Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Mądry wybór - dobry zawód

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1671 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 PROJEKT EDUKACYJNY


Temat: „Mądry wybór - dobry zawód”


Czas realizacji: 4 miesiące roku szkolnego (X – I).

Lekcje przewidziane do realizacji projektu:
v lekcja wychowawcza
v WOS
v zajęcia pozalekcyjne (konsultacje)
v wycieczki edukacyjne (do zakładów pracy, szkół ponadgimnazjalnych, PUP).

Projekt „Mądry wybór – dobry zawód” ma głównie na celu:
1. rozeznanie własnych możliwości i predyspozycji co do uprawiania określonego zawodu
2. pomoc młodzieży w świadomym wyborze szkoły średniej pod kątem dalszej drogi życiowej, czyli kolejnej szkoły bądź uczelni
a w przyszłości zawodu
3. uświadomienie możliwości pracy, czyli potrzeb ryku w kraju
i w państwach UE
4. dostarczenie wiedzy na temat zawodów nowo powstałych, na które jest zapotrzebowanie.

Cele projektu:

wiadomości: uczeń zna swoje zainteresowania, uzdolnienia, temperament,
osobowość, zna ścieżki kształcenia, świat zawodów i ich podział,
perspektywy zatrudnienia, wie gdzie szukać pomocy w wyborze
zawodu, szkoły i planowaniu kariery.
umiejętności: dokonuje samooceny, autoprezentacji, określa swoje predyspozycje
zawodowe z uwzględnieniem stanu zdrowia, umie podejmować
decyzje i analizować ogłoszenia o pracy, posiada umiejętności
interpersonalne, sporządza dokumenty niezbędne przy ubieganiu się
o pracę.
postawy: reprezentuje pozytywną postawę wobec pracy, odpowiedzialność za
swoją przyszłość, aktywność w poszukiwaniu pracy.

Realizatorzy projektu: uczniowie klas III gimnazjum, wychowawcy, nauczyciele WOS – u, pedagog.

Osoby współpracujące: nauczyciele przedmiotowcy, nauczyciele świetlicy,
rodzice (jako przedstawiciele różnych zawodów),
psycholog, doradca zawodowy z PUP.

Rozpoczęcie projektu: na godzinie wychowawczej, przedstawienie tematu, celów, przewidywanych efektów, omówienie sposobów pracy, przydział czynności , gromadzenie materiałów.

Sposób tworzenia zespołów: testy predyspozycji zawodowych.

Zadanie do wykonania przez zespoły:

1. Wybór określonej grupy zawodów, dokładny jej opis z uwzględnieniem:
· rodzajów zawodów, specyfiką, narzędziami pracy, wymaganiami zdrowotnymi,
· ścieżkami kształcenia,
· możliwościami zatrudnienia i potrzebami rynku pracy,
· możliwościami awansu

2. Stworzenie portfolio grup zawodowych.

Źródła informacji:
· spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
· wycieczki do zakładów pracy,
· giełda szkół,
· gazetka tematyczna,
· spotkanie z przedstawicielem PUP,
· czytanie ogłoszeń, anonsów,
· korzystanie z czasopism specjalistycznych,
· internet,
· konsultacje z opiekunami projektu.

Sposoby realizacji:
· wywiady z przedstawicielami różnych zawodów,
· korzystanie z teczek zawodoznawczych udostępnionych przez PPP,
· gromadzenie materiałów informacyjnych i graficznych w portfolio.

Etapy realizacji projektu „Mądry wybór – dobry zawód”

I. 1 godzina – pedagog szkolny przeprowadza test zainteresowań / predyspozycji zawodowych, który pozwala na wyłonienie 5 grup zawodów (podział klasy na grupy).
II. 1 godzina – wychowawca zapoznaje z projektem, jego założeniami (motywuje w ten sposób do gromadzenia informacji w postaci teczki zawodoznawczej), informuje o tym, co powinna teczka zawierać:
- zawody danej grupy – „człowiek- człowiek”
- „człowiek-technika”
- „człowiek-dane”
- „człowiek-przyroda”
- „człowiek-działalność artstyczna”;
- krótka ich charakterystyka

- ścieżki kształcenia w odniesieniu do niektórych
- potrzeby rynku pracy w Polsce i krajach UE
- możliwości awansu w danym zawodzie
III. Tworzenie teczki przez grupy uczniów – 1 miesiąc – zbieranie informacji w oparciu o media (gazety, internet i inne źródła).
IV. 1-2 godziny w tygodniu (w zależności od potrzeb uczniów) – konsultacje z pedagogiem i nauczycielem WOS w celu uzupełnienia zawartości teczki, uzyskania dodatkowych informacji, pomocy w odnalezieniu informacji na temat konkretnego zawodu, zwłaszcza nowego, obco brzmiącego, typu „business unit manager”, „brand manager”, copywriter”, „office manager”, chief accountant”, na temat których wciąż jest zbyt mało informacji.
V. Lekcja WOS – potrzeby rynku pracy – po lekcji uzupełnienie teczki o informacje na temat zawodów najbardziej poszukiwanych (pomocne tu będzie bieżące śledzenie w gazetach ogłoszeń i ofert pracy)- zamieszczenie ich w teczce.
VI. Pogłębienie info na temat zawodów najbardziej atrakcyjnych i uzupełnienie teczki poprzez dołączenie do nich ścieżki kształcenia i możliwości awansu.
VII. Zaprezentowanie teczki na forum szkoły – dzielenie się zdobytymi informacjami, konkurs na najlepiej opracowane materiały.

Termin prezentacji: koniec I semestru roku szkolnego .

Sposób prezentacji:
· przygotowanie portfolio z informacjami,
· krótka charakterystyka najbardziej poszukiwanych zawodów i ścieżek kształcenia,
· udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania.

Standardy wymagań:
· poprawność merytoryczna zebranych materiałów,
· atrakcyjność pracy,
· staranność,
· sposób prezentacji,
· znajomość zawodów i ich specyfiki,
· uzyskane wyniki z testu ustnego.

Ewaluacja projektu:
· ocena przez dyrektora szkoły ogólnych efektów i sprawności organizacyjnej,
· ocena przez zespół ekspertów trafności, sposobu doboru informacji i ich prezentacji,
· ocena przez uczniów przydatności projektu.


Autorzy projektu:
mgr Renata Grosicka
mgr Izabella Piątek
nauczyciele Gimnazjum nr 1
w Pińczowie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie