Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
czy możemy się zmienić ? - potrzeby ludzkie źródłem motywów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2184 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

artykuł

CZY MOŻEMY SIĘ ZMIENIĆ
– POTRZEBY LUDZKIE ŹRÓDŁEM MOTYWÓW

Każde nasze działanie, decyzja, motywowane są przez jakieś „ po coś’ jakieś „ w imię czego”. Motywacje można zdefiniować jako takie zjawiska jak: pragnienie, chęć, intencję, zamiar, życzenie zainteresowanie czymś, obawę przed czymś itp. Wszystkie wymienione czynniki występują w człowieku i mają tendencję kierunkową, czyli dążenia do określonego celu. Tendencje tę nazywać będziemy motywem. Są dwa źródła motywów: potrzeby oraz wartości- cele. Potrzeby są w nas, cele- w dalszej lub bliższej przyszłości przed nami. Potrzeby popychają, wartości- cele pociągają.
Przez potrzebę rozumiem stan pewnego napięcia psychicznego, który domaga się zaspokojenia. Potrzeby dzielimy na :
- biologiczne ( instynkt, popęd )
- psychiczne : -osobiste
- społeczne
wg.Maslowa rozróżniamy 7 potrzeb, które tworzą hierarchię od najbardziej podstawowych do najwyższych. Są to :

7.estetyczne
6.poznawcze
5.samoaktualizacji
4.uznania i szacunku
3. przynależności
2.bezpieczeństwa
1.fizjologiczne
wg.E.Hilgard istnieją trzy grupy potrzeb- motywów :
biologiczne – związane z utrzymaniem organizmu przy życiu, organiczne, takie jak potrzeba: pokarmu, wody, temperatury, następnie należą tu potrzeba odpoczynku, ucieczki przed bólem, niebezpieczeństwami i trudnościami. Motywy biologiczne – gdy zostaną wzbudzone – wykazują uporczywość, dużą siłę napędową, stądnazy6wa się je popędami.
Społeczne –związane z życiem w grupie – w społeczności. Należą tu potrzeby afiliacji, rodzicielskie, i związane z dominacją, uległością, agresją oraz seksualne.
Osobiste – dotyczą pragnienia uznania dla siebie oraz poznania rzeczywistości, opanowania jej, dokonań, wynalazków, potrzeba szacunku i władzy, potrzeba samourzeczywistnienia oraz negatywna autoagresja.
Motywacje naszych zachowań są bardzo zróżnicowane, tylko częściowo świadome. Aby zaistniała motywacja do określonego działania, muszą być spełnione pewne warunki. Trzy z nich zasługują na szczególną uwagę. Po pierwsze- człowiek musi czegoś potrzebować. Mówiąc to zakładamy, że człowiek posiada pewne potrzeby oraz, że te potrzeby w pewnym stopniu nie są zaspokojone. Po drugie- musi się pojawić czynnik, który jest zdolny tę potrzebę zaspokoić lub też przeszkodzić w jej zaspokojeniu, względnie pogarszać jeszcze stan nie zaspokojenia, czyli musi istnieć pobudka (wzmocnienie) dodatnia nagroda lub ujemna kara. Po trzecie – człowiek musi mieć przeświadczenie, że w danych warunkach potrafi zaspokoić potrzebę. Te trzy czynniki odgrywają różną rolę, we wzbudzaniu i podtrzymywaniu motywów. Działają one w sposób współzależny. Podstawowym czynnikiem są potrzeby, ale żaden z pozostałych motywów- czynników, nie ma żadnego wpływu na działanie człowieka, o ile nie odnosi się do istniejącej w człowieku potrzeby. Trzeba jednak pamiętać, że potrzeby mogą występować w dwóch formach: aktualnej i potencjalnej- trzeba je dobrze rozbudzić. Jeżeli potrzeba zostanie rozbudzona, a dwa pozostałe warunki nie są spełnione, powstaje stan napięcia, odczuwany i wyrażany jako niepokój, podniecenie, podrażnienie. Aktywności ma wtedy charakter chaotyczny. Taki stan występuje u małych dzieci i zwierząt, wtedy, gdy mimo pobudzenia potrzeby nie ma warunków, by ja zaspokoić. U ludzi dorosłych taki stan zdarza się rzadko, ponieważ większość potrzeb dorosłego człowieka bywa uświadomiona. Dzięki temu człowiek wie, czego potrzebuje a czego osiągnąć – zaspokoić, z różnych powodów nie może. Tak więc dla powstania i podtrzymania motywacji, konieczne są trzy warunki: pobudzenie potrzeby, zapowiedź wzmocnienia i ocena szans osiągnięcia celu. Siła motywacji zależy w dużym stopniu od siły pobudki( wartości celu). Im większe znaczenie wartości ma dla nas cel – to, o co się staramy, tym jesteśmy bardziej motywowani do jego osiągnięcia.
Wartość celu zależy od wielkości nagrody ( kary), od siły potrzeby- pragnienia. Ten sam fakt może mieć dla nas raz większe, raz mniejsze znaczenie, w zależności od tego, czego nam brak, jakie są aktualnie nasze potrzeby. Dla każdej jednostki, coś innego może być uważane za sprawę najważniejszą. Wartość celu zależy także od trudności jego osiągnięcia, to co wymaga większego wysiłku stanowi większą wartość.
Podsumowując możemy stwierdzić, że motywy działania człowieka zależą od naszych potrzeb i wartości celu. Osiągnięte cele i zaspokojone potrzeby maja wpływ na nasze postawy. Człowiek zmienia się w zależności od tego jak realizuje swoje potrzeby, jaki ma system wartości i jakie cele, stawia sobie w życiu.
MARTA DRABIK

Bibliografia
Ks .Wł .Szewczyk, Rozumieć siebie i innych. Zarys psychologii. Wydawnictwo Biblos, Tarnów 1998

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie