Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2659 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Formułując odpowiedź na pytanie, w jaki sposób i przy spełnieniu jakich warunków zagospodarować czas wolny upośledzonych umysłowo, należy wyjść przede wszystkim od tego, że przedmiotem specjalnego oddziaływania jest jednostka, grupa, zespół a terenem oddziaływania są wszystkie środowiska i instytucje, w których ta jednostka funkcjonuje.
Przygotowanie osób upośledzonych umysłowo do umiejętnego gospodarowania czasem wolnym ma kształtować u nich kulturę zabawy, wypoczynku i rozrywki, ma uczyć różnych form organizowania czasu wolnego, ma wskazać, jak zregenerować organizm od strony psychicznej i zdrowotno- fizycznej.
Termin „czas wolny” pojawił się i rozpowszechnił z chwilą uznania go przez
Międzynarodową Konferencję UNESCO w czerwcu 1957r.
W Polsce zainteresowanie tą problematyką datuje się już od 1925r. Początkowo „czas wolny” zastępowano termin „wczasy” lub „rekreacja”, z biegiem czasu znaczenie tego określenia rozszerzyło się i zaczęło obejmować wiele sytuacji społecznych. Wskutek rozwoju akcji socjalnej pojęcie to uściślano, wskazując istotną różnicę między spędzaniem czasu wolnego przez młodzież i dzieci, a wykorzystaniem go przez ludzi dorosłych.
Czas wolny osób upośledzonych umysłowo to ten okres dnia, który po uwzględnieniu czasu przeznaczonego na naukę w szkole specjalnej, rehabilitację, a także niezbędne czynności domowe, pozostaje do ich wyłącznej dyspozycji i może być okresem swobodnych wyborów rodzaju i terenu zajęć związanych z wypoczynkiem, rozrywką i zaspokojeniem osobistych zainteresowań.
Szczególną rolę w przygotowaniu do racjonalnego spędzania czasu wolnego odgrywa
rodzina, gdyż kształtuje u dzieci upośledzonych umysłowo już od najmłodszych lat umiejętności zabawy, rozrywki, odpoczynku i pracy nad sobą. Nasuwa się jednak pytanie, jak organizować ten czas, aby formy i sposoby proponowane przez rodziców były atrakcyjne, wartościowe i dawały uczestnikom poczucie zadowolenia i satysfakcji.
Jak już wcześniej wspomniano, realizacja zajęć organizowanych w czasie wolnym powinna
charakteryzować się bogactwem i różnorodnością form. Stanowi to o ich atrakcyjności i odmienności w porównaniu z dydaktyczną pracą szkoły specjalnej. Formy te stosunkowo trudno usystematyzować, gdyż obok najbardziej znanych i najbardziej stosowanych w praktyce pedagogicznej powstają wciąż nowe i doskonalsze rozwiązania realizacji w czasie wolnym.
Istnieje kilka sposobów prowadzenia zajęć. Najczęściej wymienia się następujące typy :
-zajęcia o charakterze masowym,
-zajęcia o charakterze zespołowym,
-zajęcia o charakterze zindywidualizowanym.
Do zajęć o charakterze masowym, które warto organizować w czasie wolnym upośledzonych umysłowo, zaliczyć można:
-spotkania z bajką i baśnią (ważne jest aby treści bajki i baśni dostosowane były treścią do możliwości umysłowych uczestników)
-spotkania z nauką i techniką
-imprezy muzyczne
-audycje radiowe i telewizyjne
-seanse filmowe i widowiska sceniczne
-turnieje i festyny sportowe
-konkursy
-turystykę
-kolonie i wczasy

Wśród wymienionych wyżej rodzajów zajęć są takie, które mogą być przygotowane i przeprowadzane przy wydatnym udziale uczestników. W ten sposób zajęcia te nie tylko będą uczyć i dawać rozrywkę, ale także mogą istotnie przyczynić się do wzbogacenia doświadczeń dzieci i młodzieży, dostarczyć im bogatych przeżyć, kształtować poczucie przynależności oraz wyrabiać poczucie wiary we własne siły.
W pracy z upośledzonymi umysłowo często prowadzi się zajęcia o charakterze zespołowym.
Przynależność do zespołu uczy podopiecznych uwzględniania decyzji innych osób, wprowadza podział ról, narzuca konieczność podporządkowania się ogółowi, poszanowania woli innych, stwarza konieczność wykonywania zadań ważnych dla grupy, kształtuje postawy społeczne, nawyki i zachowania.
Najczęściej prowadzone są następujące rodzaje zajęć zespołowych:
-gry i zabawy (tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, ruchowe)
-wycieczki i zajęcia terenowe
-koła zainteresowań
-organizacje dziecięce i młodzieżowe (PCK, PTTK, SKS)
-zajęcia w harcerskiej drużynie „Nieprzetartego Szlaku”
-kluby i świetlice
-wychowanie do samodzielnego życia (kształtowanie i usprawnianie nawyków samoobsługi, prowadzenie gospodarstwa domowego, kształtowanie kultury osobistej, potrzeba kontaktu ze sztuką)
Jednym z najważniejszych zagadnień doskonalenia i modernizowania koncepcji oddziaływania rewalidacyjnego w czasie wolnym, obok zajęć o charakterze masowym i zespołowym jest indywidualizacja, w której preferuje się samodzielną pracę dziecka.
Spośród wielu sposobów oddziaływania wychowawczego, do najczęściej uwzględnianych
w organizacji zajęć o charakterze zindywidualizowanym z upośledzonymi umysłowo, wymienić można następujące:
-prowadzenie rozmowy
-terapia zajęciowa
-opieka logopedyczna
-muzykoterapia indywidualna
-rehabilitacja ruchowa
Organizując czas wolny dzieci i młodzieży rodzice powinni pamiętać, że udział w nim ich dzieci będzie tym skuteczniejszy, im w większym zakresie zostaną uwzględnione zainteresowania, potrzeby i możliwości indywidualne uczestników.
Realizując zajęcia należy znajdować coraz to nowsze sposoby ich uatrakcyjniania. Trzeba wprowadzać zmiany w poprzednio zaproponowanych sposobach oraz skutecznie i w miarę szybko usuwać przeszkody utrudniające aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży.


Jolanta Sitko

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie