Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Eurolandia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1318 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 „Jest, bowiem historia Europy wielką rzeką,
do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie,
a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem”
Jan Paweł II


EUROLANDIA

AUTOR - MARTA DRABIK

TREŚCI:
1. Duchowy wymiar wspólnoty europejskiej / Przesłanie Jana Pawła II /

CELE:
1. Uczeń zna przesłanie Jana Pawła II
2. Uczeń zna państwa tzw. Szóstki, które przyczyniły się do powstania Unii Europejskiej
3. Uczeń rozumie wartości, o których mówi Ojciec Święty w swoim Przesłaniu.

ADRESAT: Uczniowie klas gimnazjalnych I – III

METODY PRACY:
1) metody aktywizujące:
• praca w grupach nad zadaniami
• metoda tekstu przewodniego w oparciu o aktywne czytanie
drama – odgrywanie scenek

MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Bibuła, drobiazgi w 4-ech kolorach, sznurek, spinacze do bielizny, pinezki, kolorowe baloniki, tasiemki w 4-ech kolorach, nożyczki, taśma samoprzylepna, nóż, pudło, folia aluminiowa, cukierki, magnetofon, ławki, stoliki, flamastry, arkusz papieru, farby plakatowe, koperty z informacjami na temat państw: Niemcy, Włochy, Francja oraz kraje Beneluksu / Holandia, Luksemburg i Belgia / i mapki krajów.

Czas zajęć: Ok. 4 godzin

PODSTAWOWE POJECIA:
a) Przesłanie Jana Pawła II - wybrane fragmenty / załącznik 1/
b) Kraje Beneluksu – łączna nazwa trzech państw; Belgii, Holandii i Luksemburga, związanych od 1948 r. unią celną, a od 1958 r.unią gospodarczą; siedziba główna organów – Bruksela
/def. Encyklopedia PWN/
c) Wspólnota Szóstki – tzw. Mała Europa – początek tzw. Małej Europie dało podpisanie Traktatu Paryskiego w dn.19.IV.1951 r. przez sześć krajów: Belgię, Holandię, Luksemburg, Włochy, Niemcy i Francję. Utworzyły one Europejską Wspólnotę Węgla i Stali /EWWiS/ jest to pierwsza organizacja, od której rozpoczął się długi cykl tworzenia Wspólnot Europejskich. Wraz z EWWiS pojawiła się pierwsza ponadnarodowa władza europejska, która wprawdzie częściowo ograniczała suwerenność narodową, ale sukces tego funkcjonalnego p odejścia zdecydował o dalszym przebiegu procesów zjednoczeniowych.
/Zjednoczone Państwa Europy; Regionalne Centrum Informacji Europejskiej WSIiZ; Rzeszów 2002/

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1) Wstęp – przedstaw temat zajęć, przeczytaj głośno fragment przesłania Jana Pawła II / załącznik 1/ – przeprowadź rozmowę na temat przesłania /pytania pomocnicze – załącznik 1/ Poproś dzieci, aby kolejno wymieniły i zapisały na dużym kartonie wartości, które ukształtowały kulturę europejską, a które w swoim Przesłaniu Ku „europeizacji” Europy wymienia Jan Paweł II, 20 czerwca 2002 r.
/Czas trwania: 10-15 minut/

2) Losowanie kolorów /żółtego, zielonego, niebieskiego, czerwonego. Każdy kolor oznacza jedno państwo : żółty- Niemcy, zielony – kraje Beneluksu, niebieski – Francja, czerwony –Włochy/. Poproś dzieci, aby kolejno sięgały ręką do kapelusza z przygotowanymi losami kolorów - państw. Tak każde dziecko zostanie przydzielone do państwa. Uwaga: wyjaśnij dzieciom pojęcia nieznane np. Kraje Beneluksu to: Holandia, Belgia, Luksemburg.
4 kąty sali przygotowuj w czterech kolorach, zostawiając materiały w danym jednym kolorze w każdym rogu sali dla wybranych grup. /Czas trwania: 3-5 minut/

3) Moja mała ojczyzna. Poproś dzieci o wykonanie zadań:
• Napisz swoje imię na przygotowanej kartce w kształcie serduszka i przypnij ją w swoim kraju, • Uzupełnij dekoracje kąta państwa w danym kolorze,
Wykonaj strój dla każdego obywatela danego państwa, pomaluj twarze,
Uwaga: zadania wykonywane są przy muzyce
/Czas trwania: 30-40 minut /

4)Powitanie: Poproś dzieci, aby głośno krzyknęły swoje imię, /Czas trwania: 2 minuty/

5)Odczytaj I części opowiadania /załącznik 2 – prowadzący czyta tekst/,
/ Czas trwania: 3-4 minuty/.
6)Mój dom, mój kraj: Poproś dzieci o wykonanie zadań:
• Przygotuj godło swojego kraju po zapoznaniu się z informacjami na temat danego państw umieszczonymi w otrzymanej kopercie / załącznik 4/ i Przesłaniem Jana Pawła II /załącznik 1/. Twórczość własna dzieci. Prezentacja swojego godła przez każde państwo i umieszczenie go w widocznym miejscu.
• Przedstaw za pomocą pantomimy wybraną, jedną wartości wymienioną przez Jana Pawła II w swoim przesłaniu. Odgadnij przedstawianą wartości- pantomimą./Lista wartości - załącznik 1/
•Opracuj mapę swojego kraju na otrzymanych mapkach Eurolandii / załącznik 6 /
/ powinna zawierać informację takie: nazwa stolicy, miasta, rzeki, góry, z czego słynie dane państwo, znana osoba pochodząca z danego kraju/.
• Ułóż jadłospisu na wesele królewny. Zapisz na dużym arkuszu papieru, potrawy i dania, z których słynie kraj. Odczytaj i umieść w widocznym miejscu jadłospis.
• Wymyśl okrzyk i gest związany z Przesłaniem Ojca Świętego
Uwag: uczestnicy są podzieleni na cztery grupy. Każda grupa obmyśla swój okrzyk i gest związany z Przesłaniem Ojca Świętego, który prezentuje pozostałym grupom. Potem na hasło prowadzącego wszystkie grupy jednocześnie prezentują okrzyk i gest, który się im najbardziej podobał. Zabawę prowadzimy dotąd aż grupy są jednomyślne i wybiorą ten sam okrzyk i gest.
• Znajdź sobowtóra w swoim kraju./ np. osobę mającą takie same włosy, kolor oczu, numer buta, wzrost, zainteresowania itp./
• Wybierz dwie osoby do zabawy w lustrzane odbicia / dwie osoby z różnych państw stają naprzeciw siebie i kolejno naśladują swoje gesty i mimikę twarzy. Potem zmiana ról/. /Czas trwania: ok.90- 100 minut/

7)Odczytaj II części opowiadania /załącznik 3 - czyta prowadzący zajęcia/
/ Czas trwania: 3 minuty/

8)Mieszaj kolory – pudło skarbów /uwaga: przygotowuj pudło z podwójnym dnem, za którym ukryte są kolorowe cukierki/
• Poproś dzieci o wrzucenie do pudła różnokolorowych przedmiotów i
nadanie przedmiotom na drogę przesłania./Przesłaniem może być jedna z wymienionych przez Ojca Świętego wartości, które ukształtowały Kulturę Europejską. Uwaga: wartości zapisz na kartkach i wrzuć do pudła razem z przedmiotem/.
Zaklej pudło ze skarbami.
• Wybierz z każdego kraju Eurolandii osobę najstarszą i najmłodszą / 8 – osób /, a następnie z nich – osoby najstarszą i najmłodszą / 2 – osoby /. /Uwaga: Wybrane osoby mieszają zawartość pudła, poprzez przerzucanie i przesuwanie go między sobą/.
• Otwórz pudło i pokaż dzieciom kolorowe cukierki /ukryte za podwójnym dnem /
• Zaproś dzieci do wspólnego zjedzenia cukierków /Czas trwania: ok. 20-25 minut/

9) Zaproś dzieci do wspólnego tańca / uwaga: włącz muzykę z magnetofonu i zaproponuj dzieciom taniec np. kazaczok, zorba itp. //Czas trwania: 10 minut/

10) Utwórz nową granicę Eurolandii. Utwórz z dzieci krąg. Rozwiń linę i podaj dziecku obok siebie, udając, że jest bardzo ciężka i gruba. Poproś dzieci, aby przekazywały sobie kolejno linę na niby, aż dojdzie z powrotem do prowadzącego. Połóż wyobrażoną linę na podłodze przed sobą i przeskocz przez nią do środka koła. /Czas trwania: 3- 5 minut/

11) Godło Zjednoczonych Państw Eurolandii. Poproś dzieci o wspólne przygotowanie godła Eurolandii, na dużym kartonie przy pomocy farb, pisaków, kredek itp. /Wspólna twórczość własna dzieci. Zaprezentuj godło w widocznym miejscu sali/./Czas trwania: 10 minut/

12) Odlot z zabawy. Rozdaj dzieciom kolorowe baloniki do ręki, poleć nadmuchanie ich. Zaproś dzieci do kręgu i poproś, aby powiedziały, co się im podobało na zajęciach, jak się czuły i co chciałyby zmienić. Daj znak ręką na zakończenie zajęć i pozwól dzieciom wykonać lot na swoich balonach dookoła sali.
/Czas trwania: 10 minut/

13) Poproś dzieci o posprzątanie sali.

Ewaluacja
Poproś dzieci, aby usiadły w kręgu i każde wypełniło osobiście, wcześniej przygotowany kwestionariusz na temat dzisiejszych zajęć.
/ Kwestionariusz ewaluacyjny- załącznik 5/


Oprac.na podstawie tekstu Michaela Thanhoffera i Charlotty Knees „Das Viertellandfest” Adoptowano scenariusz zajęć Ćwierćland –J.Siekluckej, na potrzeby edukacji europejskiej i dostosowano do wieku i możliwości dzieci.
------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTOR: Marta Drabik
Nauczyciel-wychowawca Domu Dziecka
Staż pracy 14 lat
Załącznik 1

PRZESŁANIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁAI II
z dn. 20 czerwca 2002r.
Ku „europeizacji ” Europy -Wybrane fragmenty

(…)Rozszerzenie Unii Europejskiej czy raczej wielokrotnie przeze mnie postulowany proces „europeizacji” obszaru całego kontynentu, stanowi priorytet, do którego należy dążyć śmiało i niezwłocznie, odpowiadając konkretnie na oczekiwania milionów mężczyzn i kobiet, świadomych więzi wspólnej historii i pokładających nadzieję w jedności i solidarności.(…)
(…) nowy ład europejski mógł rzeczywiście odpowiadać promocji prawdziwego dobra wspólnego, musi on uznać i bronić tych wartości, tworzących najcenniejsze dziedzictwo humanizmu europejskiego, który zapewniał i nadal zapewnia Europie wyjątkowe promieniowanie w dziejach cywilizacji. Wartości te stanowią najbardziej charakterystyczny wkład umysłowy i duchowy, który ukształtował tożsamość europejską w ciągu wieków i należą do skarbca kulturowego tego kontynentu. Jak wspomniałem wiele razy, dotyczą one:
godności osoby; świętego charakteru życia ludzkiego; centralnego miejsca rodziny opartej na małżeństwie; ważności oświaty; wolności myśli, słowa i wyznania swych przekonań i swojej religii; prawnej ochrony jednostek i grup; współpracy wszystkich dla dobra wspólnego; pracy uznanej za dobro osobiste i społeczne; władzy politycznej rozumianej jako służba, podlegająca prawu i rozumowi oraz „ograniczonej” prawami osoby i narodów.(…)

Pytania do rozmowy kierowanej z dziećmi:
 Do kogo kieruje przesłanie Ojciec Święty?
 Co mówi o Unii Europejskiej w swoim przesłaniu?
 Co ma na myśli mówiąc o procesie „europeizacji”?
 Co ukształtowało tożsamość europejska w ciągu wieków?
 O jakich wartościach europejskich mówi Ojciec Święty?
 Które z nich są dla ciebie najważniejsze?
 Wyjaśnij, dlaczego?


Załącznik 2

BAJKA O EUROLANDII- Część I

Kraina ta jest olbrzymia, piękna i kolorowa, składa się z czterech państw i nosi nazwę Eurolandii. Pierwsze państwo to Niemcy i wszystko jest tam koloru żółtego: domy, ulice, samochody, telefony, dorośli, a także dzieci.
Drugie państwo to kraje Beneluksu / Belgia, Holandia i Luksemburg / i wszystko jest tam koloru zielonego: drzewa, krzesła, stoły, wanny, mosty, rusztowanie na budowie, dorośli, a także dzieci.
Trzecie państwo to Włoch i wszystko jest tam koloru czerwonego: lampy na skrzyżowaniu, meble, talerze i sztućce, książki, szczoteczki do zębów, dorośli, a także dzieci.
Czwarte państwo to Francja i wszystko jest tam koloru niebieskiego: szpitale i szkoły, kwiaty na łące, miotły, rowery, dorośli, a także dzieci.
Dzieci w dniu narodzin są kolorowe. Tak jest w całym Eurolandzie. Lecz dorośli patrzą na swoje dzieci swoimi zielonymi, niebieskimi, czerwonymi lub żółtymi oczami, głaszcząc je przy tym swoimi zielonymi, żółtymi, czerwonymi i niebieskimi rękami dotąd, aż te stają się jednakowe. Najczęściej dzieje się to bardzo szybko.
Pewnego razu w Beneluksie, zielonym kraju przyszedł na świat chłopiec o imieniu Groszek. Gdy skończył rok, to był jeszcze trochę kolorowy. Było to niepokojące, lecz w końcu Groszek nabrał zielonej barwy tak jak trzeba.
W Eurolandii dzieci chodzą do szkoły i uczą się tam najważniejszych rzeczy: w kraju zielonym, że liczy się tylko zielony, w czerwonym, że czerwony, w żółtym, że żółty, a w niebieskim, że niebieski. Tak, więc w kraju czerwonym nocą i dniem fruwają transparenty. „Kolor zielony, żółty i niebieski to oszustwo” – można na nich przeczytać. „Tylko czerwień jest prawdziwa”. I rozlega się piosenka o pizzy z czerwonym kechapem - hymn narodowy kraju czerwonego. W niebieskim kraju wszędzie wiszą plakaty z napisem „Niebieski, niebieski, niebieski!” I za każdym razem, gdy dzieci wpatrują się swoimi niebieskimi oczami w napis na plakatach, dostają swędzenia w swoich piętach i natychmiast tańczą śliwkowe tango.
W żółtym kraju krzyczy megafon: „Kolor niebieski, czerwony i zielony jest do kitu. Żółty – to jest to!” Potem dzieciaki zdejmują żółte czapeczki z głów i tańczą cytrynowego walca wiedeńskiego. A w zielonym stoi w parku mówiący robot. „ Bądzcie zieloni” – woła,” jeśli usłyszycie czerwony, żółty, niebieski, to nie dajcie wiary”
Raz Groszek wetknął robotowi do buzi kawałek zielonego sera i robot przez trzy dni mówił tylko „ pi-per-la-pop”. Dzieciarnia uznała, że to wspaniale. „ Żółtego dnia”- pozdrawiają się dzieci w żółtym kraju, bo przecież żółty jest najlepszy. Potem jeżdżą na wrotkach i wypuszczają z klatek żółte kanarki. Czasem siadają i marzą. Oczywiście ich marzenia mają barwę żółtą, bo przecież o innych kolorach nie wiedzą. Marzą o lwim zębie, o słomkowym kapeluszu, o galaretce brzoskwiniowej, o żółtym samochodzie pocztowym, świętojańskim robaczku. I gdy otwierają po jakimś czasie swoje żółte oczy, to są troszeczkę niezadowolone. Lecz nie umieją powiedzieć, dlaczego.
W kraju czerwonym dzieci mają wielką czerwoną zabawę: rzucają pomidorami w zachodzące słońce, a słońce te pomidory połyka.
Potem, gdy zapada zmrok i w domach zapałają się czerwone lampy, dzieci siadają i patrząc w dal wzdychają. A wszystkie ich westchnienia mają oczywiście kolor czerwony. Czasami czują tak, jak gdyby im czegoś brakowało, ale nie mówią o tym głośno.
W niebieskiej krainie największa radość sprawia skakanie przez kaktusy. Jeśli któreś z dzieci nie skacze dość wysoko, to wbija się mu do pupy kaktusowy kolec. Fajna jest zabawa w skaczące żabki. Natomiast liczenie trawy jest nudne. Gdy się w to bawią, to zaczynają ziewać. Siadają na zielone parkany i wymyślają sobie zielone prezenty, np. zielony lakier z mięty, sałatkę z pora, pięć metrów węża do podlewania trawy w ogrodzie i tak w kółko. Tylko Groszek pewnego razu zażyczył sobie czerwoną kropkę. Taką maleńką, maciupeńką. Całe szczęście, że policja o tym nie wie.
Zadaniem policjantów policjantów, każdym kraju jest odnawianie każdego ranka o godzinie 6-tej kredowej granicy. Najpierw czeszą swoje czerwone, niebieskie, żółte i zielone włosy czerwonymi, żółtymi, zielonymi i niebieskimi grzebieniami, a następnie idą do pracy. Potem, jak inni dorośli wracają do domu i odmawiają modlitwie przed wieczerzą.” Kochany żółty Panie Boże” – modlą się w żółtym kraju – „Dziękujemy Ci, że jesteśmy żółci. Chroń nas Boże”. A w krajach pozostałych rozbrzmiewa modlitwa do niebieskiego, zielonego i czerwonego Boga. I wszyscy modlą się tylko za siebie.
W Eurolandii oczywiście nie jest tak, że kraje są od siebie całkowicie odcięte. Można telefonować. Na przykład z kraju niebieskiego do zielonego lub czerwonego. Z czerwonego kraju i żółtego można wykręcić numer do kraju niebieskiego. Ponieważ jednak kable telefoniczne są przecięte, to telefony są głuche. Dzieci o tym doskonale wiedzą i nawet nie próbują dzwonić.
Załącznik 3

BAJKA O EUROLANDII - Część II

Pewnego dnia zdarzyło się coś zdumiewającego. W środku kraju wyrosła żółta róża. Była to piękna róża! Lecz dorośli przechodząc obok niej wykrzywiali twarze, jat gdyby przechodzili obok gnojówki. Nie trwało to długo. Na miejsce przybyło 35 policjantów, policjantów 35 łopatami wgniotło różę w ziemię. To było tego dnia, kiedy Groszek upuścił swoją łyżkę do talerza ze szpinakiem. Szpinak rozprysł się dookoła. Ale nic się nie stało, bo pokój był przecież pomalowany na zielono. Rodzice Groszka także. Jedynie pękł talerz. Potem nie zdarzyło się już nic więcej. W każdym razie nie było widać ani słychać nic szczególnego. Jednakże wszystkie dzieci w Eurolandzie zaczęły odczuwać niepokój. Od momentu, kiedy pękł talerz.
I nagle wszystkie dzieci z kraju czerwonego pobiegły do miejsca, gdzie graniczą ze sobą wszystkie kraje. Dzieci z kraju niebieskiego też tam pobiegły, z żółtego i zielonego także. Gdy już wszystkie znalazły się na granicy, zaczęły przypatrywać się sobie nawzajem, nie mówiąc ani jednego słowa. Aż Groszek zrobił coś, co inne dzieci w mig podchwyciły. Po prostu splunął na kredową granicę. Potem roztarł ślinę nogą. Kreda znikła. Inne dzieci zrobiły to samo. Spluwały na ziemię i tarły kredę, aż nie zostało ani śladu z granicy. Wtedy dzieci wybuchły śmiechem, zaczęły się obejmować bardzo ostrożnie nawzajem: zielone- żółte, żółte- niebieskie, niebieskie- czerwone, czerwone- zielone i wciąż dalej, aż każdy objął każdego. Najpierw niczego nie dostrzegły. Zaczęły się bawić nie pojmując, co mówił robot w parku, megafon, plakaty i transparenty. Powoli dzieci przestawały być jednokolorowe. Na zielonych pojawiły się czerwone, niebieskie i żółte plamki, na niebieskich- zielone, czerwone, żółte, na czerwonych i żółtych zaczęło dziać się to samo.
A gdy już wszystkie dzieci miały wszystkie kolory Eurolandii na sobie, to ich myśli, marzenia, odczucia i życzenia stały się kolorowe. Każde dziecko zaczęło rozumieć drugie i zawładnęły całym Eurolandem. Nigdy wcześniej nie było tak radośnie – śpiewają razem cytrynowego walca, skaczą przez kaktusy, wymyślają niebieski śnieg, rzucają pomidory w zachód słońca.
Dorośli robią okrągłe oczy ze zdziwienia, ale są bezsilni, bo nie ma już jednokolorowych dzieci. Niektórzy rodzice chcą także być kolorowi. Bardzo się starają i nawet pojawiają się na nich kolorowe nieśmiałe plamki, na przykład na rodzicach Groszka. Lecz naprawdę kolorowe są tylko dzieci………

Załącznik 4

FRANCJA
Stolica – Paryż, Powierzchnia – 551 500 km. Podział administracyjny – 96 departamentów, 4 departamenty zamorskie (Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Reunion), 3 terytoria zamorskie ( Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Wallis, Futuna) oraz 3 terytoria o statusie specjalnym ( Majotta, Saint-Pierre i Miquelon) Najwyższy punkt – Mont Blanc 4807m n.p.m. Francja jest położona w Europie Zachodniej nad oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym. Najwyższe góry – Alpy, Pireneje, Główne rzeki – Loara, Sekwana, Garonna, Rodan, Ren oraz Moza i Somma. Ludność - 59 099 tys. (1999 r.),Język urzędowy – francuski . Główne miasta - Paryż ( 9 318 tys.), Lyon (1 262 tys.), Marsylia (1 231 tys.), Tuluza (608 tys.), Nicea (475 tys.,). Znani ludzie –Aktorzy: Louis de Funes, Gerard Depardieu, Caterine Deneuve, Juliette Binoche. Malarze: C. Monet, Cezannea. Pisarze: Molier, Balzac, Zola, M.Camus, Moda: Chanem, Diora, Cardinal. Kuchnia – sery, wina, szampan.
Francja w Unii Europejskiej:
1951r minister spraw zagranicznych Francji R.Schuman przedstawił plan utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, daje początek tzw. Małej Europie Sześciu. 1958 r. Europejska Wspólnota Gospodarcza
Strasburg – siedzibą Parlamentu Europejskiego .Politycy europejscy Francji to: Franncoisa Mitterand, Jacquesa Delorosa. 1963 r – Traktat o Przyjaźni. 1991 r.- Traktat z Maastricht ustanawiający Unię Europejską.

NIEMCY
Stolica _ Berlin. Powierzchnia – 357 021 km. Podział administracyjny – 16 landów / krajów /
Najwyższy punkt – Zugspitze 2 962 m n.p.m. Niemcy położone są w środkowej części Europy. Leży nad morzem Bałtyckim i Północnym. Graniczy z 9 – państwami : Austrią, Belgią, Czechami, Danią, Francją, Holandią, Luksemburgiem, Polską i Szwajcarią.Najwyższe Góry – Alpy. Główne rzeki – Ren,Wezera, Łaba. Ludność – 82 087 tys. Język urzędowy – niemiecki . Główne miasta – Berlin ( 3 426 tys.), Hamburg ( 1 705 tys.), Monachium ( 1 206 tys.), Znani ludzie ; Pisarze: Bracia Grimm, F.Schiller, J.W.Goethe, T.Mann.. Malarze: Wit Stwosz, Muzycy: J.S.Bach, D.Schubart, R.Wagner, R.Strauss
Niemcy w Unii Europejskiej
1951 r. Wejście do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, przynależność Niemiec do państw tzw. Szóstki.
1955 r.RFN staje się członkiem NATO. 1958 r. Europejska Wspólnota Gospodarcza. 1963 r. podpisania Traktatu o Przyjaźni . 1991 – Traktat z Maastricht ustanawiający Unię Europejską

WŁOCHY
Stolica – Rzym. Powierzchnia – 301 268 km. Podział administracyjny – 20 regionów autonomicznych, obejmujących 94 prowincje. Najwyższy punkt – Monte Rosa 4 634 m n.p.m. Włochy leżą w południowe części Europy nad Morzem Śródziemnym oraz morzami: Liguryjskim, Tyrreńskim, Jońskim i Adriatyckim. Graniczy z Francją, Szwajcarią, Austrią i Słowenią oraz stanowiącym enklawy na terytorium Włoch – San Marino i Watykanem. Największe wyspy to: Sycylia i Sardynia. Najwyższe góry to Alpy i Apeniny. Na obszarze Włoch znajdują się 4 czynne wulkany: Wezuwiusz, Etna, Stromboli i Vulcano. Najdłuższa rzeka to Pad. Ludność – 57 343 tys. (1999 ) Język urzędowy – włoski Główne miasta: Rzym (2 774 tys.), Mediolan ( 1 368 tys.), Neapol (1 069 tys.), Turyn (962 tys.). Znani ludzie: Pisarze: Dante Alighieri, L.da Vinci, Michał Anioł. Sztuka: Donatello, Roselino, Michał Anioł, Leonardo da Vinci. Muzyka: G. Verdi, V.Bellini, N. Paganini, A. Toscanini, L.Pavarotti. Aktorzy: R.Rossellini, L.Zapa, S.Loren, F.Fellini, M.Autonioni. Kuchnia: pizza, pomidory, oliwa z oliwek, makaron – spaghetti, ser mozzarella, ryby i owoce morza.
Włochy w Unii Europejskiej:
1951 – na mocy traktatu Paryskiego utworzono Europejska Wspólnotę Węgla i Stali. 1958r- Europejska Wspólnota Gospodarcza a następnie Europejska Wspólnota Energii Atomowej na mocy traktatów Rzymie.
1991- Traktat z Maastricht ustalono treść traktatu ustanawiającego Unii Europejskiej

KRAJE BENELUKSU : Holandia, Belgia i Luksemburg
HOLANDIA
Stolica – Amsterdam/ konstytucyjna/ , Haga/ siedziba parlamentu, rządu i dworu królewskiego/
Powierzchnia - 41 526 km. Podział administracyjny: 12 prowincji .Najwyższy punkt – Vaalserberg 321m.n.p.m. Holandia położona jest w zachodniej Europie, nad Morzem Północnym. Graniczy z Belgią i Niemcami. Posiada terytorium zamorskie: Antyle Holenderskie i Arubę, mające status terytorium stowarzyszonego. Jest to kraj nizinny, 25% powierzchni przypada na depresje, a 35% stanowią obszary o wys. do 1m n.p.m. Ludność – 15 810 tys. Język urzędowy – niderlandzki. Główne miasta – Amsterdam ( 715tys), Rotterdam (590 tys.), Haga ( 442 tys.), Znani ludzie: Sztuka – Rembrandt van Rija, F.Hals, J.Vermer. Muzyka – H.Badings, W.Paap, H.Kox. Kuchnia –brukselka, sery, piwo Amstel,

BELGIA
Stolica –Bruksela . Powierzchnia – 30 519km. Podział administracyjny – 10 prowincji i region stołeczny Bruksela. Język- od 1963r. istnieją podział kraju na 3 strefy językowe: flamandzką, walońską i dwujęzyczna w Brukseli. Najwyższe wzniesienie_ Botrange 694m. n.p.m. Belgia położona jest w Europie Zachodniej, nad Morzem Północnym. Graniczy z Francją, Holandią, Luksemburgiem i Niemcami. Belgijska enklawa to Baarle Hertog. Rzeki – Skalda, Leie, Tender, Senne. Ludność- 10 152 tys. Główne miasta –Bruksela( 132 tys.), Antwerpia(470 tys.), Gandawa(231 tys.), Charleroi (207 tys.), Legie(197 tys.).
Znani Ludzie- Muzyka - J.Zarębski, Henryk Wieniawski. Kuchnia - piwo

LUKSEMBURG
Stolica – Luksemburg. Powierzchnia – 2 586 km .Języki urzędowe – francuski, niemiecki i luksemburski ( od 1985) Najwyższy punkt – BUURGPLAATZ 559 m n.p.m. Luksemburg jest jednym z najmniejszych państw w Europie, położone jest w Europie Zachodniej, graniczy z Belgią, Francją i Niemcami. Ludność – 433 tys.
Główne miasta – Luksemburg ( 76 tys.), Esch-Sur-Alzette (24 tys.), Differdange (16 tys.), Dudelange (15 tys.), Petange (12 tys.), Sanem (11 tys.).Kuchnia - sery
Kraje Beneluksu w Unii Europejskiej
1921- Konwencja o Belgijsko – Luksemburskiej Unii Gospodarczej, rozwiązana w 1940 r. reaktywowana w 1945 r. Konwencja obowiązuje nadal na podstawie milczącej zgody sygnatariuszy./ zniesienie kontroli granicznej/. 1944 –w Londynie Belgia i Luksemburg podpisały porozumienie o unii celnej z Holandią.1948 – ustanowienie Unii Celnej Beneluksu./ swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i pracy/ 1951 – Europejska Wspólnota Węgla i Stali. 1958 –Europejska Wspólnota Gospodarcza, a następnie Europejska Wspólnota Energii Atomowej. 1991 – Traktat z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej. 2001 –Belgia sprawuje rezydencję Unii Europejskiej, zaproszenie do negocjacji z ramienia Polski Bronisława Geremka. Polska zamknęła 4 obszary negocjacyjne: Energia( 27.07.2001), Środowisko (26.10.2001), Prawo spółek (28.11.2001), Swobodny Przepływ osób ( 21.12.2001).


Inf. oprac. na podst. Państwa Zjednoczonej Europy; Publikacja Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania , Rzeszów 2002
Załącznik 5

KWESTIONARIUSZ EWALUACYJNY

Instrukcja:
Przeczytaj uważnie pytania, wybierz i zakreśl tylko jedną odpowiedz przy każdym pytaniu.


1. Jak podobały ci się zajęcia EUROLANDIA, oceń?

- Wspaniale - Bardzo dobrze
- Dobrze - Tak sobie
- Nie podobały się

2. Jak oceniasz zaangażowanie prowadzącego w czasie zajęć?

- Wspaniale - Bardzo dobrze
- Dobrze
- Tak sobie - Nie podobało się

3. W jakim stopniu poznałeś przesłanie Jana Pawła II?

- Bardzo dobrze - Dobrze
- Raczej słabo - Słabo
- Nie znam

4. Czy weźmiesz jeszcze udział w podobnych zajęciach?

- Oczywiście - Tak
- Raczej tak - Raczej nie
- Nie

5. Co podobało ci się w zajęciach?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
6. Co chciałbyś zmienić w zajęciach?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Dziękuję!


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie