Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dyktanda,testy i ewaluacja konkursu ortograficznego kl.IV-VI

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16497 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Konkurs ortograficzny dla klas IV – VI szkoły podstawowej

Dyktanda uczestnicy konkursu wybierają drogą losową

Dyktando nr I
Wiosna w tym roku spóźnia się. Wszyscy z utęsknieniem oczekują
na cieplejszy podmuch powietrza. Snujemy się leniwie
w przybrudzonych kurtkach i ciężkich kożuchach, czyhamy na każdy cieplejszy promień słońca. Chcielibyśmy już pójść na spacer do parku, by tam wśród drzew i krzaków sprawdzić, czy nie ma wiosny. Tymczasem gruba pokrywa śniegu wciąż leży nie tylko w Tatrach
czy Beskidach, ale w całej Polsce. Oprócz wyszarzałych wróbli nie widać żadnych ptaków. Szczególnie niekorzystne warunki panują
na drogach, jest ślisko, więc hamulce nie mogą zawieść. A niebawem będzie Wielkanoc i znów czekają nas wiosenne porządki.

Dyktando nr II

Za nami najgorętszy okres w szkole, koniec semestru. Mamy już dość ciągłego wkuwania, nocy nieprzespanych, z powodu lęku o oceny. Przecież każdy chce osiągnąć jak najlepsze wyniki, dlatego nawet błahostki przyprawiają nas o drżenie rąk i chybotanie serca. W naszej klasie konkurencja jest duża. Nikt nie może równać się z Hanką, gdy trzeba napisać niesłychanie długie opowiadanie. Natomiast Krzysztof ma niesłychanie wielką wiedzę historyczną, bez wahania wymienia ważne wydarzenia ze starożytności. Równania, procenty, kąty i pole trójkąta, to specjalność Huberta. Dla Jurka, zaś nie wiedzieć, co jest stolicą Hiszpanii, lub, jakim językiem mówią Austriacy, byłoby hańbą. Ale teraz możemy porzucić szkolne rozterki, uporządkować wzburzone myśli i zaopatrzyć się w dobry humor. Nareszcie ferie!MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
,,MISTRZ ORTOGRAFII 2004/2005”

Kod ucznia________________
Test nr 1
Konkurs ,do którego przystąpiłeś polega na napisaniu dyktanda oraz testu ortograficznego. Za dyktando możesz otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Za każdy błąd ortograficzny zostanie Ci odjęty 1 punkt , a za każdy błąd interpunkcyjny lub gramatyczny o,5 punktu. Za test możesz uzyskać maksymalnie
60 punktów, obok każdego zadania została zamieszczona punktacja.
Część I testu to zadania zamknięte, musisz dokonać wyboru tylko jednej odpowiedzi i zamalować kwadracik obok niej. Ewentualne błędne odpowiedzi otocz kółkiem.
Wszystkie odpowiedzi staraj się wpisywać dokładnie i starannie
Życzymy powodzenia!


. CZĘŚĆ I
Zaznacz prawidłową odpowiedź zamalowując kwadracik obok niej.
1. Prawdziwe jest zdanie. (maks. 1 pkt)
A Spółgłoski, po których piszemy rz to: b, d, t, g, m, l, p, t w, j.
B Po spółgłoskach: b, d, g, j, k, p, t, w, ch zawsze, bez wyjątku piszemy rz.
C Po spółgłoskach: b, d, g, j, k, p, t, w, ch na ogół piszemy rz.
D Zasada, że po spółgłoskach: : b, d, g, j, k, p, t, w, ch piszemy rz nie obowiązuje w pisowni wszystkich przymiotników.
2.,, Ż" piszemy, jeżeli w innych formach tego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych na miejscu ż występują litery: (maks. 1 pkt)
A g, z, ź, si, ch,
B g, z, ź, zi, s, h, dz,
C r. ł, n
D ż nie wymienia się
3. Bezbłędnie napisane zostały wyrazy: (maks. 1 pkt)
A błahostka, chaotyczny, czyhać, zhańbić; hemoglobina
B shańbić, hejnał, heretyk, hebelek, chazard
C charmonogram, chytrus, huligan, hydraulik, chiacynt;
D Helsinki, higiena, humanista, chamstwo, chamulec
4. ,,Nie” piszemy łącznie z: (maks. 1 pkt)
A czasownikami w formie nieosobowej, liczebnikami, przymiotnikami w stopniu
równym, zaimkami;
B przymiotnikami, przyimkami, przysłówkami pochodzącymi od przymiotników,
czasownikami w formie osobowej;
C przymiotnikami w stopniu wyższym, przysłówkami niepochodzącymi od
przymiotników
D rzeczownikami; przymiotnikami i przysłówkami od nich pochodzącymi
w stopniu równym,
CZĘŚĆ II
5. Utwórz narzędnik liczby pojedynczej i celownik liczby mnogiej od podanych wyrazów. (maks. 6 pkt)
koleżanka ................................................................... ..............................................
drukarka..................................................................... .................................................
filiżanka.................................................................... ....................................................
6. Wstaw brakujące litery. (maks. 20 pkt)
przej.....yste źr....dło za......murzony horyz......t
doj.....ała p....enica .....aniebne zda....enie
kwitn.....ca .....ryzantema ......ądać po....yczki
młodzie....owa fig....ra br....zowa zas....wka
macie....ysty okr...t zu....wały .....etman
7. Wyjaśnij pisownię podanych wyrazów ( zaznaczony problem) (maks. 10pkt)
pieniężny.................................................................... ....................................................
rowerzysta ............................................................................ .......................................
mucha........................................................................ ....................................................
kompozytor ............................................................................ .......................................
Litwin ............................................................................ .................................................
warszawianin ............................................................................ ....................................
kalendarz ............................................................................ ..........................................
ujrzeć..................................................................... .........................................................
niedaleko.................................................................. ......................................................
włókno..................................................................... .......................................................

8. Jeden z uczniów napisał notatkę , w której popełnił błędy. Popraw je. Wyrazy,
w których zauważyłeś błędy, wypisz poprawnie pod tekstem. (maks. 20 pkt)
Jan i cecylia są to bochaterowie, którzy mogą zaimponować wspułczesnemu czytelnikowi.
Odznaczali się nie zwykłą wytrwałością i chartem duha. Mimo że cierpieli głud i nie wygody, wytrwali w dzikiei pószczy. Z godnościom znosili swuj los. Cehowała ich szalona odwaga. Pżezwycięrzyć pzecież musieli lenk pszed dzikimi zwjerzentami
i ogromne tródy rzycia.
........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ....................

KLUCZ DO ODPOWIEDZI
. Zaznacz prawidłową odpowiedź zamalowując kwadracik obok niej. 4 pkt
1. Prawdziwe jest zdanie.
A
B
X C
D
2. ,,Ż” piszemy, jeżeli w innych formach tego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych na miejscu ż występują litery:
A
X B
C
D

3. Bezbłędnie napisane zostały wyrazy:
X A
B
C
D
4. ,,Nie” piszemy łącznie z:
A
B
C
iX D
5. Utwórz narzędnik liczby pojedynczej i celownik liczby mnogiej od podanych wyrazów. 6 pkt
koleżanka- KOLEŻANKĄ, KOLEŻANKOM
drukarka- DRUKARKĄ, DRUKARKOM
filiżanka- FILIŻANKĄ, FILIŻANKOM
6. Wstaw brakujące litery. 20 pkt
przejrzyste źródło zachmurzony horyzont
dojrzała pszenica haniebne zdarzenie
kwitnąca chryzantema żądać pożyczki
młodzieżowa figura brązowa zasuwka
macierzysty okręt zuchwały hetman
7. Wyjaśnij pisownię podanych wyrazów ( zaznaczony problem). 10 pkt
pieniężny –wymiana na dz
rowerzysta – wymiana rz na r
mucha – wymiana ch na sz
kompozytor – w wyrazach obcego pochodzenia piszemy om
Litwin – nazwy narodowości piszemy wielką literą
warszawianin- nazwy mieszkańców miast piszemy małą literą
kalendarz– wymiana na r, końcówka -arz
ujrzeć – rz po j
niedaleko – nie z przysłówkami pochodzącymi od przymiotników
w stopniu równym
włókno– ustalona pisownia

8. Jeden z uczniów napisał notatkę , w której popełnił błędy. Popraw je. Wyrazy, wypisz pod tekstem. 20 pkt
Cecylia, bohaterowie, współczesnemu, niezwykłą, hartem, ducha, głód, niewygody, dzikiej, puszczy, godnością, swój, cechowała, przezwyciężyć, przecież, lęk, przed, zwierzętami, trudy, życia, Maksymalnie za test--- 60 punktów
Za bezbłędnie napisane dyktando –20 punktów
Razem 80 punktów
W dyktandzie odejmujemy: 1 punkt za każdy błąd ortograficzny
1 punkt za każde 2 błędy interpunkcyjne
1 punkt za każde 2 błędy gramatyczne
ANKIETA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO kl IV-VI
Ankieta, którą do Was kierujemy pomoże nam ocenić podjęte przez nas zadania, a w przyszłości udoskonalić organizację konkursu zgodnie z Waszym oczekiwaniami.
Prosimy zaznaczyć X odpowiedź najbardziej zbliżoną do waszych odczuć i opinii.
1. Czy udział w konkursie przyczynia się do poszerzenia Twojej wiedzy z zakresu języka?
tak raczej tak nie mam zdania raczej nie nie
2. Czy przygotowanie do konkursu zajęło Ci dużo czasu?
tak raczej tak nie mam zdania raczej nie nie
3. Czy traktujesz konkurs, jako formę sprawdzenia się?
tak raczej tak nie mam zdania raczej nie nie
4. Czy uważasz, że atmosfera w czasie konkursu jest Ci przyjazna?
tak raczej tak nie mam zdania raczej nie nie
.5. Czy czujesz, że Twoja praca, zaangażowanie opłaciły się?
tak raczej tak Nie mam zdania 6.raczej nie nie
6. Czy jesteś zainteresowany(a) konkursem w przyszłości
tak raczej tak Nie mam zdania raczej nie nie
7. Oceń w dwóch zdaniach przebieg i organizację konkursu.
........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ..........................................................................
Dziękujemy.
Organizatorzy.


ANKIETA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO kl. II - III
Ankieta, którą do Was kierujemy pomoże nam ocenić podjęte przez nas zadania, a w przyszłości udoskonalić organizację konkursu zgodnie z Waszym oczekiwaniami.
Odpowiedziami w ankiecie będą buźki, oznaczające Twoje zadowolenie.
bardzo radosna lekko uśmiechnięta troszkę smutna bardzo smutna


.Przygotowanie do konkursu Test i dyktando


Atmosfera Nagrody


Nauczyciele Dziękujemy
Organizatorzy

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI OPIEKUNÓW UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ
W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM
W dniu 8.03 2005 r. w Siemkowicach
Ankieta, którą do Państwa kierujemy pomoże nam ocenić podejmowane przez nas zadania, a w przyszłości udoskonalić organizację konkursu zgodnie z oczekiwaniami Państwa i uczniów.
Prosimy o odpowiedzi przez zaznaczenie na osi znakiem X właściwego według Państwa punktu.
JĘZYK POLSKI NAUCZANIE ZINTEGROWANE
ROK PRACY
1.Potrzeba organizowania konkursu
112334455566
2.Organizacja, przebieg konkursu.

3. Zaangażowanie uczniów

4. Poziom merytoryczny.

5. Atmosfera w czasie konkursu

6. Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Uczestniczę w konkursie z powodu.
a) Zainteresowania uczniów.
b) Możliwości konkurowania uczniów z kolegami z innych szkół.
c) Wzbogacenia własnych doświadczeń.
d) Rywalizacji szkół..
e) Awansu zawodowego.
f) Z innych powodów
7. Inne uwagi na powyższy temat.
________________________________________
DZIĘKUJEMY
Iwona Borek
PSP w Siemkowicach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie