Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Aktywność ruchowa uczniów w czasie wolnym od nauki szkolnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8816 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Opracowała Małgorzata SkibaI. Wstęp

Temat „Aktywność ruchowa uczniów w czasie wolnym od nauki szkolnej” wybrałam ponieważ jest to interesujący temat dla nauczyciela wychowania fizycznego a jestem nim od kilku lat. Zastanawiające było dla mnie to w jaki sposób uczniowie spędzają czas wolny i ile z tego czasu poświęcają na zajęcia ruchowe. Do sprawdzenia potrzebna była mi w tym celu ankieta którą napisałam na podstawie pracy Janusza Maraka i Jerzego Wyrzykowskiego z AWF we Wrocławiu oraz publikacji Marka Machnika.

Czas wolny jest to czas bez obowiązków, przeznaczony na zajęcia dowolne. Chodzi tutaj o działalność, w którą się człowiek angażuje z własnej woli, po wykonaniu swoich obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych. W czasie tym można odpoczywać, bawić się, wzbogacać swoją wiedzę i kwalifikacje dla własnej satysfakcji i uprawiać zajęcia ruchowe. Pojęcie czasu wolnego jest wieloznaczne, może mieć inne znaczenie dla różnych ludzi i w różnych sytuacjach. Niektórzy autorzy proponują, by cechą wyróżniającą czas wolny była nie sama czynność, ale nastawienie z jakim się tę czynność podejmuje. Tak więc, czas wolny można pojmować jako określony czas lub pewną czynność, bądź jako nastawienie lub kombinację tych wymienionych.
Jako kategoria czasu, c z a s w o l n y to ten, który pozostaje człowiekowi po wypełnieniu obowiązków zawodowych, domowych, szkolnych i który jest przeznaczony na odpoczynek, rozrywkę i rozwój osobowości. W tym kontekście wyróżniamy 3 typy czasu wolnego: krótki czas wolny- w trakcie dnia codziennego, średni czas wolny- w ramach weekendu, oraz długi czas wolny- wakacyjno- urlopowy.
Jako kategorię zachowań ludzkich, czas wolny definiuje się, jako całość zajęć, którym człowiek oddaje się dobrowolnie, poza obowiązkowymi czynnościami wolny wypełniają zajęcia ukierunkowane różnymi potrzebami, zainteresowaniami oraz cechami jednostek i grup. Zależnie od celu mogą one mieć charakter edukacyjny, integracyjny, rekreacyjny, kulturalny, kompensacyjny, wychowawczy itd. Można wysunąć wniosek, że czas wolny jest wielofunkcyjny, a sposoby jego wykorzystania i motywy temu towarzyszące są bogate i zróżnicowane.
Wg kryterium indywidualnego zaangażowania się, zajęcia czasu wolnego można podzielić na czynne i bierne, odtwórcze lub kreatywne; wg miejsca, w którym się odbywają na mieszkanie, bliskie otoczenie lub odległy rejon. Innym kryterium podziału może być częstość wykonywania danej czynności i długość czasu jaki się na nią poświęca- godziny, dni, tygodnie.
Wszystkie zajęcia, wykonywane przez jednostkę w czasie wolnym, mogą pełnić, poza innymi, funkcje rekreacyjne. Rekreacja charakteryzuje się kilkoma właściwościami płynącymi z jej uprawiania: aktywnością, dobrowolnością, bezinteresownością i przyjemnością. Jest ona kategorią działania i nie oznacza bezczynności. Stanowi ją zarówno bieganie, pływanie, żeglowanie jak i gry stolikowe, rozwiązywanie krzyżówek, oglądanie dzieł sztuki czy kontemplowanie. Cechą rekreacji jest dobrowolność, tzn. pozostawienie swobody wyboru treści i form, bez konieczności przynależenia do stowarzyszeń czy grup, zgodnie z zainteresowaniami i zamiłowaniem, dla samej przyjemności i satysfakcji wynikającej z działania. Bezinteresowność rekreacji oznacza brak motywów ekonomicznych przy jej podejmowaniu.
Słowo rekreacja pochodzi od łacińskiego „ rekreo ”, co oznacza przywrócić do życia, wzmocnić, pokrzepić, na nowo stworzyć. W dzisiejszych czasach ma ono trzy znaczenia. Po pierwsze oznacza zespół zachowań, które realizuje człowiek w swoim czasie wolnym. W znaczeniu drugim wiązane jest z procesem wypoczynku, regeneracją sił i usuwaniem skutków zmęczenia. Po trzecie jest to dynamicznie rozwijające się zjawisko społeczno-kulturowe, które jest spowodowane wzrostem ilości czasu wolnego oraz związane z nim formy zachowań ludzi. W praktyce rekreację dzieli się umownie na dwie kategorie: bierną i czynną. Rekreacja bierna obejmuje takie zachowania jak: opalanie się, słuchanie muzyki, oglądanie programu telewizyjnego. Rekreacja czynna, to formy o przewadze wysiłku psychicznego ( np. Gra w szachy, rozwiązywanie krzyżówek ) oraz formy o przewadze wysiłku fizycznego, związane z ruchem mięśni, nazywane rekreacją fizyczną ( pływanie, bieganie, chodzenie po górach, gimnastykowanie się ). Rekreacja fizyczna, zwana także ruchową, sportem masowym, aktywnym wypoczynkiem, masową kulturą fizyczną, wyróżnia się specyficznym zespołem czynności związanych z ruchem i wysiłkiem fizycznym. Jej głównym celem jest zapewnienie organizmowi ludzkiemu biologicznej sprawności i jednoczesnym usprawnieniu psychicznego i społecznego funkcjonowania jednostki, poszerzając sferę jej zainteresowań i możliwości. Ta właśnie rekreacja ruchowa w czasie wolnym od zajęć szkolnych jest przedmiotem badań w tejże pracy.

III. Ankieta.

Celem przeprowadzonej ankiety było zbadanie, w jaki sposób uczniowie spędzają czas wolny od nauki szkolnej, zarówno w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, jak i w weekendy oraz ferie zimowe i wakacje, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tego czasu na aktywność ruchową, oraz czynników mogących mieć wpływ zarówno na rozwijanie tej aktywności jak i jej hamowanie. Terenem badań było Publiczne Gimnazjum w Gorzowie Śląskim. Dnia 03 marca 2005 r. przeankietowano 116 uczniów z klas I, II, III.
Ankieta
Aktywność ruchowa uczniów w czasie wolnym
od nauki szkolnej.
/należy podkreślić lub wpisać odpowiedź/.


1. Płeć

a/ dziewczyna

b/ chłopak

2.Do której klasy uczęszczasz :

a/ I

b/ II

c/ III

3. Jak najczęściej spędzasz czas wolny w dni nauki szkolnej :
a/ odpoczywam biernie

b/ chodzę do kina, oglądam telewizji, video, słucham radia

c/ korzystam z komputera

d/ uczestniczę w zajęciach kółek zainteresowań

e/ czytam książki lub czasopisma

f/ spaceruję

g uprawiam ćwiczenia fizyczne

4.Jakie ćwiczenia fizyczne uprawiasz najczęściej :
a/ gra w koszykówkę

b/ piłkę nożną

c/ tenis stołowy

d/ jazda na rowerze

e/ jazda konna

f/ pływanie

g/ inne ( wymień jakie ) ....................................

5.Czy w twojej miejscowości istnieją obiekty sportowe :
a/ basen

b/ hala sportowa

c/ stadion sportowy

d/ siłownia

e/ lodowisko

f/ inne ( wymień jakie ) ....................................

6. Wymień , z którego obiektu z pkt. 5. najczęściej korzystasz ?

.........................................................................

7. Czy bierzesz udział w zajęciach ruchowych organizowanych przez :

a/ S.K.S.

b/ klub sportowy

c/ dom kultury

d/ inne ( jakie ? ) .............................................

e/ nie uczestniczę

8. Ile razy w tygodniu uprawiasz zajęcia ruchowe :
a/ 1 raz w tygodniu

b/ 2-3 razy

c/ 3-5 razy

d/ codziennie

9. Ile czasu w tygodniu zajmują ci zajęcia ruchowe :
a/ mniej niż godzinę

b/ 3-5 godzin

c/ 6-8 godzin

d/ 9-12 godzin

e/ ponad 12 godzin

10. Jakie zajęcia ruchowe uprawiasz najczęściej w weekendy :
a/ gram w gry zespołowe

b/ biegam

c/ jeżdżę rowerem

d/ kąpie się, pływam

e/ chodzę po górach

f/ inne ( wymień jakie ) .......................................................

11. Czy na feriach zimowych i wakacjach wyjeżdżasz na obozy sportowo-rekreacyjne :
a/ tak

b/ rzadko

c/ nie

12. Jeżeli podczas wakacji i ferii pozostajesz w miejscu swojego zamieszkania to jak spędzasz wolny czas :
a/ spaceruję, chodzę po sklepach
b/ biegam, jeżdżę na łyżwach, wrotkach, deskorolce itp.
c/ jeżdżę rowerem
d/ pływam
e/ gram w gry zespołowe (np. piłka nożna, koszykówka )
f/ odpoczywam biernie

13.Czy posiadasz własny sprzęt sportowy ?

a/ tak

b/ nie

14.Jeśli tak to zaznacz jaki :
a/ rower
b/ piłki

c/ narty

d/ sanki

e/ rolki, deskorolka

f/ do tenisa stołowego

g/ do ćwiczeń siłowych

h/ inny ( wymień jaki ) .......................................................

15. W jakim stopniu wykorzystujesz ten sprzęt w ciągu tygodnia :
a/ 1-2 godziny

b/ 3-5 godzin

c/ 6-8 godzin

d/ 9-12 godz.
e/ powyżej 12 godz.

16. Czy dotychczasowa ilość czasu wolnego zadowala cię :

a/ tak
b/ nie

17. Jeżeli nie to dlaczego :
a/ z powodu nadmiaru zajęć w szkole
b/ z powodu nadmiaru nauki w domu

c/ z powodu licznych obowiązków domowych ( np. sprzątanie , robienie zakupów , opieki nad rodzeństwem )
d/ z powodu nieumiejętności zorganizowania sobie czasu wolnego
e/ inne powody ( wymień jakie ) .........................................

18. Czy chciałbyś więcej czasu wolnego przeznaczyć na aktywność ruchową:

a/ tak

b/ nie

19. Jeżeli tak , to co stoi na przeszkodzie :
a/ brak funduszy
b/ brak odpowiedniego towarzystwa

c/ utrudniony dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych
d/ brak sprzętu sportowego i turystycznego

e/ nieumiejętność organizowania sobie czasu wolnego

f/ słaby stan zdrowia

g/ słaba sprawność fizyczna

h/ inne przeszkody ( wymień jakie ) ...................................

20. Która z wymienionych osób stara się motywować cię do uprawiania zajęć ruchowych:
a/ rodzice

b/ nauczyciel wychowania fizycznego

c/ wychowawca

d/ koledzy
IV. Wyniki badań.
Pyt.1. Płeć.

Na 116 przebadanych uczniów 86 stanowiły dziewczęta, a 30 chłopcy / 74 % dziewczynek i 26 % chłopców /.
Pyt.2. Do której klasy uczęszczasz.

Wśród 116 osób znalazło się 57 uczniów klasy I, 36 klasy II oraz 23 klasy III.
Pyt.3. Jak najczęściej spędzasz czas wolny w dni nauki szkolnej.

Nr odp. A B C D E F G
Il.odp. 8 33 34 5 13 13 10

Najczęstszym sposobem spędzania czasu wolnego w dni nauki szkolnej jest wg badanych korzystanie z komputera (30%),chodzenie do kina, oglądanie telewizji, video i słuchanie radia ( 28 % ), na drugim miejscu znalazło się czytanie książek lub czasopism (11 % ) spacery ( 11 % ),i dopiero na dalszej pozycji uprawianie ćwiczeń fizycznych ( 9 % ), odpoczynek bierny (7%) oraz uczestnictwo w zajęciach kółek zainteresowań ( 4 % badanych ).
Pyt.4. Jakie ćwiczenia fizyczne uprawiasz najczęściej.

Nr odp. A B C D E F G
Il.odp. 3 20 14 59 2 6 12

Wśród uprawianych ćwiczeń fizycznych zdecydowanie na pierwszym miejscu znalazła się jazda na rowerze ( 51 % ), dalej piłka nożna ( 17 % ),tenis stołowy(12%),z punktu „g” dzieci wymieniły piłkę siatkową, jazdę na rolkach(10%) tylko 5% pływanie, gra w koszykówkę ( 3 % )tylko 2% jazda konna.

Pyt.5. Czy w twojej miejscowości istnieją obiekty sportowe.

Nr odp. A B C D E F
Il. odp. 10 8 60 2 2 34

Na pytanie o istniejące obiekty sportowe 52 % uczniów wymieniło stadion sportowy, z punktu „F” dzieci wymieniły boisko szkolne(29%),9 % basen, a tylko 7 % halę sportową, siłownia i lodowisko 2%.

Pyt.6. Wymień , z którego obiektu z pkt. 5. Najczęściej korzystasz?

Najbardziej wykorzystywanym obiektem sportowym jest, wg ankietowanych stadion sportowy ( 34 % - 39 głosy ), boisko szkolne (9%- 10 głosów) dalej hala sportowa (5%-6 głosów) basen (3 % - 3 głosów ) i siłownia ( 4 % - 3 głosy). 30 % odpowiedziało, że nie korzysta z żadnego obiektu sportowego ( 35 głosy ), a 17 % nie udzieliło odpowiedzi ( 20 osób ).
Pyt.7. Czy bierzesz udział w zajęciach ruchowych organizowanych przez:

Nr odp. A B C D E
Ilość odp. 23 13 11 5 64

Najwięcej respondentów odpowiedziało, że nie bierze udziału w zajęciach organizowanych przez podane instytucje ( 55 % ), 20 % zadeklarowało uczęszczanie na zajęcia S.K.S.- u, 11% zadeklarowało uczestnictwo w klubach sportowych i 9 % do domów kultury oraz 4% w punkcie „d” min. przygotowanie w zawodach strażackich
Pyt.8. Ile razy w tygodniu uprawiasz zajęcia ruchowe.

Nr odpowiedzi A B C D
Ilość odp. 12 23 33 44

Codzienne uprawianie zajęć ruchowych zadeklarowało 38 % uczniów, 20 % odpowiedzi brzmiało 2-3 razy w tygodniu, 3-5 razy w tygodniu uprawia takie zajęcia 28 % pytanych, a 10 % deklaruje tylko 1 dzień zajęć ruchowych w tygodniu a 4 uczniów(3%) nie uprawia w ogóle zajęć ruchowych.
Pyt.9. Ile czasu w tygodniu zajmują ci zajęcia ruchowe.

Nr odp. A B C D E
Ilość odp. 15 3139 14 17

Najwięcej badanych odpowiedziało, że zajęcia ruchowe zajmują im od 6 do 8 godzin – 34 %,3 do 5 godzin w tygodniu na takie zajęcia przeznacza 27 %, ponad 12 godzin tygodniowo ( 15 % ) mniej niż 1 godzinę tygodniowo 13%, 9 do 12 godzin 12%.

Pyt.10. Jakie zajęcia ruchowe uprawiasz najczęściej w weekendy.

Nr odp. A B C D E F
Ilość odp. 18 11 64 10 2 11

55 % respondentów odpowiedziało, że w weekendy jeździ rowerem, 16 % gra w gry zespołowe, 9 % preferuje bieganie 9% kąpiele i pływanie, 9% gra w siatkówkę i 2% dzieci preferuje chodzenie po górach.

Pyt.11. Czy na feriach zimowych i wakacjach wyjeżdżasz na obozy sportowo-rekreacyjne.
Nr odp. A B C
Ilość odp 8 16 92
Aż 79 % ankietowanych stwierdziło, że nie jeździ na żadne obozy sportowo-rekreacyjne w czasie ferii i wakacji. Rzadko z miejsca zamieszkania wyjeżdża 14 % , a tylko 7 % jeździ systematycznie na feriach i wakacjach.

Pyt.12. Jeżeli podczas wakacji i ferii pozostajesz w miejscu swojego zamieszkania to jak spędzasz wolny czas.

Nr odp. A B C D E F
Ilość odp. 28 36 57 10 30 11

Najwięcej uczniów pozostających podczas wakacji i ferii w miejscu zamieszkania jeździ rowerem ( 49 % ). Zaraz potem znalazło się bieganie, jeżdżenie na łyżwach, wrotkach, deskorolce (31 %), gry zespołowe(26 %) później spacery i chodzenie po sklepach ( 24 % ),a 9% uczniów odpowiedziało, że pływa i odpoczywa biernie.

Pyt.13. Czy posiadasz własny sprzęt sportowy.

97 % badanych odpowiedziało , że posiada własny sprzęt sportowy a tylko 3% odpowiedziało nie.

Pyt.14. Jeśli tak , to zaznacz jaki.

Nr odp. A B C D E F G H
Il.odp. 105 89 22 98 79 60 35 12

Ze sprzętu sportowego najwięcej respondentów posiada rower ( 91 % ), sanki ( 84 % ), piłki ( 77 % ), , rolki lub deskorolkę ( 68 % ), sprzęt do tenisa stołowego ( 52 % ), sprzęt do ćwiczeń siłowych ( 30 % ) i narty ( 19 % ) i wśród innego sprzętu najczęściej wymieniano sprzęt do badmintona, ringo, łyżwy ( 10 % ).
Pyt.15. W jaki sposób wykorzystujesz ten sprzęt w ciągu tygodnia.

Nr odp. A B C D E
Ilość odp. 27 41 29 10 9

35 % ankietowanych wykorzystuje swój sprzęt od 3 do 5 godzin w tygodniu , od 6 do 8 godzin 25%, 23% od 1 do 2 godzin, 9% od 9 do 12 godzin w tygodniu, powyżej 12 godzin 8% ankietowanych.

Pyt.16. Czy dotychczasowa ilość czasu wolnego zadowala cię.

Na to pytanie 10 % odpowiedziało twierdząco, zaś 89 % nie jest zadowolonych z dotychczasowej ilości czasu wolnego.


Pyt.17. Jeżeli nie , to co jest tego powodem.

Nr odp. A B C D E
Ilość odp. 84 86 34 6 3

Wśród niezadowolonych z ilości czasu wolnego 74 % podało, że powodem jest nadmiar nauki w domu, 72% nadmiar zajęć w szkole. 29 %. Przyczyną niezadowolenia pozostałych są liczne obowiązki domowe ( 29 % ). Pozostałe powody 5 % to nieumiejętność zorganizowania sobie czasu wolnego, dojazdy czy nauka języka obcego 3%
Pyt.18. Czy chciałbyś więcej czasu wolnego przeznaczyć na aktywność ruchową.


102 uczniów tj.89 % stwierdziło , że chciałoby więcej czasu przeznaczyć na aktywność ruchową. Pozostałe 12 %tj.14 uczniów jest zadowolonych z istniejącego stanu rzeczy.

Pyt.19. Jeżeli tak , to co stoi na przeszkodzie.

Nr odp. A B C D E F G H
Il.odp. 19 40 64 21 5 4 10 13

Najwięcej badanych ( 55 % ) twierdzi, że przeszkodą do powiększenia ilości wolnego czasu przeznaczonego na aktywność ruchową jest utrudniony dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych brak odpowiedniego towarzystwa 34%. 18% brak sprzętu turystycznego dla 16 % winny jest brak funduszy, inne przeszkody 11% po 9 % słaba sprawność fizyczna i 4 % nieumiejętność zorganizowania sobie czasu wolnego i 3% słaby stan zdrowia.

Pyt.20. Która z wymienionych osób stara się motywować cię do uprawiania zajęć ruchowych.

Nr odp. A B C D E
Ilość odp.42 54 14 28 25

Na pierwszym miejscu wśród osób, które motywują badanych do zajęć ruchowych znalazł się nauczyciel wychowania fizycznego ( 47 % odpowiedzi ), później rodzice ( otrzymali 36% głosów ), dalej koledzy ( 24 % ) i wychowawca (tylko 12 % głosów ). 22 % nie podało żadnej z wymienionych osób .V. Wnioski.

Po przeprowadzonych badaniach nad aktywnością ruchową uczniów klas gimnazjalnych I-III w Gorzowie Śląskim nasuwają się pewne refleksje i uwagi . Niepokojącym dla nauczyciela WF- u jest stosunek czasu przeznaczanego na zajęcia ruchowe ( 9 % ), do czasu oglądania telewizji ( 28 % ) i czasu spędzanego przed komputerem ( 29% ).
W czasie wolnym przeznaczonym na zajęcia ruchowe, króluje jazda na rowerze ( 51% ), oraz piłka nożna ( 17 % ). Bardzo małe zainteresowanie mają tenis stołowy ( tylko 12 % ), czy siatkówka ( 10 % ) , gra w koszykówkę niewiele (3%) , jazda konna(2%) , pływanie (5%) . Niepopularność pływania jest spowodowana prawdopodobnie brakiem możliwości pływania przez cały rok, gdyż nie ma w mieście basenu krytego.
Większość ankietowanych orientuje się jakie istnieją obiekty sportowe na terenie miasta. Gorzej jest jednak z ich wykorzystaniem. Zdecydowana większość korzysta tylko ze stadionu sportowego ( 52%), a minimalne jest wykorzystanie innych obiektów jak basen ( 9 % ) czy siłownie ( 2 % ).
Aż 55 % uczniów nie bierze udziału w żadnych formach ruchowych organizowanych przez różne instytucje. Co dziesiąty uczeń jest członkiem klubu sportowego. Większość z nich uprawia piłkę siatkową, która jest na naszym terenie bardzo popularna i zdominowała pozostałe dyscypliny.
Cieszyć może deklaracja, że 38% uczniów uprawia zajęcia ruchowe codziennie. 15 % przeznacza na nie powyżej 12 godzin w tygodniu. Jednocześnie bardzo mały procent uczniów poświęca na ćwiczenia fizyczne mniej niż 1 godzinę w tygodniu ( 13%).
Bardzo podobnie przedstawia się sytuacja w weekendy. Znowu wolny czas spędzany jest najczęściej na jeździe na rowerze ( 55 % ), oraz grach zespołowych (16 % ).Dochodzi jednak także bieganie ( 9 % ) i pływanie (9 % ). Tak jak w przypadku czasu wolnego w dni powszednie zupełnie niepopularne jest chodzenie po górach ( 2 % ).
Nieliczni uczniowie spędzają letni i zimowy wypoczynek poza miejscem zamieszkania ( tylko 7 % ). Pozostali wyjeżdżają rzadko ( 14 % ), bądź wcale (79 %). Spowodowane to jest najprawdopodobniej sytuacją materialną rodzin.
Ci, którzy pozostają na wakacjach i feriach w mieście najczęściej jeżdżą na rowerze ( 49 % ), biegają ,jeżdżą na łyżwach (31%) lub spacerują (24%). 9% badanych odpoczywa na wakacjach i feriach biernie ,czyli co trzynasty uczeń.
Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że mają swój sprzęt sportowy(. Najczęściej jest to rower ( 91 % ), piłki ( 77% ) i ze sprzętu zimowego sanki ( 84 % ). Pokrywa się to z deklarowanymi zajęciami ruchowymi w czasie wolnym z pkt.4., 10 i 12 (jazda na rowerze, gra w piłkę nożną i siatkową ).
Ciekawe okazały się przyczyny niezadowolenia z dotychczasowej ilości czasu wolnego. Uczniowie twierdzą , że mają zbyt dużo zajęć w szkole ( 72 % ) i za dużo nauki w domu ( 74 % ). 89 % chciałaby zwiększyć ilość czasu wolnego poświęcanego na aktywność ruchową. Przeszkodą okazuje się najczęściej utrudniony dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych (55%) oraz brak odpowiedniego towarzystwa(34%).
W odpowiedzi na ostatnie pytanie tylko 47% wskazało na nauczycieli WF- u jako motywujących do uprawiania zajęć ruchowych. Na rodziców oddało głos 36 % badanych ,tylko 12 % wskazało wychowawcę.
Myślę, że przeprowadzona ankieta i jej wyniki mogą posłużyć nauczycielom wychowania fizycznego , wychowawcom do przemyśleń i analizy istniejącej sytuacji, oraz podjęcia kroków w celu jej poprawienia.
Literatura
1. Kamiński A.: „ Czas wolny i jego problematyka społeczno-gospodarcza”.
2.Nowa Encyklopedia Powszechna PWN.
3.Publikacja Marka Michnika

Opracowała mgr Małgorzata Skiba

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie