Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła plastycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 905 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Program koła plastycznego kl. III
Danuta WojsławTwórczość plastyczna jest niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Jest początkiem poszukiwania własnego stylu. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy w zespole.
Napisany program koła plastycznego daje dziecku możliwość swobodnego działania, gdyż aktywność plastyczna jest wynikiem jego ekspresji twórczej. Będzie on realizowany wśród uczniów klas III naszej szkoły na zajęciach pozalekcyjnych. Do wykonania zadań dobrano metody aktywizujące uczniów, jak i różnorodne techniki plastyczne.
Program ten poszerza treści, które na zajęciach lekcyjnych udaje się tylko zasygnalizować, a które wzbudzają zainteresowanie uczniów.

CELE
1. Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia dziecka. 2. Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem. 3. Promowanie ucznia uzdolnionego plastycznie przez formę działań motywujących do twórczości.

METODY I FORMY PRACY
Metody, techniki oraz formy aktywności indywidualnej czy zbiorowej, stosowane przy realizacji programu, mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby dzieci, rozwijać indywidualne zdolności i zainteresowania. Toteż pomocne w realizacji programu są metody wspierania aktywności twórczej i edukacyjnej uczniów.

TECHNIKI
Przykładowe techniki plastyczne stosowane w pracy z dziećmi:
a)techniki rysunkowe
-rysowanie ołówkiem, patykiem, świecą,
b) techniki malarskie:
- malowanie farbami kryjącymi,
- malowanie akwarelą,
- malowanie pastelą,
b) techniki graficzne:
- drukowanie stemplem,
- c)techniki rzeźbiarskie:
- lepienie z plasteliny, gliny,
- formowanie z papieru,
- konstruowanie przestrzenne

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Obserwowanie interpretowanie i przedstawianie w szkicach rysunkowych malarskich i rzeźbiarskich krajobrazów i zjawisk zachodzących w przyrodzie.
Szkicowanie, malowanie, modelowanie przedmiotów codziennego użytku.
Przedstawianie na płaszczyźnie i w bryle treści związanych ze świętami i obrzędami ludowymi.
Projektowanie zaproszeń, kart świątecznych okładek albumów.
Komponowanie, projektowanie i wykonywanie przestrzennych elementów dekoracyjnych .
Ilustrowanie na płaszczyźnie scen inspirowanych muzyką, tańcem, śpiewem.
Interpretowanie tematyki filmowej i teatralnej.
Wyrażanie w rysunku, malarstwie i rzeźbie tematyki realnej i Fantastycznej
Układanie płaskich i przestrzennych kompozycji bukietowych z zasuszonych traw, kwiatów, liści i gałązek.
Kompozycja jednoosiowa i wieloosiowa.
Obserwowanie przedmiotów i zjawisk w terenie.


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
- zajęcia oparte na swobodnym wyrażaniu kreską i plamą przeżyć i uczuć,
- zajęcia wprowadzające nowe techniki plastyczne,
- zajęcia poświęcone percepcji dzieł plastycznych,
- szkice interpretacyjne przedmiotów, postaci ludzkich i zwierzęcych, architektury w plenerze,
- wycieczki,
- uczestnictwo w koncertach, przedstawieniach teatralnych, konkursach plastycznych,
- zajęcia poświęcone oglądaniu reprodukcji albumów, słuchaniu muzyki,
- przygotowywanie dekoracji okolicznościowych, scenografii i rekwizytów,
- spotkania z ludźmi wykonującymi ginące zawody artystyczne takie jak: tkactwo, koronczarstwo, hafciarstwo, wycinanka ludowa,
- gromadzenie pamiątek rodzinnych, szkolnych, widokówek, roślin suszonych i przedmiotów do martwej natury.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ
Praca poszczególnych członków zespołu oceniana jest na bieżąco, w formie słownej podczas i po zakończeniu pracy. Ważne jest, aby to była ocena raczej pozytywna ze szczególnym wskazaniem tych elementów, nad którymi uczeń powinien jeszcze popracować. Istotna jest pochwała i wskazywanie dobrych stron i rozwiązań ucznia np. oryginalność, ciekawa kolorystyka, dobra kompozycja itp. Dobra rezultaty przynosi informowanie ucznia, co jakiś czas o jego postępach.
Oceną w formie pisemnej są dyplomy, wyróżnienia, listy gratulacyjne za udział w konkursie plastycznym.
Powyższe formy oceny są wystarczające, by motywować uczniów do pracy i zapewniają bezstresowe uczestnictwo w pracach koła plastycznego.

Uczeń potrafi - wyrazić uczucia i emocje za pomocą podstawowych środków wyrazu plastycznego; - dobierać materiały i narzędzia odpowiednio do stosowanej techniki; - przygotować własny warsztat pracy zgodnie z działaniem; - stosować różne techniki plastyczne w swoich pracach plastycznych poszukując nowych rozwiązań; - realizować własne pomysły i umie je zaprezentować; - dostrzegać i wyrażać w swojej pracy plastycznej piękno otaczającej rzeczywistości; - potrafi ocenić uzyskane efekty w swojej pracy przedstawiając mocne i słabe strony; - omawiać inne prace plastyczne z rozróżnieniem stosowanej techniki, omówieniem kompozycji i kolorystyki, - potrafi współpracować w grupie.


EWALUACJA
Do przeprowadzenia ewaluacji posłużę się;
- opinią uczestników koła w postaci ankiety badającej stopień zadowolenia uczestników i ich rodziców z przeprowadzonych zajęć;
- analizą osiągnięć grupy i osiągnięć indywidualnych;
- dyskusją z grupą w zajęciach podsumowujących: co się udało, a czego nie udało się zrealizować i dlaczego.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie