Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Praca z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5697 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Metody i formy stosowane w pracy opiekuńczo - wychowawczej
w Ośrodku Usług Opiekuńczo- Wychowawczym w Tychach

W pracy opiekuńczo – wychowawczej w placówce prowadzone są różnorodne zajęcia specjalistyczne. Wychowankowie wzięli ( nadal będą kontynuować) udział w wielu programach edukacyjnych i profilaktycznych opracowanych przez pracowników pedagogicznych takich jak:
- Program psychoedukacyjny „ Bliżej dorosłości”
- Program profilaktyczny z elementami psychoedukacji „ Żyj zdrowo i godnie”
- Program profilaktyki alkoholowej z elementami psychoedukacji” Zachowaj trzeźwy umysł .Szkoła porozumienia.”
- „Nareszcie dorosłość” dla mieszkańców mieszkania chronionego.
- „Z komputerem na ty” dla młodzieży usamodzielniającej

W pracy terapeutycznej główny nacisk położono na terapię grupową, która wykorzystuje interakcje uczestników spotkania. Celem jest doprowadzenie do indywidualnych zmian w funkcjonowaniu każdego wychowanka z przejawami niedostosowania społecznego.
W ramach treningu interpersonalnego wychowankowie rozwinęli umiejętność porozumiewania się z rówieśnikami, formułowania właściwych komunikatów, wyrażania uczuć, lepszego poznawania i rozumienia siebie samych i innych. Ćwiczenia w ramach treningu interpersonalnego zapoczątkowały uzewnętrznianie uczuć, które w świecie dziecięcych zawodów wobec bliskich zawsze były skrzętnie chowane.
Prowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze przyczyniły się do znacznego zmniejszenia trudności w nauce, zwiększyły motywację do nauki, wiarę dziecka w swoje możliwości, wzmocniły pozycję społeczną wychowanków w klasie szkolnej, przyczyniły się do odnoszenia sukcesów szkolnych.
Spowodowały również w konsekwencji wyższą samoocenę wychowanków (zaległości edukacji szkolnej dzieci umieszczonych w placówce sięgają rzędu kilku lat).
Zajęcia prowadzone w ramach arteterapii (muzykoterapia, zajęcia plastyczne) pozwoliły na rozwinięcie zainteresowań, poznanie własnych umiejętności, rozwijanie uzdolnień, właściwe spędzanie czasu wolnego, zaspokajanie potrzeb, realizację planów życiowych, tworzenie więzi społecznej, możliwość samowychowania, gry na instrumentach (gitara), słuchania muzyki .Na terenie placówki działa również kółko taneczne. Młodzież (głównie dziewczęta) prezentowała swoje umiejętności w wielu akcjach organizowanych na rzecz placówki, oraz w wielu imprezach organizowanych przez inne organizacje.
Poprzez czytanie ,słuchanie nagrań z bajkami terapeutycznymi lub udział w teatrzyku lalek dzieci uczą się oswajania z sytuacjami lękotwórczymi.
Wykonywanie różnej twórczości plastycznej daje dzieciom satysfakcję poprzez aukcje prac na terenie domu, w zaprzyjaźnionych szkołach, w Zameczku Myśliwskim w Promnicach czy też ofiarowanie prezentów wykonanych samodzielnie osobom bliskim i zaprzyjaźnionym.
Agroterapia oprócz przedstawionych powyżej wartości pozwoliła na zdobycie praktycznych umiejętności( pielęgnacja drzew, uprawa roślin ozdobnych), współdziałania i odpowiedzialności. Stała się czynnością dającą wychowankom poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkają.
Ważnym elementem w pracy z dziećmi jest trening relaksacyjny i sport. Relaksacja zwłaszcza dla dzieci z zaburzonym zachowaniem oparta jest na grupach ćwiczeń :

• treningu relaksacyjnym(ta faza terapii oparta jest na treningu autogennym w wersji A. Polender).
• treningu ogólnorozwojowym- pobudzanie analizatora, który jest usprawniany
• treningu specjalistycznym- ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje
• treningu utrwalającym- sprawdzenie w sposób zabawowy w jakim stopniu dzieci opanowały określone umiejętności i usprawniły zaburzone funkcje w toku realizacji kolejnych ćwiczeń.

Wychowankowie uczestniczą w zajęciach sportowych( sala gimnastyczna, basen, boisko)prowadzonych poprzez ćwiczenia gimnastyczne, różnego rodzaju zabawy i gry ruchowe („Wieczory gier i zabaw”), spacery po najbliższej okolicy ( np.nad Jezioro Paprocańskie), wycieczki krajoznawcze, które dają możliwość odprężenia, koncentracji uwagi oraz skupienia. Poprzez sport dzieci uczą się zdrowej rywalizacji, nabywają umiejętności rozładowywania napięć, zdrowego stylu życia, poprawiają kondycję psychofizyczną, kształtują zdrowe, życzliwe relacje z innymi.
Ważnym elementem stosowanych form terapii grupowej są cotygodniowe spotkania w grupach wychowawczych. Służą omówieniu aktualnych problemów wychowanków, podsumowaniu ich dokonań w poprzedzającym okresie, wyznaczeniu dalszych planów terapii,tematyki spotkań, dodatkowemu rozładowaniu nagromadzonych konfliktów i napięć grupie. Obecnie, w wyniku systematycznie prowadzonych działań terapeutycznych, sytuacje trudne, konfliktowe zdarzają się sporadycznie.
Niektórzy wychowankowie potrzebują oprócz terapii grupowej dodatkowego wsparcia, dlatego z nimi prowadzona jest również terapia indywidualna.
Dzieci przygotowywane są do zmiany środowiska rodzinnego( rodziny zastępcze, adopcyjne).
Poprzez współpracę z zagranicą ( Dania, Szwecja) wychowankowie doskonalą naukę języków obcych ( wyjazdy wakacyjne, spotkania w Polsce).
Na terenie placówki prowadzona jest ścisła współpraca z bliższą i dalszą rodziną wychowanka. Niektórzy rodzice wzięli udział w programie „ Można inaczej”. Rodzinom udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna, prawna i socjalna.
Prowadzone są indywidualne i grupowe spotkania edukacyjne, przeprowadzana jest diagnoza sytuacji rodzinnej, ustalane są indywidualne plany pracy z rodziną, udzielana jest pomoc w sytuacjach trudnych, kryzysów rodzinnych, w problemach wychowawczych.
Wszystkie powyższe oddziaływania przywracają sukcesywnie wychowanków do przestrzegania norm życia osobistego i społecznego.Opracowała:
Małgorzata Grzyb

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie