Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Majowa łąka i jej mieszkańcy

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7467 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 przez Annę Tomkiel i Sebastiana Wróblewskiego,
dnia 10 maja 2005 r.


Temat: Majowa łąka i jej mieszkańcy.


Cele ogólne:
 Wdrażanie do formułowania poprawnych zdań na temat: „Majowa łąka i jej mieszkańcy”.
 Bogacenie słownictwa związanego z łąką.
 Właściwe dobieranie słownictwa.
 Sprawdzenie nabytych umiejętności: rozwiązywanie zadań na porównywanie ilorazowe typu „kilka razy mniej” i „kilka razy więcej”, mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100.

Cele szczegółowe:
• uczeń ćwiczy mnożenie i dzielenie w zakresie 100,
• uczeń dokonuje porównań ilorazowych typu „kilka razy mniej” i „kilka razy więcej”.
• uczeń udziela spójnych wielozdaniowych wypowiedzi o roślinach i mieszkańcach łąki na podstawie samodzielnie wyszukanych informacji,
• dzieci wyjaśniają znaczenie łąk i sposoby wykorzystywania ich przez rolników w hodowli zwierząt,
• uczniowie samodzielnie odczytują i zapisują zdania z rozsypanki wyrazowej,
• uczniowie prawidłowo zapisują rzeczowniki w liczbie mnogiej z końcówką „ów”,
• dzieci potrafią opowiedzieć o wybranym mieszkańcu łąki;

Metody pracy:
• oparte na słowie: praca z tekstem, pogadanka,
• oparte na działaniu: ćwiczenia,
• oglądowe: obserwacja, pokaz.

Formy pracy:
• zbiorowa,
• indywidualna,
• grupowa.

Środki dydaktyczne:
• zagadki,
• ilustracje,
• napisy,
• karty pracy,
• rozsypanki zdaniowe
• przewodniki, albumy i inne materiały informacyjne o łące.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
• Nauczyciel wita się z uczniami.
• Każde z dzieci losuje kolorowy znaczek (…………………………………), wpisuje na nim swoje imię i przykleja w widocznym miejscu na ubraniu. Następnie uczniowie zajmują miejsca przy stanowiskach oznaczonych danym kolorem.

Matematyczna
• Ćwiczenia utrwalające mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Uczniowie samodzielnie rozwiązują działania zapisane na tablicy, odszukują kartoniki z odpowiednimi wynikami i zawieszają je na tablicy. Porządkują wyniki od najmniejszego do największego i odczytują przyporządkowane wynikom sylaby tworzące hasło: „Majowa łąka i jej mieszkańcy”. (Nauczyciel mówi: „Jak zapewne wszyscy wiecie, jednymi z mieszkańców łąki są motyle. Otwórzcie teraz zeszyty ćwiczeń z matematyki na stronie 29 i spróbujcie rozwiązać ćwiczenie 1.”)
• Obliczanie i łączenie działań z odpowiednimi wynikami (M.4 z. 1 s.29). Nauczyciel prosi wybranego ucznia o odczytanie polecenia. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadanie, po czym następuje wspólne sprawdzenie.
• Wyszukiwanie liczby kilka razy większej od podanej (na tablicy rozwieszone są makiety przedstawiające zwierzęta i rośliny występujące na łące. Na makietach znajdują się białe „plamy”, na których wpisane są liczby od 1 do 10. Każda „plama” ma inny kształt. Zadaniem uczniów jest przypięcie kartek pasujących kształtem i liczbą do danej „plamy”. Liczby na kartonach są 2, 5 i 7 razy większe od wpisanej w „plamę”.)
• Porównywanie ilorazowe- praca w zeszycie ćwiczeń. (M. 4 s. 29, z. 4 s. 30).
* nauczyciel czyta treść zadania, następnie pyta, o czym jest mowa w zadaniu?, co mamy dane w zadaniu?, co należy policzyć? kto zapisze dane na tablicy? jak należy rozwiązać to zadanie?. Wybrane dziecko rozwiązuje zadanie na tablicy, reszta klasy zapisuje rozwiązanie w zeszycie ćwiczeń. Nauczyciel czyta uczniom treść kolejnego pytania, następuje analiza, próba rozwiązania, oraz wspólne formułowanie odpowiedzi.
• Wyszukiwanie nieprawidłowości w działaniach i zadaniu z treścią. (M. 4 z. 6 i „z wężem” s. 30).

Przyrodnicza
• Rozwiązanie zagadki:
„Zielona plama w barwne punkciki,
a nad nią śpiew skowronka.
Tam wyruszamy zbierać kwiatki,
Bo to właśnie….. (łąka)”,
*pogadanka o łące (uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytania: co możecie powiedzieć o łące?, jakie zwierzęta i rośliny żyją na łące?, dlaczego nie wolno wypalać traw?, jak i przez kogo jest użytkowana łąka?).
• Po przeprowadzonej rozmowie:
* rozdajemy uczniom kartki z nazwami mieszkańców omawianego ekosystemu:
- biały: rumianek, bocian, barszcz zwyczajny,
- czerwony:, biedronka, rusałka pawik,
- zielony: pasikonik, tymotka łąkowa,
- żółty: mniszek lekarski, jaskier ostry, pszczoła,
* prezentacja przez przedstawicieli grup wyszukanych informacji połączona z pokazem materiału ilustracyjnego.
• Ćwiczenia w rozpoznawaniu roślin i zwierząt łąkowych (ćw. 1 i 2 s. 37); oglądanie roślin i zwierząt łąkowych. omówienie ich cech charakterystycznych; indywidualne podpisywanie ilustracji w zeszycie ćwiczeń;
* dzieci czytają i uzupełniają tekst z lukami – karta pracy nr 2 („Nasze środowisko 2” s. 82)

• Rozmowa na temat znaczenia łąk w hodowli zwierząt:
* jakie zwierzęta rolnicy wypasają na łąkach? Co jest przysmakiem tych zwierząt?
* w jakim celu rolnicy koszą trawę?
* co krowy jedzą zimą?
• ustne opisywanie wyglądu wybranego motyla (ćw.3 s.38)


Polonistyczna
• Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza „Rano na łące” Mieczysławy Buczkówny (P. s. 74). Wypowiedzi uczniów na temat wysłuchanego wiersza ukierunkowane pytaniami nauczyciela:
* co dzieje się na łące od samego rana?,
* jakie zwierzęta przedstawione są w wierszu?,
* co one robią? (wyszukiwanie i głośne czytanie wersów opisujących prace poszczególnych owadów),
*jak rozumiesz słowa: „pszczoła we wnętrzu rumianka odkurza żółty dywanik ze złotego pyłu”?
• Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu o łące (P. s. 74). Wypowiedzi uczniów na podstawie zadanych przez nauczyciela pytań.

Plastyczna
• Dzieci wykonują rysunki łąki i jej mieszkańców, które następnie zostają umieszczone na tablicy, wybrane dzieci opowiadają o swoich pracach.

Polonistyczna
• pisanie rzeczowników w liczbie mnogiej z zakończeniem „-ów” (ćw.4, s.38).
• układanie z rozsypanek wyrazowych zdań o łące i jej mieszkańcach oraz zapisywanie ich w zeszycie (ćw. 5, s.39)
• co wiemy o łące i jej mieszkańcach – podsumowanie dnia. Wypowiedzi dzieci ukierunkowane pytaniami nauczyciela:
* co to jest łąka?
* jakie rośliny rosną na łące?
*jakie zwierzęta są mieszkańcami łąki?
*jakie zwierzęta odwiedzają łąkę by zdobyć pokarm?
*w jaki sposób rolnicy wykorzystują łąkę?
• wypowiedzi o wybranym mieszkańcu łąki – ćwiczenia w mówieniu.
• zadanie pracy domowej: M. 4 z. 5 s. 30, ćw. 4 z. 6 s. 39.

podręcznik: "Już w szkole" kl.2

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie