Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konspekt hospitacji diagnozującej z gimnastyki korekcyjnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4924 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ

Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

AUTOR: mgr Ewa Baczyńska -Lorenc

I METRYCZKA ARKUSZA HOSPITACJI

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

PRZEDMIOT:

Gimnastyka korekcyjna

KLASA:

DATA:

II CEL OGÓLNY HOSPITACJI:

Sprawdzenie umiejętności uczniów w zakresie wykonywania ćwiczeń korygujących płaskostopie.

III CELE OPERACYJNE

Cele operacyjne

Numer wskaźnika

Wskaźnik

1.Uczeń wie co to jest płaskostopie .

1

Rozróżnia odbitki stopy płaskiej od stopy zbudowanej nieprawidłowo

2. Uczeń potrafi prawidłowo obciążać stopy podczas ćwiczeń

2

Uczeń wie w jaki sposób należy prawidłowo obciążać stopy

3.Uczeń zna ćwiczenia korygujące płaskostopie

3.1

Uczeń potrafi zaprezentować ćwiczenie przeciwdziałające płaskostopiu

4. Uczeń potrafi prawidłowo wykonać ćwiczenia korygujące płaskostopie

3.2

3.3

3.4

Uczeń prawidłowo wykonuje ćwiczenia korygujące płaskostopie

4. Uczeń rozumie celowość ćwiczeń korygujących płaskostopia.

4

Uczeń potrafi ocenić efekty swojej dotychczasowej pracy w zakresie korygowanie płaskostopia

5. Uczeń zna wskazania i przeciwwskazania obowiązujące przy stopach płaskich

5

Uczeń wie jakie czynności życia codziennego pogłębiają bądź przeciwdziałają jego wadzie

IV ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY

Cele operacyjne hospitacji

Numer wskaźnika

Wskaźnik

Informacja o stopniu opanowania wskaźnika

Uwagi

Wszyscy

Niektórzy

Nikt

1.Uczeń wie co to jest płaskostopie

1

Rozróżnia odbitki stopy płaskiej od stopy zbudowanej nieprawidłowo

2. Uczeń potrafi prawidłowo obciążać stopy podczas ćwiczeń

2

Uczeń wie w jaki sposób należy prawidłowo obciążać stopy

3.Uczeń zna ćwiczenia korygujące płaskostopie

3.1

Uczeń potrafi zaprezentować ćwiczenie przeciwdziałające płaskostopiu

3. Uczeń zna i potrafi prawidłowo wykonywać ćwiczenia korygujące płaskostopie

3.2

3.3

3.4

Uczeń prawidłowo wykonuje ćwiczenia korygujące płaskostopie

4. Uczeń rozumie celowość ćwiczeń korygujących płaskostopia.

4

Uczeń potrafi ocenić efekty swojej dotychczasowej pracy w zakresie korygowania płaskostopia

5. Uczeń zna wskazania i przeciwwskazania obowiązujące przy stopach płaskich

5

Uczeń wie jakie czynności życia codziennego pogłębiają bądź przeciwdziałają jego wadzie

V KARTA OBSERWACJI UCZNIÓW

Załącznik do wskaźnika nr 4

Ocena efektu dotychczasowej pracy ucznia w zakresie korygowania wady płaskostopia

(poprawa wysklepienia stóp)

Imię i nazwisko ucznia

Znaczna poprawa

Niewielka poprawa

Nie widać poprawy

1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

PLAN ZAJĘĆ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ

TEMAT: Ćwiczenia chwytne stóp w odciążeniu.

Miejsce: sala gimnastyczna

Liczba ćwiczących:

Czas trwania lekcji : 45 min.

Przybory i przyrządy:

- woreczki, kocyki, ławeczki, piłeczki, szarfy, kręgle, obręcze, skakanki, ramka do plantokonturografii stóp, bibuła, kosz, papier, tusz, lustra.

Cele wiodące w zakresie:

 1. Umiejętności:

- uczeń kształtuje nawyk utrzymania prawidłowej postawy oraz poprawnego obciążenia stóp podczas ćwiczeń.

2. Motoryczności:

 • uczeń wzmacnia mięśnie odpowiedzialne za wysklepienie stopy
 • uczeń zwiększa ruchomość stawów skokowych

3. Wiadomości:

 • uczeń wie co to jest płaskostopie
 • uczeń zna wskazania i przeciwwskazania stosowane przy stopach płaskich.

4. Wychowawcze:

 • uczeń potrafi współpracować z nauczycielem i współćwiczącymi.

Metoda:

Zadaniowa, ścisła, zabawowa

Tok lekcji

Organizacja i przebieg ćwiczeń

Uwagi organizacyjno - metodyczne

Część wstępna

 1. Zbiórka z korektą postawy

 2. Zabawa ożywiająca "Powódź".

  Uczniowie swobodnie biegają, na hasło: "powódź" wchodzą na ławeczki, korygują postawę i prawidłowo obciążają stopy.

 3. Zabawa "Stań przy fotografii"

  Na podłożu leżą rozłożone fotografie (odbitki)przedstawiające stopę zbudowaną prawidłowo oraz stopę płaską. Uczniowie maszerują na palcach i na piętach. Na sygnał prowadzącego zatrzymują się przy fotografiach, które przedstawiają stopę płaską lub zbudowaną prawidłowo.

 4. Ćwiczenia rozciągające mięśnie NN i stóp w staniu:
 1. " Pedałowanie" – uczniowie zatrzymują się i wykonują naprzemienne wspięcie na palce.
 2. "Kołyska" - uczniowie stojąc wykonują naprzemienne podnoszenie pięt i palców
 1. Ćwiczenia rozciągające i supinujące w siadzie prostym:
 1. "Pa – pa" – uczniowie wykonują siad prosty oraz naprzemienne zginanie i prostowanie stóp,
 2. "Zegar" – uczniowie ustawiają stopy "na wskazanej przez prowadzącego godzinie",
 3. "Stópki się całują" – uczniowie wykonują złączenie stóp stroną podeszwową,
 4. "Lusterko" – uczniowie chwytają stopy oburącz z maksymalną supinacją i rotacją kolana na zewnątrz,
 5. "Wachlarzyk i piąstki" – ćwiczący wykonują na zmianę szerokie rozstawienie palców stóp (wachlarzyk) i złączenie palców z równoczesnym ich podwinięciem (piąstki).
 1. Masaż stóp:
 1. toczenie piłki stopą po podłożu,
 2. wałkowanie piłeczki obunóż, stopy uniesione są nad podłoże, kolana rozstawione na zewnątrz,
 3. "Myjemy się gąbką" – ćwiczący chwytają gąbkę palcami jednej nogi i przesuwają ją wzdłuż wyprostowanej drugiej nogi. Kolano nogi ćwiczącej jest zgięte, stopa w supinacji.
 1. Zabawa "Moje ćwiczenie przeciw płaskostopiu"

Ćwiczący prezentują własne propozycje ćwiczeń przeciwdziałające płaskostopiu , wykorzystując do tego celu przybory rozłożone na podłożu (ołówki, klocki, kasztany, szarfy, obręcz, piłki itp.

Ćwiczący dokonują korekty postawy przed lustrem.

Wskaźnik nr 2

Wskaźnik nr 1

Wskaźnik nr 3.1

O wymyślenie tych ćwiczeń uczniowie zostali poproszeni na poprzednich zajęciach

Część główna

Obwód stacyjny

Stacja I

P.w. Siad ugięty, podparty tyłem do drabinek, przed ćwiczącym leży krepina oraz pojemnik.

Ruch: chwyt bibuły palcami stóp, rozdzieranie jej na drobne kawałeczki, a następnie zbieranie ich i wkładanie do pojemnika.

Stacja II

P.w. Leżenie tyłem na materacu ułożonym przy drabinkach, stopy oparte na piłce , RR wzdłuż tułowia.

Ruch: toczenie piłki w górę i w dół po szczebelkach drabinki.

Stacja III

P.w. Siad ugięty podparty tyłem do drabinki, stopy obejmują piłkę.

Ruch: próba wypchnięcia piłki w przód przeciw oporowi nóg, następnie podrzucanie piłki obunóż i chwyt oburącz.

Stacja IV

P.w. Siad rozkroczny podparty na ławeczce, przy stopach na podłożu leżą woreczki.

Ruch: chwyt woreczków palcami stóp, skrzyżowanie nóg nad ławeczką i położenie woreczków na podłodze.

Stacja V

P.w. Siad na krzesełku (ławeczce), przed ćwiczącym na podłożu leży rozłożony kocyk, palce stóp ułożone są na brzegu kocyka.

Ruch: zwijanie kocyka w "kokardę" ruchami zginania i prostowania palców, bez odrywania pięt od podłoża.

Stacja VI

P.w. Leżenie tyłem, RR ułożone pod głową, NN ugięte w kolanach, stopy oparte o podłoże, przy stopach leżą szarfy.

Ruch: chwyt szarf palcami stóp za dwa końce, wykonanie "rowerka".

Stacja VII

P.w. Siad ugięty, podparty, przy stopach leży woreczek .

Ruch: wielokrotne przechwytywanie woreczka stopami.

Stacja VIII

P.w. Siad ugięty podparty, w odległości ok. 2m ustawione są kręgle, przy stopach leżą dwa woreczki.

Ruch: chwyt woreczków stopami, rzut woreczkami w kierunku kręgli.

Uczniowie ćwiczą na każdej stacji 1 minutę.

Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie korygują postawę oraz ustawienie stóp w różnych pozycjach wyjściowych.

Przy zmianie stacji nauczyciel zwraca uwagę na poprawny marsz (właściwe obciążenie stóp).

Wskaźnik nr 3,2

Wskaźnik nr 3,3

Wskaźnik nr 3.4

Należy zwrócić uwagę aby w trakcie wykonywania tego ćwiczenia kolana skierowane były na zewnątrz a podeszwy stóp zwrócone były do siebie.

Część końcowa

 1. Poprawny marsz wzdłuż linii z prawidłowym obciążeniem stóp.
 2. Zabawa "TAK czy NIE?"

  Prowadzący czyta ułożone przez siebie pytania związane z głównym tematem lekcji. Uczniowie odpowiadają na nie twierdząco bądź przecząco.

 3. Samodzielne wykonanie odbitek stóp.

  Uczniowie wykorzystując ramkę do plantokonturografii stóp wykonują odbitki swoich stóp i porównują je z wcześniejszymi.

 4. Zbiórka, pożegnanie, podsumowanie zajęć

Wskaźnik nr 5

Wskaźnik nr 5

Quiz " TAK czy NIE?"

 1. Czy nadwaga może być przyczyną płaskostopia?
 2. Czy zdrowe jest noszenie wąskiego obuwia uciskającego stopę?
 3. Czy wskazane jest długotrwałe siedzenie na zbyt wysokim krzesełku?
 4. Czy długotrwały marsz z dużym obciążeniem może pogłębiać wadę płaskostopia?
 5. Czy skoki na twardym podłożu są zdrowe dla Twoich stóp?
 6. Czy korzystne dla Twoich stóp jest chodzenie boso po miękkim podłożu np. trawie, piasku.
Autor: Ewa Baczyńska-Lorenc

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie