Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kierunki samodoskonalenia nauczycieli

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6447 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 „ Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka. (...). Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata (...). Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju(...) -– tak brzmi fragment ustawy
o systemie oświaty. W obecnej chwili, gdy połączyliśmy się z państwami Unii Europejskiej wychowanie i wykształcenie naszej młodzieży jest sprawą niezmiernie ważną. Aby spełnić powyższe warunki musi istnieć wykwalifikowana kadra nauczycielska.
Obecnie państwo nasze jest w trakcie wdrażania w życie reformy oświaty. Wszystkim, zarówno ustawodawcom jak i nauczycielom zależy na uczynieniu szkoły miejscem bardzo przyjaznym oraz zapewniającym efektywne kształcenie. Na ile to się powiedzie zależy w dużym stopniu od nauczycieli.
Każdy nauczyciel powinien doskonalić warsztat i metody pracy. Aby to osiągnąć należy znać swoje słabe strony. Nagrywając lekcje na kasety video można odkryć słabe punkty przeprowadzonych zajęć, wyeliminować niezrozumiałe dla dzieci zwroty i pojęcia.
Bardzo pomocne są hospitacje lekcji. Osoba hospitująca (dyrektor szkoły, nauczyciel-metodyk) oglądając lekcję z boku z pewnością zauważy słabsze punkty zajęć nauczyciela. Każdy nauczyciel powinien dokładnie zapoznać się z kartą oceny lekcji ( ważne, aby osoby hospitujące były specjalistą z danego przedmiotu lub pokrewnego w przeciwnym wypadku uwagi pod względem merytorycznym mogą być słabo uzasadnione ).
W celu podnoszenia kwalifikacji rozpoczął swoje funkcjonowanie system awansu zawodowego nauczycieli, co również będzie miało wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły. Jednym z wielu punktów, które należy spełnić jest tworzenie i przeprowadzanie ankiet. Mają one swoje uzasadnienie przy wyborze kierunku samodoskonalenia. Jeżeli ankieta zostanie poważnie potraktowana przez młodych ludzi, i co ważne, będzie anonimowa istnieje duża szansa na to, aby zapoznać się ze swoimi błędami widzianymi oczyma uczniów. Przy odpowiednim sformułowaniu pytań w ankiecie uczniowie wyraźnie wskażą błędy, popełniane przez nauczyciela.
Każdy nauczyciel pragnący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności musi uczestniczyć w zebraniach metodycznych z danego przedmiotu. Są one organizowane regularnie i dają możliwość wymiany doświadczeń i uwag między nauczycielami.
Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodki Metodyczne i podobne instytucje organizują różne kursy i szkolenia dla nauczycieli. W zależności od zadań, jakie są do zrealizowania przez nauczyciela czy od specyfikacji i potrzeb szkoły należy korzystać z tej formy kształcenia – daje ona duże możliwości rozwoju własnej osobowości, a co za tym idzie daje możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.
Wiele ciekawych pozycji potrzebnych do poszerzenia wiedzy i umiejętności można znaleźć w bibliotekach czy to w pedagogicznych, czy w specjalistycznych.
Ważne jest, aby nauczyciele umieli korzystać z komputera i co się z tym wiąże z internetu. Jest tam wiele publikacji z różnych dziedzin. Na stronach internetowych można zaprezentować również swoje spostrzeżenia, referaty czy publikacje.
Studia podyplomowe – to kolejny etap doskonalenia nauczycieli. Studia podyplomowe organizuje wiele uczelni a nauczyciele, którzy pragną zdobyć kolejny stopień doskonalenia zawodowego (na nauczyciela kontraktowego, mianowanego czy np. dyplomowanego) chętnie te studia podejmują.
Kolejnym kierunkiem samodoskonalenia jest zdobywanie kolejnych szczebli zawodowych (naucz. Kontraktowy, mianowany, dyplomowany) a także stopni naukowych. Uważam, że bardzo ważne jest poszerzanie wiadomości w dziedzinie, w której jest się już specjalistą. Najgorsze jest popadanie w rutynę, co powoduje zatrzymanie się na pewnym etapie tej bardzo długiej drogi. Czytanie fachowych pism czy publikacji, uczestnictwo w kursach, spotkaniach tematycznych, zjazdach, sympozjach a idąc dalej w zależności od obecnego statusu i posiadanego stopnia rozwoju w karierze zawodowej podejmowanie studiów podyplomowych, doktoranckich czy zdobywanie tytułu profesora – to wszystko powoduje rozwój osobowości oraz coraz większą i szerszą wiedzę z danego przedmiotu.
W zależności od wiedzy kadry uczącej, umiejętności jej przekazywania jak również egzekwowania jej od uczniów będzie można mówić o jakości kształcenia a co się z tym wiąże o jakości wykształcenia młodych ludzi i dorastającego społeczeństwa. Nauczyciele doskonalący swój warsztat pracy, podnoszący swoje kwalifikacje, posiadający uznany dorobek zawodowy zapewnią młodemu pokoleniu efektywne kształcenie i wykształcenie.

Małgorzata Kukuła
SP46 Częstochowa

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie