Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Długość i szerokość geograficzna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2995 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Konspekt lekcji geografii przeprowadzonej w grupie uczniów uczących się języka angielskiego na poziomie pre-intermediate.
Konspekt ten opracowany został z myślą o uczniach chcących poszerzać swoje umiejętności językowe na lekcjach innych przedmiotów (w tym przypadku geografii). Konspekt ten może być użyteczny w pracy nauczycieli języka angielskiego ( wzbogacanie słownictwa, ćwiczenie rozumienia ze słuchu ) jak i geografii ( wykorzystanie w praktyce swoich umiejętności językowych ).

TOPIC temat Longitude and latitude. Długość i szerokość geograficzna.

TIME czas
2 x 45 minutes Dwie lekcje po 45 minut
LEVEL: klasa

First classes of gymnasium learning English on the level pre-intermediate. (This can be adapted to grade two or three even).Pierwsze klasy gimnazjum uczące się języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym niższym. (Może być również przystosowany do klasy drugiej lub trzeciej)

GENERAL PURPOSES: założenia ogólne

Longitude and latitude is difficult for some students to learn. These activities were designed to give students an opportunity to use longitude and latitude to locate various locations on a map or globe. The following activities works well for students who are learning or reviewing longitude and latitude.Długość i szerokość geograficzna to zagadnienia trudne dla pewnej grupy uczniów. Ćwiczenia które zawiera ten konspekt zostały przygotowane dla uczniów by dać im możliwość użycia długości i szerokości geograficznej do odnajdywania różnych punktów na mapie, czy globusie. Poniższe ćwiczenia są odpowiednie zarówno dla tych uczniów którzy dopiero zaczynają się uczyć o długości i szerokości geograficznej jak i dla tych którzy te wiadomości powtarzają.

DETAILED OBJECTIVES: cele szczegółowe
1. These activities can be done in small groups, students will work with other students. Ćwiczenia mogą być wykonywane w małych grupach, uczniowie mogą współpracować.
2. Students will be able to find a location using longitude and latitude. Uczniowie potrafią znaleźć punkty używając długości i szerokości geograficznej.
3. Students will be able to write the appropriate coordinates of a given location. Uczniowie potrafią zapisać współrzędne podanych punktów.
4. Students will understand the importance of using longitude and latitude. Uczniowie rozumieją znaczenie używania długości i szerokości geograficznej.
RESOURCES AND MATERIALS: pomoce i materiały
Teacher : Large world map, globe.Nauczyciel: duża mapa świata, globus.
Student : World map, globe, world atlas, teacher prepared worksheet which asks students to write the coordinates of a location or to identify places using longitude and latitude,orange per student, marker. Uczeń: mapa świata, globus, atlas świata, karty pracy przygotowane przez n-la, pomarańcza, flamaster.
LESSON ACTIVITIES: przebieg lekcji
1.The teacher should ask the questions how do pilotes know where to land and how ships navigate. Next, the teacher should discuss the importance the role of longitude and latitude have played and plays in locating places in the world. Nauczyciel powinien zadać pytanie jak to się dzieje, że piloci samolotów wiedzą gdzie lądować, a jak nawigują statki. Następnie nauczyciel wyjaśnia rolę jaką odgrywa długość i szerokość geograficzna w lokalizowaniu miejsc na Ziemi.
2. The teacher should explain way to find a place using longitude and latitude. Nauczyciel objaśnia sposób w jaki odnajduje się punkty przy użyciu długości i szerokości geograficznej.
3. Next, students should be paired and given a world atlas.Następnie nauczyciel dobiera uczniów w pary i daje im atlasy świata.
4. Students should be given a teacher prepared worksheet which contains at least ten coordinates of world cities. Students are asked to place the correct cities on the spaces provided. Uczniowie otrzymują karty pracy ze wpółrzędnymi co najmniej 10 różnych miast świata. Następnie otrzymują polecenie wpisania w odpowiednie miejsca prawidłowych nazw.
5. Allow students to have fun with this activity. The noise level can be loud at times. Make sure that the students understand how to locate places using longitude and latitude. Pozwól uczniom mieć zabawę podczas wykonywania tego ćwiczenia. Nie przejmuj się, że momentami jest głośno. Upewnij się, że uczniowie wiedzą jak lokalizować punkty za pomocą długości i szerokości geograficznej.

6. Go over the worksheets orally in class showing students where the places are on the large map when they have finished. Kiedy uczniowie skończą ćwiczenie omów wyniki w klasie, pokazując te miejsca na dużej mapie.
7. Design a brief, graded activity which measures the first two objectives. Przygotuj krótki zróżnicowany test sprawdzający opanowanie dwóch pierwszych celów.
8. Use this activity to assess the understanding of longitude and latitude. We can adapt it to the appropriate grade level. Wykorzystaj ten test do oceny stopnia opanowania umiejętności obliczania długości i szerokości geograficznej. Test można przystosować do odpowiedniego poziomu.

USFUL EXERCISE : ćwiczenie, które może Ci się przydać
1. Divide the class into pairs. If there is an odd number of students, pair one with the teacher. Podziel uczniów w pary. Osobę nie mającą pary przydziel do siebie.
2. Assuming that the stems of the orange are the North and South Poles, have the students draw a line representing the Equator (line of latitude) around the middle of the orange. Załóż, że korzonki pomarańczy to bieguny północny i południowy, poleć, aby uczniowie narysowali linię reprezentującą równik.
3. Ask the students to draw a line of longitude around the orange through both the North and South Poles. Poproś, by uczniowie narysowali południk przebiegający przez obydwa bieguny.
4. On one side of the orange, mark the intersection of the Equator and the longitude line as 0 degree. Na jednej ze stron pomarańczy, gdzie krzyżuje się równik z południkiem podpisz południk zerowy.
5. Ask one student from each pair to mark an X on his/her orange, but not to let his partner see where the X is. Poproś po jednym uczniu z pary o zaznaczenie na swoim owocu punktu X, zaznacz, że nie może go pokazać sąsiadowi.
6. Order the student describe to his/her partner where the X is located on the orange without showing it to him/her. Poleć aby uczniowie opisali koledze/koleżance jak położony jest ten bez pokazywania go.
7. The partner must try to mark his/her own orange in the same place as his partner's X. Partner ma spróbować zaznaczyć punkt X w tym samym miejscu co kolega/koleżanka.
8. How precise were their guesses? Jak dokładne je zaznaczyli?
9. Let students enjoy their snacks! Pozwól uczniom zjeść pomarańcze!
VOCABULARY: słownictwo do lekcji
Latitude szerokość
Longitude długość
Equator równik
Greenwich
Meridians południki
the poles bieguny
hemisphere półkule
names of the countries and cities nazwy państw i miast
Warsaw, Poland
Paris, France
Rome, Italy
Sydney, Australia
Cairo, Egypt
Tokyo, Japan
Bombay, India
Los Angeles, California
Mexico City, Mexico
North Pole
Quito, Ecuador
Buenos Aires, Argentina
Havana, Cuba
Moscow, Russia
Oslo, Norway
Siedlce. Poland
Beijing, China
Manila, Philippines
South Pole
Washington, DC. (US.)
Acapulco, Mexico
Prague, Czech Republic
Krakow,Poland
Berlin,Germany
London, England
Cairo, Egypt
Rome, Italy
Tokyo, Japan
Perth, Australia

WORKSHEET 1: LATITUDE AND LONGITUDE Karta pracy 1 Długość i szerokość geograficzna.


Name ____________________Imię i nazwisko
Date _____________________Data
A.Countries of Europe: Państwa Europy
1. 53° N; 20° E ____________________________
2. 66° N; 15° E ____________________________
3. 40° N; 5° W ____________________________
4. 57° N; 10° E ____________________________
5. 50° N; 40° E ____________________________

B. Name the South American countries. Nazwij państwa Ameryki Północnej.

1. 20° S; 50° W ____________________________
2. 25° S; 70° W ____________________________
3. 5° N; 65° W _____________________________
4. 0° ; 74° W ______________________________
5. 20° S; 60° W ____________________________

C. Name the African countries. Nazwij państwa Afryki.

1. 23°, 30’ N; 20° E _________________________
2. 23°, 30’ N; 10° W _________________________
3. 23°, 30’ S; 18° E _________________________
4. 20° S; 45° W ____________________________
5. 10° N; 30° W ____________________________

D. Cities of Australia and New Zealand. Miasta Australii i Nowej Zelandii.

1. 37° S; 174° E ___________________________
2. 35° S; 138° E ___________________________
3. 43° S; 147° E ___________________________
4. 10° S; 160° E ___________________________
5. 12° S; 131° E ___________________________

E. Countries of Asia. Państwa Azji.
1. 15° N; 80° E ____________________________
2. 35° N; 140° E ___________________________
3. 45° N; 100° E ___________________________
4. 20° N; 50° E ____________________________
5.40° N; 30° E ____________________________


WORKSHEET 2: LATITUDE AND LONGITUDE Karta pracy 2 Długość i szerokość geograficzna

Name ____________________ Imię i nazwisko
Date _____________________ DataA.FIND LATITUDE AND LONGITUDE. Oblicz długość i szerokość geograficzną.
1. ______________________________ Warsaw, Poland
2. ______________________________ Paris, France
3. ______________________________ Rome, Italy
4. ______________________________ Sydney, Australia
5. ______________________________ Cairo, Egypt
6. ______________________________ Tokyo, Japan
7. ______________________________ Bombay, India
8. ______________________________ Los Angeles, California
9. ______________________________ Mexico City, Mexico
10. _____________________________ North Pole
11. _____________________________ Quito, Ecuador
12. _____________________________ Buenos Aires, Argentina
13. _____________________________ Havana, Cuba
14. _____________________________ Moscow, Russia
15. _____________________________ Oslo, Norway
16. _____________________________ Siedlce. Poland
17. _____________________________ Beijing, China
18. _____________________________ Manila, Philippines
19. _____________________________ South Pole
20. _____________________________ Washington, DC. (US.)


TEST - LATITUDE & LONGITUDE Długość i szerokość geograficzna. Test.


NAME ___________________________ Imię i nazwisko
DATE ____________________________ DataFIND IT!
1. 66° N; 167° W ______________________________________
2. 30° N; 90° W _______________________________________
3. 9° N; 80° W ________________________________________
4. 43° N; 79° W _______________________________________
5. 21° 30’ N; 158° W ___________________________________
6. 32° N; 35° E ________________________________________
7. Acapulco, Mexico ___________________________________
8. Prague, Czech Republic ______________________________
9. Krakow, Poland ______________________________________
10. Berlin,Germany ____________________________________
11. London, England ____________________________________
12. Cairo, Egypt _______________________________________
13. Rome, Italy ________________________________________
14. Tokyo, Japan ______________________________________
15. Perth, Australia ____________________________________
SOURCES źródła
1. „ Puls Ziemi ”, cz.1; wyd. Rożak,; 2003
2. „ Planeta ” , cz.1; wyd. Rożak,; 2002
3. www.-itsp.gsfc.nasa.gov
4. www.aolatschool.com.teachers


Zebrała i opracowała: Anna Kalicka nauczyciel geografii i języka angielskiego

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie