Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Metody, formy i techniki Celestyna Freineta

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9218 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Szkoła tradycyjna koncentruje swoją uwagę na materiale nauczania, a jej organizacja wymaga podporządkowania się programom nauczania. Szkoła francuska skupia się głównie na dziecku - przyszłym członku społeczeństwa. Opiera się na rozwijaniu umiejętności ucznia poprzez wykorzystanie jego zainteresowań. To założenie warunkuje dobór środków, narzędzi i technik, które pozwolą uczniowi na udział w kształtowaniu własnej osobowości.
     Jako konsekwencję tego założenia Freinet zamiast tradycyjnych lekcji i wiedzy "podręcznikowej" wprowadza nowe metody, formy i techniki w pracy szkolnej.

  1. Swobodne teksty dzieci i gazetkę szkolną
  2. Różnorodne formy ekspresji jako formę wychowania estetycznego.
  3. Korespondencję międzyszkolną
  4. "Doświadczenia poszukujące" jako podstawę do możliwie najbardziej samodzielnej pracy uczniów w zakresie matematyki, przyrody.
     Podstawą gazetki szkolnej są swobodne teksty dzieci. Uczniowie w klasach freinetowskich opowiadają, a później opisują swobodnie to, co pragną wyrazić słowami, co pragną przekazać otoczeniu lub korespondentom. Dzieci piszą to, co jest interesujące dla nich samych, ale przede wszystkim to, co ich zdaniem mogłoby w myślach, uczuciach i czynnościach zainteresować kolegów, rodziców czy korespondentów. (Uczniowie piszą na kartkach dowolne, krótkie opowiadanie - 5 -10 zdań, potem kolejno odczytują co napisały- wybierają przez głosowanie tekst, który im się najlepiej podobał i nad tym tekstem pracują pod kierunkiem nauczyciela ). Freinet często w swych pracach wypowiadał się za koniecznością oparcia wychowania i nauczania na swobodnej twórczości dziecka. Podstawowym, bowiem zadaniem nowoczesnej szkoły jest stworzenie dziecku dogodnych warunków do swobodnej ekspresji.
      Dzieci w klasach freinetowskich same wybierają technikę, jaka jest im potrzebna do wykonania zaplanowanego dzieła. Rola nauczyciela ogranicza się do stworzenia odpowiednich warunków materialnych oraz dostarczenia potrzebnych materiałów i narzędzi. Stosowanie różnych form ekspresji spełnia rolę psychoterapii i reedukacji w przypadkach długotrwałych, a często już zahamowanych napięć psychicznych. Dziecko wypowiadając się poprzez wybrany przez siebie rodzaj twórczości uchyla jakby przed okiem nauczyciela rąbek swej wewnętrznej tajemnicy i w ten sposób pozwala sobie pomóc. Z drugiej strony samo uwalnia się w pewnym stopniu od różnych przeżyć dręczących je i wywołujących stany napięcia i rozdrażnienia.
     Na korespondencję międzyszkolną składa się nie tylko wymiana listów, ale też wymiana albumów tematycznych czy okolicznościowych. Wymiana listów nie stanowi jeszcze pełnych walorów wychowawczych metody, jaką jest wymiana gazetek szkolnych tworzonych przez wszystkie dzieci.
      Nauka języka ojczystego w klasach freinetowskich opiera się na wspomnianej już korespondencji międzyszkolnej, wymianie informacji o miastach, liczebności szkół i ich charakterystyce, swobodnych tekstach tworzonych przez dzieci. W innych przedmiotach, np. w matematyce, przyrodzie stosuje się pracę samodzielną ucznia. Freinet jest bowiem zdania-iż w rozwoju pełnej osobowości nic nie może zastąpić poszukującego doświadczenia i związanej z nim obserwacji. Uczniowie otrzymują karty pracy i samodzielnie dokonują np. pomiarów temperatury, obliczają różnice temperatur, obserwują pąki na drzewach, odnotowują liczbę ptaków przylatujących do karmnika, zapisują nazwy ptaków, rodzaje nasion, jakimi są karmione. Po skończonych obserwacjach uczniowie wygłaszają na zajęciach krótkie referaty. Nabyta w ten sposób wiedza jest najtrwalsza, bo opiera się dodatkowo na osobistym doświadczeniu i uczuciowym przeżyciu dziecka. Uczniowie klas freinetowskich nie otrzymują ocen. Sprawdzają swą wiedzę wykorzystując tzw. fiszki samokontrolne. Są to karty z zadaniami oraz komplet kart w innym kolorze zawierający gotowe odpowiedzi. W każdym zestawie ucznia znajduje się tez 20 kart bez odpowiedzi. Kartotekę odpowiedzi posiada nauczyciel i są to karty kontrolne. Wartości tej pracy samokontrolnej są bardzo duże zarówno z punktu widzenia dydaktycznego, jak i wychowawczego. Każdy uczeń pracuje wg swoich sił, w czasie, który mu najlepiej odpowiada. Poza tym uczy się krytycznie oceniać swą pracę i poprawiać swe błędy, a ponadto ma pewne zrozumienie dla celowości tych ćwiczeń, które są środkiem do zdobycia biegłości w technice pisania, potrzebnej przy układaniu tekstów do gazetek, pisaniu sprawozdań, referatów i listów do korespondentów, czy tez przy obliczaniu kosztów wycieczki, dokonywaniu pomiarów drogi, itp.

Aneta Barcewicz

Bibliografia:
    A. Ciombor "Życie Szkoły" 8/96, WSiP
    H. Semenowicz "Nowoczesna szkoła francuska technik Freineta" Warszawa 1995

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie