Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Akademia ekologiczna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1554 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Adresat: Wychowankowie Domu Dziecka, dzieci Specjalnej Troski / grupa uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dzieci z rodzin patologicznych/

Termin: IV 2003 – IX 2003

Koordynator: MARTA DRABIK i AGNIESZKA WOŹNIAK

Cele:
1.Zdobycie wiedzy i podejmowanie działań na rzecz Ochrony Środowiska;
2.Poznanie własnego regionu jako naszej małej Ojczyzny;

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
1.Spotkanie przygotowawczo- organizacyjne – ustalenia do realizacji projektu.

A) MŁODY EKOLOG
1.Wędrówki szlakami turystycznymi po regionie
Małopolska:
a) Rezerwat Przyrody-Skamieniałe Miasto.
b) Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy.
c) Rezerwat Przyrody w Debrza.

2.Projekcja filmu – Zbieranie, segregacja i przetwarzanie surowców wtórnych;
3.Opracowanie albumu zdjęć z fotoreportażu Czyste szlaki;
4.Wycieczka po regionie:
Mini-Muzeum w Jastrzębiej – Dworek w Kąśnej Dolnej – Muzeum Przyrody w Ciężkowicach
5.Zielone Perły Tarnowa – Głazy narzutowe:
• -przy ul. Piłsudskiego;
• -przy Al.Tarnowskich;
6.Prelekcja: Szkoła recyklingu w Polsce.
7.Zbiórka surowców wtórnych.
8.Ewaluacja Akcji Czyste Szlaki.

B).DZIEŃ ZIEMI
1.Prelekcja - Mój wkład w ochronę środowiska
2.Konkurs plastyczny – Czysta Ziemia to zdrowe życie;
3.Projekcja przeźroczy
- Zielona Planeta
4.Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie
i życie człowieka –
warsztaty zajęciowe;
5.Ewaluacja Dnia Ziemi

C).Aktywny udział w ochronie zasobów naturalnych naszego regionu;
1.Polichty – Ośrodek Edukacji Ekologicznej;
a).Zasoby wodne;
b).Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków;
c).Chronione gatunki roślin i zwierząt.
d).Funkcjonowanie różnych ekosystemów;
2.Wykonanie prac użytecznych dla Ośrodka w Polichtach;
3.Ekologiczna dyskoteka z quizami;
4.Las naszym przyjacielem - gra terenowa
• Ewaluacja Edukacji Ekologicznej;

3.Organizacja WAKACYJNEJ ZIELONEJ SZKOŁY w Murzasichle k/Zakopanego
A). Edukacja ekologiczna
1.Terenoznawstwo - czyli jak nie zabłądzić na szlaku?- Warsztaty zajęciowe.
Zdobycie umiejętności utylitarnych:
• zachowanie się w czasie wycieczek;
• umiejętność czytania mapy w terenie;
• posługiwania się kompasem w terenie
2.Oko w oko z ekosystemem Tatr -
• wędrówki szlakami turystycznymi;
• opracowanie pięter roślinności górskiej
- plastyczna mapa roślinności Tatr opracowana samodzielnie przez dzieci – warsztaty plastyczne;
3.Porządkowanie szlaków w Tatrach - Kontynuacja Akcji Czyste Szlaki;
4.Wycieczki:
• Zakopane -zwiedzenie Muzeum Tatrzańskiego,
• wyjście na Gubałówkę,
• wędrówka nad Morskie Oko;
• Doliny tatrzańskie;
5.Spotkanie z Folklorem Góralskim
( muzyka, obrzędy i zwyczaje góralskie, rozmowy z ciekawymi ludźmi, degustacja potraw góralskich, ognisko);
6.Wielka Gra o nagrodę Młodego Ekologa – Ekologia i ochrona środowiska w regionie.
• Ewaluacja Edukacji Ekologicznej

EFEKTY:
1. Nawyk dbania o czystość szlaków turystycznych oraz naturalnego otoczenia;
2. Zdobycie wiadomości o chronionych gatunkach roślin i zwierząt, funkcjonowaniu różnych ekosystemów;
3. Aktywny udział w obchodach Dnia Ziemi;
4. Propagowanie dorobku kulturowego regionu;
5. Aktywne uczestniczenie w życiu społecznym i kulturowym regionu;
6. Poczucie tożsamości z regionem;
7. Udział w Wakacyjnej Zielonej Szkole –czynny wypoczynek, rekreacja – nauka ekologiczna i regionalna poprzez zabawę;

OPIS ZADAŃ
1.MŁODY EKOLOG – edukacja ekologiczna;
Poznanie piękna naszego regionu, wędrując szlakami turystycznymi:
a).Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy i Rezerwat Przyrody „Skamieniałe Miasto”. Zapoznanie z historią rezerwatu i legendami. Poznanie świata ożywionego, obejrzenie skał. Zwiedzenie Kościoła p.w. św.Andrzeja z 1901-1902r.
b).Wiślicko-Lipnicki Park Krajobrazowy. Poznanie przyrody nieożywionej: pomniki przyrody „Kamienie Brodzińskiego” oraz przyrody ożywionej. Zwiedzenie zamku w Nowym Wiśniczu, dworu ”Koryznówka” wraz z muzeum Jana Matejki, klasztoru i barokowej plebani, zabytkowego zespołu miejskiego oraz Lipnicy Murowanej z średniowiecznym układem urbanistycznym, kościoły oraz dwór Ledóchowskich z 1837r i cmentarz wojenny z I wojny światowej.
c).Rezerwat Przyrody Debrza – wędrówka szlakami rezerwatu, poznanie uroczyska rodziny książęcej Sanguszków.
d). Zapoznanie się z pomnikami przyrody – Głazami narzutowymi znajdującymi się na terenie Tarnowa.
e). Wycieczka Autokarowa po regionie – poznanie Mini-Muzeum w Jastrzębiej, Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz Muzeum Przyrody w Ciężkowicach. Ognisko – spotkanie z ciekawymi ludzmi.

2. A).Akcja ekologiczna- CZYSTE SZLAKI;
Udział w projekcji filmu na temat zbierania, gromadzenia i segregacji surowców wtórnych, zostaną zapoznani z ideą recyklingu w Polsce i na świecie. Po przeszkoleniu jak zbierać surowce wtórne, dzieci wezmą udział w porządkowaniu szlaków turystycznych Pogórza i Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Z przeprowadzonej akcji zostanie opracowany album.
Ewaluacja z Akcji Czyste Szlaki.

B).DZIEŃ ZIEMI
Udział w prelekcji na temat: Mój wkład w ochronę środowiska, obejrzenie przeźroczy i wysłuchanie prelekcji na temat: Zielona Planeta, – dlaczego życie na ziemi ulega degradacji i co robić, aby chronić życie na ziemi. Udział
w warsztatach na temat: Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie i życie człowieka. Wezmą udział w konkursie plastycznym pt. Czysta Ziemia to zdrowe życie. Ewaluacja Dnia Ziemi.

C).Aktywny udział w ochronie zasobów naturalnych naszego regionu.
Wyjazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach, poznanie zasobów wodnych, obejrzenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, poznanie chronionych gatunków roślin i zwierząt, poszerzenie wiadomości na temat funkcjonowania różnych ekosystemów. Wykonanie prac użytecznych na rzecz Ośrodka w Polichtach. Dzieci wezmą udział w ekologicznej dyskotece z quizami oraz w grze terenowej pt. Las naszym przyjacielem. Ewaluacja edukacji ekologicznej.

3.Organizacja Wakacyjnej Zielonej Szkoły w Murzasichle k/ Zakopanego.
Dzieci wezmą udział w Wakacyjnej Szkole, poszerza swoją wiedzę na temat ekologii, ekosystemów tatr, zdobędą umiejętności utylitarne, poznają folklor góralski oraz będą kontynuować akcję Czyste szlaki. Poprzez wędrówkę szlakami tatrzańskimi takimi jak: Gubałówka, Morskie Oko i wybrane Doliny Tatrzańskie - poznają piękno pasma górskiego Tatr. Zwiedzą Muzeum Tatrzańskie w Zakopanym. Dzieci wezmą udział w warsztatach plastycznych i opracują mapę pięter roślinności Tatr. Ewaluacja edukacji ekologicznej poprzez udział w Wielkiej Grze o nagrodę Młodego Ekologa.

Uzasadnienie:
Wychowankowie Domu Dziecka, dzieci specjalnej troski oraz dzieci z rodzin patologicznych, posiadają małą i niewystarczającą wiedzę z zakresu tematów: ochrona środowiska, ekologia i edukacja regionalna. Braki te spowodowane są z jednej strony przez izolację społeczną, a z drugiej znów przez nadmierną koncentrację procesów opiekuńczo-wychowawczych skierowanych na wyrównywanie deficytów emocjonalnych, fizycznych i ogólnorozwojowych tych dzieci, spowodowanych przez patologię środowiska rodzinnego czy całkowity lub częściowy brak rodziny naturalnej.
Dlatego, jeżeli nie podejmiemy działań zmierzających do pogłębienia ich wiedzy dotyczący zagadnień ekologii, ochrony środowiska i edukacji regionalnej przyczynimy się do:
• Obojętności społecznej przyszłych obywateli Unii Europejskiej;
• Ignorancji na problemy związane z ochroną środowiska;
• Braku świadomości społecznej, która może spowodować nieumiejętność podejmowania decyzji i dokonywania akceptowanych społecznie wyborów dotyczących rozwoju kraju, regionu i Europy;
• Braku poczucia tożsamości regionalnej;
• Ograniczenie rozwoju dzieci do podstawowego poziomu wiadomości i umiejętności;
• Nieuświadomienie zagrożeń może spowodować podejmowanie działań zmierzających do dalszej degradacji środowiska naturalnego
• Ignorancje dorobku kulturowego i gospodarczego regionu,
a w konsekwencji nawet jego dewastacje;
Natomiast, jeżeli podejmiemy działania zmierzające do poszerzenia wiedzy o ekologii, ochronie środowiska i edukacji regionalnej to przyczynimy się do:
• Rozwoju intelektualnego dzieci;
• Poczucia tożsamości regionalnej;
• Poszerzenia wiedzy ochronie środowiska, ekologii i regionie, w którym żyją;
• Uwrażliwienia dzieci na stan zagrożenia środowiska w regionie;
• Poczucia odpowiedzialności za rozwój społeczny, kulturalny
i gospodarczy regionu;
• Podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;
• Propagowanie idei recyklingu;
Projekt będzie realizowany w specyficznym środowisku, wśród wychowanków Domu Dziecka, dzieci specjalnej troski oraz dzieci z rodzin patologicznych, dlatego celem jest zaproponowanie adresatom projektu, atrakcyjnych form zdobywania doświadczeń i wiedzy na temat zagadnień dotyczących regionu, ekologii i ochrony środowiska. Projekt jest dostosowany do potrzeb i możliwości emocjonalnych, intelektualnych i ogólnorozwojowych dzieci. Dając im możliwość wszechstronnego poznania poprzez doświadczenie i przeżycie osobiste realizowanych zagadnień.

OPIS REALIZACJI
1.Przygotowanie metodyczne:
-zaproszenie do realizacji projektu specjalistów z zakresu: ochrony środowiska, ekologii i edukacji regionalnej oraz osób z przygotowaniem do pracy z dziećmi specjalnej troski i dziećmi trudnymi;
-opracowanie programów szkoleń;
-przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi uczestnikami programów;
-wyłonienie grupy docelowej;
2.Realizacja programu:
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu wiedzy ekologicznej;
- przeprowadzenie warsztatów z ochrony środowiska;
- przeprowadzenie zajęć warsztatowych z umiejętności utylitarnych;
- organizacja wędrówek szlakami turystycznymi, wycieczek;
-organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, projekcja filmów, pokaz przeźroczy;
- przeprowadzenie akcji Czyste Szlaki – uporządkowanie ścieżek turystycznych;
-organizacja dyskotek i ognisk;
-organizacja Wakacyjnej Zielonej Szkoły w Murzasichle k/Zakopanego kontynuującej edukację regionalną i ekologiczną poprzez zabawę, indywidualne doświadczenia i przeżycia dzieci;
- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych;
3.Monitorowanie realizacji projektu:
- kontrola przebiegu projektu;
4.Ocena wyników projektu:
- kwestionariusze ewaluacji z zakresu edukacji ekologicznej i regionalnej oraz Dnia Ziemi i Akcji Czyste Szlaki;
-ewaluacja poprzez zabawy: Wielka Gra Młodego Ekologa, Las naszym przyjacielem – gra terenowa;
- rozliczenie finansowe;
- sporządzenie sprawozdań;
5.Możliwość kontynuacji:
Istnieje możliwość kontynuacji projektu w następnym roku.

MARTA DRABIK
AGNIESZKA WOŹNIAK

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie