Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jakie zwierzęta hodujemy na wsi

 

 Mgr Urszula Gromiec
Nauczycielka nauczania zintegrowanego
Szkoła Podstawowa w Bostowie

Konspekt lekcji otwartej nauczania zintegrowanego przeprowadzonej przez mgr Urszulę Gromiec w klasie I
dnia 15.04.2005r


Krąg tematyczny: W świecie zwierząt.

Temat dnia: Jakie zwierzęta hodujemy na wsi.

Temat lekcji: Dodawanie i odejmowanie wewnątrz drugiej dziesiątki.
Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach hodowlanych. Cechy
charakterystyczne ptaków i ssaków. Wypowiedzi dzieci na temat gospodarstwa wiejskiego na podstawie własnych doświadczeń i tekstu „Wycieczka na wieś”.
Ćwiczenia dramowe „ Na wiejskim podwórku”.

Cel główny: Poznanie zwierząt hodowanych na wsi.

Cele szczegółowe:
*Doskonalenie techniki liczenia w zakresie 20.
*Poznanie cech charakterystycznych dla ptaków i ssaków, ich podobieństw i różnic.
*Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu przez nauczyciela.
*Wypowiedzi uczniów na temat zwierząt hodowanych przez człowieka na podstawie własnych obserwacji i tekstu.

Przewidywane efekty dydaktyczno – wychowawcze:
*Potrafi obliczać wewnątrz drugiej dziesiątki.
*Umie rozwiązać zagadki.
*Zna zwierzęta hodowane na wsi.
*Zna cechy charakterystyczne ptaków i ssaków.
*Umie wypowiedzieć się na dany temat w oparciu o własne obserwacje i tekst.
*Potrafi odszukać odpowiedni fragment w tekście.
*Potrafi naśladować w zabawie ruchy i glosy zwierząt.

Metody: słowna – rozmowa, pogadanka, praca z tekstem,
czynnościowa – zadania stawiane do wykonania,
elementy dramy, oglądowa – pokaz, obserwacja.

Formy: zbiorowa, indywidualna jednolita.

Typ lekcji: zapoznanie z nowym materiałem.

Forma nauczania: lekcja w klasie.

Środki dydaktyczne: działania matematyczne zapisane na kołach, zagadki,
ilustracje przedstawiające zwierzęta hodowane na wsi, kartoniki z ich
nazwami, ćwiczenia „Już w szkole” – zeszyt nr 5, podręcznik „Już
w szkole” – tekst „Wycieczka na wieś”, napisy „Ptaki”, „Ssaki”, klej,
nożyczki, różne produkty pochodzenia zwierzęcego, karta pracy
pt. „Zaprowadź zwierzę do swojej zagrody”.

Przebieg lekcji:
1. O czym będziemy mówić na dzisiejszej lekcji dowiecie się obliczając
i porządkując liczby od najmniejszej do największej. Następnie po odwróceniu kółek odczytacie hasło.10+0= Zwie

10+2= rzę

10+3= ta

20-6= ho

10+5= do

20-4= wa

10+7= ne

20-2= na

11+8= wsi


2. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach hodowanych na wsi.
*Nauczyciel mówi zagadki, uczniowie odgadują.
*Dziecko, które odgadnie zagadkę, wybiera ilustrację oraz kartonik z
nazwą i przypina na tablicy w odpowiednim miejscu pod nazwą
„Ptaki” lub „Ssaki”.

Zagadki:

*Chodzi po podwórku,
Woła: „Kukuryku”,
On i jego przyjaciele,
Mieszkają w kurniku.
(kogut)


*Bawię się w błocie
Krzyczę: „Kwiku, kwiku”.
Mieszkam w chlewiku ....
(świnia)

*Dwa rogi, ogon mam.
Zdrowe mleko daję wam.
(krowa)

*Mam korali duży sznur.
Wołam głośno: „gul, gul, gul”.
(indyk)

*Często wołam: me, me, me.
Czy ktoś wełnę moją chce?
( owca)

*Ciężko pracuję na wsi cały dzień.
Odpoczywam w stajni i nie
jestem leń.
(koń)

*Chodzę gęsiego, białe piórka mam
I po swojemu tak sobie gęgam. (gęś)

* Zjadam marchewki oraz świeżą trawę,
Małe dzieci lubią ze mną zabawę.
(królik)


*Gdy chodzi, to się kiwa,
Za to w wodzie dobrze pływa.
( kaczka)
*Gdaczę sobie: ko, ko, ko,
Na śniadanie dam ci jajko.
(kura)


3. Podział zwierząt na zbiory – ptaki i ssaki.
- Określenie cech charakterystycznych dla tych grup zwierząt.
- Czym różnią się te zwierzęta?
- Jak się rozmnażają ?
- Czym się odżywiają po urodzeniu?

( Wyjaśnienie pojęcia „ssaki”).

4. „Jakie to zwierzę”- odkrywanie elementów zakrytych obrazków i odgadywanie ich nazw.
(Ilustracje zwierząt)

* Nauczyciel pokazuje dzieciom tylko fragment obrazka, np. głowę lub ogon, nogi lub rogi, a dzieci odgadują, jakie zwierzę ukryło się pod kartką papieru. Po odgadnięciu dziecko naśladuje głos tego zwierzęcia (koza, świnia, baran, zając, kogut, byk, krowa).


5. „Jakie to zwierzę”- odgadywanie głosu zwierząt.

* Nauczyciel odtwarza z taśmy magnetofonowej głosy zwierząt,
dzieci odgadują ich nazwy.

6. Słuchanie tekstu „Wycieczka na wieś” czytanego przez nauczyciela
( podręcznik „Już w szkole” str. 64).
* Wypowiedzi uczniów związane z wysłuchanym tekstem:
- Dokąd wyjechała klasa Alka?
- Co zwiedziły dzieci?
- W czym brały udział?
- Jakie zwierzęta widziały dzieci?

* Głośne czytanie wybranych fragmentów tekstu – wyszukiwanie
nazw zwierząt.

7. Praca w zeszycie ćwiczeń – ćw.1 str.49
Uzupełnianie zdania:

Na wsi spotykamy:.........................

8. Rozpoznawanie produktów pochodzenia zwierzęcego różnymi zmysłami –
zabawa „Zgadnij – co to jest?”
( Różne produkty pochodzenia zwierzęcego)

9. Ćwiczenia dramowe „Na wiejskim podwórku”.
*Dzieci wchodzą w role i prezentują za pomocą ciała i głosu zwierzęta,
które żyją na wiejskim podwórku.

10. Praca indywidualna jednolita – karta pracy pt. „Zaprowadź zwierzęta do
ogrodzeń”.
( Uczniowie wycinają sylwetki zwierząt. Dzielą tak, aby powstały dwa
zbiory. Dla każdego zbioru zwierząt wybierają oddzielne ogrodzenie.
Przyklejają rysunki. Uzupełniają podpisy).

11. Podsumowanie zajęć.

12. Ocena i samoocena.

Urszula Gromiec

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:35:19
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:35:19) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie