i atrakcyjnie (można ją naśladować).
Media obniżają poziom empatii, współczucia u dzieci dla ofiar oraz podwyższają próg tolerancji wobec przemocy, szczególnie, gdy:
- nie pokazują cierpienia, krzywdy ofiary przemocy,
- nie ukazują negatywnych skutków przemocy, a napięcie u napastnika po zastosowaniu przemocy znika, napastnik rozluźnia się.

Bibliografia:
J. Danilewska „Agresja u dzieci – Szkoła porozumienia”, WSiP
A. Kozłowska „ Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego?”, wyd. Żak
R. Portman „Gry i zabawy przeciwko agresji”, wyd Jedność
J. Ranschburg „Lęk – gniew – agresja”, wyd. WSiP


Opracowała: Grażyna Kaźmierczak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie